2024. 06. 16.
Jusztin
: 398 Ft   : 372 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tisztelgés az alapítók előtt

Hosz  |  2006. 08. 29., 18:09

Interjú Mészáros Gézával, a Hosz elnökével Másfél évtizeddel ezelõtt bátor és elkötelezett emberek alapították meg a Honvédszakszervezet jogelõdjét, a Katonák Érdekvédelmi Szövetségét. E közel fél emberöltõ alatt mind létszámában, mind funkciójában óriási változásokon ment keresztül a Hosz, s lett napjainkra a katonák elismert érdekvédelmi szervezete. Mérföldkõ egy-egy ünnep, számvetés, amely lehetõséget és alkalmat kínál arra, hogy végiggondoljuk a múltat, s megfogalmazzuk: milyen feladatok várnak a jövõben a szakszervezetre – errõl nyilatkozik lapunknak Mészáros Géza, az 1991 szeptemberében megalakult Honvédszakszervezet elnöke...

- Köszönet és tisztelet azoknak, akik tizenöt évvel ezelõtt felismerték a honvéd érdekvédelem szükségességét - s nemcsak felismerték, de volt bátorságuk, hogy számtalan ellenállással szemben is végigvigyék és megvalósítsák elképzeléseiket. Az elmúlt másfél évtized sikereinek alapjait õk, az úttörõk rakták le. Munkájuk gyümölcse, legfontosabb eredménye a létezõ, jól prosperáló Honvédszakszervezet. Szeretettel és megbecsüléssel gondolunk tehát azokra a bajtársakra, akik a rendszerváltás hajnalán fokozatosan szélesítették azt a rést, amelynek eredményeképp a katonák jogai, járandóságai kodifikált keretek közé kerülhettek. Jól látták: a párbeszédnek megfelelõ színteret kell biztosítani, s e fórumokon kell érvényesíteni a honvédek érdekeit. 

- E színtér a kezdeti idõszakban a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Tanács volt, melyet késõbb a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum váltott fel.

- Az elmúlt tizenöt évben ezek a fórumok garanciát nyújtottak arra, hogy az itt született  döntések beépülnek a napi gyakorlati életbe, illetve jogszabályokba. Az érdekegyeztetõ fórumok azonban csak a kontaktus csúcsát jelentik: egy-egy megállapodást komoly tárgyalások, sok-sok elõkészítõ munka kíséri. Ennek természetes vonzata, hogy mindkét oldal felelõsséget érez a döntések teljesítéséért. Ugyancsak a rövid történelmi múlt fontos elemeként említhetjük azt is, hogy a fegyveres ágazat érdekvédelmi tevékenységét sikerült koordinálni, s így létrejöhetett a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége. A kezdeti nehézségeken túllépve, rengeteg tapasztalattal felvértezve napjainkra eljutottunk addig, hogy immár sikeresen tudjuk megfogalmazni és egységesen artikulálni a szféra dolgozóinak problémáit. Az összefogás nemcsak az erõt demonstrálja, de hatékonyabbá teszi a munkát is.

A Honvédszakszervezet azonban nemcsak a társszervezetekkel történõ együttmûködést szorgalmazta, hanem - túllépve az országhatárokon - felvette a kapcsolatot az Európai Katonaszakszervezetek Szövetségével, az EUROMIL-lel is. A tagság révén komoly szakmai háttérhez és segítséghez juthattunk. A közelmúlt történéseihez tartozik az is, hogy szakszervezetünk 2005 óta a Liga konföderáció tagja: ez pragmatikusan annyit jelent, hogy az érdekegyeztetés színtere ágazatiról országos szintre került.

- Elnök úr! A létszámában rohamosan növekvõ tagság nemcsak az érdekvédelmi funkciót helyezi elõtérbe – számukra a Hosz szolgáltatásai is rendkívül vonzóak, számos új belépõ számára az elsõ referenciát jelenti. Ezeknek az elvárásoknak  azonban  csak egy dinamikusan megújuló struktúra és szervezeti háttér felelhet meg...

