2023. 06. 03. szombat
Klotild
: 371 Ft   : 344 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A jogász válaszol

Hosz  |  2005. 09. 30., 21:14

Cikkemben a Hjt. 119.§-a szerinti külön juttatást („13. havi illetményt”) érintö alkotmánybírósági döntéssel kívánok foglalkozni.

 

Az Alkotmánybíróság (AB) 2005. szeptember 12-én az alábbi Kommünikét adta ki:

Az Alkotmánybíróság 2005. szeptember 12-i teljes ülésén részben megsemmisítette a közszféra egyes illetménytörvényeinek ama rendelkezéseit, amelyek az egy havi külön juttatásra (13. havi illetményre) való jogosultság feltételeit határozták meg. A testület szerint önkényes és ezért alkotmányellenes az a megkülönböztetés, amely a foglalkoztatottakat a fennálló jogviszonyuk alapján megilletö juttatást lényeges tartalma szerint ahhoz a feltételhez köti, hogy a jogviszony meghatározott napon – január 1-jén – fennáll-e. A határozat szerint a törvényhozó megfelelö átmeneti szabályokat sem alkotott a 13. havi fizetés „0” havi fizetéssé való átalakításakor és ennek következtében az új szabályozás 2004-ben hátrányosan érintette azokat, akiknek jogviszonya év közben szûnt meg. A határozathoz dr. Kiss László és dr. Kukorelli István alkotmánybírák különvéleményt csatoltak.

Az AB 1208/B/2004. számú határozata a köztisztviselök jogállásáról (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.), a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról (Hszt.), valamint a Munka Törvénykönyvéröl szóló jogszabályokban a 13. havi fizetést szabályozó rendelkezések bizonyos részeit semmisítette meg. Ebben a döntésben tehát a ránk vonatkozó Hjt-röl közvetlenül nincs szó, csak közvetve. Egyértelmû, hogy ha a többi jogszabályban a 13. havira vonatkozó részek részben alkotmányellenesek voltak, akkor a mi Hjt-nkben ugyanezek a részek ugyanúgy alkotmányellenesek.

A mi Hjt-nkre legjobban hasonlító Hszt. a döntés után a következö szöveggel maradt hatályban:

„A hivatásos állomány tagja minden naptári évben egyhavi távolléti díjnak megfelelö összegû külön juttatásra jogosult.

A juttatás kifizetéséröl január 16-án – amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követö elsö munkanapon – kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó távolléti díj.”

Látható, hogy a korábban hatályos szöveghez képest kimaradt az a szövegrész, amely úgy szólt, hogy:

„amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll, kivéve ha

– 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van,

– gyermekgondozási segélyben, illetve

– gyermekgondozási díjban részesül”

Nagy valószínûséggel megjósolható, hogy az Országgyûlés a Hjt-t is ekképpen fogja módosítani. Az AB döntése értelmében az idézett részeket 2005. január 01-i hatállyal (tehát visszamenöleg) semmisítette meg, azonban elismerte (Indokolás, I/7. pont), hogy az alkotmányossági probléma ezt megelözöen is fennállott. Az AB a III/4. pontban kimondta, hogy „A Kjt., a Hszt. és a Ktv. kezdettöl fogva (1992. július 1-jétöl, illetve a Hszt. 1996. szeptember 1-jétöl) tartalmaz „tizenharmadik havi fizetésként” emlegetett külön juttatásra jogosító rendelkezéseket.

E szabályokat – lényeges tartalmuk szerint – az jellemezte 2004. február 1-jéig, hogy

– minden naptári évben

– a legalább egyhavi illetményt, távolléti díjat

– a tárgyév végén, illetve azt követöen kellett kifizetni,

– mégpedig a jogviszonyban töltött teljes naptári hónapok után, idöarányosan.

A törvény e szabályokon úgy változtatott, hogy 2004. február 1-jét követöen az a személy jogosult minden naptári évben külön juttatásra, aki „január 1-jén” szolgálati viszonyban, közalkalmazotti vagy köztisztviselöi jogviszonyban, közigazgatási szervnél munkaviszonyban áll. A 2004. február 1-je elött hatályban volt rendelkezések és a 2004. január 1-jét követöen, év közben, február 1-jén hatályba lépö szabályok együttes hatásaként – a 13. havi külön juttatás úgynevezett „0” havi fizetéssé átalakítása következtében – a 2004-es naptári évre esö juttatástól azok, akiknek jogviszonya 2004. december 31-ig bármely okból (pl. felmentéssel, mert az illetö személy nyugdíjasnak minösült) megszûnt, elestek.

A 2004. február 1-je elötti és utáni szabályozás egységes abban, hogy a törvények szerint az érintett személyek „minden naptári évben” jogosultak egyhavi juttatásra. Az ismertetett rendelkezések következtében mégis van olyan naptári év, amelyre ez az elöírás nem érvényesülhet.

Ennek oka az, hogy a 2003. november 24-én kihirdetett törvény olyan naphoz (január 1-jéhez) kötötte a külön juttatást, amely e módosítás hatályba lépése napját (február 1-jét) megelözi.

A külön juttatás új feltételeire való ilyen áttérésre, amikor a régi szabályok szerint már nem, az újak szerint pedig még nem jogosultak az érintett személyek a változatlanul „minden naptári évben” öket megilletö külön juttatásra (mert jogviszonyuk év közben szûnik meg), nincsen elfogadható ésszerû indok; az ilyen szabályozás hátrányos megkülönböztetést jelent, sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését.”

 

***

 

Közlemény

 

Szeptember 23-án szakértöi egyeztetésre került sor a Honvédelmi Minisztérium Jogi és Információvédelmi Föosztályán az Alkotmánybíróság szeptember 12-i döntése után elöállt helyzettel kapcsolatban. Az egyeztetésen Szincsák Gyula alelnök és dr. Hortobágyi Tibor jogi ügyvivö vett részt. A föosztály jelenlévö szakemberei elmondták, hogy az Igazságügyi Minisztérium elöterjesztést nyújtott be a Kormány elé, melyben módosítani kívánják a különbözö foglalkoztatási és jogállási törvények 13. havi fizetést szabályozó elöírásait, beleértve a Hjt. idevonatkozó részét is. A tervezet szerint ismét megteremtödne a lehetösége az idöarányos kifizetésnek, valamint a január 16-án esedékes kifizetés valójában nem „0.” havinak, hanem „13.” havinak minösülne. Ennek jelenleg a 2004. évben, valamint a késöbbiekben szolgálati viszonyukat megszüntetö személyek számára van jelentösége, azonban nem érinti a folyamatosan szolgálati viszonyban állók járandóságait, mivel a 2005. januári kifizetés a 2004. évi külön juttatásnak minösül. Információink szerint a tervezet elöterjesztéséröl a Kormány még nem döntött.

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.
2023-01-31 14:08:05
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány 2021. évi projekt keretében az alapítvány működési költségeinek támogatása és szakmai programjai (tanácsadás, szakmai jogi tájékoztatások) valósulhattak meg.

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

Éleslövészeten bizonyítottak a PzH 2000-es önjáró tüzérségi eszközök a Bakonyban. Bár a típus még igen friss a Magyar Honvédség kötelékében, és ezáltal a kezelőszemélyzetek még javában gyakorolják a különböző eljárásrendeket, annyi már e kezdeti időszakban is bizton állítható, hogy a jól felkészített szakemberek kezében a haditechnikai eszközök eddig ritkán látott eredményeket érnek el.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.