2024. 04. 24. szerda
György
: 394 Ft   : 369 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: Kiemelt témák napirend előtt

Hosz  |  2010. 02. 10., 15:02

Noha több alkalommal is konkrétan megkérdeztük, hogy a jogszabály 2009. júniusi életbe lépése óta kaptak-e tűzszerész pótlékot az Afganisztánban szolgáló katonák, mégsem kaptunk érdemi választ a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) idei első ülésén. A HÉF-en a napirend előtti kérdésekre adott válaszok után az idei első féléves munkatervet, valamint a szolgálati buszjáratok biztosításának helyzetét tárgyalta a munkáltatói és munkavállalói oldal. A 2010. évi kereset-tárgyalások, illetve a megállapodás előkészítésének helyzetét a plenáris ülés nem tárgyalta, az erről szóló egyeztetést a kereset-tárgyalások február 11-i fordulójára halasztották. Szakszervezetünket Mészáros Géza elnök és Szincsák Gyula alelnök képviselte, jelen volt még Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő, Bazsik IStván gazdasági ügyvivő és Dr. Kántor Raimund tagozattitkár...   

Az ülést dr. Lakatos László okl. mk. vezérőrnagy, a HM TKF főosztályvezetője vezette, a munkaadói oldal ügyvivője Horváth János ezredes, a HM SZEF főosztályvezető-helyettese, míg a munkavállalói oldal ügyvivője Sipos Géza ny. ezredes, a BEOSZ elnöke volt. A honvédelmi minisztert dr. Vadai Ágnes államtitkár képviselte.

A Honvédszakszervezet a fórumon napirend előtti felszólalásaiban az alábbi kérdéseket tette fel:

A Hjt. 2010. 01. 01- től hatályba lépett módosítása bevezette a szerződéshosszabbítási díj intézményét. A Honvédszakszervezethez befutott információk szerint, a jogszabály alkalmazásának módja, illetve az arról való tájékoztatás a 2010 januárjában már a 11 évnél hosszabb ideje jogviszonyban állók jelentős érdeksérelmét eredményezi, vetíti előre. A díjat az eddigiek szerint ugyanis kizárólag a 11. évben történő szerződéskötés esetén, kapnák meg, ami egyrészt kizárja mindazokat, akik szerződéskötési ideje objektív okokból nem erre időszakra esik, másrészt a 7-8-9 éve szolgálók szerződés hosszabbításának idejét irracionális irányba ösztönözné. Ugyanakkor, főleg a tiszthelyetteseknél, a 11. évben történő szerződéskötés az érintettek kis hányadánál valósulna meg.

Szincsák Gyula a szóbeli kiegészítés során hangsúlyozta, hogy álláspontunk szerint a vonatkozó rendelkezés hatályba lépésétől, a 11. évben, illetve a 11. év után következő első szerződéskötést kell figyelembe venni a maximum 8 havi díj kifizetésének alapjául.

Kezdeményezzük, hogy a tárca mielőbb intézkedjen az egységes alkalmazás biztosítása érdekében. Ezeket a kérdéseket napi aktualitásuk miatt tettük fel. A katonák most szeretnének ezekre a kérdésekre választ kapni. A felelősség átruházásában nem tudunk partnerek lenni, nem lehet ugyanis diszkriminatív különbséget tenni a katonák között, azért, hogy ki mikor kezdte szolgálatát az MH-ban. Sajnáljuk, hogy nincs konkrét válasz, hiszen a probléma napi - tette hozzá az alelnök.

A HM KPÜ vezérigazgatója, Sulyok János dandártábornok és az alelnökünk közötti rövid szakmai vita után abban állapodtak meg a felek, hogy a konkrét kérdésünkre a HM KPÜ majd írásban ad választ.

Ezt követően dr. Vadai Ágnes elmondta: a Hjt. konkrét választ ad a kérdésre. Amennyiben a Hosz-nak az az igénye, hogy módosítsunk ezen, akkor üljünk le szakértői szinten tárgyalni erről.

Szincsák alelnök reakciójában elmondta, hogy készen állunk a Hjt. pontosítására, az állomány számára a kedvező megoldás alkalmazását - álláspontunk szerint - a jogszabály lehetővé teszi most is. A rendszer azonban addig is müködik, ezért kellene rögtön reagálni.

A HÉF soros elnöke javaslatára szakértői egyeztetés kezdődik majd. 

