2017. 11. 21. kedd
Olivér
: 312 Ft   : 265 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HASZNOS TUDNIVALÓK DEVIZAHITELESEKNEK!

Hosz  |  2011. 12. 20., 19:15

TÁJÉKOZTATJUK TAGJAINKAT, VALAMENNYI KATONÁT, HOGY A DEVIZAHITELEK VÉGTÖRLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN NAPOKON BELÜL LEVELET KAPNAK! A FENTIEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, AZ ALÁBBI CIKKÜNK ALATT TÖBB HASZNOS TUDNIVALÓT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOT IS TALÁLNAK!!! Az elmúlt napokban a kormány és a bankszövetség között megállapodás született a devizaadósok megsegítésére. A megállapodás részletesen tartalmazza a deviza hitelesek támogatásának lehetőségeit. Ez alapján az alábbi csoportoknak van lehetőségük enyhíteni terheiket...

     1. A lakossági deviza jelzáloghiteleket kedvezményes árfolyamon  végtörleszteni szándékozók esetében a legfontosabb elem, hogy 2011. december 30-ig ezt be kell jelenteniük a hitelnyújtó bankjuknál! Amennyiben a részletes feltételek mégsem felelnek meg, akkor minden következmény nélkül visszavonható ez a bejelentés.

 A Kormány– sürgősségi eljárást kezdeményezve – törvénymódosítási javaslatot nyújt be az Országgyülésnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Hpt.”) 200/B. § (2) bekezdés e) pontja módosítása érdekében, amely szerint a végtörlesztési igény a hitelező részéről visszautasítható abban az esetben, ha a bejelentett végtörlesztési igényhez az adós legkésőbb 2012. január 30-áig nem tudja bemutatni a végtörlesztéshez elegendő összegü, más hitelintézet által kiállított kötelező érvényü hitelígérvényt, vagy a végtörlesztéshez szükséges pénzfedezet meglétét a hitelező banknál vezetett bankszámláján. A Kormány 2011. december 15-éig – sürgősségi eljárást kezdeményezve – törvénymódosítási javaslatot nyújt be az Országgyülésnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénnyel, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénnyel kapcsolatban, miszerint a közalkalmazottaknak és a köztisztviselőknek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (1) bekezdésében meghatározott végtörlesztéséhez vissza nem térítendő támogatás vagy a jövőbeni juttatások terhére megelőlegezett kifizetés nem, csak munkáltatói kölcsön nyújtható, amelynek mértéke a háztartásban eltartott kiskorú gyermekek számától függ. A munkáltatói kölcsön nyújtásának feltétele, hogy az a következő évek javadalmazását nem érinti (előrehozott juttatást semmilyen formában nem valósít meg).

2.      A 90 napnál hosszabb késedelembe esett deviza jelzáloghitelek adósai helyzetének kezelése érdekében az alábbi lépések történtek: A Magyar Bankszövetség tagjai vállalják, hogy erre vonatkozó törvényi szabályozás esetén a 2011. szeptember 30-án a minimálbér összegét elérő mértékü, és 90 napot meghaladó késedelembe esett deviza jelzáloghitel-adósok tartozását – amennyiben a deviza jelzáloghitel átváltására korábban nem került sor – forintra váltják, és a tartozás 25%-át elengedik 2012. május 15-ig, feltéve, hogy a devizakölcsön-szerződés megkötésekor a fedezeti ingatlanok forgalmi értéke összesen a 20 millió forintot nem haladta meg. Itt a határidők nem világosak, így mihamarabb érdemes szándéknyilatkozatot tenni a hitelnyújtó pénzintézetnél!

3.      A Kormány kiegészíti az otthonteremtési kamattámogatásról szóló, 2011. szeptember 28-án elfogadott, még ki nem hirdetett rendeletet egy további konstrukcióval, melynek alapján időben csökkenő mértékü kamattámogatást nyújt azoknak, akiknek a devizahitelét a hitelező forinthitelre átváltotta, feltéve, hogy a hitelfedezetként szolgáló ingatlan a hiteladós életvitelszerü lakhatását szolgálja, és állandó lakcíme a fedezetül szolgáló ingatlanban van. A kamattámogatás további feltétele, hogy a fedezeti ingatlan szerződéskötés-kori forgalmi értéke ne haladja meg Budapesten a 20 millió forintot, vidéken a 15 millió forintot, és legalább egy kiskorú eltartott legyen a háztartásban. Nem veheti a konstrukciót igénybe az a hiteladós, aki fizetéskönnyítő program hatálya alatt áll, és az ebből eredő köztelezettségeinek 90 napot meghaladóan és a minimálbér mértékét elérő összegben nem tett eleget. A kamattámogatás – összhangban a Kormány által elfogadott kamattámogatással – 5 évre szól, mértéke az első évben az állampapír-referenciahozam (ÁKKH) 50%-a, a második évben 45%-a, a harmadik évben 40%-a, a negyedik évben 35%-a, míg az ötödik évben 30%-a. A kamattámogatásban részesülő hiteladósok hitelét a hitelező átütemezheti akként, hogy a kamattámogatás igénybevételétől számított 5 évig a hiteladós csak a hitel kamatát törleszti. A hiteladós a kamattámogatásra való jogosultságát elveszíti, amennyiben fizetési kötelezettségeinek 60 napot meghaladóan nem tesz eleget.

