2024. 04. 20. szombat
Tivadar
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

2011-ben lesz a kongresszus

Hosz  |  2010. 07. 20., 17:53

A Honvédszakszervezet elnöksége feldolgozta a következő kongresszus megrendezésével kapcsolatban, az önálló csoportoktól és az alapszervezetektől beérkezett véleményeket. Szincsák Gyula ügyvezető alelnök - a július 20-i elnökségi ülésen - kijelentette, hogy a többség akaratának megfelelően az elnökségnek arra kell készülni, hogy 2011-ben bonyolítjuk le szakszervezetünk következő kongresszusát. A döntéshozók határoztak az üdültetési szabályzat módosításáról, a pártoló tagi felvételről, de meghallgatták az aktuális történésekről, a befektetések alakulásáról, az Ellenőrző Bizottság ellenőrzéseiről, valamint a Hosz és az Egység 2002 Kft. közötti szerződések felülvizsgálatairól szóló tájékoztatókat is... 

Miután Szincsák Gyula ügyvezető alelnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat és az állandó meghívottakat, közöttük is Szijártó Zsoltot, a szerződéses szekció új elnökét, a 2010. március 2-i, április 19-i és a május 04-i elnökségi ülések jegyzőkönyveit fogadták el – módosítások nélkül.

A vezető tisztségviselők aktuális tájékoztatója során Szincsák Gyula tájékoztatott a július 19-i, vezérkar-főnökkel történt megbeszéléséről, a szlovák katonaszövetséggel szervezendő közös túráról, illetve annak támogatásáról. Az ügyvezető alelnök hangsúlyozta, hogy a közös megoldások keresését erősítik a HM politikai és katonai vezetőivel folytatott egyeztetések. Szincsák alelnök szólt arról az Alkotmánymódosítási beadványról is, amely megint a katonaállomány alapvető állampolgári jogait korlátozná. Ezzel kapcsolatban említést tett az FRDÉSZ várható lépéseiről (Alkotmánybírósághoz történő fordulás), a SZÉF munkavállalói oldalának összehívásáról, illetve a törvény elfogadása esetén az esetleges ellentételezésről is.

Az ügyvezető alelnök rövid tájékoztatást adott a Hszt., és a Hjt. átfogó módosításának folyamatáról, a szolgálati nyugellátás aktuális módosításáról, valamint dr. Simicskó István parlamenti államtitkárral lezajlott megbeszélésen történtekről, így az érdekegyeztetés mihamarabbi beindítása érdekében tett szakszervezeti erőfeszítésekről is. Az aktuális tájékoztatóban azt is elmondta, hogy augusztus 11-én találkozik Fodor Lajos közigazgatási államtitkárral, de azt is aláhúzta, hogy a miniszter által kijelölt kabinetfőnökkel, dr. Szarka Gáborral napi, forródrótos kapcsolatot ápol a Hosz vezetése.

Az ügyvezető alelnök sikerként könyvelte el, hogy az érintett állomány - szakszervezetünk és az FRDÉSZ nyomására - megkapja a 2X49 ezer forintos kereset-kiegészítést. Ezt követően azt is elmondta, hogy a nyugállományú tagozat szervezetei sok helyen aktivizálták magukat, majd Koncsik István rendszergazdával lezajlott szakmai megbeszélésről informálta a döntéshozókat. Javasolta, hogy a Hosz egyes alapszervezetei által müködtetett weblapokat integrálni kellene a hsz.hu weblaphoz.   

Az aktuális tájékoztatót kiegészítő dr. Heiling Ottó alelnök elmondta, hogy a szentendrei tiszthelyettes-avatáson alkalma volt a honvédelmi miniszter és a közigazgatási államtitkár mellett a legtöbb főosztályvezetővel is megbeszélést folytatni. Dr. Till Szabolcs jogi főosztályvezetővel folytatott egyeztetésen a Hjt. és a Honvédelmi Törvény módosítása állt a fókuszban. Elmondta, hogy a HM-ben egyfajta várakozó álláspont tapasztalható, s ez minden bizonnyal szeptember elejéig nem is változik. A jogi ügyekre áttérve arra hívta fel a szolgálatba járó katonák figyelmet, hogy a szolgálatvezényléssel és a szolgálat-ellátással kapcsolatban, a legkisebb vétség esetén is feljelentést tesznek a katonai ügyészségen.

Sörös István azt javasolta, hogy a szolgálati nyugellátással kapcsolatban hozzunk létre egy munkacsoportot, amely javaslatokat, alternatívákat dolgoz ki és tesz le az asztalra. A javaslatot az elnökség elfogadta, a munkacsoportba minden képviselet július 27-ig 1-1 főt delegál majd. 

Czövek János főtitkár az elmúlt időszak rendezvényeiről beszámolva elmondta, hogy jól sikerültek az aquaparki rendezvények, de a családi napokat is jó hangulatban bonyolították le az alapszervezetek. A főtitkár elmondta azt is, hogy Borka István halálának első éves évfordulója tiszteletére állított kopjafa-avatás is kellő tisztelettel, áhitattal zajlott. Czövek János a központi iroda helyiségeinek zárttá tételéről, pecsételéséről is beszélt.

Bátor Ferenc szárazföldi képviselő hozzászólásában szóvá tette, hogy a győri és a debreceni árvízi jutalmazások során az őrnagyi rendfokozatnál magasabb rendfokozatot viselő, elismerésben részesült személyek nevei – diszkriminatív módon – nem lettek felolvasva, ezért azt kérte, hogy a Hosz vezetése tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az augusztus 20-i ünnepségeken ezt bepótolják a katonai szervezetek, illetve a parancsnokok.

