2023. 03. 30. csütörtök
Zalán
: 381 Ft   : 350 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A jogász válaszol

Hosz  |  2005. 08. 30., 18:11

E havi számunkban összegyûjtöttem néhány olyan kérdést, ami olvasóinkat az utóbbi idöben leginkább foglalkoztatta.1. Mikor jár az iskolakezdési támogatás és a nevelési segély?A hivatásos, szerzödéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002. (III. 29.) HM rendelet 16-22. §-ai szabályozzák ezt a kérdést. Az iskolakezdési támogatás adómentes természetbeni juttatás, amelyet a gyermek részére a szülö, nevelöszülö vagy a vele közös háztartásban élö élettárs útján kell biztosítani. A támogatás összege (értéke) gyermekenként a jogszabályban meghatározott feltételek szerinti adómentes értékhatár, jelenleg 17.000 Ft. Iskolakezdési támogatásra jogosult a tárgyév szeptember 1-jén szolgálati viszonyban álló hivatásos katonának, valamint közalkalmazottnak iskolai oktatásban részesülö, (iskolai tanulmányait megkezdö) a tárgyév szeptemberében, családi pótlékra (nevelési ellátásra) jogot adó, saját háztartásban nevelt gyermeke. Nevelési segélyben kell részesíteni a tárgyév szeptember 1-jén szolgálati viszonyban álló hivatásos katona és közalkalmazott gyermekét. Nevelési segélyre jogosult az a hivatásos katonával, közalkalmazottal közös háztartásban élö vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermek,a) aki után a hivatásos katona vagy a közalkalmazott, illetöleg együtt élö szülök esetében annak házastársa családi pótlékra jogosult, vagyb) aki családi pótlékra nem jogosult, de a tárgyév szeptember 1-jén 25. életévét még nem töltötte be és felsöfokú oktatási intézmény elsö oklevelet szerzö nappali tagozatos hallgatója, ha rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, vagyc) aki a hivatásos katonával vagy közalkalmazottal közös háztartásban él és saját jogán családi pótlékban részesül.A nevelési segély összege gyermekenként az illetményalap 60%-a, jelenleg 21.000 Ft, melyet a tárgyév szeptember 30-áig kell folyósítani. Ha a jogosult mindkét szülöje honvédelmi szervezet állományába tartozik, – függetlenül attól, hogy adott esetben ezek nem azonos honvédelmi szervezetek – a gyermek(ek) után a nevelési segély és az iskolakezdési támogatás csak egyik szülö jogán állapítható meg. Nem folyósítható a nevelési segély és az iskolakezdési támogatás azok, illetöleg azok gyermekei részére, akiküa) a szolgálati vagy közalkalmazotti viszonyának megszüntetése a tárgyév szeptember 1-jén folyamatban van, és ezért öket a szolgálatteljesítési, munkavégzési kötelezettség alól mentesítettek, vagyb) a tárgyév szeptember 1-jén 30 napot meghaladó idötartamú illetménynélküli szabadságon vannak. Nem vonatkozik ez a korlátozás a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülökre.2. „R. R. vagyok, szerzödéses katona. Ezúton szeretnék Öntöl egy kérdésemre választ kapni. Szervezeti átalakulás miatt kerültem át a jelenlegi alakulathoz, ahol most szolgálok. Különélö vagyok, jár a reggeli, ebéd, vacsora. De az ebédet az étkezési utalványért kapom cserébe. A kérdésem, hogy a törvény nem azt írja-e le, hogy ebéd és étkezési utalvány is jár? Ha jár, akkor arra szeretném megkérni Önt, hogy írja meg nekem: melyik törvény, pont, paragrafus mondja ki ezt.”E kérdés megválaszolásához két jogszabályt kell összevetni. Az egyik az élelmiszer-utalvánnyal való ellátásról szóló 15/2000. (VI. 20.) HM rendelet, melynek 2. § (3) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:2. § (3) … nem jogosult élelmiszer-utalványra – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a személyi állománynak az a tagja, aki a térítésmentes és kedvezményes természetbeni élelmezési ellátásról szóló rendelkezések alapján a honvédelmi miniszter által jóváhagyott II. és III. számú élelmezési norma szerint térítésmentes természetbeni ellátást, vagy e helyett a norma pénzértékének megfelelö összegben élelmiszer-utalványt kap, továbbá a szerzödéses állomány azon tagja, aki a részére napi egyszeri természetben, térítésmentesen járó ebéd lehetöségét igénybe vette. A másik ide vonatkozó jogszabály a hivatásos, szerzödéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendelet. Ennek I. számú melléklete sorolja fel azokat, akik az I. számú élelmezési normára természetben jogosultak: I. sz. melléklet 29. pont: A szolgálat érdekében áthelyezett hivatásos és szerzödéses állományú katona részére – amennyiben emiatt családjától (feleség, élettárs, vér szerinti, eltartott, illetöleg nevelt gyermek, valamint eltartásra jogosult egyéb közeli hozzátartozó, ha ez utóbbiakat a saját háztartásában az áthelyezés idöpontjában ténylegesen el is tartotta) külön él – a szolgálatteljesítés napján. … Nem jár természetbeni ellátás rendes, pót-, tanulmányi, rendkívüli és egészségügyi szabadság, fogságfenyítés napjaira, és ha az áthelyezés szerinti szolgálati helyéröl (helyörségböl) naponta hazautazhat, valamint …A két jogszabályt összevetve azt a tanácsot tudom adni, hogy a szolgálat érdekében áthelyezett szerzödéses katona – mivel amúgy is természetbeni ellátásra jogosult – válassza a térítésmentesen járó ebéd helyett az élelmiszer-utalványt. E választást évente egy alkalommal, minden év december 15. napjáig kell megtenni.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2022-12-21 09:58:36
A Honvédszakszervezet tisztségviselői és alapszervezet vezetői 2022. december hónapban felmérték a rászoruló katonacsaládok számát. A felmérés eredményeként a katonacsaládok részére az alapszervezet vezetők a Hosz alapszervezeteinek költségvetése terhére segélycsomagokat osztottak…
2022-12-02 11:03:03
2022.november 30-án 13 órai kezdettel 4 csapat részvételével helyőrségi sakkversenyt rendezett a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományú Klub Kaposváron, a Helyőrségi Művelődési Otthonban...

  JETfly Magazin

Spanyolország hamarosan további Eurofighter Typhoon vadászbombázókat vásárolhat. Ez a terv a közelmúltban, az olaszországi Milánóban tartott találkozón merült fel az Eurofighter programban részt vevő 4 nemzet képviselői között.

  Háború Művészete magazin

A nyugat-balkáni béke Magyarország egyik legfontosabb biztonságpolitikai érdeke, hiszen ez az európai béke egyik záloga is egyben, elérése és biztosítása embert próbáló, kihívást jelentő feladat – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 26-án, vasárnap a Koszovóból visszatérő MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj manőver századának fogadásakor Kecskeméten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.