2023. 03. 21. kedd
Benedek
: 392 Ft   : 365 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Még mindig illetményfejlesztés! - levél a miniszternek

Hosz  |  2005. 01. 25., 08:45

A Honvédszakszervezet levélben fordult a honvédelmi miniszterhez, amelyben - többek között - arról tájékoztatja a tárca vezetőjét, hogy a HOSZ a HM elképzeléseit úgy ismerte meg, mint a minisztérium felső vezetésének előzetes döntését. A levél sérelmezi azt is, hogy a katonák reprezentatív szakszervezete valós tárgyalási pozícióba nem kerülhetett, a lehetőségek csupán a tárca által beterjesztett javaslatok elfogadására, vagy annak elutasítására korlátozódhattak. A levél újra kitér a Honvédszakszervezet illetményfejlesztéssel kapcsolatos álláspontjára és a HOSZ által tett – az egyeztetéseken részt vevő vezetők útján a miniszterhez eljuttatott – javaslatok indokaira is. A levél teljes szövege itt található...

                                                     Juhász Ferenc

a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere

                                                                              Budapest

Tisztelt Miniszter Úr!

A 2005. évi illetményfejlesztéssel kapcsolatban két alkalommal, január 03-án és január 14-én vettünk részt egyeztetésen, amelyet első alkalommal a HM humánpolitikai főosztályvezető-helyettes, a második alkalommal a HM KPSZH főigazgatója vezetett. Az első egyeztetésen megismertük a tárca elgondolását az illetményfejlesztésre, a második alkalommal pedig egy megállapodás-tervezetet kaptunk kézhez, amelynek tartalma gyakorlatilag megegyezett az első egyeztetésen elhangzottakkal.

Az említett rendezvényeken a tárca elképzeléseit úgy ismertük meg, mint a HM felső vezetésének előzetes döntését. Ezt figyelembe véve valós tárgyalási pozícióba nem kerülhettünk, lehetőségeink a tárca által beterjesztett javaslatok elfogadására, vagy elutasítására korlátozódhattak.

A fentiek miatt szükségesnek tartom, hogy ezúton tájékoztassam Önt a Honvédszakszervezet illetményfejlesztéssel kapcsolatos álláspontjáról és az általunk tett – Önhöz az egyeztetéseken részt vevő vezetők útján eljuttatott – javaslatok indokairól:

1./ A Honvédszakszervezet ugyanúgy, mint az elmúlt évben, most is egyetért az illetményfejlesztés differenciált módon történő végrehajtásával, mert – törvényi rendezés hiányában – véleményünk szerint is ez az egyetlen módja az állomány tagjai között fennálló, a szolgálatteljesítés helyétől függő indokolatlan megkülönböztetés megszüntetésének.

Nem tudjuk azonban elfogadni a végrehajtásnak azt a módját, hogy az állomány egy része 2004-ben több százalékpontos reálbérvesztést elszenvedve, 2005-ben sem részesül a kormányzati szándék szerinti – OKÉT-megállapodásban rögzített mértékű –illetményfejlesztésben.

Ennek a helyzetnek a megoldására tettük azt a javaslatunkat, hogy az elmúlt évhez hasonlóan egy egyszeri, egyösszegű kifizetéssel kerüljön kompenzálásra ez a hátrány, amivel az 5%-os illetményfejlesztésben részesülők is közel kerülhettek volna a 6%-os mértékhez. Ez számunkra is vállalható és az általunk képviselt tagság felé is kommunikálható lett volna.

Sajnos, javaslatunkat forráshiányra való hivatkozással Ön elutasította. Ennek hatása azonban hatványozottan jelentkezik, hiszen az említett készpénzes kifizetés része volt a tavalyi illetményfejlesztésnek. Az idén ez – a jelenlegi helyzet szerint – elmarad, amit nem lehet másként értelmezni, mint úgy, hogy az illetményfejlesztési ajánlat az elmúlt évihez képest eggyel kevesebb elemet tartalmaz.

