2023. 06. 02. péntek
Anita, Kármen
: 371 Ft   : 347 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: A szakszervezetek 2013-ra illetményemelést kértek

Hosz  |  2012. 09. 11., 15:45

Azt javasoljuk, hogy 2013-ban, az OKÉT megállapodásnak megfelelően 20%-os illetményemelésben részesüljenek a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazaottak is. Céljaink érdekében, ha szükséges, minden rendelkezésünkre álló érdekérvényesítési eszközt felhasználunk - hangzott el a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) szeptember 11-i soros ülésén. A HÉF tárgyalt az önkéntes tartalékos katonák kiképzésével kapcsolatos kérdésekről, az EMC kártya bevezetéséről, az új Hjt.-ről, az üdültetésről, valamint az idei bérmegállapodás időarányos teljesüléséről is...

Az ülés elején a HÉF soros elnöke, Szpisják József dandártábornok köszöntötte a megjelenteket. A munkavállalói oldal ügyvivője Czövek János Hosz elnök volt. Szakszervezetünket az elnök mellett Bazsik István alelnök, dr. Szőcs Ferenc jogsegélyszolgálat-vezető és Lippai Csaba érdekvédelmi szakértő képviselte.

A napirendi témák megtárgyalása előtt három témakörben több kérdést is megfogalmazott szakszervezetünk.

Az illetményemelés érdekében elhangzott kérdés előtt Czövek János elmondta: A Hosz eddig is megragadott minden lehetőséget, hogy felhívja a figyelmet a katonák nehéz anyagi helyzetére. Továbbra is fő célunknak tartjuk - a jelenlegi költségvetésből érzékelhető szándékokkal szemben - a mielőbbi béremelés kiharcolását. Az alapszervezeteink tagjaival történő találkozások során teljesen egyértelmüvé vált, hogy az altiszti és a legénységi állomány körében gyakoriak a megélhetési problémák, a tiszti állomány körében is egyre sürübben fordulnak elő egzisztenciális problémák. Annak érdekében, hogy a jól kiképzett és tapasztalt, a nemzetközi téren is elismert képességü katonáinkat továbbra is az MH kötelékébe megtarthassuk, mindenkinek be kell látnia, hogy a béremelés a Honvédségnél is elkerülhetetlen.

Az OKÉT munkavállalói oldalán elfogadott bérköveteléssel mi is egyetértünk, ezért a HÉF számára azt javasoljuk, hogy 20%-os illetményfejlesztésben részesüljenek munkavállalóink, a hivatásos és szerződéses katonák. A legfontosabb célunk elérése érdekében minden rendelkezésre álló érdekérvényesítési eszközt felhasználunk.

A felvetésre reagálva Sulyok János dandártábornok elmondta: a mai állapot szerint október 2-án lesz az állami költségvetés olyan helyzetben, hogy felelősséggel tudjon tárgyalni a HM a jövő évi illetményekről. Azt javaslom, hogy a 2013-as tárca költségvetés ismeretében kezdődjenek majd meg a jövő évi illetményekről az egyeztető tárgyalások a szakszervezetek és a HM között.

A parlamenti államtitkár reakciójában elmondta: amennyiben erre lehetőség lesz, a tárca örömmel ad majd illetményemelést. Ha a szívünk szerint döntenénk, azonnal megemelnénk a katonák illetményét, amint lesz lehetőségünk rá, meg is tesszük ezt. Tudom, hogy az állománymegtartó-képességet erősíteni kellene, erre pedig az illetményemelés kiváló eszköz volna. Elhamarkodottan azonban nem szeretnék nyilatkozni e kérdésben, addig is igyekszünk a katonák megbecsülése érdekében minél több lépést megtenni, de várjuk meg a miniszter döntését.

Czövek János ezt követően hozzátette: a Hosz és a Hodosz a saját területén is megtesz mindent az illetmények emelése érdekében.

