2023. 03. 24. péntek
Gábor, Karina
: 388 Ft   : 362 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

OKÉT megállapodás a bérekről

Hosz  |  2004. 12. 15., 15:35

Közel 100 órányi tárgyalássorozatot követően az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) szociális partnereinek sikerült megállapodnia a közszféra 2005. évi bérfejlesztéséről.

Nyolc éve nem volt arra példa, hogy a szakszervezeteknek, az önkormányzatoknak és a kormánynak együttesen sikerült volna megegyezni a közszféra bérfejlesztéséről. ,,Ez egy olyan megállapodás, amelyben egyik fél akarata sem érvényesül, mégis minden fél el tudja fogadni kompromisszumos megoldásként! – értékelte a munkavállalói oldal ügyvivője Varga László a megállapodás aláírását követően a több hónapos munka eredményét.

A megállapodás aláírására eredetileg december 13-án – ünnepélyes keretek között -a Parlamentben került volna sor. Az ünneplésből azonban kisebb botrány lett, mivel az önkormányzati oldal fedezethiányra hivatkozva – amelyet a Kormány következetesen cáfolt - a közalkalmazotti bértáblaemelést nem volt hajlandó elfogadni és a megállapodást aláírni. A december 13-i ülés, többszöri adok-kapok után eredménytelenül zárult. A további éjszakai egyeztetéseket követően azonban elhárultak az akadályok a megegyezés elől.

December 14-én délután, a Parlament Gobelin termében Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelenlétében a szociális partnerek képviselői aláírták a 2005. évi bérmegállapodást. A tárgyalássorozaton, valamint az aláírási ceremónián a fegyveres és rendvédelmi munkavállalókat, a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének /FRDÉSZ/ nevében – mely alanyi jogú tagja az OKÉT-nak – Kónya Péter honvéd őrnagy, FRDÉSZ elnök képviselte. Az aláírást követően az elnök elmondta: jelentős szakszervezeti eredmény, hogy a köztisztviselői illetményalap, illetve a közalkalmazotti bértábla emelésével, több év után ismét a közszféra minden munkavállalója garantált, kiszámítható bérfejlesztésben részesül. A köztisztviselői illetményalap-emelése nemcsak azt eredményezi, hogy nő a hivatásos és szerződéses állomány bére, de az olyan illetményalaphoz kötődő egyéb juttatások összege is emelkedik, mint például az albérleti hozzájárulás.

 

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács megállapodása az illetményrendszerek 2005. évi változtatásairól

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 2004. december 14-én - figyelembe véve az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak (OÉT) a versenyszférára vonatkozó 2005. évi 6%-os bruttó átlagkereset-növelési ajánlását is – megállapodott arról, hogy a költségvetési intézményi szférában működtetett illetményrendszerek 2005. évi változtatására (a szükséges törvénymódosításokra) az átlagosan 6%-os éves bruttó keresetnövekedés megvalósítása érdekében az alábbi javaslatokat teszi.

1/ A közalkalmazottak illetményrendszere

Az OKÉT kormányzati, munkavállalói és önkormányzati oldala (a tárgyaló felek) egyetértettek abban, hogy

1.1/ a közalkalmazottak 10 fizetési osztályból, osztályonként 14 fizetési fokozatból álló illetménytáblázatában a garantált illetményminimumokat 2005. január 1-jétől átlagosan 7,5%-kal, majd 2005. szeptember 1-jétől egységesen további 4,5%-kal indokolt növelni.

A 2005. január 1-jei illetménytábla A1 fizetési fokozatának az illetménytétele legyen azonos a havi 57.000 forintos országos minimálbérrel. Ezért az illetménytáblázat fizetési osztályaiban és fokozataiban kisebb mértékű differenciálással valósuljon meg a 2005. január 1-jei illetményemelés.

A 2005. évi garantált illetményminimumok javasolt összegének meghatározásakor a felek figyelembe vették, hogy a 2002. szeptember 1-jei jelentős bértétel-emelést követően 2004-ben változatlan maradt a közalkalmazotti illetménytáblázat.

1.2/ a közalkalmazotti illetménypótlékok 2004. július 1-jével megállapított havi 18.200 forintos pótlékalapja 2005. január 1-jével 4%-kal, havi 18.900 forintra emelkedjen. A közalkalmazotti pótlékalap növelésére vonatkozó javaslatnál a felek figyelembe vették, hogy 2004. július 1-jén 6,4%-kal nőtt a pótlékalap.

1.3/ a felsőoktatási oktatók és a tudományos kutatók külön illetménytáblázatának az illetményalapját (az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménytételét) az általános közalkalmazotti illetménytáblázat változásához igazodóan 2005. január 1-jével 7,5%-kal, havi 387.000 forintra, 2005. szeptember 1-jétől pedig további 4,5%-kal, havi 404.400 forintra indokolt emelni.

2/ A köztisztviselők, a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók illetményrendszerei

A tárgyaló felek egyetértésben javasolják, hogy

2.1/ a köztisztviselői illetményalap a jelenlegi 33.000 forintról 2005. január 1-jével 6%-kal, 35.000 forintra emelkedjen. Ezzel azonos összegű legyen az illetményalap a hivatásos szolgálati és a honvédségi illetményrendszerben is.

