2024. 04. 20. szombat
Tivadar
: 395 Ft   : 371 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A Küldöttgyűlés is szót emelt az illetményemelés és az év végi kifizetés érdekében

Hosz  |  2013. 11. 20., 15:54

A Honvédszakszervezet legfőbb döntéshozó fóruma, a Küldöttgyűlés szót emelt a hivatásos és szerződéses állomány számára kért év végi kifizetés, és az elodázhatatlan illetményemelés szükségessége mellett. A Hosz Küldöttgyűlése megerősítette, hogy a katonák reprezentatív szakszervezete is csatlakozott a Közszférás Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságához (KÖZDEMOSZ). A küldöttek síkra szálltak a bizottság fő követelése mellett, vagyis, hogy 2014. január elsejétől 20%-os béremelést kapjanak a közszolgálat munkavállalói. A küldöttek fő feladatként fogalmazták meg a tagszervezés folytatását, emellett elfogadták a Hosz 2014. évi költségvetés tervezetét, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, valamint az etikai kódexet is. Az idei Szakszervezeti Munkáért díjakat Bácskai István és Bogdány Gábor vehették át. A november 20-i eseményről készült részletes tudósításunkat az alábbiakban olvashatják el... 

Szakszervezetünk ,,újkori" történetének – a jogszabályi változások miatti – első Küldöttgyülésének elején Czövek János elnök a küldöttek mellett külön köszöntötte a megjelent Wertheim Albert és Rozgonyi Sándor Szakszervezeti Munkáért Díjasokat, a Liga Szakszervezetek képviseletében megjelenő dr. Mészáros Melindát, a Katonákért Alapítvány kuratóriumi elnökét, Szekeres Istvánt, az Egység 2002 Kft. ügyvezetőjét, Bódis Sándort, valamint a 15 éves születésnapját idén ünneplő Nyugállományú Tagozat egykori elnökségi tagját, Csetényi Lászlót is.

Miután a mandátumokról, a Küldöttgyülés határozatképességéről, valamint a döntéshozó fórum fő feladatairól is tájékoztatott, Czövek János elnök megnyitotta a Küldöttgyülést. A döntéshozó fórum tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, mandátumvizsgáló- és szavazatszámláló bizottság és a hitelesítőket) megválasztása után Bácskai István levezető elnök ismertette a Küldöttgyülés lefolyását, a hozzászólások szabályait.   

Az elnökség tájékoztatója során Czövek János elmondta: Már az év elejétől kezdve elérendő célként határoztuk meg, hogy 20%-kal növekedjenek a katonák illetményei, már csak azért is, mert 11 éve folyamatos a reálbércsökkenés.

Miután az elnök felidézte az illetményemelés érdekében folytatott küzdelmet, azokat az információkat, melyek a csapatlátogatásokon elhangzottak, illetve azt is, hogy az OKÉT szeptemberi ülésén miről értesültünk, a honvédelmi miniszternek írt nyílt levélről is szót ejtett.

A Hosz elnöke kijelentette, hogy ,,amit csak lehet, mindent megtettünk, hiszen az OKÉT, a HÉF, majd a Liga Tanács ülésein is folyamatosan kifejtettük bérigényünket. Ennek ellenére, sajnos Magyarország 2014. évi költségvetésében nem szerepel forrás a katonák illetményeinek emelésére”.

Ezután arról adott hírt, hogy megalakult a KÖZDEMOSZ, melyhez szakszervezetünk elnökségének döntése értelmében mi is csatlakoztunk.

Miután megkérte a küldötteket, hogy a legfőbb döntéshozó fórum is csatlakozzon a célokhoz, a küldöttek nyílt szavazással, egyhangúan megerősítették a demonstrációs bizottsághoz történő csatlakozást.

A 2014. évi béren kívüli juttatásokról szólva – miután felidézte az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat és azok előzményeit – a Hosz elnöke elmondta, hogy a 200 ezer forintos kafetéria keret 2014-ben is a költségvetési törvény részét képezi. Ezt követően a béren kívüli juttatások egyes elemeiről, majd a jövő évi lehetőségekről informálta a megjelenteket.   

A következő HÉF ülésen napirend előtt foglalkozunk majd a témával - tette hozzá Czövek János. 

Arról is beszélt, hogy a HM – a jogszabályi változások miatt – megszüntette a központi tagdíjlevonást.

Már 2013 januárjától a Hosz elnöksége mindent megtett a zökkenőmentes áttérésért. A kampány elindult nyáron, a Hosz elnöksége, tisztségviselői felkerestek minden katonai szervezetet, Hosz alapszervezetet, illetve csoportot, hogy a sikeres kampány érdekében folytassa a tagmegtartást. Közben a reprezentativitásunk egy percig sem forgott veszélyben. A csoportos beszedés, mint módszer volt az egyetlen üdvözítő metódus. Sajnos az emberek közönyösek, figyelmeztetni kell őket, ezért folyamatosan technikai problémáink voltak, vannak - emelte ki az elnök.

