2024. 04. 12. péntek
Gyula
: 392 Ft   : 367 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A jogász válaszol

Hosz  |  2006. 01. 03., 17:38

1. Hogyan alakul a GYED-ben, GYES-ben részesülõ anyák különjuttatása (13. havi illetménye)?

Mint arról már többször hírt adtunk, 2006. január 1-tõl a Hjt. 119.§-a a következõképpen rendelkezik:„119.§ (1) Az állomány tagja egy havi távolléti díjra (13. havi illetmény) jogosult, ha a tárgyévben 12 hónap szolgálati viszonnyal rendelkezik. A 13. havi illetmény az állomány tagját idõarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább 3 havi szolgálati viszonnyal rendelkezik.(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idõ számításánál - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vehetõ figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének idõtartama.(3) Az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság idõtartamát, valamint - ha ezek együttes idõtartama a 6 hónapot nem haladja meg -,a) a keresõképtelenséget okozó betegség,b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, valamintc) minden olyan munkában nem töltött idõt, amely alatt az állomány tagja átlagkereset, illetvetávolléti díj fizetésben részesültfigyelembe kell venni.”

Ez tehát azt jelenti, hogy a (3) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt idõszakok csak akkor vehetõk figyelembe, ha azok együttes idõtartama legfeljebb 6 hónapot tesz ki abban az évben, amelyre a 13. havi illetmény kifizetése vonatkozik. A rendes szabadság, valamint a szülési szabadság korlátozás nélkül beszámít.Azok a távol töltött idõtartamok, amelyeket figyelembe kell venni a 13. havi illetmény kiszámításánál, a következõk:- rendes szabadság (alap- és pótszabadság)- szülési szabadság- szolgálatképtelenséget okozó betegség miatti egészségügyi szabadság- 1-30 napig tartó illetmény nélküli szabadság (GYES, GYED, gyermek betegsége, közeli hozzátartozó ápolása, lakásépítés, házastárs (élettárs) tartós külföldi kiküldetése, tanulmányi szabadidõ-kedvezmény esetén)- felmentési idõ azon része, amely alatt mentesítve van a katona a szolgálati kötelezettség teljesítése alól- beteg gyermek ápolása, gondozása miatti egészségügyi szabadság- gyermek születése esetén járó munkaidõ-kedvezmény- tanulmányi szabadidõ-kedvezmény (amennyiben távolléti díj folyósítása történik)- beosztásából történõ felfüggesztés, elõzetes fogvatartás (házi õrizet), ideiglenes kényszergyógykezelés, továbbá a szabadságvesztés büntetés katonai fogházban történõ végrehajtásának idõtartama- állampolgári kötelezettség teljesítése alatt- közeli hozzátartozó halálakor (esetenként legalább 2 munkanap)- kötelezõ orvosi vizsgálat - ideértve a terhességgel összefüggõ orvosi vizsgálatot is - teljes idõtartama- véradás miatt távol töltött teljes idõtartam- ha elháríthatatlan ok miatt nem tud a szolgálati helyén megjelenni- szolgálati viszonyra vonatkozó szabály vagy engedély alapján történõ távollétA felsorolásban igyekeztem minden elképzelhetõ esetet számba venni.

2. Mit jelent a gyakorlatban a szolgálati panaszra nyitva álló határidõ módosítása?

A Hjt. korábbi rendelkezései szerint:„a szolgálati panaszt, a döntés tudomásra jutásától számított 30 napon belül lehet elõterjeszteni:a) a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró intézkedésével végrehajtott állományba vételi, kinevezési, áthelyezési és besorolási okmánnyal, valamint ezek módosításával,b) a szolgálati viszony megszüntetésével,c) a fizetési felszólítással kapcsolatban.”

Minden egyéb esetben az általános elévülési idõn (3 év) belül lehetséges volt a szolgálati panasz benyújtása, amennyiben az állomány tagja valamely döntést sérelmesnek tartott.A január 1-tõl hatályos módosítás értelmében azonban a szolgálati panasz benyújtására nyitva álló határidõ minden esetben 30 napra módosul! A késedelmet ki lehet menteni, de ebben az esetben sem haladhatja meg a döntés meghozatalától számított 1 évet! A késedelmet ebben az esetben indokolni kell.A szolgálati viszonnyal kapcsolatos igény – ha a törvény eltérõen nem rendelkezik – továbbra is 3 év alatt évül el. Ez tehát nem változik, így az idõben benyújtott szolgálati panaszban továbbra is 3 évre visszamenõleg támasztható követelés (igaz, hogy nehezen képzelhetõ el olyan eset, amikor az errõl szóló döntés ilyen késõn jut csak tudomásra).

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

2024. április 12-én, pénteken nem sokkal fél 10 után érkezett meg Kecskemétre a magyar részre készült, PT-ZHP ideiglenes lajstrommal ellátott KC-390-es katonai szállítógép. Helyszíni fotók!

  Háború Művészete magazin

2024. április 12-től három hétig a kecskeméti repülőbázison tartózkodik a magyar részre gyártott KC-390 katonai szállítórepülőgép – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.