4.       A lakossági, devizában nyilvántartott jelzáloghitel-adósok árfolyamkockázatának mérséklésére  az átlátható árazás bevezetésének határidejére az alábbi intézkedések történtek: Szerződésszerüen teljesítő illetve a 90 napi késedelmet meg nem haladó késedelembe esett deviza jelzáloghitel-adósok számára 2012 végéig biztosított legyen az árfolyamvédelmi-rendszerbe való belépés lehetősége. Az árfolyamrögzítés, illetve az árfolyam-különbözetből eredő tartozások jóváírása a gyüjtőszámlán 2016 végéig legyen biztosított.

A program hatálya alatt a 180-270 CHF/HUF, a 250-340 EUR/HUF és a 2,5-3,3 JPY/HUF közötti árfolyamsávokban a deviza jelzáloghitelek törlesztésére az adós az alsó sávhatárnak megfelelő árfolyamon köteles azzal, hogy a deviza jelzáloghitel havi törlesztő részletének az árfolyamgát feletti részéből a tőkerészt a hiteladós viseli a hatályos gyüjtőszámla-szabályok szerint. A deviza jelzáloghitel havi törlesztő részletének az árfolyamgát feletti részéből a kamatrészre eső hányad 50%-át a pénzügyi intézmények, 50%-át a költségvetés viseli. Az elszámolásra negyedévente kerül sor mind az állami, mind a banki kamatrész vonatkozásában. A 270 CHF/HUF, a 340 EUR/HUF, a 3,3 JPY/HUF árfolyamszintek feletti árfolyamkockázatot teljes egészében a költségvetés viseli.

A programba jelentkező deviza jelzáloghitel-adósok a rendszerből a bejelentkezés után 3 évvel jogosultak kilépni. A Bankszövetség tagjai vállalják, hogy egységes minták alapján tájékoztatják ügyfeleiket a programban való részvétel lehetőségéről. Ebben az esetben egyértelmüen a bankok adják meg a tájékoztatást, és 2012. végéig van lehetőség a rendszerbe történő belépésre!

Minden esetben fontos, hogy a részlet szabályok, illetve a törvényi háttér még nem biztosított, ezért a határidők tekintetében kétséges a helyzet. Ezért javasoljuk mindenkinek, hogy minden esetben amikor reálisan felmérve esélye van annak, hogy az adott támogatási verzió valós segítséget nyújthat az adós számára, mihamarabb nyújtsanak be írásos szándéknyilatkozatot bankjuknak arról, hogy milyen hiteltámogatást igényelnek, valamint a végtörlesztési szándék esetében december 30-ig mindenképpen vegyék fel személyesen a kapcsolatot hitelnyújtó pénzintézetükkel és kezdjék meg a végtörlesztéshez szükséges eljárást.

További részletes információt a csatolt okmányban találhatnak.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2017. 11. 09., 15:54
A Halottak Napja alkalmából, - a közösségért munkálkodó tagtárs emlékét szimbolizáló kopjafánál-, megemlékezést tartott özv. Borka Istvánné Margó, a Honvédszakszervezet képviseletében Czövek János elnök, Németh Nándor érdekvédelmi ügyvivő, valamint Klopfer Szandra személyi asszisztens...
2017. 10. 31., 10:13
„Soha többé ne legyen olyan helyzet, amely a hősöket és az áldozatokat teremti” – mondta Vargha Tamás miniszterhelyettes, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára október 30-án, hétfőn, Budapesten. A megemlékezésen a Honvédszakszervezetet Czövek János elnök és Sörös István a Hosz Nyugállományú Tagozat elnöke képviselte...
2017. 10. 31., 10:06
Halottak napja alkalmából koszorúzással és gyertyagyújtással emlékezett a Honvédelmi Minisztérium a hazánk területén hősi halált halt magyar és más nemzetiségű katonákra október 30-án, hétfőn. A Honvédszakszervezet részéről Szendrei Zoltán alelnök vett részt a megemlékezésen...
2017-11-13 14:40:40
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Honvédszakszervezet 2017. november 14-15-én tartja Küldöttgyűlését Balatonakarattyán, ezért a jogsegélyszolgálat 2017. november 15-én elmarad. Dr. Karakas Attila jogsegélyszolgálat vezető legközelebb november 22-én (szerdán) 14.00-16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
2017-11-06 09:08:23
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Karakas Attila, a Honvédszakszervezet jogsegélyszolgálatának vezetője az ünnepre való tekintettel 2017. november 08-a (szerda) helyett november 07-én (kedden) 14.00-16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
2017-10-31 11:14:51
2017. október 12-én tartott ülést a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma. A munkáltatók szociális hozzájárulási adója 2018-ban 2,5 százalékkal csökken. A LIGA Szakszervezetek kiállt a 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulék eltörléséért. Törvénymódosítás születhet arról, hogy a jövőben a szakszervezeti tisztségviselőt visszahelyezhesse a bíróság.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

Nyugdíjas kollégáikkal együtt ünnepelték alakulatuk napját november 15-én az MH Légijármű Javítóüzem dolgozói. Jogelődjük, az akkori 25. vadászrepülő-hadosztály alárendeltségébe tartozó Tábori Repülőjavító Műhely ezen a napon alakult meg Szentkirályszabadján, 1950-ben.

  Háború Művészete magazin

Az Ukroboronprom cég arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy az An-70 katonai változatából kivesznek minden orosz eredetű fedélzeti berendezést.