2024. 04. 19. péntek
Emma
: 394 Ft   : 369 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Pozícionáltuk magunkat, újra a Liga Szakszervezetekhez tartozunk

Hosz  |  2012. 09. 27., 07:35

Fontos kérdésekben döntött szakszervezetünk választmánya. A szeptember 26-i, Csopakon megrendezett fórum a 2013-as költségvetésről, annak egyes tételeiről, a jövő évi fontosabb feladatokról, a munka- és rendezvénytervről, valamint kongresszus összehívásáról, idejéről és napirendi témáiról is határozott. Az idei Szakszervezeti Munkáért Díjasokról történő szavazást követően választmányunk arról is döntött, hogy újra csatlakozunk a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának (Liga Szakszervezetek) népes családjához...

Az ország szinte minden szegletéből - Szombathelytől Békéscsabáig - már kora délelőtt sokan megérkeztek szakszervezetünk őszi választmányi ülésére. Az elhelyezkedés és a regisztráció után a haderőnemi képviseletek és a nyugállományú tagozat is megtartotta testületi értekezletét.   

Ebéd után kezdődött a hivatalos rész, ekkor Czövek János köszöntötte a megjelenteket. Az elnök bevezetőjében kiemelte: nagyon fontos kérdésekben kell ma döntenünk, hiszen a jövő évi költségvetés terén – hosszú évek után – újra csak a tagdíjakból származó bevételeinkre számíthatunk.

A köszöntő szavak után a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette, hogy 76%-os  részvétel mellett a választmány határozatképes. A választmány tisztségviselőinek megválasztását követően Koncsecskó László levezető elnök ismertette a napirendet, majd a döntéshozatal és a szavazások legfontosabb tudnivalóiról szólt és a tőle megszokott stílusban fegyelmezett munkára szólította fel a tisztségviselőket.

Ezt követően az elnökség tájékoztatója hangzott el. Az elnök elmondta: A Hosz az elmúlt időszakban maradéktalanul elvégezte feladatait.

Miután az új Alapszabály létrehozásában munkát végző tisztségviselőknek, szakembereknek külön is köszönetet mondott az elnök, az új Hjt. megalkotása során elvégzett feladatokat elemezte. Hiába a ,,közszolgálatiságra” való törekvés, az új szolgálati törvénynek a katonákról kell szólnia – hangsúlyozta Czövek János.

A fegyveres és rendvédelmi szférával történő kapcsolattartásról elmondta az elnök, hogy a kontaktus új szintre lép október 2-án, ekkor ugyanis közös elnökségi ülést tartunk szövetségeseinkkel, a vámosokkal, a rendőrökkel, a tüzoltókkal és a börtönőrökkel.

Noha az elmúlt időszakban sikerült számos katonai szervezetnél is jelen lennünk, elmondtuk a Hosz véleményét, nézeteit, álláspontjait a katonai és politikai vezetőknek, parancsnokoknak, a miniszterelnök az OKÉT és a HÉF előtt is képviselhettük és képviseltük is a tagság érdekeit. Nagyon fontos, hogy a jövőben is minél többször eljussunk közétek – összegezte gondolatait az elnök.

A 2013. évi költségvetés egyes tételeit meghatározó választmányi határozattervezetek megvitatása, elfogadása során elsőként az Egység újság elkészítéséről, majd az Egység újság terjesztéséről mondta el az elnökség javaslatát Bazsik István alelnök. Miután Katócs Zsolt EB elnök kérésére a költségvetési hátteret megvilágította az előterjesztő, majd az elnök is a lap fontosságát hangsúlyozta, a választmány az évi hat megjelenés (eddig havonta jelent meg az Egység újság – a szerk.) és a postai terjesztés folytatása mellett döntött. 

Ezt követően az egyes Hosz szervek müködési költségeinek biztosításáról, majd az üdülők fenntartásának támogatásáról terjesztett be határozati javaslatot az alelnök. Az utóbbi témánál elhangzott, hogy jelenleg még nem tudni, hogy 2013-ban is lesz-e bérleti jogunk a békésszentandrási üdülőre.

Az alapítvány támogatásáról szóló napirendi téma tárgyalásánál elhangzott, hogy a 2012-es 6 millió forint helyett jövőre 5 millió forintot fordítunk a Katonákért Alapítvány támogatására. 

Országos szintü szakszervezeti szövetségnek történő tagdíjfizetési kötelezettségről szóló előterjesztés során Bazsik István hangsúlyozta: csak akkor kell ezt a még fejezeti tartalékban szereplő összeget felhasználni, ha a konföderációs csatlakozás mellett dönt a választmány.