A tagfelvételről szóló döntés során, Szincsák Gyula előterjesztése alapján Bak Miklóst pártoló taggá vette fel a szakszervezet elnöksége.

Az elnökség kongresszus összehívásával kapcsolatos levelének megtárgyalása során Szincsák Gyula ismertette a beérkezett véleményeket. Eszerint az 53 értékelhető válaszból 20 alapszervezet az őszi, míg 33 alapszervezet a 2011-es kongresszus megtartása mellett határozott. Az ügyvezető alelnök elmondta, az elnökség kérdésére a válasz megszületett, így a jövőben a többség akarata szellemében jár el, így azt képviseli tudatosan a jövőben, hogy alapszervezeteink többségének szándéka szerint 2011-ben rendezzük meg a következő kongresszust. Sörös István tagozatelnök azt kérte, hogy az elnökség adjon ki állásfoglalást a beérkezett vélemények alapján.

A véleményeket összegző ügyvezető alelnök elmondta, hogy 2011-es kongresszusra kell készülni az elnökségnek – ezt hozták a július 15-ig beérkezett eredmények.

A befektetések alakulásáról szóló tájékoztató során dr. Heiling Ottó elmondta, hogy az elmúlt időszakban tovább zajlott – a 2009-ben elszenvedett – veszteség ledolgozása. Az alelnök hozzátette, hogy a bizonytalansági tényezők miatt megfelelő tartalékot kell képezni a folyószámlánkon. Ingatlant viszont – amennyiben a légierő képviselet továbbra is tartja korábbi javaslatát – érdemes még az idén vásárolni. Bácskai István megbízott légierő képviselet-vezető elmondta, hogy a képviselet továbbra is fenntartja javaslatát és hamarosan a konkrétan megvásárolható apartmanokat, pihenőhelyeket is megjelölik. 

Sándor Roland pénzügyi ügyvivő elmondta, hogy az ING pénzpiaci alapja jól jövedelmezett.

Az EB ellenőrzések tapasztalatairól a bizottság elnökének távolléte miatt Katócs Zsolt tartotta meg. Az éves ellenőrzési terv szerint végrehajtott feladatok során kirívó hiányosságot nem tapasztaltunk, felmerült, hogy nagyon sok alapszervezet visszaél azzal a lehetőséggel, hogy döntéshozatalkor nem kell jelen lenni az 50% + 1 főnek, elegendő, ha 2-3 vezetőségi tag dönt minden ügyről. A kaposvári ellenőrzést megtartottuk, de a kecskeméti és a szentesi ellenőrzéseket az alapszervezetek vezetőinek az árvízi vészhelyzetben való közremüködése miatt nem tudtuk végrehajtani - tette hozzá az EB tagja.

A Hosz üdültetési szabályzatának módosításáról, a békésszentandrási üdülő kihasználtságának növeléséről szóló napirend során Szincsák Gyula elmondta, hogy az alsóörsi kempingben elhelyezett – a tagság pihentetése céljából vásárolt – lakóautó tulajdonosa a szakszervezet, bárki Hosz tag megigényelheti, illetve a kapacitás függvényében használhatja is. Dr. Mészáros Melinda jogsegélyszolgálat-vezető külön felhívta a figyelmet arra, hogy szerződéseket csak a Hosz képviseleti jogú személyei köthetnek, az alapszervezetek vezetői viszont nem. A szabályzat módosítását, illetve a költségek átcsoportosítását – a szóbeli kiegészítésekkel együtt – elfogadta az elnökség. A békésszentandrási gyermektáborral kapcsolatban pedig arról döntöttek, hogy a vízpart irányába nyitott pihenőhelyet - az esetleges balesetek megelőzése érdekében - drótkerítéssel zárják el.     

Ezt követően a Hosz elnökségének 15/2010. számú határozata alapján a Hosz és az Egység 2002 Kft. között meglévő szerződések felülvizsgálatáról szóló tájékoztató szerepelt a napirenden. Szincsák Gyula előterjesztése után dr. Mészáros Melinda egyenként ismertette az egyes szerződésekről szükséges tudnivalókat. Az alelnök, a Kft. ügyvezetője és a szakmai ügyvivők szóbeli kiegészítései után az elnökség a tájékoztatót elfogadta.  

Az egyebek napirendi téma során, Szincsák Gyula ügyvezető alelnök előterjesztése után az Egység 2002 Kft-re vonatkozó tulajdonosi határozatot jóváhagyta az elnökség. 

Egység 2002 Kft. ügyvezetőjének tájékoztatójában elmondta, hogy a könyvvizsgáló jelentés hozzájárul a tisztánlátáshoz. A feladatkört május 20 óta ellátó Bagdi Sándor hozzátette, hogy a nyár végén minden könyvvizsgálói megállapítás rendelkezésre fog állni.

A feltárt hiányosságokat követően már megkezdődött a gondok, problémák helyrehozatala. A pénzkezelési szabályzatot már rendbe tettük, van pénztárosunk, naprakészek a nyilvántartásaink. A teljes bizonyosságot jelentő könyvvizsgálat rengeteg aggályt, problémát felvet, ezek orvoslása folyamatos.

Ezt követően a Kft. ügyvezetőjének megbízási díjának módosításáról döntött az elnökség.

Az egyebekben Bátor Ferenc elnökségi tag a rossz nyilvántartás miatti postacímek pontosításáról, a káli elfekvő anyagok helyzetéről, az ügyvezetés ülésekről szóló központi tájékoztatókról, valamint a függetlenített tisztségviselők munkaköri leírásairól, illetve havi munkabeszámolóikról érdeklődött. A válaszokat vezető tisztségviselők adták meg.

A Hosz elnöksége legközelebb szeptember elején tart majd ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.