2024. 07. 17. szerda
Elek, Endre
: 391 Ft   : 357 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Elnökségnek - Felfüggesztettük Liga-tagságunkat, Czövek János az új főtitkár

Hosz  |  2009. 11. 26., 18:45

Szakszervezetünk őszi választmányi ülésén az aktuális szakszervezet-politikai kérdések és a 2010. évi költségvetést befolyásoló határozattervezetek megtárgyalása mellett személyi kérdésekről is határozott a döntéshozó fórum. A mandátummal rendelkezők főtitkárt, gazdasági- és kelet-magyarországi területi ügyvivőt választottak, de az idei Szakszervezeti Munkáért Díjasok személyéről is döntöttek. A november 19-i eseményen Mészáros Géza bejelentette, hogy az elnökség döntése értelmében a Hosz felfüggesztette a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájában betöltött tagságát, a határozatot a választmány megerősítette...

Az ülés elején Mészáros Géza köszöntötte a megjelent tisztségviselőket, a választmány tagjait és a meghívottakat. Ezt követően Andor Tamás, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke tett jelentést: a 107 mandátumból 86-ot vettek át, ez 80%-os részvételt jelent, a választmány tehát határozatképes.

Ezt követően a választmány tisztségviselőit választották meg. Miután Jáger Tibor levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, az elnök aktuális tájékoztatója hangzott el. Rengeteg minden történt napjainkban, heteinkben a Honvédszakszervezet életében. Most három csomópont köré fókuszálva tájékoztatok a történésekről - mondta a Hosz elnöke.

Elsőként az aktualitásokról beszélt, majd a szervezeti müködés áttekintéséről, a képviseleti értekezleteken történt javaslatok megvalósulásának helyzetéről szólt.

Ezt követően a Liga-FRDÉSZ konfliktusról tájékoztatott: A katonák természetes szövetségese az FRDÉSZ, ezért a kialakult helyzetre való tekintettel az az érdekünk, hogy a fegyveres és rendvédelmi szféra szakszervezeti szövetségét kell megújítani, azt kell megerősíteni. Ezért az elnökség november 18-án úgy döntött, hogy a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájában (Liga) betöltött tagságot függesszük fel, így a társelnöki funkcióra való korábbi felkérés sem aktuális már - tájékoztatott szakszervezetünk elnöke.

Mivel az elnökség kérte a választmány megerősítését, voksolás következett. Ellenszavazat nélkül 4 tartózkodással a döntést a választmány megerősítette.

Harmadik központi kérdésről, a kereset-tárgyalásokról elmondta: Miután az elnök áttekintette az idei veszteségek pótlását, a 2009. évi kereset-megállapodás teljesüléséről és a 2010. évi kereset-tárgyalások beindulásáról beszélt.

A személyi juttatás részen kell lenni olyan maradványnak, ami a veszteségeket valamilyen szinten pótolja. Noha szakértői tárgyalásokon a HM kimondta, nem tud teljesülni a 2009. évi kereset-megállapodás, a Hosz a következő napokban és hetekben is mindent megtesz azért, hogy ezt árnyaljuk - mondta az elnök.

Tájékoztatója végén a nemzetközi kontingensek meglátogatása során gyüjtött tapasztalatokról is beszélt szakszervezetünk vezetője.

Ha a keletkezett belső konfliktusainkon úrrá tudunk lenni, akkor megerősödik a szakszervezet – fejezte be gondolatait Mészáros Géza.

Ezt követően kérdéseket tettek fel a választmány tagjai. Ezek a Liga tagsági díjat, a veszteségek állománykategória szerinti kompenzációját és az alapszervezeti aktivista funkcióját és az ezzel kapcsolatos teendőket érintették.

Második napirendként - ezt követően – a 2010. évi költségvetés egyes terheit meghatározó választmányi határozattervezetek megvitatása, annak elfogadása volt napirenden. A tervezeteket dr. Heiling Ottó alelnök terjesztette a választmány elé. Elsőként az Egység újság elkészítéséről, majd a lap terjesztéséről, aztán az egyes Hosz szervek müködési költségeinek biztosításáról döntöttek.

