2023. 03. 26.
Emánuel
: 388 Ft   : 362 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: Kibontakozóban a teljesen új szolgálati kultúra

Hosz  |  2011. 07. 07., 15:00

A szolgálati nyugdíjjal kapcsolatban hamarosan minden információ birtokunkban lesz - emelte ki Dr. Simicskó István parlamenti államtitkár a HÉF július 7-i ülésén. Emellett a lakhatási támogatás, a ruházati ellátás rendszere és természetesen a hetek, hónapok óta várt humánstratégia is napirenden szerepelt a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) ülésén. Az eseményen a Honvédszakszervezetet Czövek János elnök, dr. Mészáros Melinda és Lippai Csaba alelnökök, valamint Sörös István elnökségi tag képviselte...

A HÉF-en a honvédelmi miniszter képviseletében Dr. Simicskó István parlamenti államtitkár jelent meg, a Honvéd Vezérkar főnökét pedig Bozó Tibor dandártábornok képviselte. A fórum munkájában aktívan részt vett dr. Szarka Gábor, a HM kabinetfőnöke is. A munkavállalói oldal ügyvivői feladatait Czövek János Hosz elnök látta el.

 

 

 

Napirend előtt Dr. Simicskó István parlamenti államtitkár kért szót. Rövid bevezetőjében elmondta: a szolgálati nyugdíjjal kapcsolatban a tárca még mindig nincs minden információ birtokában, de hamarosan így lesz, s ezáltal - remélem, hogy azt fogjuk tapasztalni, hogy - újra teljes erejükkel a beosztásuk ellátására tudnak majd koncentrálni katonáink.  

Napirend előtt Varga István, a Hodosz elnöke hivatkozva a katonák 20 ezer forintos étkezési utalványára, valamint a HM és a Hodosz közötti kétoldalú megállapodásra, azt kérte, hogy a honvédségi közalkalmazottak is kapjanak hasonló elismerést. Válaszában Pál István ezredes, a HM KPH vezérigazgató-helyettese kiemelte: a bérmegállapodásban azt rögzítettük, hogy június 30 után újra megvizsgáljuk a bérmaradványokat, majd július végén - augusztus elején szakmai egyeztetésen vitatjuk meg a további lehetőségeket. 

Ugyancsak napirend előtt tárgyalták a HÉF II. féléves munkatervét. Czövek János oldalügyvivő technikai javaslatai, majd az államtitkár, valamint a kabinetfőnök pontosítása után – a HÉF titkár javaslatára – az oldal elfogadta az előterjesztett és már pontosított II. féléves munkatervet.  

Napirend szerinti első téma ,,a Honvédelmi Minisztérium által 2010-ben nyújtott lakhatási támogatások" - címet viselte. Dr. Ecsedi László őrnagy a HÉF előtt kijelentette: ez nem szociális rendszer, hanem a honvédségi szükségleteket, müködést elősegítő, több pilléren álló, több pólusú háttér-támogatási rendszer.

Ezt követően beszélt a beszámoló által taglalt adatokról, mint tényekről, a lakáscélú támogatásokról, ezek összegéről, a lakáscélú bevételekből származó forrásokról, a lízing célú albérleti hozzájárulásról, a rugalmas megoldási lehetőségekről, valamint a közös (helyőrség-parancsnokságok, KPH, HM, és a munkavállalói oldal közötti) munka eredményeiről is. A beszámolóval a HM védelemgazdasági helyettes államtitkára is egyetértett.

A Hosz képviseletében felszólaló dr. Mészáros Melinda alelnök elmondta: a statisztikai adatokkal kapcsolatban néhány következtetést le kell vonni. A természetbeni támogatások körét célszerü lenne átalakítani. Az egész rendszert kellene gyakorlatiasabbá tenni, ezért javaslom, hogy gondoljuk át a rendszert, illetve dolgozzuk át a hatályos HM rendeletet. Kérem az államtitkárt és a kabinetfőnököt, hogy járuljanak hozzá a közös megoldáshoz.

Válaszában az előterjesztő elmondta: ez a rendszer nyitott, nem tudjuk elzárni magunkat a jogi és gazdasági változásoktól. Céljaink nem változtak: kiszürni a kockázatokat és fenntartani a finanszírozhatóságot.

