2023. 06. 03. szombat
Klotild
: 371 Ft   : 344 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Munkavédelmi szakmai nap

Hosz  |  2004. 10. 09., 21:12

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete szakmai napot szervezett Budapesten, melynek témája „A munkavédelem belső szabályozása a vállalkozásokban” címet viselte. A közel 100 fős civil munkavédelmi szakember nagy érdeklődéssel kísérte a neves szakmai előadásokat.

Munkavédelem nem felsőfokon

 

Dr. Varga László az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) főosztályvezetője a munkavédelem Európai Uniós és hazai szabályozási rendszeréről, és az új követelményekről beszélt. Rávilágított, hogy az Európai jog tükörképe a magyar munkavédelmi jogrendszer, mely a hosszú távra szóló nyugalmi állapotát mára remélhetőleg elérte. Egyik fő cél a munkavédelmi szakemberek foglalkoztatásával a munkabiztonság és munka-egészségügy nívójának növelése. Az előadó szólt többek között a munkavédelmi szakemberek minimális foglalkoztatásának kötelméről, a tájékoztatáshoz, az oktatáshoz és a konzultációhoz való jogról. Pontosította a munkaadó és munkavállaló felelősségének, együttmüködésének kérdéseit. Itt kiemelte, hogy a munkáltatónak (állományilletékes parancsnoknak) kötelessége, hogy törekedjen a munkakörülmények folyamatos javításán. Az előadás utolsó szakaszában a hatósági szankcionálás szigorításáról, a jogharmonizációs pontosításról (sérülékeny csoportok kezelése, kockázatértékelés, munkabalesetek szabályainak kiegészítése), a munkavédelmi érdekképviselőkről és a távmunkavégzésről beszélt.

Csillag István szaktanácsadó a Szervezeti Munkavédelmi Szabályzat (SzMvSz) fontosságát, a kockázatértékelést, az orvosi vizsgálatok rendjét, valamint az egyéni védőeszközök beszerzésének, felhasználásának jelentőségét fejtette ki.

Míg a civil szférában az SzMvSz dokumentálása nem kötelező érvényü, addig a honvédségnél ezt jogszabály írja elő. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezései végrehajtásáról szóló 21/200. (VIII.18.) HM rendelet melléklete tartalmazza a Szabályzat tartalmi követelményeit.

Az orvosi vizsgálatoknál felhívta a figyelmet az úgynevezett záró vizsgálatra, melynek elvégzése elejét venné a munkáltató és a munkaadó későbbi konfliktusának kialakulásában.

A kockázatértékelés elmaradhatatlan eleme a munkavédelmi tevékenységnek, hiszen a munkáltató köteles minőségileg illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. Ezek alapján megfelelő intézkedések foganatosítása szükséges, melyek biztosítják a munkakörülmények javulását. Ehhez szorosan kapcsolódik az egyéni védőeszközök ellátásának rendje, mivel a kockázatértékelés eredménye befolyásolja ezek használatát. Az eszközök kategóriájában kiemelte az 1. kategóriát, melyhez azok tartoznak, ahol a gyártó vélelmezi, hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellő időben megállapítani, és azt az előbbiek alapján megfelelően használni.

Ami számomra a legizgalmasabb volt, azt Spiegel László vezető főtanácsos (OMMF) prezentálta. Ő a munkaeszközök üzembe helyezéséről, használatba vételéről, valamint az időszakos biztonsági felülvizsgálatokról tartott színvonalas előadást. Az előadásban elhangzottakat kiegészítem a Munkabiztonság címü szakfolyóiratban, valamint a jogszabályokban leírtakkal.

 

Üzembe helyezni a veszélyes munkahelyet, munkaeszközt, technológiát kell, mely a továbbiakban munkavédelmi üzembe helyezés. Feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

 

Üzembe helyezési eljárás feltételei:

    Tárgyi feltétel

-         Adatlapok

-         Kérdőlisták

-         Jogszabályok

-         Szabványok

-         Üzemeltetési dokumentumok (tervezői nyilatkozat, hatósági engedély, mérési jegyzőkönyv…)

-         Egyéni védőeszközök…).

