2024. 07. 15. hétfő
Henrik, Roland
: 391 Ft   : 359 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: Fókuszban a forráshiány és a finanszírozhatóság kérdése

Hosz  |  2010. 04. 14., 18:39

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) április 14-i ülésén a napirend előtt – az üdülők és a helyőrségi klubok bezárásával, valamint az OKÉT megállapodással kapcsolatban – megfogalmazott kérdések után a lakhatási támogatásokról és a korszerű eszközökkel való ellátottságról tárgyaltak. Szakszervezetünket Szincsák Gyula ügyvezető alelnök és Czövek János főtitkár képviselte, a rendezvényen megjelent még Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivő, valamint Bazsik István gazdasági ügyvivő is…

A fórumon a honvédelmi minisztert dr. Vadai Ágnes államtitkár képviselte, a munkaadói oldal ügyvivője Katona Károly mk. dandártábornok, a HM személyzeti főosztályvezetője, a munkavállalói oldal ügyvivője pedig Sipos Géza ny. ezredes, a BEOSZ elnöke volt. A soros elnök Szabó József ezredes, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály helyettes vezetője volt, az ülésen dr. Remek Éva HÉF titkár is részt vett.

A Honvédszakszervezet a következő napirend előtti felszólalásokkal élt, illetve az alábbi kérdéseket tette fel:

A Honvédszakszervezet egyeztetve véleményét a munkavállalói oldal szervezeteivel (Hodosz, BEOSZ), a BEOSZ által az üdülő(k) és helyőrségi (nyugállományú) klubok bezárásával kapcsolatos felszólalását az alábbiakkal egészíti ki, s mint oldalálláspontot javasolja figyelembe venni: A Honvédelmi Minisztérium szakmai felelősei a fenti szervezetekkel többszöri egyeztetés után terjesztették a HM Kollégiuma elé az üdültetési rendszerrel kapcsolatos kérdéseket. Az ülésen a honvédelmi miniszter azt – a munkavállalói oldal részéről előzetesen támogatott – döntést hozta, hogy a tárca intézményi hálózatot 2010. év során az eddigi összetételben és módon müködteti tovább.

Ezek után értetlenül értesültünk a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft, az annavölgyi üdülő május 1-jével történő bezárására, valamint több vidéki klub feladására irányuló lépéseiről. Álláspontunk szerint az állomány üdülési- regenerálódási lehetőségeinek biztosítása, módosulása a HÉF ügykörébe tartozó kérdések, így ebben a témában az érdekvédelmi szervezetekkel történő előzetes egyeztetés megkerülhetetlen.

Kezdeményezzük a szóban forgó kérdések tárgyalását, a meghozott döntés felülvizsgálatát – mondta Szincsák Gyula ügyvezető alelnök.

A munkáltatói oldal nevében Csák Gábor mérnök vezérőrnagy, a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgatója elmondta: a mai vagyoni döntés értelmében a Göd II. néven ismert üdülő a HM tárca vagyonkezelésébe került. Az annavölgyi üdülő kiesésével kapacitás-csökkenéssel azonban nem kell számolni, a gödi üdülő kínálata megoldja azt. Színvonalcsökkenés nem lesz.

Ami a helyőrségi (nyugállományú) klubokat illeti: Nagytarcsa és Eger esetében folyamatban van, Nyíregyháza esetében pedig már megkötöttük a bérleti szerződést. A HM tárca a bérleti szerződések megkötésével azt a folyamatos müködést kívánja biztosítani, hogy a társadalmi szervezetek ugyanabban a klubban tudjanak tovább müködni, mint eddig. A bérleti konstrukció minden feltételt biztosít a további müködéshez.

A BEOSZ elnöke reakciójában elmondta, hogy megérti a döntés racionális okait, de az előzetes tájékoztatás hiányát és a módszert nem. 

Szincsák Gyula ügyvezető alelnök kiemelte: a szociális- jóléti gondoskodás egyik kiemelt formája, az üdültetés és regeneráció minden érdekvédelmi szervezetnek központi feladatköre. Ezekben a kérdésekben folyamatosan jeleztük és kértük az egyeztetést, az együttgondolkodás lehetőségét. A témában hosszú hónapokon keresztül több szakértői tárgyalás után, aminek eredménye a honvédelmi miniszter elé került. Ezért is lepett meg bennünket a döntés, és az is, hogy a tárca nem tájékoztatott hivatalosan erről. Persze megértjük a racionális döntést, de miért pont a szezonnyitáskor kell erre az elhatározásra jutni, illetve az annavölgyi beutalókkal rendelkezők hol pihenhetnek a kiszemelt üdülő helyett?

A Honvédszakszervezet kéri, hogy a vizsgálja felül a HM a döntést és egyeztetés után hozzon végleges döntést!

Ezt követően Varga István, a Hodosz elnöke azt kérdezte, vajon mi lesz az annavölgyi dolgozókkal, illetve az elbocsátások milyen költségeket generálnak majd, valamint betartja-e majd a HM a szakszervezeti tisztségviselőkre, üzemi tanácstagokra vonatkozó munkajogi védelemmel kapcsolatos törvényi előírásokat az ilyen rövid határidő alatt?