2./ Az illetményfejlesztésre vonatkozó álláspont kifejtésénél nem hagyhatók figyelmen kívül azok a külső- és belső körülmények sem, amelyek befolyásolják az állomány anyagi helyzetét, élet- és munkakörülményeit. A külső körülmények között szükségesnek tartom megemlíteni, hogy az elmúlt években a katonaállomány látványosan elszakadt a társadalmi átlagtól. Amíg országos átlagban az elmúlt években 20 – 25 %-os reálbér-növekedés ment végbe, addig az általunk képviselt állomány 2003-ban egyáltalán nem, 2004-ben pedig egy része az infláció körüli, másik része attól több százalékponttal elmaradó illetményfejlesztésben részesült. Ez oda vezetett, hogy napjainkban a legénységi- és tiszthelyettesi állomány jelentős része a nemzetgazdasági átlag alatti illetménnyel rendelkezik.

3./ A belső tényezők közül két fontos dologra szeretném felhívni Miniszter Úr figyelmét. Az egyik a lakbérek emelése, illetve a nőtlen szállók térítési díjainak bevezetése, a másik az utazási költségtérítésekkel kapcsolatos szabályzók változása.

Mindkét problémakör – természetesen nem azonos mértékben – a katonaállomány túlnyomó részét érinti, nem egy esetben ezek hatására nagyobb lehet az ez évtől jelentkező plusz költség, mint a tervezett illetményfejlesztés összege.

Tisztelt Miniszter Úr!

A fentiekre tekintettel kérem, hogy a 2005. évi illetményfejlesztésre vonatkozó végső döntése meghozatalakor vegye figyelembe a Honvédszakszervezet javaslatait és véleményét az alábbiak szerint:

1./ A HOSZ elfogadja a differenciált illetményfejlesztést és annak 5, illetve 6,5%-os mértékét is a tárca által javasolt módon, amennyiben az kiegészül még egy egyszeri, a tavalyival legalább azonos összegű, minden katonát érintő kifizetéssel. Ennek megvalósítására továbbra is a tavalyi módszert javasoljuk alkalmazni.

2./ A 15%-os illetménykiegészítésben részesülő állomány részére az 5%-al megemelt illetményen túl a megemelt beosztási illetmény 1,35%-ának megfelelő kiegészítő illetmény biztosítása. (Ezen javaslatunkat a január 14-ei egyeztetésen a HM KPSZH főigazgatója is támogatta).

3./ Egyetértünk azzal, hogy az év közben keletkező bérmegtakarítást – egy későbbi megállapodás alapján – a tárca a személyi állomány anyagi elismerésére fordítsa.

A fentiek teljesülése esetén a Honvédszakszervezet az illetményfejlesztés mértékét és módját 2005. évre vonatkozóan elfogadja, az erről szóló megállapodást aláírja. Amennyiben a fentiek nem teljesülnek és az illetményfejlesztés kizárólag a tárca által vázolt kondíciókkal valósul meg, ahhoz a Honvédszakszervezet nem tudja az egyetértését adni. Tudomásul vesszük azonban, hogy Miniszter Úr szervezetünk véleményének figyelmen kívül hagyásával is meghozhatja döntését, annak minden következményével együtt.

Budapest, 2005. január 18.

Tisztelettel:

                                                                             Farkas László

                                                                                   elnök

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2022. 11. 30., 13:58
„Minden idők legnagyobb haderőreformja zajlik” – mondta dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka a Honvédszakszervezet őszi küldöttgyűlésén Budapesten, november 29-én, kedden.
2022-12-21 09:58:36
A Honvédszakszervezet tisztségviselői és alapszervezet vezetői 2022. december hónapban felmérték a rászoruló katonacsaládok számát. A felmérés eredményeként a katonacsaládok részére az alapszervezet vezetők a Hosz alapszervezeteinek költségvetése terhére segélycsomagokat osztottak…
2022-12-02 11:03:03
2022.november 30-án 13 órai kezdettel 4 csapat részvételével helyőrségi sakkversenyt rendezett a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományú Klub Kaposváron, a Helyőrségi Művelődési Otthonban...

  JETfly Magazin

Az 1985-ben indult légitársaság most harmadszor változtat arculatán. A jelenlegi festések 1999 óta láthatóak a világ legnagyobb légitársaságának óriásgépein, és az egyik legismertebb márkajelzéssé váltak ez alatt az idő alatt. A mostani arculatfrissítés a gépek függőleges vezérsíkját és a szárnyakat érinti.

  Háború Művészete magazin

A NATO Kiemelt Éberségi Tevékenységű Többnemzeti Harccsoport olasz század katonái sikeres aknavető és tüzérségi éleslövészetet hajtottak végre a Magyar Honvédség Központi Gyakorlóterén, a Bakonyban.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.