- Valóban, egy modern, a szolgáltatásokban is élenjáró szakszervezet nem képzelhetõ el „háttérintézmények” nélkül. Ezekkel még hatékonyabbá, eredményesebbé tudjuk tenni az érdekvédelmet. Ezért alapítottuk meg az Egység 2002 Kft-t, s ezért hoztuk létre a Katonákért Alapítványt is. A tömegbázis egyébként hû tükre munkánknak – megnyugtató, hogy évek óta tízezer felett van az aktív katonák száma. A katonák részérõl megnyilvánuló bizalom egyébként óriási felelõsséget jelent a tisztségviselõk számára, s ez - a közszféra várható átalakulása miatt - még nagyobb súllyal esik latba. A katonák életének új dimenziói jelennek meg - a jövõ útjának kijelölésében nekünk is fontos szerepünk lesz.

- A tavaly áprilisi rendkívüli kongresszus óta stratégiai váltás történt a Hosz életében: a leglényegesebb ezek közül bizonyára az, hogy a Hosz ismét visszatért a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórumra.

- Úgy gondolom: nem túlságosan szerencsés egy-egy momentumot kiragadni a szervezet életébõl, hiszen ez mindig szubjektív értékítéletet sejtet. Valóban fontos állomásnak minõsítem én is ezt a lépést szervezetünk életében, hiszen – mint korábban is hangsúlyoztam – az érdekegyeztetés színtereinek döntõ szerepük van a munkáltató és a munkavállaló kapcsolatában. A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum kiváló terep az érdekek, nézetek, álláspontok ütköztetésére, a tárcával történõ párbeszédre. Nem titkolom ugyanakkor, hogy  ennek a fórumnak is vannak nehézségei – mégis az a véleményem, hogy ezen a színtéren  eredményesen lehet képviselni tagjaink, a katonák érdekeit. A sikeres tárgyalásokhoz természetesen komoly felkészülés és a másik fél tisztelete is szükségeltetik. Ugyancsak fontosnak tartom, hogy a munkavállalói oldal más résztvevõivel is korrekt kapcsolat alakuljon ki, hiszen csak együtt, közösen fellépve tudjuk megvédeni gyakran közösen kialakított koncepcióinkat. Az elmúlt idõszak tapasztalatai alapján azonban kívánatosnak tartom, hogy a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórumon csak olyan szervezetek szerepeljenek, amelyek valóban a tagságot, s nem partikuláris érdekeket képviselnek. Az ugyancsak reprezentatív Hodosz-szal, valamint a BEOSZ-szal ezért is jó, gyümölcsözõ és problémamentes az együttmûködésünk. Nem kívánom az érdekegyeztetõ fórum másfél évtizedét most értékelni, ám az bizonyos: tavaly április óta a kemény viták, ellentétes vélemények dacára a kompromisszumkészség, az alkotó párbeszéd jellemzi a tanácskozásokat.

- Elnök úr korábban a modern érdekvédelmi szervezetek szolgáltatásairól is szólt: melyek ezek, milyen területeken várhatók újdonságok?

- Mint említettem, a korszerû érdekképviselethez, érdekvédelemhez megfelelõ háttérintézmények szükségesek. Az Egység 2002 Kft. létrehozása valóban jó döntés volt, de a folyamatos megújulást sem szabad szem elõl tévesztenünk. Meg kell vizsgálnunk, hogy a korábbi szolgáltatások – melyek megkönnyítették a tagszervezést – napjainkban mennyiben szolgálják a tagság érdekeit. Elemeznünk kell azt is: milyen új szolgáltatások segíthetik a további érdekvédelmet és tagjaink életminõségének javulását. Komoly gondot jelent a katonák egy részénél a lakáshoz jutás lehetõségének beszûkülése – e téren komoly, eredménnyel kecsegtetõ tárgyalásokat folytatunk pénzügyi beruházókkal, szolgáltatókkal. A partneri kapcsolat kialakulásával kedvezõ feltételeket kívánunk teremteni tagjainknak, s bõvíteni szeretnénk egyes fogyasztói rendszereket is. Ebben az évben három üdülõt tudtunk biztosítani tagjaink számára - a tapasztalatok összegzésére hamarosan sor kerül. A mérleg jelentõsen befolyásolja majd a jövõbeni struktúrát, ám az egyértelmû, hogy ezen a téren is hosszú távra kell terveznünk. A koncepcióba az üdülõk megvásárlása vagy tartós bérletbe vétele egyaránt belefér. A leglényegesebbnek azt tartom, hogy ezen a téren is javítsuk a szolgáltatás minõségét.

