2024. 07. 15. hétfő
Henrik, Roland
: 391 Ft   : 359 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Szja-bevallás 2020: így kell elvégezni

2020. 03. 02., 15:24

A munkáltatók, kifizetők által a 2019. évi jövedelmekről benyújtott bevallások, kötelező adatszolgáltatások és a rendelkezésére álló egyéb adatok alapján a NAV az idén is elkészíti minden magánszemély számára a személyi jövedelemadó (szja) bevallás tervezetét. Cikkünk a bevallási tervezetre, illetve a az érvényes bevallásra vonatkozó fontos tudnivalókat ismerteti.

A 2019. évi jövedelmek bevallásának határideje 2020. május 20.

Aki rendelkezik ügyfélkapu-regisztrációval, adóbevallási tervezetét 2020. március 15-étől tekintheti meg (számítógépen, okostelefonon, tableten) az erre a célra kialakított webes felületen, majd azt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül történő azonosítást követően, vagy a NAV SZJA aloldalán (www.nav.gov.hu/szja/szja) az eSZJA ikonra kattintva tudja kiegészíteni, illetve módosítani.

Az ügyfélkapun keresztüli elektronikus adóbevallás megtételéhez valamelyik okmányirodában, kormányablakban, NAV ügyfélszolgálatén egy alkalommal (érvényes személyi igazolvánnyal) személyesen kell megjelenni egy azonosítási eljárás, regisztráció lebonyolítása érdekében.

Aki nem rendelkezik ügyfélkapu-regisztrációval, annak 2020. március 16-áig beérkezett kérésére a NAV tértivevényes küldeményként legkésőbb 2020. április 30-áig postán küldi el adóbevallási tervezetét.

A adóbevallási tervezet kérhető

– SMS-ben a +36 (30) 344 4304 telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),

– a NAV honlapján elérhető webűrlapon (http://www.nav.gov.hu/eszja/eszja),

– a NAV honlapjáról letölthető „Kérelem az adóbevallási tervezet papíralapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon,

– postai úton kötetlen levél formában,

– a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (a 1819-es Infóvonalon vagy NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerén) vagy – személyesen a NAV ügyfélszolgálatokon.

Bármelyik esetben a kérelemben fel kell tüntetni azadóazonosító jelet és születési dátumot.

Aki 2020. március 16-áig nem kérte az adóbevallási tervezet postai kiküldését, azt már csak a webes felületen tekintheti meg vagy a NAV ügyfélszolgálatain kérheti ki.

A legfontosabb további tudnivalók és teendők:

A kifizetők és munkáltatók által kiállított, a tervezet ellenőrzéséhez, illetve a bevallás kitöltéséhez nélkülözhetetlen összesített igazolást 2020. január 31-éig, az adóalapot vagy az adót csökkentő kedvezményekhez kapcsolódó) egyéb igazolásokat legkésőbb 2020. február 15-éig kellett megkapni.

Az igazolásokat nem kell a bevalláshoz csatolni, de az elévülési idő végéig (2025. december 31-éig) meg kell őrizni.

Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja, ezért a bevallási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell, ha a kifizető, munkáltató az adót év közben pontosan a kötelezettséggel egyező adóelőleget vont le.

Aki az adóbevallási tervezetével egyetért, és nem kötelezett általános forgalmi adó (áfa) fizetésére, nem mezőgazdasági őstermelő vagy nem egyéni vállalkozó, annak nincs további teendője, a papíron kézhez kapott tervezetét sem kell visszaküldenie a NAV-hoz, mert a személyijövedelemadó-bevallási kötelezettsége a bevallási tervezet adattartalmának megfelelően 2020. május 20-ával automatikusan teljesül. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tervezet szükséges módosításának, kiegészítésének elmulasztása esetén ugyanúgy számolni kell a jogkövetkezményekkel, mint az egyébként beadott bevalásokná.

Az áfa fizetésére kötelezett magánszemélynek, az evaalanynak, a kisadózónak (kata-alanynak), a mezőgazdasági őstermelőnek és az egyéni vállalkozónak viszont önállóan kell elkészítenie és benyújtania szja-bevallását, amelyhez felhasználhatja adóbevallási tervezetének adatait. Figyelem: Ha 2020. május 20-áig a tervezetet az online felületen nem fogadja el, nem javítja (szerkeszti) és nem küldi be, vagy a bevallási kötelezettségét más módon nem teljesíti, akkor nem lesz 2019. évre érvényes személyijövedelemadó-bevallása, azaz mulasztási bírsággal súlytható.

