2024. 04. 20. szombat
Tivadar
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: a tárca nem értékelte a kereset-megállapodást

Hosz  |  2010. 03. 11., 09:48

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) március 10-én tartott plenáris ülést. Szakszervezetünk elnöke - a munkavállalói oldal nevében - napirend előtt értékelte a múlt héten aláírt kereset-megállapodás eredményeit, a témáról a Honvédelmi Minisztérium részéről senki nem volt hajlandó nyilatkozni honlapunknak. A fórumon több, érdekképviseletünk által megfogalmazott napirend előtti kérdés és napirenden szereplő előterjesztés is a katonaállomány aktuális problémáira kerestk válaszokat...  

Debrecenben, az MH 5. Bocskai István Lövészdandárnál megrendezett eseményen a Honvédszakszervezetet Mészáros Géza elnök és Szincsák Gyula alelnök képviselték. Érdekképviseletünk színeiben megjelent még Nagy Zoltán ellenőrző bizottsági elnök, Biri Viktor szerződéses szekcióelnök és Mészáros Tibor szolnoki alapszervezeti vezető.

A fórum soros elnöke dr. Lakatos László okl. mérnök vezérőrnagy, a munkaadói oldal ügyvivője Horváth János ezredes, a HM SZEF helyettes főosztályvezetője, míg a munkavállalói oldal ügyvivője Mészáros Géza Hosz elnök volt. Az eseményen dr. Remek Éva HÉF titkár is részt vett.

Mészáros Géza a kereset-megállapodás előzményeivel kapcsolatban – még a napirendi témák tárgyalása előtt – megköszönte a munkaadói oldal tárgyalásokhoz való pozitív hozzáállását, majd reményét fejezte ki, hogy a megállapodás tartalma csupán kezdet és idén még lesz egyéb hozománya is megállapodásnak.

A Honvédszakszervezet a HÉF március 10-i ülésén a következő napirend előtti felszólalásokkal élt:

Az első kérdésben elhangzott: A legénységi állomány számára a lakhatási körülmények javulását, bővülését jelentette a 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet 2010. január 1-jétől hatályba lépett módosítása, amely lehetőséget nyitott a nőtlenszállón történő elhelyezés igénybevételére. Így a katona – a helyi adottságok szabta határokon belül - választhat az ingyenes laktanyai, vagy a térítésköteles nőtlenszálló elhelyezés között. Ahol viszont a tárca részéről nem biztosított - a jogszabályban előírt - laktanyai elhelyezés (például: Székesfehérvár), ott azok is a nőtlenszállót, ezzel a bérleti díj fizetését kénytelenek választani, akik esetleg az ingyenes lehetőséggel kívánnak élni. Véleményünk szerint a díjmentes elhelyezés hiánya anyagilag hátrányosan érinti a jogosultakat. A probléma megoldására a laktanyai elhelyezés kialakítása, vagy a nőtlenszálló - jogszabályban biztosított - eltérő (díjmentes használatát lehetővé tevő) hasznosítása jelentheti. Fentiek alapján, melyik megoldás bevezetését tervezi a honvédelmi tárca a kialakult helyzet azonnali megoldása érdekében?

Csák Gábor mérnök vezérőrnagy válaszában elmondta, hogy a kérdésben felvetett helyőrségben speciális, egyedi helyzetről van szó. A HM IÜ vezérigazgatója hozzátette: hamarosan újból azt kérik a székesfehérváriak, hogy legyen nőtlen szállójuk. A végső választ a konkrét igény kézhez vételekor alakítjuk ki.

Ezt követően Mészáros Géza elnök azt kérte, hogy a Hosz részt vehessen az előkészítő munkában.

A második kérdésben elhangzott: honvédségi jármüvek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás tervezetének véleményezése során már kifejtettük azon álláspontunkat, hogy a nem gépjármüvezetői beosztásban szolgálatot teljesítők esetében a honvédségi szolgálati gépjármü vezetése esetén előzetesen kitöltendő és az utasítás mellékletét képező nyilatkozat tartalmával, valamint kapcsolódóan az utasítás 14.§ (7) bekezdésében foglaltakkal nem értünk egyet. Sajnálatosan véleményünk a kidolgozó munka további folyamatában figyelmen kívül maradt.

