2024. 06. 18. kedd
Arnold, Levente
: 396 Ft   : 369 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Emelőgépek

Hosz  |  2004. 10. 25., 19:51

A katonai szervezetek munkavédelmi vizsgálata során egyik legproblémásabb terület a veszélyes gépek, berendezések, munkaeszközök területe. Alapvető nyilvántartások, dokumentációk hiányoznak. Nincsenek végrehajtva a veszélyes munkaeszközök üzembe helyezése. A hiányosságok megszüntetéséhez szakmai hozzáértés, idő és jelentős pénz szükséges.

EMELŐGÉPEK, EMELŐSZERKEZETEK

 

 

            A Honvédszakszervezet elnöksége által kezdeményezett, és a munkavédelmi ügyvivő által végrehajtott munkavédelmi vizsgálatok, bejárások egyik fő témája a veszélyes gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos munkáltatói feladatok megvalósítása állt. Ennek kapcsán vizsgálat alá került a nyilvántartás, a munkavédelmi üzembe helyezés, valamint az időszakos vizsgálatok elvégzése.

            A vizsgálatok tapasztalatai azt igazolják, hogy érdemes e témával behatóbban foglalkozni.

 

            2.1. Jogszabályi háttér:

 

-         A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.),

-         A munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. MüM rendelet,

-         Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. GM rendelet (EBSZ),

-         A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/2000. HM rendelet,

-         A honvédség személyi állománya munkavédelmének és baleset elhárításának részletes szabályairól szóló a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök 5/1999. intézkedése,

-         KÁBESZ,

-         A veszélyes berendezések létesítéséről, üzemeltetéséről és hatósági felügyeletéről szóló MH Építési és Elhelyezési Főnök 44/1992. (HK 18.) intézkedése,

-         Az MH-nál rendszeresített emelőgépek, emelőszerkezetek, egységrakományképző eszközök használatba vételi eljárásáról, üzemeltetéséről és időszakos vizsgálatáról szóló 28/1992. (HK 14.) intézkedése,

-         A Magyar Honvédség Szárazföldi csapatainak emelőgép ügyviteli szabályzata,

-         Szabványok (a teljesség igénye nélkül):

-MSZ 6726/1-81 Emelőgépek vizsgálata. Általános előírások.

-MSZ 9721/1-82 Emelőgépek ill. egyéb berendezések emelést végző részeinek és az emelőgépek általános szerkezeti részét képező teherfelvevő eszközök meghatározott időközű (időszakos) vizsgálata.

-MSZ 9725:1978 Darukönyv

-MSZ 6701-1 – 10 Anyagmozgató berendezések elnevezései.

-MSZ 19170 Emelőgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai előírásai.

-MSZ 16225-85 A gépi hajtású emelő, -szállító és vontatótargoncák működőképes állapotát ellenőrző időszakos vizsgálata.

-MSZ EN 292 (MSZ EN ISO 12100) Gépek biztonsága.

-MSZ 63-5:1985 Időszakos biztonsági felülvizsgálat.

 

A vizsgált katonai szervezeteknél a munkabiztonság egyik leggyengébb területe az emelőgépekkel kapcsolatos feladatrendszer.

Mit is kellene csinálni?

 

-Meg kellene bízni egy „gépes” beállítottságú személyt, aki, mint Emelőgép ügyintéző tevékenykedik. Amennyiben nincs ilyen személy megbízva, akkor természetese a munkavédelmi tiszt feladata az ezzel kapcsolatos munkák koordinálása, elvégzése.

 

-Elküldeni emelőgép ügyintézői tanfolyamra.

 

-Elkészíteni számára a Munkaköri leírást (ennek tartalmi követelményei megtalálhatóak a MH Szárazföldi Csapatainak emelőgép ügyviteli szabályzatában).

 

-A munkavédelmi tiszt, mint szakmai elöljáró irányításával felmérni az emelőgépek helyzetét és elkészíteni a korrekt nyilvántartást.

 

-Az összes emelőgép (veszélyes gép, berendezés, munkaeszköz) dokumentációját össze kell gyűjteni, számot kell vetni, hogy mi hiányzik a rendszerből.

 

-A hiányzó dokumentációt be kell szerezni, melynek minimum két lehetséges útja van:

1.      MH Katonai Közlekedési Központ Közlekedési Szaktechnikai Ellátó Központjától ügydarab formájában megkérni.

2.      Az alakulat saját maga beszerzi (például: ECO-Invest Kft. Budapest XIII., Madarász Viktor u. 43. IX. 53.; Levélcím: 1550 Bp., Pf.: 48;

WWW.eco-invest.hu)

-A dokumentációk (egy-egy gép esetében):

o       Az emelőgép gépkönyve (magyar nyelven), illetve a Kezelési Karbantartási utasítás,

o        EK megfelelőségi nyilatkozat,

o       Emelőgép napló,

o       Targoncavezető vezetői engedélye (Időszakos orvosi vizsgálatok rendszere a 33/1998. NM rendelet szerint),

o       Az összes eddigi emelőgép vizsgálat dokumentumai,

 

-Ami gyakorlatilag az egész üzemeltetési tevékenységet indítja az nem más, mint a Mvt. 21.§ által meghatározott Munkavédelmi üzembe helyezés a veszélyes gépek, munkaeszközökre vonatkoztatva. Az Mvt. 21.§-ának (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzéke megtalálható az 5/1993. MüM rendelet 1/a számú mellékletében. Veszélyes továbbá az a munkaeszköz, mely hatósági felügyelet alá tartozik (gázpalackok, nyomástartó edények, gépjárművek), valamint az Mvt. 87.§ 11. pontjában, az értelmező rendelkezésekben meghatározott „Veszélyes” fogalmú munkaeszköz.