A második napirend előtti kérdésünkben elmondtuk: „Az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről” szóló 204/2009. Korm. rendelet hatályba lépésével jelentősen (töredékére) csökkent a Honvédelmi Minisztériumban és egyes háttérintézményeinél szolgálatot teljesítő katonák ez irányú járandósága. Az érintettek fenti rendelkezést rendkívül méltánytalannak és diszkriminatívnak ítélik meg. Azonos jogállásuk (Hjt.) ellenére az azonos célú és tartalmú ideiglenes külföldi kiküldetés során az MH szervezeteinél beosztásban lévő társaiknál lényegesen kevesebb napidíjban részesülnek. A Hosz álláspontja szerint az azonos feladatot ellátó katonák között, indokolatlan az ellátás mértékét a kiküldő szervezet hovatartozásától függővé tenni. Javasoljuk és sürgetjük a napidíjak korábbi összegének visszaállítását az állomány ezen csoportjai esetében is. Kérjük a tárca tájékoztatását az eddig megtett, továbbá a probléma megoldására irányuló lépéseiről.

Válaszában Sulyok dandártábornok miután elmondta, hogy megjelent egy kormányrendelet, ami megadja a lehetőséget a HM-nek, hogy a különbséget kompenzálja, azt kérte, hogy a Hosz szakértői is vegyenek részt azon a szakmai egyeztetésen, amely megoldhatja a problémát.

A harmadik napirend előtti kérdésünkben elmondtuk: a Honvédszakszervezet 2008 októberében ügyiratban kezdeményezte a vonatkozó rendelet módosítását annak érdekében, hogy a külszolgálat során is folyósításra kerüljön az adott feladatot ellátók számára a tüzszerészpótlék és a különleges igénybevételi pótlék. Így az érintettek megnyugvással fogadták a 3/2002 HM rendelet előbbi értelmü módosítását, amely 2009. 06.07-től megteremtette a pótlékok kifizetésének jogszabályi feltételeit. Mivel a rendelkezésünkre álló információk nem egyértelmüek, tájékoztatást kérünk a fenti alapon történő kifizetések helyzetéről. Itt meg kell jegyeznünk még, hogy továbbra sem tartjuk elfogadhatónak, miszerint nem jár tüzszerész pótlék annak a katonának, aki egyébként a pótlékra jogosító feladatot éles eszközökkel de, kiképzés, gyakorlat keretében hajtja végre.

Sulyok János válaszában elmondta, hogy akik a PRT-ben hajtottak végre feladatot, azok pótlékait már számfejtették. Szincsák alelnök ezt követően többször is konkrétan újrafogalmazta a kérdést -Folyósították-e eddig a pótlékot - de konkrét választ nem kaptunk. A HM KPÜ vezérigazgatójának szavaiból arra következtettünk, hogy noha nyolc hónapja érvényben a pótlékok kifizetésére vonatkozó HM utasítás, a katonák mindezidáig mégsem kaptak juttatást.

Aki kíváncsi a téma bővebb részleteire, nézze az RTl Klub ma esti, 18.30h-kor kezdődő híradóját - a szerk. 

Negyedik kérdésünkben azt fejtegettük, hogy a Hjt. 100. §. új 4-6 bekezdésében került megállapításra a nem szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, megbetegedés után járó eü. szabadság 90%-os mértéke, mely a 31. naptári naptól kerül biztosításra. A Honvédszakszervezet részéről vitatott az ilyen típusú megbetegedések pontos meghatározása, a meghatározásra jogosult személyi kör, valamint a gyermekek után, valamint a regeneráló pihenés után járó eü. szabadság esetében a távolléti díj mértéke. Kezdeményezzük, hogy fenti kérdések mielőbb kerüljenek az állomány számára megnyugtató és méltányos módon rendezésre.

Válaszában dr. Till Szabolcs, a HM jogi főosztályvezetője elmondta, hogy a HM itt is számít a Hosz szakértőire, de a Hjt. ad majd eligazítást a lényegi kérdésekben, illetve HM utasítás szabályozza majd a kérdéskört.

Szincsák Gyula reakciójában kiemelte: A 90%-os mérték hatályban van, ezért a probléma napi jellegü. Mindenkinek tudnia kell tehát, hogy jelenleg mi a helyzet, addig is méltánytalan ez a megkülönböztetés.

„A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset- kiegészítéséről” szóló 316/2009. Korm. rendelet rögzíti az OKÉT keretében kötött megállapodás elemeit - hangzott el az ötödik napirend előtti kérdésünk során. A rendelet a jogviszony fennállását határozza meg a 340 ezer forint alatti havi illetmények esetében, a kétszer 49 ezer forint kifizetés feltételeként. Ugyanakkor a 478-2/2010. számon kiadott HM KPÜ Tájékoztató, ellentétben az egyértelmü törvényi rendelkezésekkel (Hjt.54 §.) a jogviszony szüneteltetésének minősíti a katona 45 napnál hosszabb egészségügyi szabadságát. Így az érintettekre nézve megszünteti a kereset-kiegészítés a folyósításának lehetőségét. Álláspontunk szerint a HM KPÜ tájékoztatójában foglaltak felhatalmazás nélkül korlátozzák a Korm. rendelet érvényre jutását, megfosztják a katonák meghatározott csoportját a kompenzáció lehetőségétől.