Czövek János arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy a mai napig 3334 fő lépett át az új tagdíjlevonási rendszerbe, ehhez jön a nyugállományúak 1100 tagja, ami összesen 4500 fő körüli fizető létszámot eredményez.

A munka azóta is folyamatos, az év végéig el kell érnünk a 4000 fős aktív fizető tagságot, a kampányunkat pedig 2014 januárjától tovább folytatjuk. Ugyanakkor - mint mondta, - más módszer lehet hasznos példának okáért a szárazföldi és más a légierő szervezeteinél. Az emberek egyéni problémáinak megoldásában személyesen kell segítenünk – fogalmazott az elnök.

Bazsik István alelnök kiegészítő hozzászólásában elmondta, hogy munkavédelmi és ruházati ellátási kérdésekben egyeztető tárgyalásokat kezdeményezünk, emellett újra kihelyezett ügyfélszolgálati tájékoztatókat tartunk, de a korábbi szolgáltatásainkat is megtartjuk majd.

Kisebb apparátussal, de sokkal nagyobb feladatokat vállalunk fel, ott leszünk köztetek, a mindennapokban szeretnénk segíteni, támogatni tagjainkat - füzte hozzá az alelnök.   

A 2014. évi költségvetésről szóló határozattervezet megvitatása során Bazsik István alelnök egészítette ki a korábbi írásos és képviseleti értekezleteken már elhangzott szóbeli előterjesztést. Az alelnök - többek között - a Liga tagdíjról, az esetleges gépjármü-értékesítésről, majd a tagszervezési kampány költségeiről is beszélt.

A költségvetést nullszaldósra tervezte meg a Hosz - húzta alá az alelnök.

Ezt követően a költségvetés egyes elemeiről, azok tervezett felhasználásáról tájékoztatott, ekkor szólt a tervezett kommunikációs költségekről, majd az Euromil szövetségi tagdíjakról is. Mint mondta, az EBESZ EU-s szakértői tárgyalás is kiegészíti majd a V4-ek jövő évi magyarországi elnökségével együttjáró feladatainkat.

Ezután a könyvelői díjak, valamint az irodaszerek költségeinek csökkentéséről és a bankköltségekről is beszélt. A levezető elnök ezután vitára bocsátotta a határozat-tervezetet.

Mátyási Ferenc tatai nyugállományú alapszervezeti vezető az életbiztosításokkal kapcsolatos egyeztetésekbe történő bevonást kérte. Az alelnök erre ígéretet is adott.

Tarr Ernő zalaegerszegi nyugállományú alapszervezeti vezető pedig a tisztségviselők tranzakciós díjának kompenzálását kérte. Az előterjesztő válaszában további gondolkodási időt kért e kérdésben, de kompenzálás lehetőségének megvizsgálását ígérte.

Heffler István kecskeméti nyugállományú alapszervezeti vezető a jogsegélyszolgálat további müködésének költségeinek okosabb beosztására tett javaslatot, mint mondta nagyon sok jó példa van a Liga keretein belül müködő Jogpont+ szolgáltatások igénybevételére is.

Bazsik István válaszában elmondta: készség szinten meg kell tartani a Hosz jogsegélyszolgálatát.

A Liga jogásza, dr. Mészáros Melinda kiegészítette Bazsik alelnök által elmondott tájékoztatót.

A LIGA jogi szolgáltatásai

munkajogi kérdésekben biztosítanak tanácsadást és perképviseletet. A Hosz belső

jogsegélyszolgálata más jogterületeket érintően is ellátja tagsága körében a

tanácsadást. Szükségesnek tartom ezért további fenntartását - emelte ki volt alelnökünk.

Bazsik István alelnök a pályázati lehetőségekről elmondta, hogy manapság sajnos a szakszervezetek számára szinte már egyetlen pályázati lehetőség sincs, ezért a konföderációk számára elérhető pályázatokba szeretnénk bekapcsolódni.

Jászai László debreceni nyugállományú alapszervezeti vezető a költségvetéssel összefüggésben a szolgálati járandóságosok pertársaságáról érdeklődött.

Úgy érzem, hogy vita van az alapítvány és a Hosz között a pertársaság kérdésében. Sok éve fizetjük a tagdíjat. Most, a szolgálati nyugdíjunk elvételével bajba kerültünk - mondta Jászai László.

Czövek János elnök válaszában elmondta: semmilyen problémája nincs a Hosz vezetésének az Alapítvány vezetésével. A gond az, hogy a Hosz már korábban jelentős összeget átutalt a pertársaság költségeinek fedezésére. Ezért pedig már csak arra van lehetőség, hogy az egyes nyugállományú alapszervezetek és csoportok kifizessék a szolgálati járandóságosok perköltségeit. Jelenleg olyan helyzetben van a Hosz, hogy az aktív tagság nem tudja támogatni a pertársaságot.

