2023. 06. 01. csütörtök
Tünde
: 371 Ft   : 348 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Az elnökségi ülésen történt

Hosz  |  2006. 07. 27., 10:42

A Honvédszakszervezet elnöksége - kiegészülve az ellenõzõ bizottság elnökével, az ügyvivõkkel, a haderõnemi titkárokkal, a Katonákért Alapítvány és az Egység 2002 kft. képviselõivel - Székesfehérvárott, a Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban tartotta aktuális ülését, s a genius loci – vagyis a hely szelleme – részben meg is határozta a napirendi pontokat. A Magyar Honvédség szárazföldi haderõnemi parancsnokságának elhelyezési lehetõséget biztosító egykori koronázó városban a katonaság és a polgári lakosság között évszázadok óta kitûnõ a kapcsolat, s ezen az itt állomásozó katonai szervezetek többszöri átszervezése és az elmúlt idõszakra jellemzõ létszámleépítés sem változtatott...

Ez utóbbi tényre is kitért Tánczos László dandártábornok, a haderõnem törzsfõnöke (parancsnokhelyettese) is, aki tájékoztatójában a vezetési, mûködési rend megújításáról beszélt. Szólt arról, hogy a szárazföldi csapatoknak kiadott feladatok idõarányos végrehajtása rendben zajlik, ezen a téren nincs lemaradás. A dandártábornok a közeljövõ feladataira térve kiemelte, hogy a továbbiakban is számítanak a Honvédszakszervezet közremûködésére helyi és országos szinten egyaránt. A dandártábornok tájékoztatója után Mészáros Géza, a Hosz elnöke megköszönte a szárazföldi parancsnokság részérõl megnyilvánuló korrekt kapcsolatot. Hangsúlyozta, hogy a szakszervezet számára elsõrendû feladat a katonák érdekeinek védelme. Mint fogalmazott: az a lényeg, hogy a katona a rosszból is a „legjobban jöjjön ki”.

Ugyancsak fehérvári aktualitása volt Kun Ferenc õrnagy, szárazföldi haderõnemi képviselõ beszámolójának, aki a szárazföldi parancsnokság múltját, történetét, az állomány összetételét mutatta be. Elõadásából kiderült, hogy minden alakulatnál mûködik már Hosz alapszervezet, s a tagok száma ötezer fõ körül van. Értékelése szerint a szárazföldi haderõnem parancsnokával kötött megállapodás jelzésértékû volt, mert helyi szinteken is hasonló értelmû megállapodásokra került sor. Ez annyit is jelent, hogy a parancsnokok és a Hosz alapszervezetek irányítói között jól mûködõ munkakapcsolat alakult ki.

Mészáros Géza tájékoztatójában az elõzõ elnökségi ülés óta eltelt idõszak eseményeirõl és tárgyalásairól tájékoztatta az elnökség tagjait. Elmondta, hogy az utóbbi hetek felgyorsult eseményei a Hosz részérõl sem maradtak válasz nélkül. Mivel a szolgálatvállalók érdekeit mind a közszolgálati reform, mind az államháztartási egyensúly helyreállítására irányuló intézkedések közvetlenül érintik, elkerülhetetlenné vált a szakszervezet álláspontjának kialakítása és annak az érdekegyeztetés minden lehetséges fórumán történõ képviselete. A közszolgálati szféra jogállási törvényeinek Hjt-t is érintõ, július elejére tervezett módosítása erõsen sérti az állomány foglalkoztatási biztonságát, hatásaiban felszámolja a különleges jogállás lényegi elemeit, garanciáit. A Hosz ezirányú véleményét – amelyben a tervezet visszavonását és az érdekegyeztetés rendszerében történõ újratárgyalását sürgeti – eljuttatta mind a honvédelmi tárca felelõs vezetõihez, mind az abban érintett minisztereknek, valamint a parlament honvédelmi és rendészeti bizottsága elnökének, alelnökeinek. Az érdekvédelmi szervezet levelében személyes megbeszéléseket is kezdeményez az érintettekkel. Emellett a Hosz vezetõi igyekeznek a döntéshozásban résztvevõk mind szélesebb körével megismertetni a tervezet elutasításának konkrét okait. A fegyveres, illetve a civil közszolgálati szervek állományával, a munkavállalókkal közös problémákat a Hosz a szövetségi kapcsolatai révén képes hatékonyan megjeleníteni és kezelni. Most nyer igazán értelmet az FRDÉSZ tagság, valamint a Liga konföderációhoz való tavalyi csatlakozásunk. A két nagy tömörülés – amelyek tevékenységének szervezetünk is aktívan részese – közvetlenül az országos fórumokon (OKÉT, OÉT) védi a katonák érdekeit, amelyek napról- napra a sajtó útján is nyomon követhetõk. A továbbiakban az elnök tájékoztatta a résztvevõket a napokban lezajlott FRDÉSZ és Liga rendkívüli elnökségi ülések történéseirõl, döntéseirõl, a napokban várható fejleményekrõl. Ezek után a Hosz Elnöksége jóváhagyólag megerõsítette a vezetõ tisztségviselõk az ügyben eddig tett lépéseit. Mészáros Géza tájékoztatta az ülés résztvevõit arról is, hogy július 4-én Szekeres Imre honvédelmi miniszterrel találkoznak a Hosz, a HODOSZ és a BEOSZ vezetõi, amelynek eredményei hatással lesznek a Hosz további lépéseinek alakulására is.

