2024. 04. 24. szerda
György
: 394 Ft   : 368 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

A szolgálati járandóságosok 2023. augusztus 31-ig korlátozás nélkül dolgozhatnak a közszférában

2022. 08. 31., 12:41

“A közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében” 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig nem szüneteltethető azon személy szolgálati járandóságának a folyósítása, akit a 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatnak.

A kormányrendelet itt letölthető:

 

268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet - az öregségi nyugdíj és egyes más

ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek tovább foglalkoztatásának

Hatály: közlönyállapot (2022.VII.29.)

------------------------------------------------------------

268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások

folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek tovább foglalkoztatásának veszélyhelyzeti

szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban

fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI.

törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a

továbbiakban: Tny.) 83/C. §-ától, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenyt.)

11/A. §-ától eltérően - a (2) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig nem szüneteltethető

azon személy öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, szolgálati járandóságának, átmeneti bányászjáradékának, illetve

táncművészeti életjáradékának (a továbbiakban együtt: ellátás) a folyósítása, aki

a) közalkalmazotti jogviszonyban,

b) egészségügyi szolgálati jogviszonyban,

c) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,

d) honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,

e) kormányzati szolgálati jogviszonyban,

f) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,

g) politikai szolgálati jogviszonyban,

h) biztosi jogviszonyban,

i) köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati

jogviszonyban,

j) bírói szolgálati viszonyban,

k) igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,

l) ügyészségi szolgálati viszonyban,

m) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati

jogviszonyban vagy

n) hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonyban

áll.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a (4) bekezdés szerinti rendeletben foglalt kivétellel -

a) az (1) bekezdésben meghatározott jogviszony létesítésének

időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig nem szüneteltethető az

ellátás folyósítása, ha az ellátásra jogosult (1) bekezdés szerinti

jogviszonya 2022. augusztus 31. napját követően jön létre,

b) az ellátás kezdő időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig nem

szüneteltethető az ellátás folyósítása, ha az (1) bekezdés szerinti

jogviszonyban álló személy ellátását 2022. augusztus 31. napját követő

kezdő időponttól állapítják meg.

(3) A jogviszonyra irányadó jogszabályban foglaltaktól eltérően a

Kormány hozzájárulása, illetve engedélye nélkül foglalkoztatható 2022.

szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig az (1) bekezdés

szerinti jogviszonyban az a személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt

betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt

megszerezte, feltéve, hogy a jogviszonyra irányadó jogszabály a

nyugdíjasként történő foglalkoztatást lehetővé teszi.

(4) A Kormány rendeletben meghatározhatja az (1) bekezdés szerinti

jogviszonyok vonatkozásában azokat az eseteket, amelyek tekintetében

az (1)-(3) bekezdés nem alkalmazandó.

(5) Az ellátásra jogosult - az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban álló -

személy a foglalkoztatója nyilatkozatával igazolhatja, hogy az ellátása e

rendelet alapján folyósítható. A foglalkoztató nyilatkozatának

tartalmaznia kell az (1) bekezdés szerinti jogviszony fennállására és

keletkezésének időpontjára vonatkozó adatokat, valamint azokat az

adatokat, amelyekből megállapítható, hogy nem állnak fenn a (4)

bekezdés szerinti rendeletben meghatározott kivételek.

2. § (1) Ha az ellátás folyósítása 2022. augusztus 31-én szünetel, az 1.

§ (4) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott kivétellel a

nyugdíjfolyósító szerv kérelemre dönt az ellátás - 2022. szeptember

1-jétől történő - újbóli folyósításáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a

foglalkoztatónak az 1. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a

kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban

fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa

magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI.

törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres

konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi

következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény

hatályvesztésekor hatályát veszti.

Forrás: Jogtár

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.
2024-02-13 13:05:08
2024.02.14-16-ig a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet személyes ügyfélfogadása technikai okok miatt (karbantartás) szünetel. Ezúton is köszönjük elhelyezési feltételeink jobbítását a HM HIM-nek! Telefonos ügyelet a 0670-374-30-83-as telefonszámon.

  JETfly Magazin

Májusi programajánlónkban sok repülős programot találhatnak Olvasóink, hiszen repülőnapok, családi napok, nyílt napok és egyéb rendezvények is várják a látogatókat!

  Háború Művészete magazin

Május első hetében rendezik meg a Maláj Királyi Haditengerészet napját, melyre már javában zajlik a felkészülés: a mai napi gyakorlás során, 2024. április 23-án, két forgószárnyas ütközött össze és zuhant le.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.