2023. 06. 06. kedd
Cintia, Norbert
: 369 Ft   : 345 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

13.havi illetmények: döntött az Országgyűlés!

Hosz  |  2005. 11. 09., 19:58

Az Alkotmánybíróság szeptemberi határozata alapján a Kormány, illetve az Országgyűlés költségvetési bizottsága a közszféra 13.havi illetménye ügyében törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, melyet november 7-én már el is fogadtak a törvényhozók...

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló, T/17290. számon benyújtott törvényjavaslathoz az alábbi módosító javaslatokat terjesztjük elő :

(9) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonák jogállásáról szóló 2001 . évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hit.) 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„119. § (1) Az állomány tagig egy havi távolléti díjra (tizenharmadik havi illetmény) jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap szolgálati viszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény az állomány tagját időarányosan illeti meg, haa-tárgyévben legalább három havi szolgálati viszonnyal rendelkezik .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál-a (3) bekezdésben foglaltak kivételével nem vehető figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének időtartama.

(3) A (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladig meg -,

a) a keresőképtelenséget okozó betegség,

b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, valamint

c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az állomány tagja átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni.

(4) A tizenharmadik havi illetmény összege a tárgyév december hónapra megállapított távolléti díj összegével egyezik meg.

(5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án,illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni .

(6) Ha az állomány tagjának szolgálati viszonya évközben szünik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon a hivatásos állomány tagig részére ki kell fizetni . Ebben az esetben-a (4) bekezdéstől eltérően- a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított távolléti díj alapján kell meghatározni."

34. & (1) E törvény 33 . &-a 2006. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az Mt.193N.&-ának, a Ktv .49. §-ának, a Kjt . 68. §-ának, az Üszt. 48. §-ának, 81/J . §-ának, valamint 90/K.§-ának, a Hszt.

109. §-ának, az Iasz. 116-117. §-ának és a Hjt. 119. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2005 . év tekintetében is alkalmazni kell, azon személyek esetében, akiknek a jogviszonya 2005 . évben tizenkét hónapon keresztül fennállt.

81/J. § (1) bekezdésének és 90/K.§ (1) bekezdésének„ ,amennyiben január l-jén ügyészségi szolgálati viszonyban áll" szövegrészei, valamint 48 . § (2) bekezdésének e)-g)pontjai, továbbá az Iasz. 116. §-árvak„ ,amennyiben január1-jén igazságügyi szolgálati viszonyban áll" szövegrésze,

117.  § e)-g)pontjai és a Hit. 119. §-ának„ amennyiben január1-jén szolgálati viszonyban áll, kivéve, ha-30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van,-gyermekgondozási segélyben, illetve -gyermekgondozási díjban részesül" szövegrésze .

35. § (1) Azon személyek részére, akiknek közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, a Hszt. és a Hit. szerinti szolgálati viszonya, igazságügyi szolgálati, az Üszt . szerinti ügyészségi szolgálati viszonya, illetve az Mt.193N.§ szerinti munkaviszonya (a továbbiakban együtt : jogviszonya) 2005. január elsejét követően keletkezett, és egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszony 2005 . január 1-jei fennállásának hiányában 2005 . január 17-én az akkor hatályos törvényi rendelkezések szerint egyhavi külön juttatásban nem részesültek, a munkáltató 2006 . január 16-án köteles intézkedni az Mt. 193N.§-ának, a Ktv . 49. §-ának, a Kit . 68. §-ának, a Hszt. 109. §-ának e törvény kihirdetésekor hatályos, illetve az Oszt. 48. § (1) bekezdésének,81/14 (1) bekezdésének és90/K.4 (1) bekezdésének, a Iasz . 116-117. §-árvak és a Hit . 119. §-árvak e törvény 34 . § (2) bekezdésével módosított rendelkezései szerinti egyhavi külön juttatás kifizetése iránt . E munkavállalók 2005 . évre vonatkozóan időarányos juttatásban nem részesíthetők .

