2024. 04. 18. csütörtök
Andrea, Ilma
: 394 Ft   : 369 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Döntés előtt a kafeteria

Hosz  |  2005. 08. 02., 18:44

Néhány hónappal ezelött ez a kifejezés – „kafetéria” – még igencsak idegenül hangzott a katonák túlnyomó többsége számára. Mára talán a fogalom ismerösen cseng, söt sokan azt is tudják, hogy tartalmában azt az újszerû, sajátos juttatási rendszert hordozza, melynek bevezetése a Magyar Honvédségben is aktualitássá vált. A honvédelmi miniszter döntése alapján – az érdekvédelmi szervezetek bevonásával – folyamatban van a választható illetményen kívüli juttatási (VIKJ) rendszer bevezetésének elökészítése.

Maga a szisztéma könnyen megérthetö: a munkaadó az eddigi több, külön csatornákon biztosított ellátás helyett az illetményen kívül (afölött) minden munkavállalója részére biztosít egy meghatározott éves (pénz)keretet, amely aztán elöre rögzített – föleg költségkímélö (adó- és járulékmentes) – körben egyéni döntésnek megfelelöen használható fel. Tehát az egyik oldalon ott a konkrét összeg, a másikon az a választéklista, amely az egyén számára a – élethelyzetéhez, céljai eléréséhez leginkább alkalmas – döntési lehetöséget kínálhatja. Az új koncepció kialakítását a juttatások területén kialakult anomáliákkal is indokolták. Például: ugyanazon beosztásban, rendfokozatban szolgálatot teljesítö katonák közül, aki igénybe vette a pénztári (eü., önkéntes- magánnyugdíj) szolgáltatásokat, az illetményéhez plusz ellátást kapott (amivel mintegy többlet „jövedelemre” tett szert), aki nem kívánt, nem akart a felkínált módozattal élni, nem kapott semmit. Tény: ily módon az állomány jelentös hányada részesülne a korábbinál magasabb juttatásban.

A Honvédszakszervezet – a tagságtól beérkezö vélemények figyelembe vételével – a kezdetektöl bekapcsolódott az elökészítés munkálataiba. Észrevételeink folyamatos jelzésével, konkrét javaslatok felvetésével, érveinkkel minden rendelkezésre álló fórumon egyaránt arra törekedtünk, törekszünk, hogy az állomány számára legelönyösebb változat kerüljön bevezetésre. Mára az elvek és irányvonalak tartalommal töltödtek fel, kialakultak a konkrét elképzelések. Bár a VIKJ rendszer bemutatása, illetve a Hosz véleményének közzététele már több módon és formában megtörtént (Magyar Honvéd hasábjai, Egység tudósításai, szakszervezeti rendezvények, honvedelem.hu, hsz.hu internetes oldalak) röviden összefoglalom a napjainkban aktuálisnak tekinthetö jellemzöket.

A „kafetéria” pénzügyi alapjait (kereteit) a következö juttatások képezik (így az eddigi formában nem kerülnek folyósításra):

• Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás; (tagság esetén a távolléti díj 4%-a)

• Önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás; (tagság esetén 3.200 Ft/hó)

• Magánnyugdíj- pénztári munkáltatói tagdíj-kiegészítés; (tagság esetén a távolléti díj 2%-a)

• Élelmiszer utalvány; (térítésmentes, kedvezményes étkezést nem választók esetében, 4.000 Ft/hó)

• Helyi közlekedési hozzájárulás (bérlet); (fedezet megléte esetén a helyi bérlet 50%-a, de étkezési utalvány igénybevétele esetén max. 2.000 Ft. adómentes)

• HM tárca költségvetési keretéböl plusz 1,5 milliárd Ft. bevitele

A „kafetériában” igénybe vehetö legfontosabb (választható) szolgáltatások (így az éves egyéni keretböl kell kigazdálkodni):

• Az elözöekben felsorolt öt szolgáltatás;

• Üdülési csekk; (max. 57.000 Ft. adómentes)

• Internet használat; (havi forgalmi díj, modem bizt. díja)

• Képzési támogatás; (az elöírt végzettség megszerzésének támogatása a jelenlegi módon folytatódik)

• Ajándék utalvány, (max. 3x 5.700 Ft., adómentes)

• Egyéb illetményjellegû kifizetés; (maradványösszegek kifizetésére, adó és járulék köteles)

A jelenlegi helyzetben, a VIKJ bevezetésével megszûnne az üdülési szolgáltatás. Ez a beutalásos üdüléssel együtt azt az 57.000 Ft. adómentes támogatást is jelenti, amelyre ez idöben a családtagok is jogosultak.

Az egyén éves keretét egyrészt az ún. alapfejkvóta, másrészt a havi bruttó távolléti díj közel 50%- a képezi. Kiszámítása az illetményjegyzék, vagy adóelszámolás alapján könnyen elvégezhetö.

• Tisztek: 180 000 Ft. + br. havi távolléti díj ~ 50%-a

• Zászlósok, tiszthelyettesek: 140 000 Ft. + br. havi távolléti díj ~ 50%-a

• Legénység: 100 000 Ft. + br. havi távolléti díj ~ 50%-a

A Hosz kezdetektöl annak a véleményének adott hangot, hogy pozitív várakozással tekint a születendö rendszer elé, támogatja annak bevezetését, amennyiben az az egyik oldalon úgy bövíti a magasabb ellátásban részesülök körét, hogy a másikon közben biztosítja a juttatások legalább eddigi szintjét. Tehát az egyik csoport érdekeinek érvényesülése ne a másik méltánytalan sérelmével járjon.

