2023. 06. 06. kedd
Cintia, Norbert
: 369 Ft   : 345 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A jogász válaszol

Hosz  |  2005. 02. 08., 14:26

Az Egység újság korábbi számaiban elkezdett – lakhatási támogatásokkal foglalkozó – cikksorozatot folytatom most a munkáltatói kölcsön folyósításának további feltételeivel, illetve a vissza nem térítendö támogatással.

A januári számban megjelent összegekkel kapcsolatban több telefonáló is érdeklödött, ezért szükségesnek tartom kitérni arra, hogy mekkora összegben is folyósítható a munkáltatói kölcsön. A „kiindulási pont” a kölcsönszámítási alap. Ez nem más, mint a vásárlás, csere, építés, emeletráépítés, átalakítás, bövítés, müszaki megosztás, stb. igazolt költsége illetve vételára, melyet csökkenteni kell az alábbi összegekkel:

a) az igénylö vagy a házastársa (élettársa), valamint a vele együttköltözö családtagja által bérelt lakás bérleti szerzödésének (jogcím nélküli használatának) a kölcsönigénylést megelözö 5 éven belül történt megszüntetéséért kapott pénzbeli térítéssel, továbbá

b) a lakáson az igénylö vagy a házastársa (élettársa), saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke), valamint a vele együttköltözö családtagja javára fennálló haszonélvezeti és egyéb használati jognak a kölcsönigénylést megelözö 5 éven belül történt megszüntetéséért kapott pénzbeli térítéssel, valamint

c) az igénylö vagy a házastársa (élettársa), saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke), valamint a vele együttköltözö családtagja - beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is - tulajdonát képezö lakás elidegenítéséböl származó tiszta bevétellel (az elidegenítésböl származó tiszta bevételként kell számításba venni a kölcsönigénylést megelözö 5 éven belül értékesített lakásnak az azt terhelö és visszafizetett önkormányzati, valamint munkáltatói támogatás, továbbá kiegyenlített lakáscélú pénzintézeti kölcsön összegével csökkentett eladási árát).

A lakáscsere esetén a cserélni kívánt lakások szerzödésben kikötött értékének az igénylöt terhelö különbözete minösül kölcsönszámítási alapnak.

Az ily módon megkapott kölcsönszámítási alap 50%-a folyósítható munkáltatói kölcsönként. A kölcsön összege azonban legfeljebb 3 millió forint lehet vásárlás, csere, építés, emeletráépítés, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történö átalakítása esetében. A kölcsön összege legfeljebb 2 millió forint lehet legalább egy lakószobával való bövítés, önálló lakást eredményezö müszaki megosztás, lakás tulajdoni hányadának a házastársi (élettársi) közös vagyon megosztása érdekében történö megvásárlása, valamint lakás tulajdoni hányadának a házastársi (élettársi) közös vagyon megosztása érdekében történö megvásárlása esetében. Az önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlásához az abban bentlakó részére nyújtott munkáltatói kölcsön a kötelezöen fizetendö vételárhányad összege, de legfeljebb 200 000 Ft lehet.

A kölcsönszámítási alap 100%-a folyósítható munkáltatói kölcsönként abban az esetben, ha a hivatásos katona

a) másik helyörségbe (településre) a haderö átalakításával összefüggésben került kinevezésre, áthelyezésre, rendelkezési állományból más szervhez határozatlan idötartamra vezénylésre, és

b) a kölcsönt a helyörség-változtatást követö 1 éven belül az új szolgálati helye vonzáskörzetében lévö lakás építéséhez vagy vásárlásához kéri, továbbá

c) a helyörség-változtatással összefüggésben a lakóhelye szerinti települést is megváltoztatja.

A kölcsön összege azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 4 millió illetve a 3 millió forintot (hogy mikor melyiket, az megegyezik a korábban a 3 illetve 2 milliónál felsorolt esetekkel).

A munkáltatói kölcsön a lakhatási engedély kiadásának, illetve az adásvételi szerzödés megkötésének évét követö naptári év végéig adható, ha az építkezés müszakilag indokolt befejezö munkálataihoz, vagy az adásvételi szerzödésben kikötött vételár részlet kifizetéséhez szükséges.

A munkáltatói kölcsön iránti kérelmet - rendszeresített formanyomtatványon - az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani, aki azt javaslatával ellátva a helyörségi (budapesti keretgazda) lakásbizottság útján továbbítja érdemi elbírálásra a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységéhez. A munkáltatói kölcsön iránt benyújtott kérelmeket a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egysége a beérkezés sorrendjében, az e célra rendelkezésre álló pénzügyi fedezet figyelembevételével bírálja el. A pénzügyi fedezet hiányában nem teljesíthetö, a vissza nem térítendö juttatásra vagy a munkáltatói kölcsönre irányuló igényeket az érdemi elbírálás mellett folyamatosan nyilvántartásba kell venni, és arról, valamint a teljesítés várható idejéröl a kérelmezöt írásban értesíteni kell.

Következö számunkban folytatom a cikksorozatot.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.
2023-01-31 14:08:05
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány 2021. évi projekt keretében az alapítvány működési költségeinek támogatása és szakmai programjai (tanácsadás, szakmai jogi tájékoztatások) valósulhattak meg.

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

Éleslövészeten bizonyítottak a PzH 2000-es önjáró tüzérségi eszközök a Bakonyban. Bár a típus még igen friss a Magyar Honvédség kötelékében, és ezáltal a kezelőszemélyzetek még javában gyakorolják a különböző eljárásrendeket, annyi már e kezdeti időszakban is bizton állítható, hogy a jól felkészített szakemberek kezében a haditechnikai eszközök eddig ritkán látott eredményeket érnek el.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.