Ezt követően az üdültetés támogatásáról vitáztak. Mivel elnökség az eredetileg Kepics György által beterjesztett, de Sörös István neve alatt jegyzett módosító javaslatot, amely az üdültetés támogatását 1 millió Ft-ról - a fejezeti tartalékban lévő 3,4 millió forintból- 3 millió Ft-ra emelte volna nem támogatta, így a válaszmány is elvetette azt. Az előterjesztés indokolása során Heiling Ottó elmondta, hogy az elnökség kompromisszumos javaslatot fogadott el az üdülő fokozatos felújítására annak megfelelően, ahogy azt november 18-án a kft. ügyvezetőjével a a szakszervezet vezetői (Mészáros Géza, Heiling Ottó) is megtárgyalták. A 3 millió Ft átcsoportosítására már csak azért sem lett volna lehetőség, mert a fejezeti tartalékban mindössze 750.000 Ft a szabadon felhasználható, a többi különbözö jogcímeken bekövetkező esetleges kiadások fedezetét szolgálja. Az alelnök arra is megkérte a költségvetéshez előterjesztéseket benyújtókat, hogy ha nem is a költségvetés tervezésérevonatkozó választmányi határozatban megjelölt 90 nappal, de legalább ne néhány nappal a válaszmányi ülés előtt adjanak be milliós nagyságrendü módosító javaslatokat, mert a költségvetés áttervezésére -legalábbis más fejezetek forráselvonása nélkül - ilyenkor már nincs mód.

Az eredeti javaslatot fogadta el a választmány.

A Katonákért Alapítvány támogatásáról szóló határozattervezet előterjesztésekor dr. Heiling Ottó alelnök elmondta, hogy szakszervezetünk 4 millió forinttal támogatja a segélyezési alapot.

Ezt követően a Liga tagdíjfizetési kötelezettségről egyeztettek. Az éves tagdíjat fejezeti tartalékba helyezte a választmány, további sorsáról a tavaszi választmány dönt majd. A Hosz 2010. évi átlag szakszervezeti tagdíjat 880 Ft-ban állapította meg a választmány.

Harmadik napirendként a Hosz 2010. évi költségvetéséről szóló választmányi határozattervezeteket tárgyalta a választmány. Dr. Heiling Ottó alelnök elmondta, hogy a korábban benyújtott igények figyelembe vételével igyekeztünk összeállítani a jövő évi költségvetést. Ennek alapján biztosítható majd a stabil szervezeti müködés.

Nagy Zoltán, az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta: folyamatosan részt vett az általam vezetett bizottság a tervezésben, így azt egyhangúan támogatjuk.

Michelbergerné Tóth Györgyi könyvvizsgáló hozzátette, hogy az ellenőrzései tükrében ő is javasolja a 2010. évi költségvetés elfogadását.

Ezt követően a választmány 1 tartózkodással elfogadta a költségvetést. 

A ,,Szakszervezeti Munkáért” Díjra jelöltekről szóló napirend során miután az elnök népszerüsítette a jelölteket, Szincsák Gyula alelnök megköszönte a jelölést, de visszalépett attól. Ezt követően az egyes jelöltekről szóló jellemzések hangzottak el.

Horváth Józsefné Demeter Györgyöt, Holcz János Grell Norbertet, Bonyár Zoltán, Földesi András és Szijártó Zsolt Jakubik Andrást, Kovács Andrea Kiss Csaba Attilát, Buzai József Oláh Józsefet, Mészáros Mária és Gál Jenő Szijártó Zsoltot jelölte szóban is a díjra, Szabó István önmaga mutatkozott be.   

A voksolás megtörténte után a hét jelölt közül ketten, Szijártó Zsolt és Jakubik András veheti át majd december 9-én, Balatonkenesén az elismerést.

A személyi kérdésekről szóló napirend során az elnök arról tájékoztatta a választmányt, hogy Czövek Jánost, jelenlegi szárazföldi képviseleti titkárt jelölte a főtitkári tisztségre, majd hozzátette, hogy a reaktiválása folyamatban van.

Ezt követően Bazsik Istvánt gazdasági ügyvivőnek, majd Koncsecskó Lászlót kelet-magyarországi területi ügyvivőnek jelölte az elnök.

