2023. 03. 30. csütörtök
Zalán
: 381 Ft   : 350 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Teendők munkaviszonyváltás esetén

Hosz  |  2004. 09. 22., 18:08

A magánnyugíjpénztári tagnak munkaviszonyának megváltozása esetén különböző teendői vannak. Az idén június 19-én hatályba lépett 2004. évi LIV. törvény - többek között - rendelkezik a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosításáról is...    

Azok a 120 hónapot meg nem haladó – különböző pénztárakban eltöltött és összeszámított –tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagok, akik nyugdíj szolgáltatásra szereznek jogosultságot és a magánnyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a részükre megállapítható magánnyugdíjpénztári járadékszolgáltatás várható összege nem éri el a pénztártag társadalombiztosítási nyugdíj megállapítási szabályai szerinti nyugellátásának 25%-át, kezdeményezhetik a társadalombiztosítási rendszerbe való visszalépést. E feltételek fennállása esetén a visszalépésre legkésőbb 2012. december 31. napjáig van lehetőség. A törvénymódosítás a TB. nyugdíjrendszerbe történő visszalépésre lehetőséget biztosít a hatálybalépését megelőzően nyugállományba kerültek részére is, melynek határideje 2004. december. 19.

 

* Kivonat a törvényből

 

A JOGOSULTSÁGOT MINDEN ESETBEN A NYUGDÍJPÉNZTÁR ÁLLAPÍTJA MEG!

 

2004. 06. 19-ét megelőzően megállapított nyugdíjak esetén:

 

Az utólagos visszalépés határideje: 2004. december 19.

 

Szükséges okmányok:

 

-           Kérelem a visszalépéshez, melyben fel kell tüntetni milyen típusú 

nyugdíjjáradék szolgáltatás várható összegét számítsa ki a Pénztár (célszerü az életjáradék szolgáltatás).        

-         Csatolni kell a nyugdíjmegállapító határozat másolatát is.

 

Visszalépési jogosultság esetén, - ha már részesült szolgáltatásban – a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül vissza kell fizetnie a magánnyugdíjpénztárból, a Pénztár értesítése alapján, a korábban felvett – a tagdíj kiegészítéssel csökkentett – összeget.                  

                        

A kérelem elbírálásáról és a visszafizetési kötelezettségről a Pénztár értesíti a kérelmezőt. A pénzt, annak beérkezését követően visszautalja azt a Nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz, aki intézkedik a nyugdíj megállapítás időpontjára visszamenőlegesen, az időközben végrehajtott nyugdíjemelések figyelembevételével a nyugdíj újbóli megállapításáról, illetve a különbözet visszautalásáról.

2004. 06. 19-ét követően megállapított nyugdíjak esetén:

 

A tag a nyugdíjigény benyújtásával egyidejüleg nyilatkozhat írásban a nyugdíjmegállapító szerv, valamint a magánnyugdíjpénztár felé. Legalább a parancs fénymásolatát mellékelni kell.

 

A visszaléptetéshez szükséges okmányok:

 

-         A visszalépéshez szükséges nyilatkozatot legkésőbb az elsőfokú, 75%-ban megállapított, nyugdíjhatározatban megjelölt fellebbezési idő végéig lehet benyújtani (ez 15 nap).

-         A kérelemben fel kell tüntetni, milyen típusú nyugdíjjáradék várható összegét számítsa ki a Pénztár (célszerü az életjáradék szolgáltatás), illetve rendelkezni kell a tagdíj kiegészítés sorsáról is.

-         A visszalépés feltételeinek megállapítása érdekében a pénztártag köteles a Tb. nyugdíjra vonatkozó (75%-os) elsőfokú, de még nem jogerős határozat másolatát a kézhezvételét követően a pénztárhoz benyújtani.

 

A pénztár az előzőekhez hasonlóan tájékoztatja a nyugdíjmegállapító szervet a visszalépés jogosságáról, aki így a 100%-os mértéket állapítja meg. A Pénztár módosított határozatot követően átutalja az egyéni számla tagdíj kiegészítéssel csökkentett összegét.

 

Munkaviszony megszünésekor:

 

Természetesen a tagsági viszony ez esetben nem szünik meg!

 

-         Amennyiben járulékköteles jövedelemmel rendelkezik, úgy ha van új foglalkoztatója, annak törvényi kötelezettsége a pénztártagoktól levont magánnyugdíjpénztári járulék bevallása, illetve befizetése a nyugdíjpénztár felé.

 

-         Új munkaviszony létesítésekor a foglalkoztató köteles nyilatkoztatni a dolgozót a magánnyugdíjpénztári tagságáról.