Természetesen az adóbevallási kötelezettséget annak is teljesítenie kell, akinek a NAV valamilyen okból nem készített adóbevallási tervezetet, például, ha 2019-ben nem kifizetőtől volt csak adóköteles jövedelme.

Az adóbevallási tervezet legegyszerűbben a webes kitöltő-ellenőrző programmal (WebNYK) egészíthető ki, vagy módosítható és küldhető be, de kinyomtatva postán vagy az ügyfélszolgálatok valamelyikén személyesen is eljuttatható a NAV-hoz. Fontos, hogy a tervezet online felületen történt módosítása, kiegészítése esetén, feltétlenül elektronikusan is be kell küldeni a kiegészített, vagy a módosított bevallást, mert, ha az elektronikus beküldés elmarad, akkor május 20-án az eredeti – kiegészítés, módosítás nélküli – tervezet válik érvényes személyijövedelemadó-bevallássá (annak jogkövetkezményeivel együtt), ha addig az adózó nem nyújtott be egyébként önállóan elkészített bevallást sem.

Akinek nincs ügyfélkapu-regisztrációja, az adóbevallási tervezet módosítására vagy kiegészítésére a 19SZJA bevallás kitöltésével és benyújtásával van lehetősége. Ebben az esetben a bevallási kötelezettség az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával vagy papíron kitöltött 19SZJA bevallás benyújtásával is teljesíthető. A papíralapú „üres” nyomtatvány letölthető és kinyomtatható, illetve a NAV ügyfélszolgálatain kérhető. A 19SZJA jelű bevalláshoz az ÁNYK programot a www.nav.gov.hu honlap „Nyomtatványkitöltő programok” menüpontja alól néhány kattintással lehet letölteni és telepíteni.

A papír-alapú kitöltött és aláírt bevallás egyik példányát ajánlott küldeményként kell postára adni. A NAV ügyfélszolgálatain beszerezhető bevallási egységcsomagok részét képező borítékban postára adott bevallásért 2020. május 20-áig nem postai díjat kell fizetni.

Fizetendő, visszajáró adó

Ha az adóbevallási tervezet, illetve a bevallás befizetendő adót tartalmaz, akkor azt 2020. május 20-áig kell megfizetni. Aki nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett áfa fizetésére, a személyijövedelemadó-bevallásában (adóbevallási tervezetén) nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott, együttesen 200 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségét legfeljebb hat hónapon keresztül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben teljesíti. A nyilatkozat megtételére előírt határidő (2020. május 20.) jogvesztő, elmulasztása esetén a késedelem igazolására vonatkozó kérelem nem adható be.

Ez a kedvezmény akkor is igénybe vehető, ha a fizetendő személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó együttes összege meghaladja a 200 ezer forintot, de az adózó a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a bevallásban található átvezetési lapon (19SZJA-170-es lap) a személyi jövedelemadóra átvezetteti, és így a tényleges személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége a 200 ezer forintot nem haladja meg.

A fizetési kedvezmény engedélyezéséről a NAV nem küld választ, csak akkor küld értesítést, ha az adózó a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg.

A pótlékmentes részletfizetésről a bevallás 19SZJA-C lapján az (A) blokkban kell nyilatkozni. A részletfizetés időtartama maximum hat hónap lehet. A választott időtartamot a hónapok számával kell megadni. Az egyes részletek összege a jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő adó 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 vagy 1/6 része.

Az első részlet megfizetésének határideje a személyi jövedelemadó megfizetésének határideje, azaz 2020. május 20. a további részletek befizetésének határideje pedig 2020. június 22., július 20., augusztus 24., szeptember 21., október 20.

Aki nem fizeti be határidőben az esedékes részletet, a kedvezményt elveszíti, és a tartozást egy összegben kell kifizetnie, és ekkor a NAV a tartozás fennmaradt részére 2020. május 20-ától késedelmi pótlékot számít fel.

