2024. 07. 13. szombat
Jenő
: 393 Ft   : 361 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Kemény és racionális költségvetésünk lesz 2011-ben

Hosz  |  2010. 11. 18., 15:00

Fenti mondat jövő évi költségvetésünkről szóló előterjesztés során hangzott el szakszervezetünk november 17-i választmányi ülésen. A rendkívüli kongresszus után három héttel megrendezett fórumon döntöttünk az idei Szakszervezeti Munkáért Díjasok személyéről, valamint pótoltuk az időközben lemondott szárazföldi képviselőt, de megválasztottuk a szárazföldi és a logisztikai képviselő-helyettest is…

A választányi ülés ez alkalommal is a beérkezés utáni regisztrációval kezdődött.

Mind a választmányi ülés, mint az azt követő továbbképzés nagyon fontos feladat. Remélem, hogy ez a kétnapos rendezvény alkalmas lesz arra, hogy a Honvédszakszervezet jövőjéről, a 2011-es év feladatairól, a költségvetésünkről, valamint a jubileumi tennivalókról is beszélhetünk – mondta megnyitójában Czövek János elnök.

Ezt követően a választmány határozatképességét állapították meg, majd az ülés tisztségviselőit (levezető elnök, segítője, mandátumvizsgáló bizottság tagjait) választották meg, aztán dr. Oláh Gábor levezető elnök ismertette a napirenden szereplő témákat.

Az elnökség tájékoztatója során Czövek János elnök miután elmondta, hogy a rendkívüli kongresszus óta eltelt rövid időszak alatt kellett az elnökségnek felkészülni a korrekt tájékoztatásra, megköszönte a 22 oldalas beszámoló elkészítésében közremüködők segítségét. Az elnök beszélt az érdekképviseleti tevékenység 2010-es eredményeiről, de arról is szólt, hogy a kormányváltás óta a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) még nem ülésezett. Az elnök reményét fejezte ki, hogy a parlamenti államtitkárral való november 18-i találkozón az is kiderül, mikor ülhet össze újra a HÉF. Az elnök szólt a Liga Szakszervezetekkel és a Hodosz-szal történő kapcsolat jelenlegi helyzetéről, illetve az együttmüködés lehetséges jövőbeni tennivalóiról is. Elmondta, hogy hamarosan mindenképpen szót kell váltani a választmányi fórumon a Liga és a Hosz kontaktusáról. Az elnök a SZÉF legutóbbi ülésén történtekről is szólt röviden.

A nemzetközi kapcsolatokról szólva tájékoztatott az Euromil rendezvényein történő idei részvételeinkről, arról, hogy Közép-Európában egyfajta ,,bezzeg csapat”-ként, vagyis szakszervezetként müködve tesszük a dolgunkat. Röviden tájékoztatott az október közepén, Erdőbényén sikeresen megrendezett Visegrádi Négyek Találkozójáról, az ott feldolgozott témáról, a szolgálati nyugdíjról is. A kétoldalú kapcsolatokról szólva a holland AFMP/FNV-vel és a lengyel Konwent-tel kialakított együttmüködésről külön is említést tett.   

A munkavédelemmel kapcsolatban elhangzott, hogy nem, vagy csak részben teljesültek a vállalt elkötelezettségek.

A szervezeti életről szólva elhangzott, hogy a közösségi eseményeink nem minden esetben lettek megrendezve. Felelevenítette az eddigi Szerződéses Katonák Országos Találkozókat (SZKOT), illetve a 2011-es találkozó előkészületeiről is beszélt, de a Katonanői szekció elmaradt rendezvényeit is megemlítette. Ezt követően a képzésekről, a továbbképzésekről, valamint a 2010-es pályázati lehetőségeinkről (Hosz-HTFSZ, FRSZ közös NFÜ pályázat) is beszélt az elnök.

