2024. 04. 17. szerda
Rudolf
: 395 Ft   : 372 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A jogász válaszol

Hosz  |  2006. 02. 02., 17:41

Múlt havi számunkban írtam a jogorvoslati lehetõségek határidejének új szabályozásáról. Az azóta beérkezett nagy számú kérdésekbõl az látszik, hogy vissza kell térni a problémára.

2006. január 1-tõl a Hjt. új szabályt alkotott a szolgálati panaszra, illetve a bírósági eljárásra vonatkozó határidõkrõl.

A szolgálati panaszt a Hjt. a következõképpen szabályozza:

217. § (1) Az állomány tagja vagy meghatalmazása alapján képviseletében az érdek-képviseleti szerv és jogi képviselõje, ha a szolgálati vi¬szonyára vonatkozó, e törvény 222. § (1) bekezdésében nem szabályozott határozatot, parancsot, intézkedést vagy mulasztást (a továbbiakban együtt: döntés) sérelmesnek tartja, szolgálati panaszt terjeszthet elõ.(2) A szolgálati panaszt a döntés tudomásra jutásától számított 30 napon, de legfeljebb a döntés meghozatalától számított egy éven belül lehet benyújtani.

A gyakorlatban ez tehát azt jelenti, hogy a döntés tudomására jutásától számítva 30 nap áll az állomány tagjának rendelkezésére. A döntés akkor jut tudomásra, amikor azt az állomány tagjával közlik, értesítik róla, kézbesítik neki, vagy egyéb más módon tudomást szerez róla (pl. a fizetési értesítõjén látja, hogy nem a megfelelõ mértékû nyelvpótlékot folyósították neki), stb. Nem az számít tehát tudomásra jutásnak, amikor a munkatárs, kolléga, barát, stb. figyelmeztet a jogainkra és szolgálati panasz beadására buzdít, hanem az, hogy a konkrétan sérelmezett döntésrõl mikor szereztünk tudomást, vagy legalábbis mikor kellett volna tudomást szereznünk.

A döntés meghozatalától számított 1 éven túl viszont már nincs lehetõség szolgálati panasz benyújtására. Ezért ha a szolgálati panaszt vi¬szonylag késõn nyújtjuk be, célszerû azonnal igazolni, hogy az mikor és milyen módon jutott a tudomásunkra, amennyiben az nem egyértelmû a címzett számára.

Változott a bírósági útra vonatkozó szabály is a Hjt-ben:

223. § (1) Az állomány tagja a szolgálati viszonyból származó jogvita esetén 30 napon belül keresettel fordulhat a bírósághoz, haa) a szolgálati panaszát elutasították vagy jogszabályban elõírt határidõn belül nem bírálták el, illetõleg az elsõ fokú határozat elleni fellebbezését elutasították;b) a sérelmezett döntést a miniszter hozta;c) az a)-b) pontba nem tartozó, alanyi jogon biztosított jogosultságokkal kapcsolatban hozott döntés vagy intézkedés, illetve ezek elmulasztása miatt joghátrány érte.(5) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõ jogvesztõ.

A változás az (5) bekezdést érintette, mert ezentúl a 30 napos határidõ elmulasztása jogvesztõ! Nincs tehát a továbbiakban lehetõség arra, hogy késedelmünket igazolhassuk.

A HJT. VÁLTOZÁSAI 2006. JANUÁR 1-TÕL

Idén ismét változott a hivatásos és szerzõdéses katonák jogállásáról szóló törvény, a Hjt. A változások közül csak azokat szeretném részletesen ismertetni, amelyek tényleges kihatással vannak a katonák mindennapi szolgálatteljesítési viszonyaira.

Változott néhány definíció a 2.§-ban:- állományilletékes parancsnok- szövetséges fegyveres erõk- elõmeneteli bizottság- külföldi szolgálat teljesítésének formái- az önkéntes tartalékos állomány tagja- készenléti jellegû beosztás- mûveleti terület

A készenléti jellegû beosztás definícióját – az érintettek nagy számára tekintettel – ismertetem: „2.§ (39) Készenléti jellegû beosztás: azok a külön jogszabályban meghatározott beosztások, ahol a beosztási feladat nem kíván állandó szolgálatteljesítést a szolgálat teljes idõtartama alatt, hanem olyan igénybevétellel jár, amely részben lehetõvé teszi az állomány tagjának pihentetését.“ Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy a hivatkozott „külön jogszabály” megalkotása jelenleg folyamatban van, melynek véleményezésében tevékenyen részt vállal szakszervezetünk!

A szabad mozgással és a tartózkodási hely szabad megválasztásával kapcsolatos korlátozás a következõképpen módosult:

19.§ (3) Az állomány nemzetközi feladat végrehajtására felajánlott al¬egységhez tartozó tagja a feladatteljesítést engedélyezõ közjogi döntést követõen a szolgálati helye szerinti települést, illetve - amennyiben az nem esik egybe lakóhelyével - a lakóhelye szerinti települést csak az állományilletékes parancsnok engedélyével hagyhatja el, illetve utazhat külföldre.

20.§ (3) A nemzetközi feladat végrehajtására felajánlott alegység állományának tagja visszarendeléséhez a szolgálati elöljáró döntése is elégséges a feladatteljesítést engedélyezõ közjogi döntést követõen.

A lelkiismereti és vallásszabadságra vonatkozó rendelkezés a következõ elõírással egészült ki:

25.§ (6) Mûveleti területen a váltásonként 150 fõt meghaladó létszámot elérõ alegység szolgálatteljesítése esetén a vallásgyakorlást a Tábori Lelkészi Szolgálat a tevékenységben részt vevõ tábori lelkésszel biztosítja.

Következõ havi számunkban ismertetem a Hjt. további változásait.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

Folytatódik a Hadak útján hadtörténeti előadás-sorozat Nagykanizsán, a Halis István Városi Könyvtárban: 2024. április 24-én, 18 órától az egyik legeredményesebb magyar vadászpilótáról, vitéz nemes Molnár László főhadnagyról hallgathatunk meg egy előadást.

  Háború Művészete magazin

„A második világháború alatt legalább huszonnégy – amerikai és szovjet – légitámadás érte Győr városát – legalább ennyiszer zúgtak a szirénák, omlottak le az épületek és menekültek az óvóhelyekre az emberek a bombázások elől.”
Széchenyi 2020 europai szociális alap.