2018. 01. 20. szombat
Fábián, Sebestyén
: 309 Ft   : 252 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Légierő: Fókuszban a tagság véleménye

Hosz  |  2010. 02. 11., 13:53

A Radar alapszervezet vezetőjének kezdeményezésére - a Honvédszakszervezet és ezredünk vezetésének támogatásával – csoportlátogatásokat szerveztünk a vidéki alakulatainknál. Így ismerhettük meg az MH. 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred századainál szolgáló katonatársaink munkakörülményeit és az őket foglalkoztató problémákat. A látogatás nemcsak a gondok átbeszéléséről szólt, hanem a Honvédszakszervezet működésének, rendeltetésének, szolgáltatásainak közvetlen, személyes, kötetlen módon való ismertetéséről is...

Körutunk első állomása – január 20.- a 12. Radar Század, Juta. A század parancsnoka Lóki Ferenc őrnagy úr szívélyes fogadtatása után Kalocsa Zsolt zls. - egyben a helyi csoportvezető - közremüködésével az állomány fele, mintegy 45 fő részvételével megtartottuk tájékoztatónkat. Nagy Károly ny-mo-i területi ügyvivő és Tóvári Róbert légierő haderőnemi titkár aktualitásokról beszélt, majd a kérdések átbeszélése következett. A jutai csoport szervezettsége példaértékü és kimagasló, 90%-os.

Másnap, dacolva a havas-jeges idővel Medinán- Réskitöltő és Kiképző Radar Század - találkozhattunk Sárréti Norbert szakaszvezetővel, a helyi csoport vezetőjével és tagtársainkkal. Itt csatlakozott hozzánk Mészáros Géza elnök úr és Szita Róbert kommunikációs ügyvivő. Ezen programról részletesebb beszámoló olvasható a honlapon és a februári lapszámban megjelent cikkben.

A hét utolsó napján Kupon a 11. Radar Századnál szolgáló katonatársaink vendégszeretetét élvezhettük. Vörös Zoltán őrnagy úr támogatásával Lukács József csoportvezető rögtönzött csoportgyülést hívott össze. Itt szó esett a szerződés-hosszabbítási díjról, a hivatásos állományba vétel lehetőségéről, az általános előmeneteli rendszerben a várakozási idő meghosszabbításának lehetőségéről és a 1996 után beöltözött katonatársaink hátrányos helyzetéről. Különös tekintettel azokra, akik ezt megelőzően is ugyanitt, sok esetben ugyanazon beosztásban dolgoztak. Ezen kérdéskörrel a Honvédszakszervezet folyamatosan foglalkozik, javaslatokat dolgoz ki és megoldásokat keres!

A következő héten a festői környezetben felépült Bánkúton jártunk. Meghatározó élmény volt számunkra, hiszen láthattuk a RAT-31DL nagy hatótávolságú, háromdimenziós korai előjelző radart, amely a NATO európai egységesített, integrált légvédelmi rendszerének meghatározó szenzora. Közelebbről megismerhettük a 3. Gerinc Radar Mérőponton dolgozók mindennapjait.  Kenyeres László csoportvezető gondoskodásának és a parancsnok úr vendégszeretetének köszönhetően egy színvonalas találkozónak voltunk részesei. Heiling Ottó alelnök úr és Jakubik András szárazföldi haderőnemi titkár részvételével zajlott le a tájékoztató.

Az utolsó állomásunk Békéscsaba-Fürjes a 22. Radar Század.  Gémes Zoltán csoportvezető szolgálati teendőinek ellátása miatt nem tudott részt venni a rendezvényünkön - de bizonyítva kiváló szervezőkészségét mindenről gondoskodott és mindent leszervezett. Találkozhattunk Gulyás László őrnagy úrral, aki nyíltan és őszintén beszélt a csapat életében felmerülő problémákról. Majd a mintegy 16 hektáron elterülő helyőrséget nézhettük meg. A Honvédszakszervezet küldöttsége kiegészült Koncsecskó László kelet-mo-i területi ügyvivővel.

A megfogalmazott problémák és azonnali megoldást váró kérdések csokorba szedve a következők voltak:

-         Munkaidő- pihenőidő problémája a váltásos munkarendben dolgozók óraszámának emelése. A váltásos munkarendüek számára ez egyértelmü illetménycsökkenést jelent!

