2024. 04. 24. szerda
György
: 394 Ft   : 369 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A jogász válaszol

Hosz  |  2005. 03. 31., 08:49

Az Egység újság korábbi számaiban elkezdett – lakhatási támogatásokkal foglalkozó – cikksorozatot egy késöbbi számban folytatom. E havi számunkban az érdek-képviseleti szerveket megilletö jogokkal foglalkozom.

 

Az állomány tagjai által a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogaik és jogos érdekeik védelmére és képviseletére létrehozott érdek-képviseleti szervek, szövetségek mûködését a Hjt. szabályozza. A Honvédség köteles együttmûködni az érdek-képviseleti szervvel és biztosítani mûködésének feltételeit. Ez utóbbi körben lehetövé kell tenni, hogy az érdek-képviseleti szerv

 

• a Honvédség kijelölt helyiségeit és azok berendezését a napi szolgálati idön túl, illetöleg a szolgálati idöben térítésmentesen használja;

 

• az általa szükségesnek tartott tájékoztatásokat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a szolgálati helyen szokásos vagy más megfelelö módon közzétegye.

 

A szervezeti egység szakszervezeti szerve (alapszervezet, önálló csoport), illetve a reprezentatív szakszervezet a szervezeti egységgel kapcsolatban az alábbi jogokat gyakorolhatja:

 

• minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely az állomány tagjainak a szolgálati viszonnyal összefüggö anyagi, szociális és kulturális érdekeivel kapcsolatos;

 

• az elözö pontba tartozó kérdésben a parancsnoki (vezetöi) intézkedéssel (döntéssel) kapcsolatos álláspontját, véleményét az állományilletékes parancsnokkal közölheti, és ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezhet;

 

• a szolgálati és munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását ellenörizheti, azok végrehajtásáról tájékoztatást, adatot kérhet, melyet részére meg kell adni;

 

• tagjait a szolgálati viszonyt érintö körben a szervezeti egységgel szemben, illetöleg az állami szervek elött, meghatalmazás alapján pedig az élet- és szolgálati körülményeiket érintö kérdésekben bíróság, más hatóság és egyéb szervek elött képviselje.

 

Az állományilletékes parancsnok köteles:

 

• a szükséges tájékoztatás megadásával a szakszervezet érdek-képviseleti tevékenységét elösegíteni;

 

• a szakszervezet által tett észrevételekre, javaslatokra vonatkozó álláspontját és ennek indokait közölni;

 

• a szolgálati viszonnyal összefüggö anyagi, szociális és kulturális érdekeket érintö intézkedésének megtétele elött – ha az az állomány legalább 25%-át vagy több mint 50 föt közvetlenül érint – a szervezeti egységen belül mûködö szakszervezet képviselöjét tájékoztatni.

 

A szakszervezet – a mûveleti területen szolgálatot teljesítö állomány kivételével – jogosult az állomány tagjait, illetve a szervezetét közvetlenül érintö jogellenes intézkedés, mulasztás ellen kifogást benyújtani. A kifogást az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani a jogellenes intézkedésröl való tudomásszerzéstöl számított 5 munkanapon (de max. az intézkedés megtételétöl számított 1 hónapon) belül. Nincs helye kifogásnak, ha az intézkedéssel szemben az állomány tagja (egyénileg) jogvitát kezdeményezhet! Ha az állományilletékes parancsnok a kifogással nem ért egyet, egyeztetésnek van helye. Az egyeztetö tárgyalást a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül meg kell kezdeni. Ha az egyeztetés 7 napon belül nem vezetett eredményre, az eredménytelenség megállapításától számított 5 napon belül a szakszervezet a bírósághoz fordulhat. A bíróság nem peres eljárásban, 15 napon belül dönt. (A másodfokú döntés meghozatalára már nem tartalmaz a törvény ehhez hasonló határidöket) A kifogásolt intézkedést az egyeztetö eljárás eredményes befejezéséig vagy a jogerös bírósági döntésig végrehajtani nem lehet, illetöleg a végrehajtását fel kell függeszteni.

 

Következö számunkban a választott szakszervezeti tisztségviselöket (pl. alapszervezeti- és csoportvezetöket) megilletö munkajogi védelemmel, valamint képviseleti jogosultságaival folytatom a cikket.

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

Májusi programajánlónkban sok repülős programot találhatnak Olvasóink, hiszen repülőnapok, családi napok, nyílt napok és egyéb rendezvények is várják a látogatókat!

  Háború Művészete magazin

Május első hetében rendezik meg a Maláj Királyi Haditengerészet napját, melyre már javában zajlik a felkészülés: a mai napi gyakorlás során, 2024. április 23-án, két forgószárnyas ütközött össze és zuhant le.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.