- Elnök úr, lapunk hasábjain immár hosszú hónapok óta fejezeteket közlünk a Honvédszakszervezet történetérõl. A múlt ismerete az identitás szempontjából is fontos, de az talán még lényegesebb, hogy alapot adjon a jövõ céljainak meghatározásához.

- Meggyõzõdésem, hogy büszkék lehetünk a megtett útra - az elmúlt tizenöt év során leraktuk egy markáns érdekvédelmi szervezet alapjait. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy máshol a katonai érdekvédelem több évtizedes, sõt egyes európai országokban már több mint százéves múltra tekint vissza. Úgy gondolom: a Hosz is alkalmas arra, hogy hasonló, szép ívû pályát befusson, mint például a holland társszakszervezet. Ehhez azonban olyan célok, olyan programok kellenek, melyek a katonatársadalom igényeit maximálisan kielégítik. Azt vallom, hogy kompromisszumok árán is meg kell õrizni az eddigi vívmányokat: vagyis azt, hogy a katona, mint egyenruhás állampolgár megfelelõ anyagi és erkölcsi elismerésben részesüljön. Hiszem, hogy akik esküjük alapján – akár életük feláldozásával is - a haza szolgálatát tekintik hivatásuknak, méltán tarthatnak igényt a társadalom megkülönböztetett elismerésére.

- A kormány által elindított közszolgálati reformszándékok és a Magyar Honvédségnél várható gyökeres változásokkal kapcsolatban melyek a jelen és a közeljövõ legfontosabb szakszervezeti feladatai?

- Tapasztaljuk az állomány nagyfokú bizonytalanság-érzését, de mi is nehezen jutunk a – döntések hiányában – konkrét információkhoz. Tudjuk, hogy a kormányzat által beindított közszolgálati reform jelentõs változásokat eredményez a Magyar Honvédség életében is. Rendkívül nehéz idõszak elõtt állunk, hiszen a fõbb irányok a konkrétumok ismerete nélkül is ezt érzékeltetik. A várható létszámcsökkentések és a takarékossági lépések minden bizonnyal kemény megpróbáltatásokat jelentenek majd a hivatásos és szerzõdéses állomány számára. A Hosz minden energiáját arra fordítja, hogy az ezzel kapcsolatos álláspontot, véleményt mihamarabb a döntéshozó tudomására hozza, s azt a katonák érdekeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ súllyal, hatékonysággal képviselje. Nem támogathatunk semmilyen változást, ami az állomány szerzett jogait csorbítaná, illetve a juttatási kondíciókat, valamint a foglalkoztatási biztonságot mérsékelné. Amennyiben szükséges – a szövetségi kapcsolatainkra is támaszkodva – az érdekérvényesítés minden törvényes eszközét igénybe vesszük. 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

A legnagyobb nemzetközi légitársaság újabb jelentős lépést tett a légi közlekedés károsanyag-kibocsátásának csökkentéséért. Az Emirates több más járatához hasonlóan, már a Szingapúrból induló repülőgépeit is környezetkímélőbb üzemanyaggal üzemelteti.

  Háború Művészete magazin

Egy új harcjármű rendszerbe állításakor az első lépések egyik legfontosabbika a kezelők vezetési rutinjának megszerzése. A június 11-ei héten az MH Klapka György 1. Páncélosdandár egyik legkorszerűbb eszközével, a Leopard 2A7HU típusú harckocsival gyakorolják a harcjárművezetők többek között a közúton való közlekedést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.