-         A béren kívüli juttatások kérdésköre – miért nem került nálunk bevezetésre, mi az, ami beletartozik, és mi az, ami nem. Erről célszerünek tartanám egy bővebb tájékoztató megjelentetését az Egység újság hasábjain.

-         9 Ft/km-es útiköltség-térítés szemben az üzemanyag árak! Katonatársaink nagy részét ez zsebbe vágóan érdekli. Tudjuk, hogy a szolgálati járatokkal sok esetben a munkába járást nem tudják megoldani. Ezt még nehezíti, ha tömegközlekedéssel sem orvosolható a probléma. Marad a saját gépkocsi használata. Ez viszont olyan plusz kiadást jelent, ami egyes esetekben a nettó jövedelem 20-30 %-át elveszi, ez olyan terhet ró az állományra, amelyet lehet, hogy nem tudnak vállalni.

-         A 230 Ft-os napidíj szintén érzékenyen érinti az állományt. Ebből nem lehet megebédelni!

-         Szerződéses állomány lakhatásának problémája – a szerződéses állomány életkora, főleg a legénységi állomány!- magasabb a vártnál. Az átlagéletkor 25-30 év, családosak, gyermekeik vannak.  Részükre a laktanyai elhelyezés nem jelent megoldást!

-         Csapatoknál szolgáló állomány erkölcsi és anyagi megbecsülése – A csapatok megtartó erejét fokozni kell, hiszen itt a legnagyobb a hiány és innen történik a felfelé áramlás- magasabb szervezeti szintekhez kapcsolódó illetménykiegészítés miatt - ÖHP, HM. Ez a munka színvonalában és az előmeneteli rendszerben is további gondokat generál. Sokakban fájó pont a szolgálati időpótlék összege. Itt sem tapasztalható a hosszabb ideje szolgáló, tapasztalt, tanult katonatársaink megbecsülése. Szükség lenne egy átfogó tiszthelyettesi pályakép kiépítésére és megfelelő finanszírozása.

-         Szakközépiskola - hogyan és milyen mértékben kerül beszámításra. Itt felhívtuk az állomány figyelmét, hogy Jogi esetek rovatban Doszpolyné dr. Mészáros Melinda sorait olvassák el – Egység 2010. januári lapszám – aki többek között ebben a témában is adott felvilágosítást.

-         Létszámhiányból adódó feszültségek- egyes 8 órás beosztásban dolgozó kollégánk havi 7-8, 24 órás szolgálatot lát el. Ez olyan szintü leterheltséget eredményez, hogy az eredeti beosztásával már csak 5-10 % -ban tud foglalkozni. Ez pedig súlyos frusztrációhoz vezet. A helyi vezetés igyekszik ezeket a problémákat orvosolni. Kezdeményezések vannak pszichológusok bevonásával személyiségfejlesztő, problémamegoldó, stressz-kezelő tréningek szervezésére.

Általánosan elmondható, hogy a katonák nagy számban végeznek nem a beosztásukhoz, munkakörükhöz kötődő feladatokat. Mindezt ellenszolgáltatás nélkül.

-         Az étkeztetés és az élelmezés problémái. 950 Ft-ból lehetetlen tápláló, jó minőségü és elegendő mennyiségü napi ellátást adni, ebből az ebéd 605 Ft, amiből közel 200 Ft az energia költségeinek fedezetére megy el. Az élelmezési szakágon dolgozó kollégáknak nem kis erőfeszítésükbe kerül, hogy a jelentős alapanyagárak emelkedése mellett biztosítsák az ellátást. A szolgálatban lévők pedig csak az egyre kisebb adagokkal szembesülnek. Megoldást az étkezési norma pénzértékének növelése jelentené.

-         Ruházati ellátás. Folyamatosan és ismétlődően jelentkező kérdéscsoport- nem megfelelő és mérethiányos az ellátás. A ruházati boltokból hiányzó cikkeket saját költségre kell megvásárolni. Nem beszélve a leghátrányosabb helyzetben lévő legénységi állományról, hiszen ők még ruházati könyvvel sem rendelkeznek.