Az üdültetés témakörét érintő egyeztetés során - ugyancsak napirend előtt - a Hosz elnöke megfogalmazta: Az üdültetéssel kapcsolatos aktuális szabályzók és rendelet megalkotása előtt azt kérjük, hogy továbbra is legyen meg szakszervezetünknek, a Hodosz-nak és a BEOSZ-nak az a joga, hogy előzetesen véleményezhesse – a HÉF-en keresztül, a béren kívüli juttatásokról szóló tárgyalás alkalmával – példának okáért az üdültetési rendszer változásait, így a térítési díjakat is. Szeretnénk, ha továbbra is megmaradnának az üdülők a HM alárendeltségében. Kérjük, hogy a tárca vegye figyelembe mindezen véleményünket!

A HM jogi főosztályvezetője, dr. Balogh András elmondta: még a saját főosztályunk is formálja a normatív szöveget, semmiről nem maradtak le a szakszervezetek. A következő HÉF-en újra napirendre kerülhet e téma, addig pedig bőven van időnk és lehetőségünk dolgozni rajta. Holnap már a kabinetfőnöknél folytatódik az egyeztetés.   

Az önkéntes tartalékos katonák küszöbön álló kiképzésével kapcsolatban Czövek János megkérdezte: Mivel az önkéntes tartalékosok ügye a Honvédszakszervezetnél is kiemelt fontosságú, azután érdeklődünk, hogy ,,A bevonulás után (2012. szeptember 24.) hol és milyen körülmények között kerül elhelyezésre az állomány? (Laktanyai vagy tábori elhelyezés Hjt. 114/A § (1)",

,,a Hjt. 91§ (5) bekezdés (60 óra heti szolgálat) szerint tart-e a tartalékos kiképzési idő. (Munkaidőn túl és hétvégén van-e kötelező elfoglaltság)?"

,,Hol és milyen körülmények között kerül megtartásra a nyilvános tartalékos katonai eskü?"

Ezt követően pedig az utazással kapcsolatban megfogalmazott MATASZ kérdéseket is feltette.

Dr. Simicskó István reflektált elsőként a kérdésekre: az önkéntes tartalékosok ügye mindenkinek a szívügye, annál is inkább, hiszen 2014-re 8 ezer fős tartalékkal kell rendelkezni.

Bozó Tibor dandártábornok, a HVK személyzeti csoportfőnöke válaszában elmondta: Hajdúhadház-Téglás, Tata, Budapest (Ócsa) helyőrségekben vegyes elhelyezési körletben lesznek elhelyezve a behívottak, az állomány minden nap hazamehet, nem lesznek éjszakai foglalkozások, de lesz járőr típusú menetgyakorlat és 10 órában tervezett nappali lövészet is. A munkáltató a behívási parancs szerint egy alkalommal megtéríti az utazási költséget. Mintegy 1500-an vonulnak be, a nyilvános eskütételre pedig 3 helyen kerül sor, október 4-én, a tartalékosok napján.

Szakszervezetünk jogásza, dr. Szőcs Ferenc felvetette: fontos lenne, ha a munkáltató és az MH közötti megállapodás alapján vehetne részt mindenki ezen a kiképzésen.

Kelemen József ny. altábornagy, a BEOSZ elnöke azt kérte, hogy a mai kornak megfelelő körülményeket biztosító feltételek között bonyolítsa le a munkáltató, illetve a Magyar Honvédség ezt a két hetet.

Bazsik István alelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a törvény laktanyai elhelyezési körülményeket feltételez, nem pedig táborit. Erre Bozó dandártábornok megnyugtató, a logisztikai körülményeket is jól szemléltető választ adott. Azt mondta, hogy amennyiben a feltételek lehetővé teszik, minden tartalékos laktanyai elhelyezést kap.

Napirend szerint elsőként a 138/2012. (VI.29.) kormányrendelet végrehajtásának tapasztalatairól az MH Honvédkórház belügyi- és rendvédelmi referense, Dr. Heimann Katalin o. bv. dandártábornok beszélt.

Ez a rendelet hátrányosan, elég kellemetlenül érintette ezt a személyi állományt. A HM és a Honvédkórház is szabályosan járt el, ám országosan mindössze 28 milliárd forintot fordítottak e célra - mondta a tábornok asszony.  

