2024. 04. 22. hétfő
Csilla, Noémi
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A kormány elkötelezett az illetményfejlesztés ügyében

Hosz  |  2013. 06. 19., 17:30

Amint lehetőség lesz rá, kezdjük meg a 2014.évi illetményfejlesztéssel kapcsolatos szakmai egyeztetéseket - nyomatékosította kérésünket Bazsik István a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) június 19-i ülésén. A fórum - a fajsúlyos napirendi előtti témák után - áttekintette a honvéd egészségügy átalakításának aktualitásait, a honvédségi üdültetés kérdéseit, valamint az állomány szociális helyzetét és életkörülményeit. Szakszervezetünket Bazsik István mellett Szendrei Zoltán alelnök és Lippai Csaba budapesti érdekvédelmi ügyvivő képviselte...

A  Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum ülését Kádár Pál mérnök ezredes vezette, aki megköszönte a munkavállalói oldalnak, hogy az árvízi veszélyhelyzet miatt két alkalommal is el kellett halasztani az érdekegyeztető munkát. Czövek János távollétében dr. Zsiga Imre Hodosz elnök volt az oldalügyvivő, míg a honvédelmi minisztert Vargha Tamás parlamenti államtitkár, majd az ő távozása után dr. Orosz Zoltán altábornagy vezérkarfőnök-helyettes képviselte. Az eseményen Lukácsházy Gergely HÉF titkár is részt vett.

A napirendi témák tárgyalása előtt Vargha Tamás parlamenti államtitkár megköszönte mindenkinek, aki közremüködött és helyt állt az árvízi munkálatokban, majd kifejezte, hogy bízik az eredményes HÉF ülésben.

Bérfejlesztés volt a következő napirend előtti téma. A Hodosz elnöke, dr. Zsiga Imre utalt arra, hogy két területen - Honvéd Kórházban és az AVI-ban - dolgozó kollégák kimaradtak az egészségügyi bérfejlesztésből. Az oldalügyvivő azt kérte, hogy – tekintettel az egészségügyi bérfejlesztés-tervezetre – terjedjen ki a fenti, 60-70 honvédségi egészségügyi dolgozóra is a béremelés.

A Hosz részéről Bazsik István alelnök a Hosz - egészségügyi okokból távollévő - elnökének jókívánságait tolmácsolta, majd rátért a bérfejlesztéssel kapcsolatos javaslatára.

Elmondta: a vállalkozói szférában megszületett az általános bérajánlás 2013-ra. Ennek a trilaterális megállapodásnak egyik aláírója Magyarország kormánya. Kíván-e a kormány bért emelni a közszférában és ezzel példát mutatni a vállalkozói szféra együttmüködő partnerei felé? Gyakorlati tapasztalataink szerint a tárgyévben elfogadott költségvetés birtokában a tárca a béremelésről tárgyalni már nem tudott, ennek megfelelően kérjük, hogy még a 2014. évi költségvetési törvény elfogadása előtt kerüljön sor az NGM szakértőinek bevonásával szakmai egyeztetésre.

Vargha Tamás államtitkár reagált a Hosz és a Hodosz felvetésére. Elmondta: a költségvetés jövőbeni függvénye a kérdés tisztességes rendezése. A kormány elkötelezettsége azonban megkérdőjelezhetetlen. A kormány tudja, hogy a bevételeket adó formájában lehet növelni, de arra törekszünk, hogy mindez legkevésbé érintse a munkavállalókat.

Miután a közszolgálati garanciákat sorolta, és az átképzési lehetőségekről beszélt, azt mondta az államtitkár, hogy a nyugdíjkorhatár eléréséig kell mindenkinek dolgozni.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a közszolgálati életpályamodell részeként emeljük meg az illetményeket. Stabil, kiszámítgató költségvetése van és lesz is hazánknak, nem akarunk ugyanis Málta sorsára jutni. Minden reményünk megvan arra, hogy a mozgásterünknek megfelelően, az életpályamodellhez kapcsolódóan rendezzük az illetményeket – ha nem is egy lépésben és természetesen az Önök véleményének figyelembe vételével. Én lennék a legboldogabb, ha konkrét ütemezésről és a százalékokról tudnék beszámolni, viszont a rezsicsökkentést már ősztől tervezzük folytatni - tette hozzá Vargha Tamás.

Bazsik István alelnök reakciójában kiemelte: amint lehetőség van rá, kezdjük meg a szakértői egyeztetéseket az illetményfejlesztésről.