(2) Azon személvek részére, akiknek egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonya 2005 . január 1-jén fennállt, azonban az egyhavi külön juttatás kifizetésére 2005 . január 17-én nem került sor, mert a jogviszony e napon 30 napot meghaladó fizetési nélküli szabadság folytán szünetelt, illetőleg az érintett személy gyesben, gyedben részesült, a munkáltató -a 34.&-banmeghatározott kifizetéstől függetlenül - 2006.január16-án köteles intézkedni az Mt .193N.§-ának, a Ktv . 49. §-ának, a Kit. 68. §-ának, a Hszt. 109. §-ának e törvény kihirdetésekor hatályos, illetve az Oszt . 48. § (1) bekezdésének,815.§(1), bekezdésének és90/K.§ (1) bekezdésének, az lasz . 116-117 . §-ának és a Hjt. 119 . §-ának e törvény 34. § (2) bekezdésével módosított rendelkezései szerinti egyhavi külön juttatás kifizetése iránt .

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatás összege megegyezik a jogviszony keletkezése időpontjában irányadó munkabérrel, illetve illetménnyel . A (2) bekezdés szerinti juttatás összege megegyezik a gyes, illetve a gyed folyósításának megkezdését, illetve a fizetés nélküli szabadságot megelőző utolsó munkában töltött telien naptári hónapra kifizetett illetménnyel. Ha az érintett a 2005 . év folyamán a fizetés nélküli szabadságról, gyesről, illetve gyedről visszatért, a (2) bekezdés szerinti juttatás összege a visszatéréskor megállapított illetménnyel megegyezik.

(4) Azon személyeket, akiknek jogviszonya 2004 . február 1-ie és 2004. december 31-e között szünt meg, a 33 . & által megállapított törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával - e törvényi rendelkezés alapján-egyhavi illetmény, illetve annak időarányos része illeti meg, amelynek kifizetése iránt a munkáltató-az érintett személynek legkésőbb 2006 . március 31 . napjáig a munkáltatóhoz írásban benyújtott kérelme alapján a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb harminc napon belül, de legkorábban 2006 . január16-ánköteles intézkedni. A kifizetés alapja az illetménynek a jogviszony megszünésének időpontjában irányadó összege .

(5) A (4) bekezdés alapján nem illeti meg az érintett személyt a külön juttatás, ha 2005 . január 1-jén egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonyban állt, vagy részére a 2004 . évben jogviszonyban töltött időre tekintettel egyhavi juttatás egytizenketted részénél nagyobb összegü külön juttatást kifizettek vagy kifizetnek. Az érintett személy a munkáltatóhoz címzett, a (4) bekezdésben meghatározott kérelmében nyilatkozik arról, hogy megfelel azoknak a feltételeknek, amelyeket a (4)-(5) bekezdés a juttatásra való jogosultsággal kapcsolatban meghatároz ."

                                    Varga Mihály bizottsági elnök

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 05. 16., 07:32
A Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány céljai: a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák állampolgári és szolgálati jogainak védelme, szociális segítségnyújtás. Az SZJA 1%-ának felajánlásával kérjük, járuljon hozzá Ön is az Önsegélyző és Szolidaritási Alap feltöltéséhez...
2023. 05. 09., 13:11
2023. május 03-án lezajlottak a Honvédszakszervezet küldöttgyűlését megelőző képviseleti értekezletek, a nyugállományú tagozat választmányi ülése és a Hosz elnökségi ülés. A szárazföld, légierő, logisztika és közigazgatás képviselethez tartozó alapszervezeti vezetők a megnyitó után tájékoztatást kaptak a Hjt.-vel kapcsolatos egyeztetésekről, a Honvédszakszervezet javaslatairól, valamint a várható változásokról…
2023. 04. 27., 08:39
Tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2023. április 28-án (pénteken) egyéb rendezvények miatt a központi iroda zárva lesz. Mobiltelefonos elérhetőségeken tisztségviselőink ügyletet tartanak.
2023-04-05 13:43:22
A Honvédszakszervezet elnöksége, munkatársai és tisztségviselői minden szakszervezeti tagunknak és családtagjának kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván!
2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.
2023-01-31 14:08:05
A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány 2021. évi projekt keretében az alapítvány működési költségeinek támogatása és szakmai programjai (tanácsadás, szakmai jogi tájékoztatások) valósulhattak meg.

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

Éleslövészeten bizonyítottak a PzH 2000-es önjáró tüzérségi eszközök a Bakonyban. Bár a típus még igen friss a Magyar Honvédség kötelékében, és ezáltal a kezelőszemélyzetek még javában gyakorolják a különböző eljárásrendeket, annyi már e kezdeti időszakban is bizton állítható, hogy a jól felkészített szakemberek kezében a haditechnikai eszközök eddig ritkán látott eredményeket érnek el.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.