Az utasítás tartalmát figyelembe véve az érintett állomány adott esetben túlszolgálati időben is ellentételezés nélkül válik kötelezhetővé munkavégzésre.

Kérjük, hogy a nyilatkozat tartalmát ennek megfelelően megváltoztatni/pontosítani szíveskedjenek. A nem gépjármüvezetői beosztást betöltők esetében a szolgálati gépjármü vezetése egyébként is fokozott igénybevételt és felelősséget jelent. Szolgálatteljesítési időn túl a gépjármüben utazók részére az utazással töltött készenlét kerül elszámolásra. Véleményünk szerint a vezető ebben az időszakban is ténylegesen munkát végez, így részére a túlszolgálat után járó díjazás elszámolására kell intézkedni. Felvetésünk és korábbi véleményünk alapján tervezi-e a Honvédelmi Minisztérium az utasítás ennek megfelelő módosítását?

Válaszában Szőlősi Tamás, a HM FLÜ vezérigazgató-helyettese elmondta: mivel a módosító javaslat munkajogi és pénzügyi kérdéseket érint, ezért a Hjt. kellő mértékben szabályozza a túlszolgálatot. A túlmunka kérdés szerintünk megfelelően szabályozott. A szóban forgó HM utasítást amúgy is módosítani kell. A HM utasítás módosításával kapcsolatban szakértői egyeztetést javaslok.

Reakciójában Szincsák Gyula alelnök kifejtette: elfogadhatatlan, hogy az effektív munkavégzést készenléti díjazással van elszámolva. Ez méltánytalan és barátságtalan is egyben. Valós munkáért valós díjazás jár.

A harmadik napirend előtti kérdésben elhangzott: a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség a 2010. január 1-jei ún. szuperbruttósításról tájékoztatót adott ki, amelyben arról értesítette az állományt, hogy az adózó összeg növekedése ellenére az adókulcs és a sávhatár megváltozása miatt csak a kiemelkedően magas (1,5 millió Ft/hó feletti) jövedelemmel rendelkezők esetében csökken a nettó kereset, és ennek megfelelően a személyi állomány vonatkozásában a bruttó illetmények változatlansága is növekedést eredményez, 1%-tól 11%-ig terjedő mértékben.

A növekedést vetítette előre az alkalmazott bér-kalkulátor rendszer is. Ennek ellenére –főként a szerződéses tisztesi állomány köréből – számos jelzés érkezett az érdekképviseleti szervhez a nettó illetmény összegének jelentős csökkenéséről február hónapra vonatkozóan.

Az illetékes pénzügyi szerv álláspontja szerint mi okozza/okozta az érintettek körében a nettó illetmények csökkenését a várt növekedéssel ellentétben?

Pál István ezredes válaszában hangsúlyozta: fix alapilletménnyel számoltunk, szerintünk így lehet korrektül bemutatni, hogy milyen változásokat okozott az szja változás. A nettó illetménybeli változásokkal kapcsolatban a HM KPÜ felajánlja segítségét, erre készen áll a személyi állományunk. A problémakör vezérkarfőnöki, MH ÖHP és HM KPÜ szinten is orvosolva lesz.

Szincsák Gyula alelnök: óriási hiátusok vannak a tájékoztatás terén. Vagy nem kapta meg a katonaállomány kellő időben a szükséges információkat, vagy nem a kellő racionalitással történt mindez meg. Összességében elmondható: a nettó kereset nem emelkedik, sőt bizonyos esetekben csökken. A szuperbruttósítás azt eredményezte, hogy akinek alacsony az illetménye, az az ember fél, hogy valamit kapni fog. A tájékoztató tevékenység noha fontos, de az alacsony illetményüek továbbra is reménytelen helyzetben maradnak.