Az előadó feltérképezte a létszámokat, eszerint ahol egészségügyi dolgozók a munkavállalók, ott 1619 fő, ebből 700 fő honvédségi dolgozó nem részesült az egészségügyi dolgozókat érintő béremelésben.

Czövek János elnök reflexiójában elmondta, hogy a Hosz mindent megtesz a jövőben, azért, hogy a második és harmadik ütemből már ne maradjanak ki a honvédségi egészségügyi dolgozók az őket is megillető bérfejlesztésből.

A munkavállalói oldal ,részéről dr. Zsiga Imre Hodosz elnök hozzátette: a szívem fájdalma, hogy olyan dolgozók nem kaptak béremelést, akiknek köszönhetően betegtársaink egyáltalán eljuthatnak a kórházakig, a mütőasztalokig.

Dr. Simicskó István a téma tárgyalásának végén igéretet tett arra vonatkozóan, hogy a HM megvizsgálja e kérdéskört, és rövid időn belül igyekszik majd megnyugtató választ is adni. 

Ezt követően a ,,2013-ban bevezetendő Hjt.-vel kapcsolatos kérdések” szerepeltek a napirenden. A HM jogi főosztályvezetője, dr. Balogh András elmondta: a Hosz és a BEOSZ befogadható, vizsgálandó és szakmai egyeztetést igénylő észrevételeit előrevettük.

A Hosz elnöke szakmai egyeztetést javasolt a témáról. Ez a jövő hét elején megkezdődik.

Az EMC kártya bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló napirendi téma során a HM KPH főigazgatója, Fodor Péter ezredes elmondta: Az adott katonai szervezeten múlik, hogy mikor kerül a kártyára a pénz. A szakszervezetek kérésére a HM megteszi arra vonatkozó javaslatát, hogy minden katonai szervezet esetében azonos időben kerüljön a kártyákra a fedezet.

Czövek János hozzászólásában elmondta: igyekeztünk rábírni az EMC Kft.-t, hogy minél szélesebb körben lehessen elérni az EMC szolgáltatási listáján szereplő kört. Szakszervezetünk elnöke leszögezte: Azt szeretnénk, ha tagjaink minél szélesebb körben vehessék igénybe a kínált szolgáltatásokat.

Bazsik István alelnök hozzátette: minden bevezetésnél vannak ,,gyermekbetegségek”. Nagyon feljavítaná közhangulatot, ha a TESCO-val is sikerülne megállapodni. A Hosz is mindent megtesz azért, hogy az EMC kártyát és szolgáltatásait bővítse.

A 2012. évi ,,Bérmegállapodás” időarányos teljesülése – címet viselte a HÉF ülés utolsó napirendi témája. Balla Tibor ezredes, a HM KPH főigazgató-helyettese előterjesztését írásban is közzétette.

Czövek János elnök azt kérte, hogy az október-novemberi HÉF ülésen térjünk vissza az esetleges bérmaradvány egyszeri, a személyi állomány részére, illetményen kívüli juttatásként történő kifizetésére.

Napirend után Bazsik István alelnök – tekintettel az állomány bizonyos részének kritikus anyagi helyzetére – újra felhívta a figyelmet az illetményemelés fontosságára. 

A HÉF legközelebb a negyedik negyedévben fog ülést tartani.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…

  JETfly Magazin

Két év rekordveszteség után újra nyereséges évet zárt tavaly a Budapest Airport, így a vállalatnak sikerült a koronavírus-járvány ideje alatt felhalmozott súlyos veszteségből némileg lefaragnia.

  Háború Művészete magazin

1942 tavaszán, a megtépázott amerikai USS Houston és az ausztrál HMAS Perth cirkálók, a Jáva-tengeren előző nap vívott tengeri csata túlélőiként, a Jáva és Szumátra között húzódó Szunda-szoroson át próbáltak egérutat nyerni a megállíthatatlanul előrenyomuló japánok elől. Nem jártak sikerrel és sorsukat sokáig homály fedte.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.