Vezényeltek, különélők, étkezési díjra kötelezettek – volt a következő napirend előtti téma. Itt is Bazsik István mondta el a Hosz véleményét: elég komoly küzdelem árán, de sikerült minimalizálni az állományra rótt veszteségeket. A 2013. évi béren kívüli megállapodás lezárása után, több a megállapodásban nem szereplő kifizetés került a 200.000 forintos keretösszeg hatálya alá. Álláspontunk szerint a vitatott tételek a keretösszeget nem terhelik. Kérjük, hogy visszamenőleg 2013. január 1-ig ezen tételeket a 200.000 forintos keretösszeg alól vegyék ki. A jelzett problémával kapcsolatosan a HM álláspontjáról és a megoldás lehetőségéről tájékoztatást kérünk.

Napirend előtti kérdésre válaszolva: A HM jogi főosztályvezető: A HM rendelet megjelent.Kelemen József nyá. altábornagy, a BEOSZ elnöke: a késedelmes átutalások komoly fennakadásokat okoznak. Jó, hogy megjelent a rendelet, de a támogatások utalása is induljon meg. Az államtitkár elnézést kért.

Tagdíjlevonás címet viselő napirend előtti téma előterjesztője Szendrei Zoltán alelnök volt. Miután emlékeztetett a tagdíjlevonás korábbi módszereire, megkérdezte, van-e mód megoldásra? Ismeretes, hogy 2013. július 1-től az új Hjt. bevezetésével kapcsolatosan nem alkalmazható a hivatásos katonák esetében az 1991. évi XXIX. törvény (azaz a szakszervezeti tagdíj mértékének levonási kötelezettsége). A Hosz részletes és érdemi tájékoztatást kért arról, hogy adott témakörben mi a HM álláspontja különös tekintettel arra, hogy a Hjt. nem tiltja a tagdíj levonását, hanem a civil jogszabályok felhasználásának lehetőségét zárja ki. Továbbá a HM tájékoztatását kértük arról is, hogy álláspontjuk szerint milyen alternatív tagdíj megfizetési módokat tud elfogadni.

A kérdésekre reagáló Balla Tibor ezredes, a HM KPH vezérigazgató-helyettese röviden elmondta: A hatályba lépő új Hjt. értelmében július 1-től katonáktól nem vonjuk le a tagdíjat.

A válaszra reagáló Bazsik István alelnök kijelentette: mi arra voltunk kíváncsiak, van-e munkáltatónak továbbra is szándéka,  megoldási javaslata. A politikai döntést tudomásul vettük. Ugyan nem érezzük, hogy az együttmüködést mindez korlátozná, ám méltanytalanak és a korábbi kapcsolathoz nem illőnek tartjuk ezt a lépést.

A következő napirend előtti téma előadója szintén Szendrei Zoltán volt. Az alelnök elmondta, hogy a katonai állomány 2013. 06. 13-i aláírással „beosztási illetmény kiemelések megszüntetése” tárgyú levelet kapott Dr. Dankó István közigazgatási államtitkártól, melyben tájékoztatja a vezetői állományt, hogy 2013. 07. 01-től a beosztási illetmény kiemelések megszüntetésre kerülnek. Elhangzott, hogy a Honvédszakszervezet nehezményezi, hogy erről hivatalos, írásos értesítést sem korábban, sem a parancsnoki állomány tájékoztatásával egy időben nem kapott. Elhalasztható-e ez a lépés a döntés meghozatala kapcsán az új életpályamodell és a rá vonatkozó új illetménytábla bevezetéséig (mely reményeink szerint 2014. január 01-ig megtörténik) - hangzott a kérdés. Amennyiben a válasz nemleges, kérjük részletes indoklását.

A felvetésre a HM humánpolitikai főosztály részéről Kékedi Zsolt alezrdes válaszolt: célunk az, hogy előkészítsük a munkakör alapú rendszert. Bízom benne, hogy amint az új illetményrendszer kialakul, ez a mostani változás is kedvezően hat majd a katonaállományra.

Napirend szerint az első téma az MH Egészségügyi Központ létszám-racionalizálási feladatainak aktuális helyzete, a honvéd egészségügy átalakításának kérdései volt.

Szabó István mérnök dandártábornok, az MH EK parancsnoka visszatérve a korábbi, a honvéd egészségügyi dolgozók bérfejlesztésével kapcsolatos témára, hangsúlyozta: közel 200 beosztáson szereplő, nem OEP finanszírozottat terjesztettünk fel az NGM számára bérfejlesztésre.