Simicskó államtitkár hozzátette: A HM tárcánál zajlik a Hosz által is javasolt gondolkodás, támogatjuk az alelnök asszony által elmondottakat.

Második napirendi téma ,,a ruházati ellátás problematikus pontjai"  volt. Horváth Tibor Tamás ezredes, a Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal osztályvezetője a korábban kiadott tájékoztató szöveghez hozzátette: az illetménynorma nem csökkent idén. Ugyanakkor az ellátás ebben az évben sem lesz rózsásabb, mint volt 2010-ben. Prioritásokat vezettünk be, ezeket a külszolgálatban lévők élvezik. Előremutató terveink között szerepel a webshopos ellátási rendszer költségeinek előteremtése, amint kész vagyunk vele, amint megteremtjük, hozzáférhetővé és elérhetővé tesszük.

Czövek János, a Hosz elnöke reflexiójában hangsúlyozta: örülünk az új megoldásoknak, ám a szerződéses és hivatásos állomány számára jelenleg nem áll rendelkezésre a mérethelyes gyakorló öltözet. Kérjük, hogy a megfelelő ruházatot biztosítsák. Mosatással is problémák vannak.

Mészáros Melinda alelnök konkrét javaslattal is élt: a rövid ujjú 2000M gyakorló zubbony ezerszámra áll a raktárban. Hozzuk vissza ezt a változatot. Emellett a köznapi öltözetet is hozzuk vissza, használjuk, viseljük ezeket, hiszen ez rendelkezésre áll.

Sipos Géza, a BEOSZ elnöke pedig azt fogalmazta meg, hogy: a katonáink saját pénzükből vásárolnak – ez nagyon szomorú. Az még szomorúbb, hogy nincs felelőse ennek a súlyos helyzetnek.

Simicskó államtitkár: a ruházat komoly fegyelmi kérdés. Együvé tartozást, tradíciókat, minőséget, szubjektív hatást, erődemonstrációt jelent. Komolyan vesszük a javaslatokat. A lényeg, hogy a katonák elégedettek legyenek a ruházatukkal és büszkén viseljék azt.  

Szarka kabinetfőnök: Valóban problémás a helyzet, a ruházattal kapcsolatban elmondhatom, hogy saját karrierem során is csak visszalépést láttam. A minőségre kellene rámenni, illetve csökkenteni kellene az ellátást, az informatikai ellátást pedig fejleszteni volna szükséges.

Horváth ezredes válaszában elmondta: az önkéntes tartalékosokat látjuk el a rövid újjú gyakorló felsőkkel.

Bozó Tibor dandártábornok hozzászólásában kiemelte, hogy immár 34 éve viseli az egyenruhát és jó lenne végre, ha olyan egyenruháink lennének, amelyekben tudunk dolgozni, tudunk  katonáskodni, és tudunk ünnepelni is.       

A HÉF július 7-i ülésének legfontosabb napirendi témája a Magyar Honvédség készülő humánstratégiája volt. Miután az előterjesztő kabinetfőnök rövid áttekintést adott az elmúlt időszakot befolyásoló tényezőkről, az MH 2011-2021 közötti humánstratégiájának koncepciójáról is beszélt.

A közös közszolgálati pályamodell kialakítása lezárult, kormányhatározatban lettek kijelölve azok a közös csatlakozási pontok, amelyek az egyes ágazatokra jellemzőek. Július 31-ig kell ezeket elfogadni. Az egyeztetések jelenleg is zajlanak, a Hosz nem fogadta el, de tudomásul vette az anyagot. A jelenlegi helyzetet tükrözi az előterjesztett dokumentum. Teljesen új szolgálati kultúra alapját képezheti ez a dokumentum - mondta a kabinetfőnök.

Ezt követően dr. Szarka Gábor ismertette a stratégia pilléreit, valamint a stratégiával összefüggő feladatokat (pályamodell, előmeneteli rendszer, teljesítményértékelés, képzés, oktatás, nevelés, munkaköri követelmények, kiválasztás, személyügyi tervezés, állomány- és rendfokozati arányik, illetményrendszer, lakhatás-támogatás, rekreáció, stb.) is. A hiteles pályakép a legfontosabb - tette hozzá.