Később kiderült, hogy a választmány a csatlakozás mellett döntött - a szerk. A döntéshozók a javaslatot támogatták.   

Ezt követően a 905 Ft/hó átlag szakszervezeti tagdíjról döntöttek a választmány tagjai.  

Az önsegélyezési és szolidaritási alap müködéséről, valamint a segélyezés rendjéről szóló napirendi téma tárgyalása során, miután az eredeti javaslatot visszavonta az előterjesztő, arról döntöttek, hogy a 2013. tavaszi választmányi ülésen kerül újra napirendre e téma.

„A Honvédszakszervezet pénzkezelési szabályzatáról” szóló 4/2010. számú választmányi határozat módosítása során elhangzott, hogy ez az előterjesztés csupán az utalványozásra jogosult személyek cseréjéről szól. A tervezetet a választmány egyhangúan elfogadta.

A Hosz 2013. évi költségvetéséről szóló választmányi határozattervezet megvitatása során Miközben Bazsik István az egyes tételekre tervezett költségeket indokolta, elmondta, hogy noha nem terveztünk költséget demonstrációkra, ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk demonstrálni. Erre a tételre – adott esetben – a szakszervezeti alapból fordítunk majd forrásokat.

A vita során az EB elnöke kiemelte: Az EB megvizsgálta a költségvetést, és noha nagyon szigorúnak és takarékosnak tünik, azt elfogadásra javasoljuk. A Hosz könyvvizsgálója, Michelbergerné Györgyi pedig azt tette hozzá, hogy a költségvetést elfogadását javasolja. Ezt követően a választmány egyhangúan elfogadta a 2013-as költségvetést.

A Hosz 2013. évi fontosabb feladatairól szóló választmányi határozattervezet megvitatása során Szendrei Zoltán alelnök megköszönte a beérkezett javaslatokat, majd hozzátette: 2013-ban is hasonló vehemenciával végezzük el feladatainkat.

A Hosz elnökségének 2013. évi munkatervéről szóló választmányi határozattervezet előterjesztése során Szendrei Zoltán kiemelte: a dátumok irányadók, valószínü, hogy ezek még változni fognak, ám a kiemelt feladataink minden hónap tervezetében szerepelnek. A Hosz 2013. évi rendezvénytervéről szóló választmányi határozattervezet elfogadása előtt Szendrei Zoltán azt hangsúlyozta, hogy biztos lábakon, meghatározó programok előtt áll 2013-ban is szakszervezetünk.

A fontosabb feladatokról, a munkatervről és a rendezvénytervről szóló határozatokat is elfogadta a választmány.

A Kongresszusi határozatok megvitatásáról szóló napirendi téma során először a legfőbb döntéshozó fórum összehívásáról, napirendi témáiról, illetve a szükséges tisztségviselők (Etikai Bizottság tag és póttag-jelöltek) személyéről döntöttek. A határozat-tervezetet 4 tartózkodással fogadta el a választmány.

A szakszervezeti konföderációhoz történő csatlakozásról szóló napirendi téma során Czövek János bevezető szavaiban emlékeztetett az elnökség legutóbbi döntésére, miszerint a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligáját (Liga) és a Munkástanácsok Országos Szövetségét (MOSZ) javasolja, mint lehetséges konföderációt a választmány számára. Ennél a témánál meghívott vendégünk volt Gaskó István, a Liga elnöke és dr. Mészáros Melinda, volt alelnökünk, a Liga jogásza is. Palkovics Imre, a MOSZ elnöke nem érkezett meg az ülésre.

Létkérdés, hogy a Honvédszakszervezet pozícionálja magát és ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben a Hosz olyan érdekképviseleti rendszerhez tartozzon, mint a Liga. Egy erős szerveződésnek, egy erős konföderációnak van csak esélye érdemben fellépni. A Hosz nagyon jól konszolidált szakszervezetként többre érdemes, a tárca szintü érdekképviselet mellett ott a helye az országos és nemzetközi fórumokon is (OKÉT, ESZSZ, stb.). Csak a Liga tudja tartani a pártoktól független, politikamentes tevékenységét. A Liga várja vissza a Hosz-t a tagszervezetek sorába, hiszen a Liga mindig támogatta a katonák érdekeinek képviseletét, mi egy családba tartozunk – mondta el hozzászólásában Gaskó István, a Liga elnöke.