Az ülésen szó volt arról is, hogy a szakszervezet vezetése folyamatosan a szolgáltatások bõvítésén dolgozik. Ezt a tagok hamarosan különbözõ banki tranzakciók révén maguk is érzékelhetik - ha igényt tartanak ezekre a szolgáltatásokra. A közeljövõben várható a Vodafone-al kötött szerzõdés kondícióinak javítása is.

Szincsák Gyula alelnök a folyamatban lévõ egyeztetésekrõl tartott tájékoztatót. Példaértékûnek nevezte azt a munkaértekezletet, amelyen nemrégiben a Humánpolitikai Fõosztály meghívására vehettek részt a Hosz képviselõi. A hivatásos és szerzõdéses pálya jövõjérõl, az elõmeneteli rendszer, a teljesítményértékelés problémáiról, a megoldás lehetõségeirõl való közös gondolkodás jól szolgálja a helyes irányok meghatározását.

Az alelnök elmondta, hogy továbbra is napirenden van az árvízi védekezésben résztvevõk anyagi javadalmazása. A Hosz kitart álláspontja mellett: a túlszolgálat kifizetése kizárólag a napi többletmunka díjazását jelentheti, nem pedig ezzel együtt a laktanyai készenlét után járó szabadnapok „megváltását”.

A szakszervezet – a beérkezett észrevételek alapján – megküldte javaslatait a honvédelmi tárca 2. féléves jogalkotási tervéhez, valamint a Hjt. módosításához is. Egyébként a jogállási törvény több ponton történõ módosítását várhatóan az õszi ülésszakán tárgyalja a parlament.

A szakszervezet többek között kezdeményezi a szolgálatteljesítési idõ harmonizálását az érvényes EU irányelvvel; a szolgálati idõpótlék bevezetését; a nõs, gyermekes szerzõdéses katonák számára az albérleti hozzájárulás, a szállóelhelyezés lehetõségének megteremtését; a lakásvásárlási kölcsön korlátainak megszüntetését (ht. tisztek esetében); a vezetõi pótlék kiterjesztését a tts. állományra; illetménypótlék bevezetését a katasztrófa elhárításban résztvevõk számára; a helyi közlekedési költség egységes térítését; a panaszjog idõbeni hatályának kiterjesztését.

A szakszervezet számos kezdeményezéssel él a rendeletek világában is. Példaként említhetõ az oktatói pótlék kiterjesztése, vagy az illetménykiegészítés középkategóriájába sorolt szervezetek számának növelése.

A grémium meghallgatta Pusztai Lajos tájékoztatóját a „Katonákért” Alapítvány munkájáról, feladatairól, s az ülés végén döntött pártoló tagok felvételérõl is.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.
2023-01-31 14:08:05
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány 2021. évi projekt keretében az alapítvány működési költségeinek támogatása és szakmai programjai (tanácsadás, szakmai jogi tájékoztatások) valósulhattak meg.

  JETfly Magazin

Két év rekordveszteség után újra nyereséges évet zárt tavaly a Budapest Airport, így a vállalatnak sikerült a koronavírus-járvány ideje alatt felhalmozott súlyos veszteségből némileg lefaragnia.

  Háború Művészete magazin

„Katonáink ismét hősiesen teljesítették kötelességüket” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter május 30-án, Budapesten, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.