Dr. Vadai Ágnes reakciójában kifejtette, hogy első kézből származó információi vannak, eszerint bizonyos helyőrségekben megfelelő volt az információszolgáltatás, ezért azt kérte, hogy a munkavállalói oldal adja meg pontosan, hogy hol nem történt ez meg. Hozzátette, hogy a HM KPÜ szolgáltató ügynökségként fog eljárni ez ügyben.

Ezt követően Mészáros Géza kiemelte: a Hosz nem vonja kétségbe az akaratot, a jó szándékot, viszont kéri, hogy a HM fogadja el, hogy a szakszervezetek is a hozzájuk befutó információk alapján dolgoznak, illetve próbálnak megoldásokat keresni. A Hosz a HÉF-en sem látványpolitizálást folytat, a nyitottság követendő. 

Ezt követően Mészáros Géza, a Hosz elnöke napirend előtt, szóban fordult a HÉF-hez: A Hosz saját tulajdonú gépjármüvei nem jutnak be több helyőrségbe sem. Ezért azt kérjük, hogy ezek az autóink is kapjanak lehetőséget a laktanyákba történő behajtásra.

Honlapunk megtudta, hogy a Csák vezérőrnagy által vezetett ügynökség fogja megadni a kellő segítséget az ügyben.

Napirend szerint elsőként az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állományának szolgálati és munkakörülményei" címü tájékoztató hangzott el. Dr. Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Bocskai István Lövészdandár parancsnoka jó kezdeményezésnek nevezte a HÉF kihelyezett ülését. Mint elmondta, ezek a fórumok bizonyítják, hogy a HM és a Honvéd Vezérkar vezetése nem kíván elszakadni a vezetettektől, a katonaállománytól.

Ezt követően általános tájékoztatást tartott a 3400 katona számára munkahelyet biztosító dandár életéről.

A dandártábornok hangsúlyozta: a parancsnoki állomány érdeke, hogy megtartsa a jól képzett munkaerőt. Azért hoztuk létre a Humánszolgáltató, tájékoztató és családtámogató irodát, hogy az emberközpontú ügyintéssel segítsük a mindennapokat. Azt szerettük volna, hogy a papír vándoroljon, ne az ügyfél.

A parancsnok szerint az embereket a napi apró dolgok érdeklik, számunkra elsődleges a katona és a család. Beszélt a helyi infrastrukturális ügyekről, a több helyőrségben elhelyezkedő dandár megoldandó tennivalóiról is. Mi nemcsak beszélünk róla, foglalkozunk is az emberekkel – zárta gondolatait a parancsnok.

Ezt követően a szakszervezetek által írásban feltett kérdésekre a dandárparancsnok elmondta: valóban nem irigylésre méltó közalkalmazotti állomány szerepe. Mindenütt megtaláljuk őket, látásmódjukkal, gondolkodásmódjukkal sokszor oldják fel a hierarchizált hangulatot. Kulcsszerepet játszanak a közalkalmazottak a dandár életében. Az MH ÖHP parancsnoka a dandár 2009. évi munkáját jóra értékelte.

A Hosz kérdéseit szóban megfogalmazó Szincsák Gyula alelnök kérdéseire dr. BöröndiGábor elmondta: Új típusú gondolkodásmódot vezettünk be, a vezénylő zászlósokat bevonva környezet-tanulmányokat lefolytatva a legalapvetőbb problémákat oldottuk meg eddig.

A dandár szerencsés kényszerpályán van. A dandár NATo legközelebbi ellenőrzésen átesett állomány három- illetve négy részre bontva vonul majd 2010-ben missziókba.

A 9 Ft valóban kevés, de nem kaptunk visszajelzést, hogy mindez óriási probléma lenne. Ezt követően külön megköszönte a Hosz támogatását a Debrecen-Nyíregyháza közötti autóbuszjárat visszaállításáért.

Norvég projekt jó kezdeményezés, hasznos és szükséges. Az üzenet lejutott a katonákhoz, a képzési formákat tartalommal töltöttük meg, az angol nyelvtanfolyamok és a jogosítványszerzés érdekében indított tanfolyamok megkezdődtek februárban.