Sajnálattal kell továbbá megállapítanunk, hogy a Tájékoztató az érdekvédelmi szervezetekkel való előzetes egyeztetése – miközben az a HÉF ügykörébe tartozó érdemi döntéseket tartalmaz - nem történt meg.

Sulyok János hozzászólásában túlzónak és igazságtalannak tartotta megállapításunkat, miszerint a HM KPÜ korlátozott volna bármit is.

Mészáros Géza a rövid kérdés-felelek után elmondta, hogy reális képet nyújt szakszervezetünk napirend előtti felvetése, hiszen a jogviszony szünetelés tartalmát a Hjt. egyértelmüen rögzíti. Ezt követően azt javasolta elnökünk, hogy az egyeztetéseket kezdjék meg.

A Hodosz napirend előtti kérdését dr. Zsiga Imre titkár fogalmazta meg. A szakszervezeti vezető a 2010. január végén kiadott 16/2010-es HM utasítással kapcsolatban elmondta: az utasítás a Kjt. szerint jogokat sért. A polgári alkalmazottak nettó fizetésének 5%-át viszi el a reggeli hányad. Kezdeményezzük, hogy a HM függessze fel az utasítás ezen részét, és kezdjünk tárgyalásokat.

A szerződéses katonákkal kapcsolatban Szincsák Gyula a 2009-es megállapodásra utalva elmondta: a szerződéses állomány részére a természetbeni étkezés mértéke 12.000 Ft, így a konyhai dolgozók lényegesen alacsonyabb étkezési térítési díjának fedeznie kell a reggeli- ebéd- és vacsora hányadot, tehát a jelenleg alkalmazott módszer méltánytalan.

Dr. Till Szabolcs, a HM jogi főosztályvezetője válaszában elmondta: a munkáltatói oldal mérlegelve a felvetés jelentőségét, azt ajánlja, hogy a 16/2010-es HM utasítást módosító szakértői egyeztetéseket kezdjék meg.

A napirendi témák megtárgyalása során először a 2010. I. félévi Munkaterv-tervezet elfogadásáról egyeztettek. Dr. Remek Éva HÉF-titkár miután röviden összefoglalta a beérkezett javaslatokat, elmondta, hogy március 10-én Debrecenben lesz kihelyezett HÉF ülés. Az egyes hónapok témáinak pontosítása után elfogadták a tervezetet.A 2010. évi juttatásokról, illetve a 2010. évi bértárgyalások folytatásáról szóló napirendi témát a február 11-i, kereset-tárgyalásokkal kapcsolatos plenáris ülésre halasztották.

A szolgálati buszjáratok biztosításának helyzete - volt az utolsó napirendi téma. Miután az előterjesztő, dr. Szöllősy Tamás, HM FLÜ vezérigazgató-helyettes nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, a Hosz alelnöke tolmácsolta az oldal véleményét. Szincsák Gyula elmondta, hogy ez is állományt érintő probléma, napi aktualitása van. Ezt követően megkérdezte, hogy valóban sikertelen volt-e a témával kapcsolatos pályáztatás Debrecenben, ha igen, akkor lesz-e újabb pályázat-kiírás?

A vezérigazgató-helyettes válaszában elmondta: valóban sikertelen volt a pályázat, de helyi módszerrel megoldottuk.

Reakciójában Mészáros Géza elnök miután arra emlékeztetett, hogy korábban jó koordináció mellett zajlott az ügy, elmondta: szívesen vesszük a felajánlást a további együttmüködésre.

Napirend után Sipos Géza ny. ezredes, a BEOSZ elnöke elmondta: február 27-én lesz a BEOSZ 20 esztendős. Miután megköszönte a HM-nek és a partner szervezeteknek a támogatást, minden jelenlévőt meghívott a február 26-i ünnepi eseményre. 

A HÉF legközelebb március 10-én, Debrecenben tart soros ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

Májusi programajánlónkban sok repülős programot találhatnak Olvasóink, hiszen repülőnapok, családi napok, nyílt napok és egyéb rendezvények is várják a látogatókat!

  Háború Művészete magazin

Május első hetében rendezik meg a Maláj Királyi Haditengerészet napját, melyre már javában zajlik a felkészülés: a mai napi gyakorlás során, 2024. április 23-án, két forgószárnyas ütközött össze és zuhant le.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.