A területi szervek, alapszervezetek és csoportok életéről szólva elmondta, hogy a belső kohéziót tovább erősítve sikerült a szervezeti életet aktivizálni. A Nyugállományú Tagozat megerősödött gazdaságilag, az elmúlt időszakban nagyon egységes és korrekt kapcsolat alakult ki a tagozatnál.

A személyi változásokról szólva elmondta, hogy oly sok változás történt, ami kongresszusi ciklusokra sem volt eddig jellemző. Csak remélni tudom, hogy a lemondásokat, illetve a személycseréket követően egyre korrektebb kapcsolataink lesznek az alapszervezetekkel és a csoportokkal. Jelenlegi taglétszámunk a Hosz történetében az eddigi legmagasabb. Az aktív tagjaink létszáma közelít a tízezerhez, a nyugállományú tagozathoz pedig mintegy ezeregyszázan tartoznak – tette hozzá az elnök.

A Hosz gazdálkodásáról szólva elmondta, hogy a gazdasági megszorítások azt eredményezték, hogy nem vagyunk negatív tartományban. Noha nagyon szük lehetőségeink voltak, de igyekeztünk minden feladatunkat magas színvonalon, de takarékosan ellátni. Azt kérem, hogy ezt követően is takarékosan gazdálkodjanak alapszervezeteink – mondta Czövek János.

Szolgáltatásainkról szólva elmondta, hogy a jogsegély-szolgálat országosan a központi irodában és az öt szerződéses ügyvéden keresztül látta el feladatát. Az üdültetéssel kapcsolatban kiemelte, hogy a hajdúszoboszlói apartmanok és a HM-től bérelt békésszentandrási pihenőhely is csak akkor tud rentábilisan müködni, ha bennem minél több üdülővendég pihen. Szólt a székesfehérvári lakóautó vásárlásáról, illetve annak igénybevételi lehetőségéről is. A segélyezésről elhangzott, hogy az elmúlt években többszörösére, a pár évvel ezelőtti 2 millió forintról immár 7 millió forintra nőtt az e szegmensre költött forrás.

Beszélt a Katonákért Alapítvány és az Egység 2002 Kft. idei feladatairól, majd külön szólt a norvég projektről is. 

Az elnöki tájékoztatót kiegészítő Kónya Péter FRDÉSZ elnök az OKÉT és a SZÉF legutóbbi ülésein történtekről, a különadó intézményével kapcsolatos könnyítésről informálta a megjelenteket. Elmondta, hogy nem várható semmilyen bérfejlesztés 2011-ben, csak 2012-ben várható kb. 30% mértékü illetményemelés.

Egymásra csúsztak az illetményrendszerek, így bizonyos kategóriák helyben topognak, ezért aztán szükséges volna újabb kategóriák bevezetése. A bértárgyalások folytatódnak ugyan, de senkit sem akarok kecsegtetni. Esetleg béren kívüli juttatásokban és egyszeri kiegészítések ügyében tudunk eredményesen tárgyalni. A SZÉF-en hallottak arról győztek meg bennünket, hogy a Hszt.-t és a Hjt.-t nem lehet külön kezelni. Ahogy a belügyminiszter elmondta, 2012-től 30%-kal magasabban állapítanák meg a rendvédelmi illetményalapot, ugyanakkor megszüntetnék a pótlékok jelentős részét. Emellett a szolgálati nyugdíjrendszer megváltoztatása egy új előmeneteli és illetményrendszer megváltoztatásával kapcsolódik össze – tette hozzá Kónya Péter.

A Liga és az FRDÉSZ bírósági peréről szóló tájékoztatójában az FRDÉSZ elnöke elmondta, hogy folyamatos a jogsértés, amit a Liga elkövet, ezért az ügyészséghez fordul az FRDÉSZ. A bírósági indokolás egyértelmüen kimondta, hogy a Liga és különböző szervei is antidemokratikusan müködnek.

