2024. 04. 14.
Tibor
: 392 Ft   : 367 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Haderőnemi jelölőgyűlések

Hosz  |  2005. 03. 31., 09:11

A rendkívüli kongresszus elött – az elmúlt hónapban – haderönemi jelölögyûléseket tartottak a szárazföld, a légierö, a logisztika és a közigazgatás alapszervezeti- és önálló csoportvezetöi. Most következö összeállításunkban – emellett – a jelölöbizottság alakuló üléséröl is beszámolunk.

 

 

Idörendi sorrendben elsöként a légierö haderönem tartott vezetö tisztségviselöket jelölö gyûlést. A március 8-i györi rendezvényt – Heiling Ottó és Tóth László alelnökök jelenlétében – Andor Tamás haderönemi képviselö nyitotta meg. A légierö haderönem ülésén elsöként az elmúlt idöszak szakszervezeti történéseiröl számolt be Andor Tamás. A Hosz elnökségi tagja – többek között – kiemelte: az elmúlt hónapok sok munkával teltek, Pápa kivételével minden alapszervezethez, illetve csoporthoz – személyesen is – eljutott a haderönemi titkár és az elnökségi tag. A haderönemi iroda mûködése – a többszöri költözés ellenére is – megoldott, az elektronikus információ-áramoltatás jól szolgálja a Hosz légierö haderönemhez tartozó tagságának érdekeit és igényeit, az iroda kiadásai idöarányosak – mondta a haderönemi képviselö. A beszámoló után Heiling Ottó alelnök kijelentette: az elnökségben kialakult konfliktust a február 24-i Választmányi ülésnek kellett volna feloldani, mivel ez nem történt meg, így az április 9-én megrendezendö rendkívüli kongresszusnak muszáj állást foglalni az ügyben. Iváncsik Miklós alapszervezeti vezetö véleménye szerint az elmúlt hetek belsö konfliktusát nem lett volna szabad az elnökség hatáskörén túlra vinni. Ezt követöen Oláh József haderönemi titkár ismertette, hogy a Hosz Alapszabályának hatályos paragrafusa szerint az alapszervezeteknek és a csoportoknak haderönemi képviselöt kell választani. A haderönem képviselöjének újfent Andor Ta­mást, helyettesének pedig ismét Iváncsik Miklóst jelölték a megjelentek.

 

 

A logisztikai haderönem március 10-i ülésén az elmúlt idöszak szakszervezeti történéseiröl számolt be Besenyei Csaba. A Hosz elnökségi tagja kijelentette: ugyan nincs hivatalos együttmûködési megállapodás az ÖLTP parancsnokával, a haderönem képviselöje, a titkár, az alapszervezetek – és önálló csoportok vezetöi így is mindkét fél – MH logisztikai csapatai és a Hosz – számára elöremutató személyes kapcsolatot alakított ki a helyi parancsnokokkal. Az információáramlás korrekt, a haderönemi iroda ellátottsága megfelelö, a képviselet költségvetése ellenörzött, a pénzfelhasználás az elöírásoknak megfelelö. A beszámolót a haderönem szavazati joggal rendelkezö küldöttei egyhangúlag elfogadták. Ezt követöen Besenyei Csaba a – Hosz elnöksége körül – kialakult konfliktushelyzetet értékelte. A régi-új haderönemi képviselö tájékoztatott a február 8-i elnökségi ülés utáni történésekröl, az Országos Választmány február 24-i – Honvédelmi Érdekegyeztetö Fórumra (HÉF) történö visszatérés feltételeiröl szóló – határozatáról, az áprilisi rendkívüli kongresszus célkitûzéseiröl. A jelölö-gyûlésen megjelenö Borka István kijelentette: az Egység újság mûködjön továbbra is a Magyar Honvéd magazin konkurenseként, maradhasson meg ezután is minden véleményt megjelentetö sajtóorgánumnak. A minisztériumi csoportvezetö szerint a Hosz-nak továbbra is érdekeket védö, hatékony szervezetnek kell maradnia. Kovács István alapszervezeti vezetö kijelentette: a Hosz-nak nem szabad behódolnia, nincs mit vesztenie annak a négyezer katonának, akik – a következö idöszakban – kárvallottai lesznek a jelenleg zajló haderö-átalakításnak. Takács István alapszervezeti vezetö hozzászólásában még elmondta, hogy a tagság kérése volt a HÉF-re történö visszatérés, folytatni kell a szakminisztériummal történö – katonákat érintö – egyeztetéseket. A logisztika haderönemi képviselöjének Besenyei Csabát, helyettesének pedig Szendrei Zoltánt jelölték a megjelent alapszervezeti- és önálló csoportvezetök.