Ezek között szerepel többek között a járművekre szerelt emelők, daruk és futómacskák gépi meghajtással, gépi hajtású emelőtargoncák, villamos emelődobok, rakodógépek, járműürítés és –mozgatás különleges berendezései.

Van még veszélyes haditechnikai eszköz kategória is, lásd a 21/2000. HM rendelet 10-13.§.

A nem veszélyes kategóriájú munkaeszközt használatba kell venni.

 

-Folyamatosan – a nyilvántartás naprakész vezetésével – figyelemmel kell kísérni az emelőgép üzemvitelét, igénybevételét. Tervezni kell a szerkezeti vizsgálatok, a fővizsgálatok és az időszakos biztonsági felülvizsgálatok rendszerét. Üzemi csoportszám szerint kell tervezni a fő- és szerkezeti vizsgálatokat (MSZ 16225-85).

Itt meg kell állni ismételten, mert a tapasztalatok szerint előszeretettel hatják végre a szerkezeti- és fővizsgálatokat, de minimális az időszakos biztonsági felülvizsgálatok dokumentumainak fellelhetősége. A fővizsgálat magába foglalja a szerkezeti vizsgálatot is, ezért a fővizsgálat egyben szerkezeti vizsgálat is. Az időszakos biztonságtechnikai vizsgálat nem egyenértékű sem a fővizsgálattal, sem a szerkezeti vizsgálattal, de összevonható velük, azaz egyidőben végrehajthatók.

Minden vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni.

Ha a fentiek alapján a vizsgálatokat együtt végzik, akkor annak eredményét vagy külön jegyzőkönyvben, vagy a jegyzőkönyvön belül külön fejezetben kell ismertetni.

A vizsgálatok elvégzését a targonca kísérő dokumentációjában kell igazolni (Törzskönyv, Emelőgép napló), utalva a jegyzőkönyv nyilvántartási számára.

 

-Személyes ellenőrzéssel meg kell győződni a munkaeszközök rendeltetésszerű használatáról. Meg történt e a műszakos vizsgálat, vezetik e az Emelőgép naplót, a kezelőnél van e a vezetői engedélye …stb. Súlyos mulasztás esetén a kezelőt fegyelmi eljárás alá kell vonni.

Csak ilyen módszerekkel lehet megszilárdítani az üzemviteli, igénybevételi fegyelmet.

 

-Munkabaleseti oktatások folyamatosságának biztosítása.

 

-A különböző jelentések összeállítása, bedolgozás az IKR jelentésbe.

 

Az emelőgépekkel kapcsolatos vizsgálatok rendszere:

 

1.      Munkavédelmi üzembe helyezés (Mvt. 21.§ szerint).

2.      Időszakos vizsgálatok az EBSZ 7.2. pontja szerint:

-időszakos biztonsági felülvizsgálat,

-szerkezeti vizsgálat,

-fővizsgálat.

3.      Soron kívüli vizsgálat [Mvt. 23.§ (2). bekezdés].

4.      Újraindítást és áttelepítést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

5.      Műszakos vizsgálat.

 

Vizsgálatok elvégzésére jogosultak:

 

-Veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy gyártói dokumentáció előír, annak időszakos biztonsági felülvizsgálatát szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy, vagy külön jogszabályban feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezhet.

-Emelőgép fővizsgálatát és szerkezeti vizsgálatát az emelőgép ügyintéző végezhet, ha van szakirányú végzettsége, például autószerelő.

-Csak szerkezeti vizsgálatot az emelőgép vizsgáló is végezhet.

-Veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértő végezhet.

 

            Felhívom a figyelmet egy új jogszabályra, mely a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet. Ez a jogszabály váltja ki a 8/1998. MüM rendeletet. A rendelet hatálya az Mvt. 87.§-ának 4. ontja szerinti munkaeszköznek a szervezett munkavégzés során történő használatára terjed ki. Tehát keményen vonatkozik a katonai szervezeteknél folytatott tevékenységre.

            Jó néhány új elem került bele az anyagba, melyre a munkavédelemmel foglalkozóknak oda kell figyelni. Ezek a teljesség igénye nélkül:

-         Ellenőrző felülvizsgálat.

-         Időszakos ellenőrző felülvizsgálat.

-         Megbízott személy.

A jogszabály figyelmes átolvasása után világossá válik, hogy bizony néhány dolgot az Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatban is meg kell jeleníteni. Így például az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltató írásban határozza meg.

 

Jelen írásomat alapvetően figyelem felkeltésnek szántam.

Az emelőgépekkel kapcsolatos feladatokat megfontolásra ajánlom annak érdekében, hogy a munkavállalók munkabiztonsága és nem utolsó sorban a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonsága elérje a kívánt szintet, illetve ne valósulhasson meg az Mvt.82.§-ában megfogalmazott súlyos veszélyeztetés tényállása.

 

Németh Péter mk. alezredes

munkavédelmi ügyvivő

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

A legfrissebb információk szerint Svédország - a légierő modernizációs folyamatának részeként - már 2024 vége előtt dönthet a kiöregedő Lockheed Martin C-130H szállító repülőgép flottájuk cseréjéről.

  Háború Művészete magazin

„Szeretem, megvédem!" mottóval indít toborzókampányt a területvédelmi ezredekbe a Magyar Honvédség - jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a kampány megnyitóján június 17-én, hétfőn, Budapesten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.