Élénk figyelem kísérte az előterjesztést. A kabinetfőnök beszélt a pályamodellekről (klasszikus katonai, parancsnoki, törzs, szakmai, valamint speciális szakmai), majd külön kiemelte a klasszikus katonai pályamodell jellemzőit, a közszolgálati pályára való átlépés lehetőségének biztosítását, az általános és a ,,puha” maximum várakozási időt, illetve a szakértővé válást is.

Dr. Szarka Gábor előadása során foglalkozott a pályamodell garanciális elemeivel is, így szóba hozta a könnyített szolgálatot, a nyugdíj előtti rendelkezési állomány fogalmát, a más jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatást, valamint a veterán programot is.

Nem szolgálati nyugdíjról, hanem ,,szolgálati jellegü járandóság”ról fogunk hamarosan beszélni. A teljesítmény értékelés rendszere átalakul, objektívvé (anonimmé) tesszük, előmeneteli és minősítő vizsgát vezetünk be. Valóságos, teljesítmény alapú lesz a vizsga - emelte ki a kabinetfőnök.

Ezt követően a munkaköri, beosztási követelményekről, a személyzetfejlesztésről, az illetményekről, a juttatásokról és az egyéb támogatásokról, valamint a rekonverziós rendszer átalakításáról is beszélt. Azt mondta, hogy ,,új filozófiai és tartalmi elképzelés rendszer" az ismertetett dokumentum.

Sörös István Hosz elnökségi tag felhívta arra a figyelmet, hogy a nyugdíj előtti rendelkezési állománynál nyugdíjpótló járadék jár, ehhez viszont meg kellene állapítani nyugdíjukat. Ezt követően megkérdezte, hogy mivel az önkéntes tartalékos rendszer kiépítése zajlik, ha valaki ide jelentkezne, akkor van-e fogadókészség?

Ezt követően a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium jelenlévő főosztályvezetője a 700-800 ezer közalkalmazott jogviszonyait szabályozó10-12 törvényről ejtett szót. A Hodosz kérdésére reflektálva azt mondta: Mindenki meghatározza a saját életpálya-modelljét, de nyilvánvaló, hogy a Kjt.-hez is hozzá kell nyúlni.

Czövek János, a Hosz elnöke: Az első vonalban tárgyaltunk mindvégig. Kéréseinket, követeléseinket sikerült bedolgozni, ezek nagy előrelépésnek tekinthetők. Kérem, hogy a kidolgozói munkába is vonjanak be bennünket, hiszen az egyeztetések aprópénzre váltása sok esetben nehezebb lesz. A mindennapok során derül majd ki, jó-e ez a stratégia vagy sem.

Ezt követően azt kérte, hogy a HM hirdesse ki a stratégiát. Mint mondta, ne a közösségi honlapokon olvasgassuk a találgatásokat, hanem hirdessük azt ki. Átjárhatóság és az önkéntesség elve kell, hogy érvényesüljön – ez a Hosz elve - tette hozzá a Hosz elnöke.j

A fórum arra is lehetőséget adott, hogy lapunk, az Egység újság hasábjait áttekintsék a jelenlévők.

A szolgálati nyugdíj elemeiről, valamint a szolgálati nyugellátás rendszerének átdolgozására vonatkozó kormányzati és tárcaszintü elképzelések még képlékenyek, azokról - mint elhangzott - felelőtlenség lenne most tárgyalni. Az egyeztetések tehát hamarosan folytatódnak.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2022-12-21 09:58:36
A Honvédszakszervezet tisztségviselői és alapszervezet vezetői 2022. december hónapban felmérték a rászoruló katonacsaládok számát. A felmérés eredményeként a katonacsaládok részére az alapszervezet vezetők a Hosz alapszervezeteinek költségvetése terhére segélycsomagokat osztottak…

  JETfly Magazin

Újabb friss hír az L-39NG kapcsán, hiszen az Aero Vodochody repülőgépgyár új gyártósort indított az új kiképző repülőgép számára. Az összeszerelő soron a repülőgép törzsét szerelik össze, a termelési kapacitása a tervek szerint évente legfeljebb 24 darab lesz és több mint 100 embert fog foglalkoztatni.

  Háború Művészete magazin

A NATO Kiemelt Éberségi Tevékenységű Többnemzeti Harccsoport olasz század katonái sikeres aknavető és tüzérségi éleslövészetet hajtottak végre a Magyar Honvédség Központi Gyakorlóterén, a Bakonyban.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.