2024. 04. 12. péntek
Gyula
: 392 Ft   : 367 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tájékoztató az MH Szociálpolitikai Közalapítvány két gyermekes katonacsaládok részére biztosított segélyezéséről

Hosz  |  2015. 10. 13., 15:18

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány kuratóriumi tagjaként szeretném a honlap olvasóit tájékoztatni. Az alapítvány továbbra is várja a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedül nevelő, pályakezdő és a szociálisan rászoruló katonák kérelmeit.

Az ellátási kör a két gyermekes családokra is kiterjesztésre került. A kérelmeket a katonai szervezetek szociálpolitikai bizottságaihoz kell benyújtani.

Kérem a rászoruló katonacsaládokat, hogy a Hosz lehetőségei mellett a közalapítványi segélyezési lehetőségről is tájékozódni szíveskedjenek. Az alakulatok szociálpolitikai bizottságainál személyesen adnak információt és segítséget.  A közalapítvány honlapján minden információ elérhető: segélyezési tájékoztató, a szükséges nyomtatványok és a kitöltési útmutató.

Csatolva: A MH személyi állományából a két gyermekes családok segélyezése címü kuratóriumi tájékoztató

Szöveg: Szendrei Zoltán


A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁBÓL A KÉT GYERMEKES CSALÁDOK SEGÉLYEZÉSE

1) A segélyezhetők köre és a segélyezés feltételei.

A személyi állományból (hivatásos és szerződéses katona, kormány tisztviselő, közalkalmazott, Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló) azon két gyermekes család részesíthető szociális segélyben, amely az alábbiak miatt szociálisan rászorulónak minősül:

- az egy főre eső nettó jövedelme – a közös háztartásban élőkre tekintettel – a minimál nyugdíj 2,2-szeresét nem haladja meg;- az egyik felnőtt tagja (feleség, vagy férj; illetve élettárs) álláskereső, vagy jövedelem nélküli, vagy GYED-en, GYES-en van, vagy részmunkaidőben van foglalkoztatva;-  súlyos betegség, tragédia, mely anyagi helyzetüket súlyosbítja.  

Egy főre eső nettó jövedelem

Ft

A segély összege

Ft

Minimál nyugdíj 2,2-szerese

(jelenleg: 63.000.-)

38.650

2) A segélyezési eljárás.

a) Segélyt kérni a honvédség személyi állománya számára rendszeresített „segélykérő lap” kitöltésével lehet, melyet a katonai szervezet szociális munkacsoportjával történt véleményeztetés után az MH Szociálpolitikai Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) címére kell megküldeni. A kérelmet a szociális munkacsoport nemleges véleménye esetén is meg kell küldeni!

b) A segélykérelemhez másolatban csatolni kell

- a közös háztartásban élők jövedelem igazolását; - nagyobb arányú tartozás folyamatos törlesztéséről szóló banki kivonatot;- tartós betegség esetén az arról szóló orvosi igazolást és az utolsó havi gyógyszerköltség számláit;- lakás vagy ingatlan rezsi költségéről szóló utolsó havi banki kivonatot vagy igazolások.

A leadott segélykérő lapon szereplő adatok helyességét, a csatolt okmányok, igazolások meglétét a humánszolgálat munkatársa aláírásával igazolja.

A segélykérő által kitöltött és a csatolt okmányok, igazolások alapján, az alakulat szociális munkacsoportja véleményezi a kérelmet, melyet a munkacsoport vezetője aláírásával lát el.

 Nem tekinthető szociálisan rászorulónak az, akinek

- az egy főre eső jövedelme alacsony ugyan, de jelentős vagyona (nagy értékü ingatlan, nyaraló, szántó, kert, üdülő, stb.), vagy egyéb nagy értékü vagyontárgy, mütárgy, bankbetét, vagy egyéb jövedelme (életjáradék, kötvény, részvény, másodállás, stb.) van.

- Akinek élethelyzete romlását saját maga által vállalt körülmények okozzák (pl.: hitel vagy kezesség, más rokon lízing díjának átvállalása, stb.)