 

A szárazföldi haderönem március 11-ei jelölögyûlésén Mészáros Géza köszöntötte a megjelenteket, majd az elmúlt hetek, hónapok történéseit elevenítette fel. Ezután Lakos Péter tapolcai alapszervezeti vezetö megfogalmazta, hogy kézzelfogható az elnökség megosztottsága, tisztán látható; jelenlegi összetételében nem tud hatékonyan tovább funkcionálni a nyolctagú elnökség. Lakos Péter kérte, hogy a személyes indulatokat – a szervezet érdekében – tegye félre az elnökség. Dr. Ujfaludi Zoltán a Hosz jelenlegi struktúrájáról elmondta, hogy kiveszett a vezetésböl az alapszervezeti vezetök ,,vagánysága”. A szentesi alapszervezet vezetöje ezután a „hogyantovább”-ról, a megváltozott helyzet orvoslásáról érdeklödött, majd Mészáros Géza és Besenyei Csaba elnökségi tagok a Hosz vezetésében kialakult válság gyökereiröl és a megújulás igényéröl beszéltek. Kepics György a Hosz jelenlegi struktúrájában lévö ellentmondásokat feszegette, valamint a – Hosz elnöke által – sikernek nevezett eredményeket kérte számon. A területi ügyvivö szerint sokkal hangsúlyosabb pozíciókat is el lehetett volna érni. A szárazföldi csapatok alapszervezeti- és önálló csoportvezetöi arról is döntöttek, kit állítanak elnökségi tag-jelöltnek. A szavazatszámláló-bizottság munkája végén azt jelentette, hogy a kongresszus számára haderönemi képviselönek Mészáros Gézát, helyettesének pedig Kun Ferencet jelölte a mintegy 4500 Hosz-tagot számláló szárazföldi haderönem.

 

A haderönemek közül a közigazgatási és intézményi képviselet ülése volt az egyetlen, ahol nem a jelöltállítással, hanem az elnökségi tag beszámolójával és a vitával kezdödött a munka.

 

A jelölögyûlést megnyitó, a 2003. novemberi kongresszus óta eltelt idöszakról beszámoló Simon Zoltán haderönemi képviselö elmondta, hogy a haderönemi titkáron és a területi ügyvivökön keresztül jól mûködött a kapcsolattartás, az alapszervezeteknél felmerülö operatív ügyek intézése megfelelö volt. A Hosz elnökségének tagja szerint a szakszervezeti munka több szinten, a csoportok és az alapszervezetek szintjétöl a képviseleten át az elnökség szintjéig valósult meg. Elhangzott az is, hogy a Honvédszakszervezet eredményeinek elérésében a közigazgatási és intézményi képviselet is kivette részét, a zászlósi beosztásokban szolgáló kollégák besorolása is a képviselet sikereit gazdagítja.

 

A szakszervezet jelen helyzetével kapcsolatban Simon Zoltán kijelentette: a nyitottság, az alkotó légkör, az egység veszélyben van. A minisztériumi csoportvezetö megbízásából megjelenö Sörös István az információ-továbbítás minöségét és a bizalomhiányt feszegette. Emellett azt is megfogalmazta, hogy a szakszervezet jelenlegi struktúrája sok esetben megkérdöjelezte a demokrácia intézményét.

 

Szincsák Gyula szerint a Hosz létjogosultságát az is érzékelteti, ha korlátozott eszközökkel is eléri eredményeit a katonák érdekében. Farkas László arra kérte a megjelent alapszervezeti- és csoportvezetöket, hogy ne a szakszervezet szétverése mellett aszisztálva hozzanak majd felelös döntést a kongresszuson.

 

A reprezentatív katonaszakszervezet vezetöje azt is megfogalmazta, hogy a közeljövöben már azt is eredménynek, szakszervezeti sikernek kell tekinteni, ha a Hosz megakadályozza a megszerzett jogok, járandóságok csorbítását, a pozícióromlást. A március 16-i balatonkenesei rendezvényen Szincsák Gyula személyében új haderönemi képviselöt, Kocsor Sándor személyében pedig képviselö-helyettest jelölt a grémium.

 

 

Március 9-én megkezdte mûködését a rendkívüli kongresszus napirendjén szereplö, tisztújítást elökészítö jelölö bizottság. Miután Farkas László elnök ismertette a szakszervezet elnöksége körül kialakult helyzetet, átadta a megbízóleveleket. A Honvédszakszervezet központi irodájában lebonyolított eseményen a légierö, a szárazföld és a logisztika haderönem mellett a közigazgatási és intézményi képviselet, valamint a nyugállományú tagozat is képviseltette magát.

 

Szekeres István ny. dandártábornok, a jelölö bizottság elnöke hangsúlyozta: a bizottság legföbb feladata az elnök és a két alelnök jelölése.

 

A jelölö-bizottság tagjai, Szekeres István elnök (30-510-0069), Szabó Attila ny. tagozat (34-381-971), Simon Károly légierö (30-250-5737), Csepcsányi Zsolt szárazföld (70-382-7899), Mészáros Mária logisztika (30-248-6357) és Kirr Géza közigazgatás (88-413-133) megkapták a munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges dokumentumokat, majd a munkamegosztást tisztázták.

 

Megállapodtak abban, hogy mindenki saját területén, saját haderöneménél teljesíti küldetését, ott deríti fel a jelölteket. A jelölö bizottság a március 16-i balatonkenesei továbbképzésen is találkozott, március 31-én pedig újra Budapesten ülésezett.

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

2024. április 12-én, pénteken nem sokkal fél 10 után érkezett meg Kecskemétre a magyar részre készült, PT-ZHP ideiglenes lajstrommal ellátott KC-390-es katonai szállítógép. Helyszíni fotókkal frissítjük cikkünket!

  Háború Művészete magazin

2024. április 12-től három hétig a kecskeméti repülőbázison tartózkodik a magyar részre gyártott KC-390 katonai szállítórepülőgép – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.