Szincsák Gyula: megnyugtató válaszokat hallottam, ugyanakkor a 9 Ft/km-rel kapcsolatos észrevételek fennállnak, a Hosz a SZÉF-en kezdeményezi ennek megoldását. A Hosz örömmel hallotta a honvédségi bölcsődék és óvodák ügyének felkarolását.

Mivel az államtitkár asszony kétségbe vonta információinkat, elmondom, a legjobb szándékú tájékoztatás sem tud mindenhová lejutni.

Sipos Géza, a BEOSZ elnöke miután megköszönte a tájékoztatót, elmondta: ez a müfaj akkor hasznos, ha a HÉF mindkét oldalának információt adott. A szerződés-hosszabbítási díj igénybevételének helyzete, tapasztalatai – volt a címeHorváth János ezredes, a HM SZEF, főosztályvezető-helyettese előterjesztésének. Az ezredes azt kérte, hogy a témára a III. negyedévben térjen vissza a fórum. A javaslatot a munkavállalói oldal elfogadta.

Rövid megjegyzésében Szincsák alelnök elmondta, hogy a témában nem változott a Hosz véleménye az időközben lefolytatott szakértői egyeztetések után sem.

Ez az intézmény nem hozta meg azokat az eredményeket, amelyeket vártunk tőle. A Hosz-nak ellenvéleménye volt ezen ügyben, ezeket minden döntéshozó fórumra eljuttattuk – mondta.

A legénység szállón történő elhelyezés tapasztalatai" címü tájékoztató során Csák Gábor mérnök vezérőrnagy, a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója elmondta: amennyiben a kihasználtság 100%-ra emelkedik, előfordulhat, hogy beavatkozásra lesz szükség. Amennyiben erre igény lesz, egy újabb szakértői tárgyalásra is lehetőséget biztosítunk.

A Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár (HONVEP) tájékoztatója a tagdíjak 2010-es mértékéről – volt a címe dr. Rékai Miklós, a HONVEP IT ügyvezető igazgatója előterjesztésének. Az igazgató elmondta: mindenki érdeke, hogy minél hosszabb ideig egészségesen éljen. A tagdíj mértékének megállapítása az időszakos Küldöttközgyülés feladata. Erre senki nem kényszeríti rá a tagságot, ezt a Közgyülés állapítja meg. A tagság egy része, mint családi pénztártag funkcionál, élvezi a szolgáltatásokat. 

A munkavállalói oldal észrevételét Breuer László fogalmazta meg. A Hodosz vezető titkára hangsúlyozta, hogy az egészségpénztár szolgáltatásai a nyugdíjpénztáréval szemben szinte azonnal igénybe vehetők, majd azt kérte, hogy a jövőbeni döntéshozatalt jobban hangolja össze a HONVEP. Ezt követően a szakszervezetek korrekt és pontos együttmüködését ajánlotta fel.

Reakciójában dr. Rékai elmondta: úgy kell a Küldöttközgyülést megszervezni, hogy az ületi terv megtervezésekor tudatában kell lenni a munkaadó elgondolásának. Az a cél, hogy minél több olyan szolgáltatást szervezzünk, lehetőleg olcsón, ami a munkavállaló egészsége érdekében hat.

Mészáros Géza elnök reakciójában elmondta: az öngondoskodási rendszer nem önmagáért, hanem a tagság miatt fontos. Az alacsonyabb illetménykategóriájú emberek lesznek az egészségtelenek.

Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy még nincs érvényes megállapodás az idei évre a HM és a HONVEP között. A Munkatervben a"HONVÉD" Nyugdíjpénztár tájékoztatója címmel szereplő téma - tekintettel, hogy a nyugdíjpénztári támogatással kapcsolatban még folynak a tárgyalások a szakszervezetekkel, illetve a témakört a Pénztár Igazgatótanácsa még nem tárgyalta - Dr. Szenes Zoltán ügyvezető igazgató kérésére, a májusi HÉF ülésre került át.

A HÉF legközelebb április 14-én tart soros ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.