2.2/ a köztisztviselők, valamint a hivatásos szolgálati és a honvédségi illetménytáblázatokban szereplő illetménytételektől való – az egyéni teljesítményektől függő - pozitív irányú eltérítési lehetőség 2005. január 1-jével 20%-ról 30%-ra növekedjen.

2.3/ Az OKÉT felhívja a közigazgatási szervek fenntartóit és munkáltatóit arra, hogy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóik bérét a 2005-re előirányzott átlagosan 6%-os bérnövekedés figyelembevételével emeljék.

3/ A teljesítményösztönzésre elkülönített keretösszegek a közalkalmazotti intézményeknél

A tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy

3.1/ 2005-ben a keresetbe tartozó juttatások 2004. évi előirányzata 2%-ának megfelelő teljesítményösztönző keretösszeg kerüljön megállapításra a közalkalmazottakat foglalkoztató intézményeknél. Kivételt képez a közoktatás (ahol a jelenleg működő teljesítményösztönzési rendszert alkalmazzák továbbra is), valamint a felsőoktatási és a kutatási ágazat egésze.

3.2/ a teljesítményt ösztönző keretösszeg a közalkalmazottak többletteljesítményének egyszeri vagy határozott időre szóló elismeréséül szolgáló kereset-kiegészítésre kerüljön felhasználásra.

3.3/ a közalkalmazotti teljesítményösztönző keret intézményi szinten évente megtervezendő összegét kizárólag a rendeltetésének megfelelően lehessen felhasználni. Év végén maradvány ne képződhessen.

3.4/ Az OKÉT felkéri a közalkalmazottakat foglalkoztató intézmények fenntartóit és munkáltatóit, valamint a szakszervezeteket, hogy a teljesítményösztönzés feltételeit kollektív szerződésekben szabályozzák.

Záradék

/1/ Az OKÉT oldalai:

a/ az évközi tényadatok és az éves előrejelzések alapján 2005. szeptember 15-ig értékelik a közszféra kereseteinek, valamint a költségvetési feltételeknek az alakulását.

b/ egyetértenek abban, hogy a közszférát érintő esetleges létszámcsökkentések a szakszerűség alapján, a feladatokkal és szervezeti-szervezési intézkedésekkel összhangban történjenek, és ennek során ne sérüljön a közszolgáltatások minősége.

c/ készségüket fejezik ki arra, hogy a köztisztviselőkre, valamint a hivatásos szolgálati és a honvédségi szolgálati jogviszonyban állókra kiterjedően, a 2006. évre vonatkozóan tárgyalást folytatnak a teljesítményösztönzésre szolgáló keretösszeg bevezetéséről, és ezzel egyidejűleg az illetmények –20%-os eltérítési lehetőségének megszüntetéséről a jelenlegi vagy az egységes közszolgálati szabályozás keretében.

d/ 2005. szeptember 15-ig tárgyalásokat folytatnak a kereseteket alapvetően meghatározó finanszírozási modellekről az önkormányzati és az egészségbiztosítási alrendszerekben.

e/ üdvözlik, hogy a kormányzat képviselői és az érintett érdekképviseletek között egyeztetések kezdődtek az egészségügyi ágazatban. Az OKÉT jelen megállapodása szolgáljon alapul az egészségügyi ágazatban a sajátosságoknak megfelelő egyezség létrehozásához.

 

/2/ A kormány támogatja, hogy 2005-ben a közalkalmazottakra is kiterjedjen a lakásvásárláshoz kapcsolódó állami készfizető kezességvállalás.

 

/3/ A tárgyaló felek lezártnak tekintik a közszférában dolgozók bérének 2004. évi növeléséről folytatott tárgyalásokat. A jelen megállapodással a Közszolgálati Sztrájkbizottság megszünteti a működését.

 

Budapest, 2004. december 14.

 

A Kormány nevében:

Csizmár Gábor sk.

foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

A Szakszervezeti oldal nevében:

Varga László sk.

munkavállalói oldal ügyvivő

Önkormányzati oldal nevében:

Csabai Lászlóné sk.

önkormányzati oldal ügyvivő

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2022-12-21 09:58:36
A Honvédszakszervezet tisztségviselői és alapszervezet vezetői 2022. december hónapban felmérték a rászoruló katonacsaládok számát. A felmérés eredményeként a katonacsaládok részére az alapszervezet vezetők a Hosz alapszervezeteinek költségvetése terhére segélycsomagokat osztottak…
2022-12-02 11:03:03
2022.november 30-án 13 órai kezdettel 4 csapat részvételével helyőrségi sakkversenyt rendezett a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományú Klub Kaposváron, a Helyőrségi Művelődési Otthonban...

  JETfly Magazin

Újabb friss hír az L-39NG kapcsán, hiszen az Aero Vodochody repülőgépgyár új gyártósort indított az új kiképző repülőgép számára. Az összeszerelő soron a repülőgép törzsét szerelik össze, a termelési kapacitása a tervek szerint évente legfeljebb 24 darab lesz és több mint 100 embert fog foglalkoztatni.

  Háború Művészete magazin

A NATO Kiemelt Éberségi Tevékenységű Többnemzeti Harccsoport olasz század katonái sikeres aknavető és tüzérségi éleslövészetet hajtottak végre a Magyar Honvédség Központi Gyakorlóterén, a Bakonyban.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.