Aki a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg, de tartozását nem tudja egy összegben vagy az előírt határidőre megfizetni, külön kérelemben az általános szabályok szerint kérhet részletfizetést, illetve fizetési halasztást, mely esetben a NAV legfeljebb 500 ezer forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal, legfeljebb 12 havi automatikus pótlékmentes részletfizetést engedélyez. A fizetési kedvezményekre vonatkozó további részletes tudnivalókat a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) az „Információs füzetek” menüpont alatt megtalálható 30. számú információs füzetből tartalmazza.

Visszaigényelhető adó esetén a visszajáró összeget a NAV a bevallás benyújtástól számított 30 napon belül utalja ki a megadott postacímre vagy számlaszámra. Az utalási adatok megadása hiányában a visszaigényelhető összeg az adószámlán marad, mely esetben annak kiutalása később a 2017-es „Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű nyomtatvány benyújtásával kérhető. Figyelem: A visszaigényelt összeget a NAV csak az adózónak utalja vissza, más személy címére vagy más személy számlájára a kiutalást nem teljesíti.

Rendelkezés az adó 1+1 százalékáról

Az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, a nyugdíj-előtakarékossági számlára, valamint a nyugdíjbiztosítási szerződés alapján rendelkezett összegek levonása után fennmaradó befizetett adó 1+1%-áról az online felületen elérhető „1+1%-os nyilatkozat” kitöltésével, a 19SZJA jelű bevallás 19SZJA-EGYSZA lapján vagy az erre a célra kialakított 19EGYSZA jelű önálló nyomtatványon lehet rendelkezni. A rendelkező nyilatkozatot akár a bevallás részeként, akár külön, 2020. május 20-áig kell elektronikusan vagy postán megküldenie a NAV-nak, vagy személyesen benyújtani a NAV ügyfélszolgálatain.

Akinek a munkáltatója vállalja, a rendelkező nyilatkozatát a munkáltatón keresztül is eljuttathatja a NAV-hoz. Ebben az esetben a rendelkező nyilatkozatot lezárt, ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg aláírt postai borítékban 2020. május 10-éig lehet átadni a munkáltatónak.

A rendelkezés érvényességének feltétele az adó megfizetése.

A NAV minden év január 1-jén a honlapján (https://www.nav.gov.hu/nav/szja1-1) teszi közzé a felajánlásra jogosult, regisztrált civil kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét, valamint az egyházak, vallási közösségek, és a kiemelt előirányzat technikai számait.

Figyelem: Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára lehet rendelkezni, mert ellenkező esetben mindegyik nyilatkozata érvénytelen. Szintén érvénytelen a rendelkezés akkor is, ha a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, technikai számot, vagy az téves, vagy olvashatatlan (kivéve, ha a második kedvezményezetti körbe tartozó kedvezményezett a rendelkezésből e nélkül is azonosítható), vagy az adó befizetése a törvényes határidőig nem történt meg.

Aki a személyijövedelemadó-bevallásában nem rendelkezett adójának 1+1%-áról, vagy a rendelkező nyilatkozatot munkáltatója révén nem juttatta el adóhatósághoz, annak 2020. május 20-áig még lehetősége van rendelkezni a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a www.magyarorszag.hu oldalról elérhető, a webes kitöltő- ellenőrző program (WebNYK) segítségével is, továbbá a NAV honlapján közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző program (ÁNYK-AbevJava) segítségével kitöltött 19EGYSZA jelű nyomtatványon is. Az utóbbit kinyomtatva, lezárt postai borítékban, személyesen vagy postán lehet eljuttatnia a NAV-hoz.

A 2020. május 20-ai határidő jogvesztő, a később beadott érvénytelen, igazolási kérelemnek helye nincs.

Forrás: www.ado.hu

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 07. 15., 10:35
Az elmúlt napok ránk törő forrósága tette igazán népszerűvé a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet központi rendezvényét a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont, valamint a hozzátartozó Aquaparki csúszdapark területén, immáron tizennyolcadik alkalommal.
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

„Az elmúlt napok során egy olyan versenynek lehettünk tanúi, ahol a világ legkiválóbb ejtőernyősei mérték össze felkészültségüket, technikai tudásukat, és elhozták ennek a különleges sportnak az izgalmát, szépségét nekünk” – búcsúzott Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese a 46. Ejtőernyős Világbajnokság résztvevőitől a szolnoki RepTárban, július 12-én.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.