Az elnöki tájékoztatóhoz hozzászóló Jászai László debreceni nyugállományú csoportvezető az 1% Katonákért Alapítvány javára történő felajánlásának lehetőségére hívta fel a figyelmet, majd azt kérte, hogy saját alapítványunkat támogassuk.

Szendrei Zoltán megkérdezte, hogy a vezető tisztségviselői munkakörök átadás-átvétele hogyan zajlott, illetve lesz-e év végi többletkifizetés. Hujber László pedig a segélyezésről kérdezett, de a meleg étkezési utalványok jövőbeni sorsáról is érdeklődtek. Az egyik nyugállományú csoportvezető megköszönte az Egység újság az elmúlt időszakban végzett korrekt tájékoztató munkáját. A kérdésekre Czövek János elnök és dr. Mészáros Melinda alelnök válaszolt. Az alelnök pontosította az FRDÉSZ elnök által elmondottakat: eszerint a Hszt.-vel kapcsolatos nyugdíjkoncepció nem vonatkozik ránk, katonákra, de a HM tárcánál jelenleg még nyugdíjkoncepció sem létezik. Az alelnök elmondása szerint a koncepció bevárja a humánstratégiai elveket, s ehhez illesztenék a Hjt. módosítását.

Nem kezelik együttesen a Hszt.-t és a Hjt.-t. Simicskó István államtitkár közölte velünk, hogy teljesen más koncepcióban gondolkodnak, az igaz, hogy vannak gondolatok, nagy a ráhatás, hogy változtassuk meg a szolgálati törvényt, de mindezidáig nem vált feketévé a kép. Javaslom, hogy várjuk meg a HM tárca ajánlatát, s ez vonatkozik a béren kívüli juttatásokra is – emelte ki az alelnök asszony.

Ezt követően a 2011. évi költségvetés egyes tételeit meghatározó választmányi határozattervezetek megvitatása majd elfogadása következett. Doszpolyné dr. Mészáros Melinda alelnök elmondta, hogy kemény és racionalizált költségvetése lesz 2011-ben szakszervezetünknek. Először az Egység újság elkészítéséről és az Egység újság terjesztéséről szóló határozattervezetet fogadta el a választmány. Az alelnök elmondta, hogy árajánlatokat kértek be mind különböző nyomdáktól, mind pedig országos terjesztési joggal rendelkező hírlapterjesztőktől. 

Ezt követően az egyes Hosz szervek müködési költségeinek biztosításáról szóló határozat-tervezetet fogadták el. Az üdülők fenntartásának támogatásáról szóló határozat-tervezetről az alelnök elmondta, hogy elsősorban az állagmegóvó tevékenységre és a müködésre fordítjuk a pénzt. Ezt követően az alelnök azt kérte, hogy az önsegélyezési és szolidaritási alap hozzájárulás mértékét 200 Ft/főre emeljük, majd az önsegélyezési és szolidaritási alap müködéséről, valamint a segélyezés rendjéről döntöttek, aztán az alapítványunk támogatásáról született meg a határozat. Ezt követően az országos szintü szakszervezeti szövetségnek történő tagdíjfizetési kötelezettségről, majd a 2011. évi átlag szakszervezeti tagdíj 880 Ft/fő mértékéről határoztak.

A Hosz 2011. évi költségvetéséről szóló választmányi határozattervezet megvitatása során, a bevételek egyes elemeit említve Doszpolyné dr. Mészáros Melinda alelnök elmondta, hogy a munkaidő-kedvezmény megváltás címén betervezett összeg ugyan nőtt, ugyanakkor a HÉF müködésére tervezett költségek jelentősen csökkentek. A tervezett kiadások ügyében elmondta, hogy a képviseleti irodák költségeit a müködés hatékonysága érdekében növeltük meg. A könyvvizsgáló véleményét ismertetve elhangzott, hogy külön megvizsgálta a bérek, bér jellegü kiadások számítását, ezért is javasolja a 2011-es költségvetés elfogadását. Az EB elnöke is ezt a véleményt erősítette meg.