-         A missziókba való kijutás nehézségei. A szerződéses állomány töredéke tud élni ezzel a lehetőséggel, miközben mindannyiunk számára ismeretes, hogy sokuknak ez jelenti a kiugrási lehetőséget, mind anyagi, mind szakmai szempontból.

-         A Hjt. módosításai kapcsán sokakban felmerült a kérdés a szerződés-hosszabbítási díj mértékének megállapításával kapcsolatban. 11 év letöltése után miképpen kerül kifizetésre?

Egészségügyi szabadság igénybevételének kérdése. A gyermekápolás céljából igénybevett egészségügyi szabadság illetve a véradó szabadság beszámít-e a 30 napba?

-         Vodafone perc alapú számlázás – sokaknak nagymértékben emelkedett a havi számlája, emiatt akár szolgáltatót is váltanának, de köti őket az aláírt két éves szerződés. Mit tudunk segíteni?

Általánosan érzékelhető volt, hogy egyre erőteljesebbek az anyagiakkal kapcsolatos elégedetlenségek, tapasztalhatók a válságjelenségek, megjelent a frusztráció, fokozódott a rossz közérzet. Remélem a problémák és a gondok felsorolásával még inkább igazolható, hogy az állomány körében „nincs hurrá hangulat”. Hatalmas érdekérvényesítő tevékenység kell, stratégiai építkezés koncentrált lépésekkel. Várjuk és sürgetjük a tárgyalásokat, bízunk a döntéshozók és az érdekvédők együttmüködésében és annak eredményességében.

Nekünk minden fillér számít!

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2018. 01. 18., 15:10
A tavalyi esztendőhöz hasonlóan zsúfolásig megtelt a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének 2018-as sportnaptára is. A tervezett programok kiemelt elemei lesznek a „170 éves a Magyar Honvédség” rendezvénysorozat sporteseményei.
2018. 01. 17., 12:08
2018. január végén a jelenlegi székházból a 1112 Budapest, Sasadi út 170-alá költözik a LIGA Szakszervezetek. A költözés miatt 2018. január 17-től előreláthatólag február elsejéig a vezetékes telefonvonalak ideiglenesen nem elérhetőek, ezért kérik, hogy a munkatársakat (a honlapon is rajta lévő) mobilszámaikon hívják!
2018. 01. 16., 15:01
„A parancsot teljesítő katonák az éhség, a fagy és a reménytelenség ellenére vissza akartak jutni az akkor már kényszerpályán vergődő országba, a hazájukba” – mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes azon a megemlékezésen, amelyet a doni katasztrófa 75. évfordulója alkalmából rendeztek január 12-én a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. A Honvédszakszervezetet Lippai Csaba érdekvédelmi ügyvivő képviselte a megemlékezésen...
2018. 01. 12., 10:11
Új parancsnoka van – Korom Ferenc vezérőrnagy személyében – az MH Összhaderőnemi Parancsnokságnak. A parancsnoki beosztás átadás-átvételét január 11-én, csütörtökön tartották Székesfehérváron. A rendezvényen a Honvédszakszervezetet Czövek János elnök képviselte...
2018-01-09 14:33:54
2018. január 2-től visszavonásig érvényes Vodafone Flotta promóció keretében kedvező, kamatmentes készülék részletfizetési lehetőségeket és korlátlan belföldi-, valamint EU-n belüli beszélgetést kínál a Vodafone...
2018-01-09 12:45:45
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy dr. Karakas Attila jogsegélyszolgálat vezető tárgyalás miatt 2018. január 10-e helyett január 11-én 14.00-16.00 óráig tart ügyfélszolgálatot a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

Újabb típus búcsújáról számolhatunk be, ezúttal Nagy-Britanniából: az AgustaWestland Lynx AH9A változata 2018. január 16-án repült utoljára, ezzel végleg búcsút intettek a 40 év szolgálatot maga mögött tudó Lynx helikopternek.

  Háború Művészete magazin

Jakutszk repülőterén január 11-én extrém időjárási körülmények között megkezdődött a Moszkvai Helikoptergyártó Üzem Mi-171A2 típusának tesztrepülése. A helikoptert a Volga-Dnyeper légitársaság An-124-100 Ruszlán teherszállító repülőgépe szállította a helyszínre.