 

-         Nagyon fontos, hogy pénztártagnak a munkaviszony megszünéséről, illetve az új munkáltató adatairól – adatszolgáltatási kötelezettsége lévén –értesítenie kell a magánnyugdíjpénztárt.

 

-         Munkanélküli ellátás esetén a megyei munkaügyi központ látja el a munkáltatói feladatokat.

-         Ha a magánnyugdíjpénztári tagnak nincs járulékköteles jövedelme, akkor lehetősége van arra, hogy a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és a nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából – a tagdíj mértékével csökkentett – 26,5 %-os mértékü nyugdíj-biztosítási járulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet a területileg illetékes Nyugdíjbiztosító Igazgatósággal (pl: házastárs tartós külföldi szolgálatteljesítése, fizetés nélküli szabadságon lévők, stb).

-         Amennyiben nincs járulékköteles jövedelme a tagnak és nem él a Tb-vel történő megállapodás lehetőségével, úgy erről a pénztár felé nyilatkoznia kell.

 

A magánnyugdíjpénztár majdani szolgáltatása tőkefedezeti elven müködik, tehát a befizetett tagdíjak és annak hozamai képezik a majdani szolgáltatás alapját.

Az önkéntes nyugdíjpénztári tag teendői a

munkaviszony változása esetén!

 

 

Nyugállományba helyezéskor:

 

 A nyugdíjmegállapító határozat kézhezvétele után a tag egyéni számlájához bármikor (átfutási időt követően) hozzáférhet!

 

A tagsági viszony fenntartását javasoljuk mindazoknak, akik a nyugállományba helyezést követően is rendelkezni fognak adóköteles jövedelemmel.

 

Lehetőség nyílik a nyugdíjpénztár által nyújtott szolgáltatások igénybevételére.

Az igénybejelentő laphoz csatolni kell a Nyugdíjmegállapító Határozat fénymásolatát. A nyugállományba helyezési parancs nem helyettesíti!

 

A tagsági viszony megszünését követőn lehetőség van újból belépni a Pénztárunkba.

 

Munkaviszony megszünésekor:

 

Ebben az esetben is egyértelmüen a tagsági viszony fenntartását ajánljuk, legalább az alaptagdíj (a mindenkori minimálbér 5%-a) megfizetésével!

 

Az egyéni számlához való hozzáférésre egyébként is csak a várakozási idő - a belépéstől számított 10. év - után van lehetőség az Szja. tv. 28.§ (8) szerint fokozatosan csökkenő adóteher mellett.

 

Mind nyugdíjazáskor, mind munkaviszonya megszünésekor, új munkahelyre belépve, kérjük, hogy tájékoztassa munkáltatóját pénztártagságáról, mert egyre több munkáltató él a nyugdíj célú megtakarítás támogatásának ilyen lehetőségével.

 

 

A hatályos jogszabályi előírások alapján, ha adataikban bármilyen változás következett be, - kiemelt figyelemmel az értesítési címre -, erről 5 munkanapon belül a Pénztárunkat kötelesek értesíteni!

 

 

Elérhetőségeink:

 

”HONVÉD” Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

Ügyfélszolgálata

1134. Budapest, Aba u. 4.

Telefon: 06-1-329-6651, 06-1- 329-7010,

HM telefon: 269-77, 268-79, 269-37,

Fax: 06-1-288-0448

                                             WEB: www.homnyp.hu

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2022-12-21 09:58:36
A Honvédszakszervezet tisztségviselői és alapszervezet vezetői 2022. december hónapban felmérték a rászoruló katonacsaládok számát. A felmérés eredményeként a katonacsaládok részére az alapszervezet vezetők a Hosz alapszervezeteinek költségvetése terhére segélycsomagokat osztottak…
2022-12-02 11:03:03
2022.november 30-án 13 órai kezdettel 4 csapat részvételével helyőrségi sakkversenyt rendezett a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományú Klub Kaposváron, a Helyőrségi Művelődési Otthonban...

  JETfly Magazin

Áprilisban sem lesz hiány repülős rendezvényekből, előadásokból és beindul a repülőnapos szezon is! Olvasóinknak összegyűjtöttünk néhány programot, amire érdemes lesz ellátogatni.

  Háború Művészete magazin

A nyugat-balkáni béke Magyarország egyik legfontosabb biztonságpolitikai érdeke, hiszen ez az európai béke egyik záloga is egyben, elérése és biztosítása embert próbáló, kihívást jelentő feladat – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 26-án, vasárnap a Koszovóból visszatérő MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj manőver századának fogadásakor Kecskeméten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.