    Személyi feltételek

-         Üzemeltető munkáltató illetve megbízottja

-         Munkavédelmi vagy/és munka-egészségügyi szakember

-         Speciális szakember (technológus, emelőgép ügyintéző…)

-         Egyebek (villanyszerelő, gépkezelő…)

    Szervezési feltételek

-         Eljárási rend kidolgozása (belső szabályozás)

-         Megfelelő időpont kiválasztása (zajszint mérést ne szünnapon akarjunk mérni)

-         Zavartalan eljárás biztosítása (lehatárolása a munkaterületnek)

 

Veszélyes munkaeszközöknél többletkövetelmény kettő:

1.     a munkavédelmi üzembe helyezés

§       a vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységhez kötött

2.     időszakos biztonsági felülvizsgálat

-       szakirányú képzettség és munkavédelmi szakképzettség

-       vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve akkreditált intézmény

-       veszélyes technológia esetén szakirányú munkabiztonsági szakértő

 

Megfelelőségi tanúsítvány szükséges két munkaeszköz esetében:

1.      helyszíni összeszerelésü gépi meghajtású daruk

2.      jármüürítés – és mozgatás helyszíni összeszerelésü különleges berendezései.

 

A nem veszélyes kategóriába tartozó munkaeszközöknél használatba vételi eljárás szükséges. A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998 IKIM rendelet 5.§ alapján EK megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani magyar nyelven (ha ez idegen nyelvü, akkor hiteles fordításban), mely nem más, mint írásbeli nyilatkozat arról, hogy a gép, vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak. Itt jegyezte meg, hogy a harmonizáció szellemében az eddigi biztonsági berendezés és a védőberendezés kategóriák felcserélődtek, tehát a „nagy halmaz” a biztonsági berendezés lett.

Csak ismétlés képpen tehát a jövőben a következőkből tevődik össze a Munkabiztonság:

1.      Veszélytelen technológia

2.      Biztonsági berendezések

-        Védőburkolatok

-        Védőberendezések (kollektív védőeszközök)

-        Távolságtartó berendezések

3.      Egyéni védőeszközök

 

A 8/1998-as MüM rendeletet felváltotta a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. FMM rendelet, mely május elsejétől hatályos. Ebben többek között új fogalmak kerültek bevezetésre. Ilyenek az ellenőrző felülvizsgálat, az időszakos ellenőrző felülvizsgálat, a megbízott személy… stb. Lényeges tudni, hogy a veszélyes kategóriába nem tartozó munkaeszközöket is meghatározott gyakorisággal és módon ellenőrizni kell. A jogszabály a vizsgálatok megállapításait, és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben rendeli rögzíteni.

            Lényeges tudni, ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják, a legutolsó időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkáltató tárgyi eszköz alkalmazásával (pl.: a targoncán elhelyezett jól látható és letörölhetetlen módon megjelölt feliratozással) tájékoztatást nyújt.

 

            A munkavédelmi szakemberek, illetve a munkavédelmi képviselők munkájuk során az Internetről is szerezhetnek segítséget. Ezek:

-         www.fokuszpont.hu

-         www.ommf.hu

-         www.antsz.hu

-         www.mmbh.hu

-         www.gkm.hu

-         www.im.hu

-         www.mtsz.hu

 

Javaslom továbbá a következő szakmai folyóiratokat megrendelni:

-                     MUNKABIZTONSÁG (Megrendelhető: Népszava Könyv Kft., 1443 Bp., 70. Pf.: 110.)

-                     MUNKABIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ (2101 Gödöllő, Pf.: 304.)

 

Ismételten felhívnám a figyelmét minden érdeklődőnek, hogy a munkabiztonsággal, és munka-egészségüggyel kapcsolatos problémáikkal keressék a HOSZ Haderőnemi titkárait, területi ügyvivőit, illetve a munkavédelmi ügyvivőt.

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.
2023-01-31 14:08:05
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány 2021. évi projekt keretében az alapítvány működési költségeinek támogatása és szakmai programjai (tanácsadás, szakmai jogi tájékoztatások) valósulhattak meg.

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

Éleslövészeten bizonyítottak a PzH 2000-es önjáró tüzérségi eszközök a Bakonyban. Bár a típus még igen friss a Magyar Honvédség kötelékében, és ezáltal a kezelőszemélyzetek még javában gyakorolják a különböző eljárásrendeket, annyi már e kezdeti időszakban is bizton állítható, hogy a jól felkészített szakemberek kezében a haditechnikai eszközök eddig ritkán látott eredményeket érnek el.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.