2

c) A segélyezés során az egy főre eső jövedelem megállapításakor a közös háztartásban élők közül csak a Magyar Honvédség személyi állományába és a gondoskodási körébe tartozó, ellátásra jogosult alábbi közeli hozzátartozója vehető figyelembe:

- a házastárs, az élettárs,- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d) A kérelmet benyújtónak és felnőtt korú hozzátartozóinak írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a kérelemben, illetve a csatolt iratokban szereplő adataikat a Honvéd Közalapítvány kezelje, nyilvántartsa.e) A Honvéd Közalapítványhoz beérkezett kérelmeket a titkárság nyilvántartásba veszi. Ha a kérelem pontatlanul, adathiányosan, indoklást nélkülözően van kitöltve, a titkárság a kérelmezőtől (javaslattevőtől) adatpótlást kérhet. Ha a kérelmező (javaslattevő) az adatpótlást kérő felhívásra 30 napon belül nem válaszol, a titkárság a kérelem elutasítását javasolja a kuratóriumnak.

A titkárság a támogatás feltételeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet olyan szervektől, amelyek a kérelemmel kapcsolatban információt szolgáltathatnak.

A kérelem és az azzal kapcsolatos ismeretek alapján a titkárság javaslatot tesz a kuratóriumnak az érdemi elbírálásra.

f) A kuratórium az összes körülmény (életkörülmény, szociális-és anyagi helyzet, stb.) figyelembevételével, minden kérelmet külön megvizsgál és dönt annak elfogadásáról, vagy elutasításáról. A váratlan vagy rendkívül nehéz élet és anyagi körülmények közé kerültek esetében (betegség, súlyos tragédia, stb.) részletes indoklás alapján – méltányosságból – magasabb összegü segélyt is megállapíthat. A kérelmet a kuratórium keret hiányában is elutasíthatja. Egy éven belül azonos jogcímen csak egy alkalommal nyújtható támogatás. Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!

g) A közalapítvány kuratóriuma által megítélt segély összegét a titkárság a kérelmező által megadott bankszámlára, vagy annak hiányában a megadott lakcímre postai utalványon küldi meg. Amennyiben a kérelmet a közalapítvány nem támogatja, a kérelmező arról értesítést kap.

3) A kuratórium háromhavonta ülésezik. Ennek megfelelően:

december, január, február, március hónapokban beérkezett kérelmeket az áprilisi,április, május, június hónapokban beérkezetteket a júliusi, július, augusztus, szeptember hónapokban beérkezetteket októberi, október, november, hónapokban beérkezett pályázatokat a decemberi

3

ülésen bírálja el. A negyedév utolsó hónapjának 10.-e után érkezett pályázatokat automatikusan a következő negyedévi ülésen tárgyalja.

 8) A Honvéd Közalapítvány tevékenységéről évente legalább egy alkalommal sajtóközlemény jelenik meg. A Honvéd Közalapítvány müködése nyilvános, annak iratanyagába a titkárral való időpont egyeztetés után – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartása mellett – bárki betekinthet.

9) Pályázati ürlap, illetve a segélykérő lapok a közalapítvány www.hka.hu honlapjáról letölthetők.

A közalapítvány titkársága a Közalapítvány tevékenységéről, a pályázatok, kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról az érdeklődőket tájékoztatja, illetve az információ az alábbi módon és helyen szerezhető be:

honlap: www.hka.hue-mailben: titkarsag01@hka.hutelefonon: HM: 02-222-094; Város: 06 (1) 474-1594fax: HM: 02-222-090; Város: 06 (1) 474-1595levelezési cím: 1885 Budapest, Pf.: 25.

A Kuratórium a 2015. október 08-ai ülésen fogadta el.

 Közalapítvány Kuratóriuma

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

2024. április 12-én, pénteken nem sokkal fél 10 után érkezett meg Kecskemétre a magyar részre készült, PT-ZHP ideiglenes lajstrommal ellátott KC-390-es katonai szállítógép. Helyszíni fotókkal frissítjük cikkünket!

  Háború Művészete magazin

2024. április 12-től három hétig a kecskeméti repülőbázison tartózkodik a magyar részre gyártott KC-390 katonai szállítórepülőgép – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.