2023. 06. 06. kedd
Cintia, Norbert
: 369 Ft   : 345 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A Honvédszakszervezet levele Szekeres Imre honvédelmi miniszterhez

Hosz  |  2006. 08. 29., 18:05

Dr. Szekeres Imre,

a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere részére

Budapest

 

Tárgy: Hosz kezdeményezés

Tisztelt Miniszter Úr!

A következõkben felsoroltak alapján a Honvédszakszervezet kezdeményezi, hogy a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség felelõs vezetõi minél rövidebb idõn belül hivatalos csatornákon tájékoztassák a személyi állományt az államreform-bizottság a honvédséget, a katonákat érintõ javaslatairól és azok várható következményeirõl, illetve a honvédség átalakítását célzó szándékok megvalósításának állapotáról, tervezett lépéseirõl, a katonai szervezetek, az állomány sorsát érintõ döntések helyzetérõl.

Továbbá, a jelenleg zajló folyamatok minden szakaszában igényeljük a szolgálatvállalói érdekek megjelenítésének, képviseletének lehetõségét, ebbõl kifolyólag sürgetjük az érdekvédelmi szervezetek érdemi bevonását a tárcán belüli, illetve a tárca által kormányzati irányba végzett elõkészítõ munkálatokba.

Az elmúlt hetekben-hónapokban a katonák kizárólagosan a sajtó, valamint suttogó híresztelések útján értesültek azokról a szándékokról vagy döntésekrõl, amelyek szolgálati és szociális körülményeik, egzisztenciális biztonságuk további alakulására döntõ hatással bírnak. A közszolgálat átalakításáról közszájon forgó, nem egyszer ellentmondó, gyakran áthallásos értesüléseket, kiszivárogtatott elképzeléseket a honvédelmi tárca illetékesei ez ideig nem cáfolták, vagy nem erõsítették meg. Az elöljáró szervek és személyek (vélhetõleg maguk is hiteles információk hiányában) a tárcán belüli történésekrõl nem tájékoztatták kellõ módon és mértékben beosztottaikat.

A szolgálati nyugdíjkorhatár felemelésére, számításának módjára, mértékére, a jubileumi jutalom megszüntetésére, a 13. havi illetmény, a nyelv- és egyéb pótlékok eltörlésére, a követelmény és juttatási rendszer átalakítására vonatkozó, az egyes katonai szervezetek felszámolásáról, diszlokálásáról, a szolgálatvállalók bizonyos csoportjainak eltérõ kezelésérõl szárnyra kelt hírek és álhírek kezdetben a személyi állomány elbizonytalanodását, csalódottságát, türelmetlenségét, majd indulatait váltották, váltják ki.

A Honvédszakszervezethez beérkezett jelzések alapján kijelenthetõ, hogy az az erkölcsi tõke, amelynek megléte elengedhetetlen a hadsereg pozitív szellemiségének fenntartásához, eróziónak indult. A katonák nagy része elkötelezettsége és lojalitása ellenére nem lát perspektívát maga elõtt, megingott a felsõ vezetésbe vetett bizalma, túlélésre rendezkedett be. A biztonságérzetet helyenként felváltotta a személyes sors iránt való aggodalom, elõtérbe került a menekülési reflex. Az elkeseredéssel kialakult letargia következtében a szolgálati feladatok végrehajtása az eddigieknél alacsonyabb színvonalon történik.

A Honvédszakszervezet arra törekszik, hogy az állomány a feladatok ellátása, illetve a szolgálati jogviszonnyal összefüggõ döntései meghozatala során racionálisan, a valós körülmények ismeretében járjon, járhasson el. A kialakult kételyek eloszlatása azonban csak hiteles információk birtokában válna lehetségessé.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az állomány körében tapasztalható negatív hangulatot azonban elsõsorban nem az alaptalan híresztelések okozzák. A közszolgálati média híradásai, valamint a tárgyalt témában különbözõ plénumokon, tárgyalásokon megszólaló állami vezetõk nyilatkozatai érzékelhetõen abba az irányba mutatnak, hogy az átalakításokkal a katonák különleges közszolgálati státuszának több lényegi elemét kívánják gyengíteni, felszámolni. Az erre utaló kijelentések joggal váltják ki nemcsak az állomány egyes tagjainak, hanem a Honvédszakszervezet aggodalmát is.

Meggyõzõdésünk, hogy a katonák jogállási törvényében rögzített elvárások, kötelezettségek, illetve a jogok és juttatások egyensúlyának durva megbontása a szolgálatvállalói érdek sérelmén túl a szervezeti célok megvalósulása ellen is hat. Érdemes itt megjegyezni, hogy pontosan a Hszt. és Hjt. ezen keretei biztosították, hogy a Magyar Honvédség, illetve katonái elérjék a NATO csatlakozáshoz, az önkéntes haderõre való áttéréshez, valamint a békemûveletekhez és expedíciós alkalmazásokhoz szükséges minõségi mutatókat.

Az elõzõekben felsoroltak következtében fennáll a veszélye annak, hogy vélt és valós változások nyomán beinduló személyi kiáramlás mennyiségileg és minõségileg felülmúlja a várakozásokat, és nem a tervezett állapotok kialakulását eredményezi. Igaz, a permanens reformok során nem elõször fordulna elõ, hogy a honvédség magasan képzett és tapasztalt katonáinak tömegeit veszítené el, de a tartalékok sokkal szûkösebbek a korábbiakhoz képest.

Tisztelt Miniszter Úr!

Természetesen sem az állomány, sem a Honvédszakszervezet nem kíván mereven elzárkózni a szükségszerû korrekcióktól. Ellenkezõleg: részt kíván venni a honvédség és saját sorsának alakításában. Ennek során viszont továbbra sem tartja elfogadhatónak a szerzett jognak tekinthetõ jogosultságok, juttatások, vívmányok és garanciák egyoldalú, ellentételezés nélküli felszámolását, a korábbiaknál kedvezõtlenebb szabályok visszamenõleges hatályú alkalmazását, valamint méltánytalan, a partnerséget mellõzõ bánás- és eljárási módot. A Honvédszakszervezet, küldetésének és a katonatársadalom iránt érzett felelõsségének tudatában, az állomány jelzett érdekeinek érvényesítése céljából a rendelkezésére álló minden törvényes eszközt és lehetõséget fel kíván használni.

Mindezek figyelembevételével és mérlegelésével, a feszültségek csökkentése céljából kérem Önt, hogy kezdeményezéseinknek helyt adni szíveskedjen.

Budapest, 2006. augusztus 28.

Tisztelettel:

Mészáros Géza

elnök

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.
2023-01-31 14:08:05
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány 2021. évi projekt keretében az alapítvány működési költségeinek támogatása és szakmai programjai (tanácsadás, szakmai jogi tájékoztatások) valósulhattak meg.

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

Éleslövészeten bizonyítottak a PzH 2000-es önjáró tüzérségi eszközök a Bakonyban. Bár a típus még igen friss a Magyar Honvédség kötelékében, és ezáltal a kezelőszemélyzetek még javában gyakorolják a különböző eljárásrendeket, annyi már e kezdeti időszakban is bizton állítható, hogy a jól felkészített szakemberek kezében a haditechnikai eszközök eddig ritkán látott eredményeket érnek el.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.