Katócs Zsolt EB elnök a vita végén hozzátette: az EB áttekintette és megvizsgálta a költségvetést, azt elfogadásra javasolja.

A Küldöttgyülés 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 2014. évi költségvetést elfogadta.      

 

A Hosz 2014. évi fontosabb feladatairól, majd a Hosz elnökségének 2014. évi munkatervéről szóló és végül a Hosz 2014. évi rendezvénytervéről szóló küldöttgyülési határozattervezeket Szendrei Zoltán alelnök terjesztette a Küldöttgyülés elé. Mindhárom tervezetet vita és ellenszavazat nélkül fogadta el a Küldöttgyülés.

 

A 2013. évi költségvetés módosításának megvitatása során Bazsik István alelnök előterjesztése után egy szövegszerü módosító javaslatot is elfogadott a Küldöttgyülés. Hangel Rita (Tata) módosító javaslatának lényege az volt, hogy a korábbi évek eredményei terhére – a tervezett kiesett bevételek enyhítésére – 50%-ot csoportosítson át a Küldöttgyülés. Élénk vita bontakozott ki pro és kontra (Bozzayné Horkay Renáta, Bogdány Gábor, Bazsik István, Jászai László, Bálint Ákos, Szijártó Zsolt). A polémia végén azt javasolta az előterjesztő, hogy egyfajta kompenzálási rendszert dolgozna ki a Hosz vezetése. Bazsik István alelnök javaslatáról majd az elnökség határoz. Hangel Rita a kompromisszumos javaslat után visszavonta korábbi előterjesztését. 

A Honvédszakszervezet Szervezeti és Müködési Szabályzatának megvitatása során Czövek János  terjesztett elő javaslatot, majd Sörös István elnökségi tag ismertette módosító javaslatát.  

Ezt követően Wertheim Albert egykori Szakszervezeti Munkáért Díjas, majd dr. Mészáros Melinda is megfogalmazta, hogy összhangba kell hozni az Alapszabályt és az SzMSz-t. Több hozzászólás és ügyrendi javaslat után a Küldöttgyülés a napirendi téma megtárgyalásáról döntöttek a küldöttek. A Sörös István által beterjesztett módosító javaslattal (területi elv) 28 igen, 3 nem és 22 tartózkodással a Küldöttgyülés elfogadta a határozatot. A következő Küldöttgyülésen mindezt az Alapszabályban is rögzíteni kell – hangzott el Sörös István tagozatelnök előterjesztése, mely javaslatot szintén elfogadta a Küldöttgyülés. 

Az Etikai Kódex megvitatása során Hajdók Marcell bizottsági elnök terjesztette elő a határozati javaslatot.

Az etikai bizottság a rá kirótt feladatot elvégezte, csak remélni tudom, hogy a kódex müködni fog – egészítette ki előterjesztését a bizottság elnöke.

Ezután a szankciókat is megfogalmazó építő jellegü - Csetényi László által beadott - módosító javaslatot ismertették. A módosító javaslattal kiegészített etikai kódexet egy tartózkodással a Küldöttgyülés elfogadta.

A „Szakszervezeti Munkáért” díj odaítélése során Czövek János elnök ismertette ABC rendben a jelölteket. Ők Bácskai István, Bogdány Gábor, Czövek János és Pénzes József (képünkön jobbra) voltak. Miután a jelölők ismertették a jelöltekről szükséges legfontosabb tudnivalókat, és méltatták őket, a jelöltek arról is nyilatkoztak vállalják-e a jelölést. Czövek János elnök nagyon megtisztelőnek nevezte, de a jelölést nem fogadta el.

A jelölőlistára ezek után Bácskai István, Bogdány Gábor és Pénzes József neve került fel.

 

 

A titkos szavazást követően Bogdány Gábor (Várpalota) és Bácskai István (Veszprém) vehették át a díjakat.

Bogdány Gábor miután megköszönte a jelölést, a díjat, elmondta, hogy az nagyon sok erőt ad számára a további munkához.

Bácskai István a bizalmat köszönte meg, majd megígérte, hogy tovább folytatja az évekkel ezelőtt megkezdett aktív tevékenységet. 

Az egyebek napirendi téma során elsőként az Euromil tagsággal kapcsolatos költségvetési kérdésről döntöttek a küldöttek.

Korábban a pénzügyi racionalizáció miatt felfüggesztettük a tagdíjfizetést, ám - a tárgyalásoknak köszönhetően - a 2012. évi tagdíjhátralékunk felét az Euromil elengedi, míg a fennmaradó 50%-ot három év alatt befizetjük. 

Másodikként a sajtóközleményt fogadta el a Küldöttgyülés.

Harmadikként az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója hangzott el. Katócs Zsolt EB elnök csokorbe szedte az elmúlt esztendő történéseit, arról beszélt többek között, hogy hol, milyen ellenőrzéseket és milyen hatékonysággal hajtottak végre. 

A Küldöttgyülés Czövek János zárszavával ért véget.  

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.