A jövőről a Liga Szakszervezetek elnöke hozzátette: a szakszervezeti mozgalom megújítása olyan lépéseket kíván, amely már majdnem meghaladja a Liga erejét is. Valamennyi ágazatban jelen vagyunk, igyekszünk a teljes vertikumot lefedni, a köz- és versenyszférát is leghatékonyabban képviselni. Több ágazati szakszervezet tagjai igyekeznek hozzánk, a Liga jelenleg mintegy 70 ezer tag képviselőivel tárgyal. Nagyon fontos, hogy az élő, müködő szakszervezetek egy helyre, hozzánk tartozzanak. Ezért aztán megkezdtük a regionális és a megyei szakszervezetek felépítését, a békéltető tanácsok létrehozását, az országos jogsegélyszolgálat (jogpont+) müködtetését is.

A Liga elnöke a képzésről, továbbképzésről és a munkaerő-közvetítésről is beszélt, majd azzal zárta szavait, hogy ,,Egymás nélkül nincs jövő”. Az ezt követő vita során több kérdést is megfogalmaztak a jelenlévők. Érdeklődtek a jövőbeni tárcaszintü és országos érdekegyeztetésről, az országos politika és a Liga kapcsolatáról, a Liga Alapszabályáról, a kormány és a Liga közötti tárgyalásokról, illetve azok – már most jelentkező – eredményeiről.   A médiában elhangzott Gaskó-nyilatkozatra vonatkozó kérdésre a Liga elnöke elmondta: Egy szakszervezet soha nem lehet ellenzéki párt, mi ellenfelei lehetünk a mindenkori kormánynak, de ellenzéke soha. Hiába csatároznak felettünk, nekünk mindig higgadtan kell képviselnünk a munkavállalók érdekeit.

A nyílt szavazás során eldőlt, hogy a Liga Szakszervezetekhez történő csatlakozást 51/65 igen szavazattal, 81%-os többséggel, 13 tartózkodással, és 1 ellenszavazat ellenében támogatta a választmány.   

A döntés után Czövek János elnök megköszönte az együttmüködés lehetőségét. Gaskó István elnök pedig még a tartózkodóknak és az egy ellenzőnek is felajánlotta az együttmüködést. Ezt követően a két elnök gratulált egymásnak a történelmi döntéshez.

A „Szakszervezeti Munkáért” díj odaítéléséről szóló napirendi téma során Czövek János elnök Demeter Györgyre (Tata), Katócs Zsoltra (Juta), Kovács Gyula Györgyre (Kaposvár), Nagyfejeő Gáborra (Hódmezővásárhely) és Szoboszlai Endrére (Gyöngyös) érkezett javaslatokat és nyilatkozatokat összegezte, majd szavazás következett.

A szavazatok értékelése után a szavazatszámláló-bizottság elnöke bejelentette, hogy az idei két díjazott Katócs Zsolt és Szoboszlai Endre lett. A díjakat a november 27-i budapesti kongresszuson, ünnepélyes keretek között nyújtja majd át az elnök. Katócs Zsolt (jobb oldali képünkön) nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy az elismerést kiérdemelte és – mint mondta – bízik továbbra is a tagság bizalmában. Szoboszlai Endre orvosi kezelés miatt nem vehetett részt az eseményen - a szerk.

Az egyebekben az év végi rendezvények előkészületeiről, így a kongresszus megszervezéséről, valamint a cirkuszlátogatás idejéről, résztvevőiről is egyeztettek a megjelentek, de szó esett az Etikai Bizottság létrehozásáról is. Az ülés végén a választmány az alábbi sajtóközleményt fogadta el.   

Sajtóközlemény

A katonák reprezentatív szakszervezete, a Honvédszakszervezet (Hosz) Csopakon megrendezett szeptember 26-27-i választmányi ülése megtárgyalta az aktuális szakszervezet-politikai ügyeket, majd döntött a takarékos 2013. évi költségvetésről, valamint a jövő évi legfontosabb érdekképviseleti, és érdekvédelmi feladatokról is, így az OKÉT munkavállalói oldal bérkövetelésével azonos 20%-os illetményfejlesztés szükségességéről is.

A Hosz választmánya a konföderációhoz történő csatlakozásról szóló napirendi téma során arról döntött, hogy csatlakozik a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájához (Liga Szakszervezetek).   

A választmány kiemelkedő közösségi tevékenységük elismeréseként az idei ,,Szakszervezeti Munkáért Díj”-akat  Katócs Zsoltnak és Szoboszlai Endrének ítélte oda. 

Csopak, 2012. szeptember 27.

                                                                                                 Czövek János elnök sk.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.

  Háború Művészete magazin

A Huntington Ingalls Industries newport news-i hajógyárában a közelmúltban kezdték el a befejezéséhez közeledő USS John F. Kennedy (CVN 79) nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó elektromágneses katapultjainak tesztelését.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.