Kérdésre reagálva az előterjesztő elmondta, hogy a Hosz 2011-es költségvetése számol a betervezett adó- és járulékváltozásokkal is. Bazsik István gazdasági ügyvivő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a törvényes járandóságok védelme érdekében elkülönített alapokba tettük a forrást. Sörös István tagozatelnök elmondta, hogy nem kell kongatni a vészharangot, nincs semmilyen tragédia, hiszen a törvényes járandóságokat be kell hajtani, ez a mi pénzünk. A határozatot a választmány elfogadta. 

A Hosz 2011. évi fontosabb feladatairól, a Hosz elnökségének 2011. évi munkatervéről, valamint a Hosz 2011. évi rendezvénytervéről szóló választmányi határozattervezeteket Lippai Csaba alelnök ismertette.  A választmány a tervezeteket elfogadta.  

A függetlenített tisztségviselők illetményéről szóló választmányi határozattervezet megvitatása során dr. Mészáros Melinda alelnök elmondta, hogy semmilyen többletkifizetés nem történik, hiszen a HM és a Hosz közötti megállapodások szerint lettek fizetve 2005-óta a függetlenített tisztségviselők, csupán azt kérjük, hogy a választmány legalizálja ezeket a kifizetéseket. A választmány ezt a határozat-tervezetet is támogatta.

Ezt követően az idei „Szakszervezeti Munkáért” díjak odaítéléséről döntöttek. Jelölést kapott Bálint Ákos, Földesi András, Grell Norbert, Horváth Józsefné, Kiss Csaba, Kovács Gyula György, Nagy Károly és Szincsák Gyula. Nagy Károly miután megköszönte a jelölést, visszalépett attól. A nyugat-magyarországi területi ügyvivő azt javasolta, hogy szigorítsuk a díjazottakkal kapcsolatos követelményeket (tagsági viszony, szakszervezeti tisztség).

Miután az első körben senki sem kapta meg az 50%+1 szavazatot, így a legtöbb voksot szerzett Szincsák Gyula, Horváth Józsefné és Kiss Csaba került a második körös szavazásra. Ebben a fordulóban Szincsák Gyula és Horváth Józsefné mellett döntöttek a küldöttek, így idén a volt ügyvezető alelnök és a tatai alapszervezeti vezető kapta meg a díjat.

Személyi kérdésben szóló döntés során a szárazföldi képviseletvezető, és a logisztika képviseletvezető-helyettes személyéről döntöttek. A szavazás eredményeként Varga Árpád lett a szárazföldi képviseletvezető, míg Bálint Ákost szárazföldi képviseletvezető-helyettessé, Szijártó Zsoltot pedig a logisztikai képviseletvezető-helyettessé választották.

Az egyebekben Szücs Andrea katonanői szekcióvezető az esélyegyenlőségi konferencia történéseiről, a november 18-i szekcióértekezletről, valamint a november 25-i veszprémi katonanői rendezvény előkészületeiről beszélt. Közben a nyugállományú tagozat választmánya is ülésezett, s úgy döntöttek, hogy a következő időszakban dr. Oláh Gábor lesz a korábban lemondott Oláh József alelnök utóda, míg Buzai Lászlót tagozat elnökségi taggá választotta a tagozat.

A választmányi ülésen Szincsák Gyula volt ügyvezető alelnök és dr. Heiling Ottó alelnök szakszervezetünknél befejezett pályafutásuk elismeréséül emlékéremt vehettek át az őket elköszöntő Czövek János elnöktől.

November 18-án szakszervezeti továbbképzésen vesznek részt a Hosz választmányi tagjai.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Vannak katonák, akiket – kis áthallással – bölcső helyett a levegő ringatott. A magyar válogatott tagjai már gyermekkorukat is a reptéren töltötték, vagy fiatalon szerettek bele az ejtőernyőzésbe, a honvédség iránti elköteleződésüket is a sport szeretete inspirálta.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.