A kórház parancsnoka ezután a szervezet racionalizálásának ütemtervéről, a gyógyító rész átvilágításáról, az egységes katona-egészségügyi labor létrehozásáról, a Verőcei Betegotthon (VBO) dolgozóival történő – július 1-ig lezajló – személyi beszélgetésekről, a Honvéd Kórház átvilágításáról, valamint az egyéb tervezett diszlokációkról is tájékoztatott.

A Hodosz elnöke, Varga István az előterjesztés után azt emelte ki, hogy a Hodosz változatlanul aggályosnak és tarthatatlannak érzi a határidőket. Bazsik István Hosz alelnök pedig feltette a költői kérdést, miszerint ,,2013-ban lehet-e arra számítani, hogy megint a HM fogja finanszírozni a kórház veszteségeit?"

A HM-hez kötődő társadalmi szervezetek székhely használatával kapcsolatos HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály állásfoglalás ismertetése volt a következő naprendi téma. Jelen Gábor ezredes elmondta, hogy kettő elkülönült területről van szó: milyen feltételekkel lehet használni a HM ingatlanokat, illetve a jogi keretek rendezettek-e.

A főosztályvezető hozzátette még: Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kedvezően alakuljon a székhelyhasználat a munkavállalói oldal számára.

Ezt követően a HÉF február 26-i ülésén elnapolt téma, a honvédségi üdültetés kérdéseiről tárgyaltak. A munkavállalói oldal kezdeményezésére, a HVK személyzeti csoportfőnökség részéről Kocsi László alezredes beszélt arról, hogy kik vehetnek részt a regeneráló pihentetésen, de szólt a térítési díjakról, a heti pihentetésről (5 éj), és arról is, hogy katonai szervezet lett a balatonkenesei rekreációs központ. Az alezredes hozzátette: járandóságos katona is igénybe veheti a nyugállományúakat megillető üdültetési lehetőségeket.

Szendrei Zoltán alelnök az adminisztrációs hibát firtató kérdésére Kocsi alezredes így reflektált: Nem adminisztrációs hiba történt, de mindenesetre kimegy egy tájékoztató körlevél e témáról.

A napirendi témához Orosz altábornagy is hozzászólt: Szeretnénk ezeket az üdülési lehetőségeket megőrizni.

Kelemen nyá. altábornagy a BEOSZ elnöke pedig örült, hogy a nyugállományúak kérései, ha lassan is, de realizálódnak. Ezt követően azt kérte, hogy a missziós regeneráló pihentetésnél nyilatkoztatni kellene a résztvevő állományt. Azt kérte, hogy legalább évente egy rendezvény minden érdekképviseletnek térítésmentes maradjon.

A Hodosz alelnöke pedig azt emelte ki, hogy a térítés-díj emelés mértékét rendkívül eltúlzottnak tartják.

A hatodik napirendi téma a szerződéses legénységi, valamint az altiszti állomány szociális helyzetének és életkörülményeinek megtárgyalása volt. A sajtó számára nem volt nyilvános az anyag.

Annyit azonban sikerült megtudni, hogy a HVK személyzeti csoportfőnökség által beterjesztett dokumentum szerint a szerződéses legénységi állomány van a legrosszabb helyzetben, de az altisztek is szorosan követik őket. Sásik László alezredes mellett Bazsik István is kifejtette, hogy a helyzet évről évre fokozatosan romlik, a munkahelyi életkörülmények egyre aggasztóbbak, a ruházati probléma már frusztráló, a szolgálati körülmények helyreállítása pedig szükségszerü. Ezért a megoldás érdekében az illetményfejlesztést kellene támogatni és minél előbb realizálni.

Ezután az MH által nyújtható egyes pénzbeli támogatásokról és szociális juttatásokról szóló HM rendeletet ismertették. A humánpolitikai főosztály részéről Kékedi alezredes elmondta: a tervezet már a KIM-ben van. Hozzátette: Az MNUA-n keresztül 130 millió forintot sikerült lehívatni a honvédségnél szolgálaó katonák és családtagjaik számára, a rendszer tehát sikeres volt.

A téma hangsúlyossága és a számos megválaszolandó kérdés miatt Orosz altábornagy felajánlotta, hogy további egyeztetésre a parlamenti államtitkár elé viszi az ügyet. A kezdeményezést a munkavállalói oldal elfogadta. 

Végül – Lukácsházi Gergely HÉF titkár vezetésével – a HM 2013. második féléves munkatervéről egyeztettek, majd el is fogadták azt. A HÉF legközelebb ősszel ül össze.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.