Az egyén a „kafetériát” saját  szemszögéböl ítéli meg: ha a jövöben többet kap, jónak, ha kevesebbet, rossznak tartja azt. A „mindenki jól járjon” elv érvényesülésének gátat szabnak a már említett 1,5 milliárd Ft. nyújtotta lehetöségek. Így elkerülhetetlen, hogy a VIKJ bevezetésének vesztesei is lesznek. Az egyeztetések eredményeként - a KPSZH elemzései alapján – mára 3-4% közé csökkent ugyan a negatívan érintettek aránya (föleg a magasabb illetménnyel rendelkezök), viszont továbbra is kérdéses, hogy ez pontosan melyik kategóriáiban realizálódik, valamint tisztázatlan a szóródások következtében kialakuló helyzet.

Tovább folynak a megbeszélések a VIKJ rendszer karbantartását illetöen. A juttatások összegszerû, vagy arányossággal kifejezett rendszeres szinten tartását, illetve növelését a tárca külsö tényezök miatt nem vállalja, mint ahogyan azt ideáig sem tette. (Ez a keretképzés szabályaira is érvényes.) Egyedüli garanciaként a kérdés HÉF-en történö évenkénti tárgyalása (alku) jöhet számításba.

Tisztázásra vár még a munkáltató által nyújtott pénztári támogatások (az önkéntes és a magánnyugdíjpénztár) egyéni keretböl történö igénybevétele. A juttatás esetleges (törvényi és technikai okokkal összefüggö) összegszerû megállapítása révén, az esetek bizonyos részében az eddigieknél nagyobb arányú, másik részénél kevesebb befizetést feltételez, tesz lehetövé, ami befolyásolja a lejárati érték alakulását.

Megkerülhetetlen problémát jelent az üdülés és a „kafetéria” kapcsolata. Az elgondolás azt feltételezi, hogy az állomány igényeit az éves keretböl adómentesen biztosítható (57 e. Ft.) üdülési csekkel oldja meg, miközben az intézményrendszer, az infrastruktúra (a költségeivel együtt) - az üzleti alapú mûködést megcélozva - a továbbiakban is fennmaradna. A honvédségi üdülökben ezután a katonák semmilyen kedvezményt nem élveznének. Az eddigi ráfordításokból viszont az igényjogosultak 57.000 Ft. adómentes támogatását jelentö több száz milliós keretet nem integrálja be a VIKJ eröforrásai közé. (Tehát nem kerül be a képzeletbeli kalapba az a pénz, amiböl a csekket meg kellene váltani, így ez az érintettek egy részénél csak az eddigi juttatások bizonyos elemeiröl történö lemondás mellett történhet.) Az említettek következtében, illetve figyelembe vételével statisztikailag is kimutatható módon emelkedne a veszteséget elszenvedö réteg létszáma.

A családtagok kizárása az üdülési juttatások köréböl (57 ezer forintos adómentes támogatás, „üdülési szolgáltatás”) szinte mindenkit érzékenyen érinthet, még azokat is akik sohasem jártak Balatonkenesén, vagy Mátraházán. A hatályos rendelet értelmében ugyanis ebben az esetben a mindenkori köztisztviselöi alapnak megfelelö értékben, üdülési csekk ellátásban részesülhettek. Tagadhatatlan, hogy fenti juttatások nagymértékben hozzájárulnak a családos munka- és szolgálatvállalók üdülési lehetöségeinek megteremtéséhez, mintegy esélyegyenlöséget biztosítva számukra a jelzett területen. A támogatás egyoldalú megvonása az érintettek számára jelentös visszalépést eredményez, súlyosan sérti anyagi, szociális érdekeiket. Továbbá - az iskolakezdési támogatáshoz hasonló alapokon - a méltánytalanság érzetét kelti.

A Hosz az említettekböl kifolyólag nem tartja célravezetönek a családok számára nyújtott juttatások megvonását. Az üdültetési rendszer komplex átgondolásával párhuzamosan szorgalmazza a támogatás „kafetérián” kívüli fenntartását, részleteinek újragondolását. Véleményünk szerint a felvetett gondokra több, kézenfekvö megoldás is kínálkozik.

A VIKJ rendszer bevezetésével kapcsolatban a tárca a HÉF 2005. 07. 14-i ülésén, a munkavállalói oldal szervezeteinek kategorikus álláspontját kérte. Az oldal válaszában kifejtette, hogy továbbra is támogathatónak – az állomány szemszögéböl elfogadhatónak – tartja az elöterjesztésben foglaltakat, de amíg nem ismeri meg a tárca szándékát az üdültetési rendszer, pontosabban: ezen belül kiemelten az üdülési szolgáltatásban megnyilvánuló családtámogatási összetevö további sorsára vonatkozóan,  nem vállalhat fel egyszavas véleményt.

A lapzárta sürgetö közelsége, valamint a terjedelem korlátai szabta keretek között megközelítöleg ennyiben jellemezhetö a „kafetéria”, melynek bevezetése még nem eldöntött tény. A tárgyalások és megbeszélések jelenleg is folynak.

Tagjainktól sok észrevétel érkezett be hozzánk, természetesen egymásnak meröben ellentmondó megnyilvánulásokkal is találkoztunk. A következö idöszakban föleg a most érintett problémakörökben várjuk a véleményeket, valamint az arra vonatkozó álláspontokat, hogy a VIKJ rendszer tárgyalt formája összességében elfogadható-e a tagság számára. Reményeink szerint a válaszadást rövidesen az internetes oldalunkon (www.hsz.hu) megjelenö rövid teszt is megkönnyíti.

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.

  Háború Művészete magazin

A Huntington Ingalls Industries newport news-i hajógyárában a közelmúltban kezdték el a befejezéséhez közeledő USS John F. Kennedy (CVN 79) nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó elektromágneses katapultjainak tesztelését.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.