Dr. Alkéri István vezérőrnagy, a HM véderő-tervezési főosztályvezetője válaszában kijelentette: nem látok semmilyen összeesküvés-elmééletet az ügy mögött. Az üdültetéssel foglalkozó Kht. március 31-ig benyújtott üzleti terve nem tartalmazhat negatív szaldót, ezért pedig részletes számításokat végeztünk a változtatásokkal kapcsolatban. Racionális döntést hoztunk, ami 12-13 munkavállalót érint, ők megkapják a nekik járó, összesen mintegy 24 millió forint végkielégítést. Május 1-től történik meg az ingatlan leadása, ekkor jelentjük be a csoportos létszámleépítést is.

Dr. Vadai Ágnes államtitkár hozzátette: a Helyőrségi Nyugállományú Klubok ügyében személyesen is tapasztaltam, hogy mindez milyen komoly gondot okozott. Valóban némi zavar volt a rendszerben, ezért is kértem a kollégáktól, hogy a jövőben sokkal körültekintőbben járjanak el. Megtörtént a mea culpa, megértést kérek, úgy gondolom, hogy szélesebb körü egyeztetésre van szükség a jövőben. Azt szeretném, ha ezek a klubok a jövőben is a jelenlegivel azonos színvonalon müködhessenek. Az üdülők ügyében a döntést megelőzően valóban nem volt előzetes egyeztetés, de megígérhetem az emberséges munkáltatói magatartást. Akik az annavölgyi üdülőben szerettek volna pihenni, azok számára korrekt és talán még jobb opciókat is tudunk biztosítani.

Ezt követően Szabó József ezredes, kilépve soros elnöki tisztéből, mint a HM TKF helyettes vezetője felajánlotta, hogy megvizsgálja az annavölgyi üdülőbe kapott beutalók kiváltása érdekében szükséges teendőket és minden érintett számára elfogadható ajánlatot tesz.

Miután a Hodosz elnöke a HÉF ügykörébe tartozó témák fontosságára hívta fel a figyelmet, Katona Károly dandártábornok ígéretet tett arra, hogy utólagos szakértői egyeztetés, majd tájékoztatás lesz a témában.                                                                                

A második, szakszervezetünk által megfogalmazott napirend előtti kérdés az OKÉT-megállapodással volt kapcsolatos. Szincsák Gyula ügyvezető alelnök – a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács korábbi ülésén elhangzottakra hivatkozva – azt kérte, hogy a 316/2009-es kormányrendeletben szereplő 2X49.000 Ft-os kereset-kiegészítést kapják meg azok is, akiknek a Hjt. szerint nem szünetel a jogviszonya, vagyis azok, akiknek 45 napnál hosszabb ideje egészségügyi szabadságon tartózkodnak, illetve akik a kisgyermeküket nevelik. Az alelnök azt indítványozta, hogy mint más ügyekben, ez esetben is vegyük figyelembe a törvényben foglaltakat.

Dr. Vadai Ágnes válaszában nem a konkrét tartalomra utalva azt kérte, hogy a napirend előtti kérdéseket – a kellő szakmai felkészülés érdekében – írásban nyújtsák be a szakszervezetek.

Dr. Till Szabolcs, a HM jogi főosztályvezetője elmondta: az SZMM és az IRM tárcák álláspontjában egyetlen elem volt közös, miszerint az ez évi kormányrendelet módosításával nem értenek egyet. A Hjt. és a munkajog szerinti jogviszony szünetelés eltérő terminológiáját mi is jeleztük. A továbbiakban ragaszkodni fogunk a Hjt. szerinti megfogalmazásra.   

Reakciójában Szincsák alelnök kifejtette: én megértettem a választ, de mindez semmit sem segít az érintett állományon. A jogszabály szövege egyértelmü és világos, úgy ítéljük meg, hogy – a szerződéshosszabbítási díj témaköréhez hasonlóan – ez esetben is a Hjt.-t kell alkalmazni. 

Ezt követően a napirendi témákat vitatta meg a HÉF.

Elsőként beszámoló hangzott el a HM által 2009-ben nyújtott lakhatási támogatásokról. A lakásellátás mutatói, a munkáltatói kölcsön és vissza nem térítendő juttatás, az albérleti díj hozzájárulás folyósításának helyzete – volt a címe Dr. Alkéri István vezérőrnagy, HM védelem-tervezési főosztályvezető előterjesztésének.

Szóbeli kiegészítést – tekintettel az anyag részletességére nem tett a beterjesztő.A munkavállalói oldal véleményét megfogalmazó Hosz képviseletében Szincsák Gyula elmondta, hogy a dokumentum kellően részletes és informatív. Persze észrevételeink így is felvetődnek: Szerintünk a forráshiány miatt a szállóelhelyezés kihasználtsága sem tud magasabb lenni, ugyanakkor az életvitelszerüen a szállót használók nem kapják meg továbbra sem azt a lehetőséget, hogy egyágyas szobában megteremtse a saját intim szféráját. Az albérleti hozzájárulás intézménye népszerü és müködik.