A szavazás eredményeként november 19-i hatállyal a választmány megválasztotta főtitkárnak Czövek Jánost, gazdasági ügyvivőnek Bazsik Istvánt,

 

 

 

kelet-magyarországi területi ügyvivőnek pedig Koncsecskó Lászlót.

A szavazás kihirdetése után Bazsik István – az összeférhetetlenség elhárítása miatt – mind az EB tagsági, mind az alapszervezeti vezetői feladatának ellátásáról lemondott. Az EB elnök miután megköszönte Bazsik István bizottsági munkáját, arról tájékoztatott, hogy a 2007-es kongresszus által választott póttag, Szabó Csaba újfent bizottsági tag lett.

A választmány ezután a Gazdálkodási Szabályzat módosítását, majd a Honvédszakszervezet Szervezeti Müködési Szabályzatának módosításáról szóló választmányi határozattervezetet fogadta el.

Ezt követően a Hosz női szekciójának SZMSZ-tervezetéről szóló választmányi határozattervezetet, majd a Nyugállományú Tagozat SZMSZ módosításának tervezetét fogadta el a választmány.

A Hosz Halottjává nyilvánítás szabályairól és a szakszervezet 2010. évi fontosabb feladatairól szóló határozatot Szincsák Gyula alelnök terjesztette a választmány elé.

Ezután a Hosz elnökségének 2010. évi munkatervéről és a 2010. évi rendezvénytervéről szóló határozatot fogadta el a választmány.

Az önsegélyezésről és a segélyezés rendjéről szóló témát az elnökség levette a választmányi ülés napirendjéről, arról a későbbiekben születik majd döntés.

Az idei Aktivitás Kupa eredményhirdetése a december 9-i évzáró rendezvényen történik majd meg.

A választmányi ülésen - eredményes érdekvédelmi munkájuk elismeréseként - Stricker József helyettes alapszervezeti vezető és Holc János csoportvezető tárgyjutalmat vehettek át a Hosz elnökétől.

Az egyebek napirendi témák tárgyalása során az Ellenőrző Bizottság elnökének és az Egység 2002 Kft. ügyvezetőjének aktuális tájékoztatója hangzott el.

Sárkány Ferenc ügyvezető elmondta: a Kft. visszafizette az alapítótól kapott rövid lejáratú hitelt. A reklámbevételek pedig lehetővé tették, hogy az Egység újság kigyártásának jelentős részét magára vállalja a gazdasági társaság.

Sándor Roland pénzügyi ügyvivő a 2010-ben bekövetkező pénzügyi elszámolási változásokról tájékoztatta a megjelenteket, majd a Katonanői szekció áprilisban rendezendő ,,Életmód-napjáról”, annak programjáról tájékoztatta Szücs Andrea a választmányt. A szekcióelnök azt is elmondta, hogy a HM HVK főnöke elvállalta a program fővédnöki feladatait.  

Ezt követően Mészáros Géza Kovács Andreának, Csabjánszkiné Csillának, Horváthné Icának és Lengyel Andreának virágcsokorral köszönte meg a szekcióban végzett eredményes tevékenységet.

Az e sorok írója által ismertetett sajtóközlemény elfogadása után, zárszavában Mészáros Géza elmondta, hogy az elnökség aktív segítséget, konkrét javaslatokat kér a 2010-es kereset-tárgyalások folytatásához. Az elnök arról az örömhírről is beszámolt, hogy a szakszervezet taglétszáma a problémák, a gazdasági válság ellenére tovább gyarapszik, jelenleg már újra tízezer fölött van tagjaink száma.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 07. 15., 10:35
Az elmúlt napok ránk törő forrósága tette igazán népszerűvé a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet központi rendezvényét a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont, valamint a hozzátartozó Aquaparki csúszdapark területén, immáron tizennyolcadik alkalommal.
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Elegánsak, kiemelkedően figyelmesek, munkájukat pedig mindig a legmagasabb szinten végzik. Az Emirates légiutas-kísérőiről sok mindent lehet tudni, de arról, hogy pontosan mit is tanulnak a dubaji központban, eddig csak keveset lehetett hallani.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.