Úgy ítéljük meg jó lépés volt a lízing, ugyanakkor jól tudjuk, hogy problémát okozhat, hogy a jelenlegi illetményviszonyok sok esetben nem teszik lehetővé a megváltozott hitelkonstrukciók teljesítését. A vissza nem térítendő juttatás adóterhet nem érintő járandósággá vált, ugyanakkor a szuperbruttósítás révén bekerült az állomány jövedelmébe, ami csökkenti az ellátás mértékét. A másfél-kétéves várakozás azt eredményezte, hogy adóterhet jelentett a kedvezményezettnél, ami már a katona egzisztenciális színvonalát nehezítette meg, erre a mai napig nem született megoldás. A lakbértámogatási rendszer müködik, ugyanakkor a lakásüzemeltetési hozzájárulásra rendkívül alacsony az igény – ez meglepő számunkra. Azért is, mert naponta rengeteg segélykérelmet kapunk, pontosan az üzemeltetési díjak emelkedése miatt. Noha rengeteg az érintett, nem értjük, miért ilyen elenyésző az igénylők száma.    

Összességében elmondható: az elvek és a kiépített gyakorlat rugalmas, megfelelő hátteret nyújt, viszont, ha a források pótlása nem történik meg, akkor a müködtetés lehetetlenné válik.  A napirend szerinti második téma ,,a ruházat, az egyéni felszerelés, a fegyverzet fejlesztésének állapota, a korszerü eszközökkel való ellátottság helyzete (hazai-missziós igénybevétel)” – címet viselte Juhász István vezérőrnagy, HM hadmüveleti és kiképzési főosztályvezető előterjesztése. A főosztályvezető távollétében jelenlévő helyettes szóbeli kiegészítést nem tett. A Hosz képviseletében jelenlévő ügyvezető alelnök elmondta: a katonák reprezentatív szakszervezete kiemelt figyelmet fordít a katonák felszerelésére és ruházattal történő ellátására. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a balkáni tapasztalatainkra a mai napig nem kaptunk választ. A sorok között visszaköszön a forráshiány és a finanszírozhatóság kérdése. Itt mindez azért még fontosabb, mert ez esetben a katonának az alkotmányos jogait kellene biztosítani. A katona azzal, hogy állami feladatot lát el a különböző nemzetközi kontingensekben, az élethez és az egészséghez való joga nem csorbulhat. Ez pedig csak akkor nem csorbul, ha az állam ellátja azokkal az eszközökkel, amely a túlélést és az egészségmegőrzést szolgálják, ahhoz szükségesek.

Az eddig lezajlott állampolgári jogok ombudsmani vizsgálatokat meghivatkozva el kell mondani: a finanszírozási problémákra való hivatkozást az ombudsman sem tartja alkalmazhatónak. Mivel tudatosan vállalja a katona a missziót, az államnak is tudatosan kellene biztosítani a felszerelési cikkeket ehhez. Minden elismerés az erőfeszítésekért, de a versenyfutásban lemaradtunk, a kor követelményei gyorsabban változnak, mint a Magyar Honvédség reagáló-képessége. A nemzetközi vállalások során nem rendeljük a feladat mellé a megfelelő erőforrásokat, ehelyett tüzoltó technikával próbáljuk orvosolni a gondokat.

A HM államtitkára reakciójában elmondta, hogy a témával kapcsolatban sok-sok év megoldatlan problémáit cipeli magán a Magyar Honvédség. Sajnos nem lehet előrelátni a NATO, az EU igényeit, a nemzetközi politikai elvárásokat. Sokat kell még ezeken az ügyeken dolgozni, hiszen a felszerelések kérdése mindig prioritást kell, hogy jelentsen a missziós ügyekben.

Szincsák Gyula viszontválaszában elmondta: Az ennyire szükös források határt szabnak a tudatos tervezésnek. A felzárkózás elmaradása visszavonhatatlan károkat okozhat. Ha van politikai döntés az alkalmazásra, akkor döntés kell, hogy szülessen a finanszírozásra is. 

A HÉF legközelebb május 12-én tart ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 07. 15., 10:35
Az elmúlt napok ránk törő forrósága tette igazán népszerűvé a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet központi rendezvényét a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont, valamint a hozzátartozó Aquaparki csúszdapark területén, immáron tizennyolcadik alkalommal.
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

„Az elmúlt napok során egy olyan versenynek lehettünk tanúi, ahol a világ legkiválóbb ejtőernyősei mérték össze felkészültségüket, technikai tudásukat, és elhozták ennek a különleges sportnak az izgalmát, szépségét nekünk” – búcsúzott Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese a 46. Ejtőernyős Világbajnokság résztvevőitől a szolnoki RepTárban, július 12-én.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.