2024. 05. 25. szombat
Orbán
: 386 Ft   : 356 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tájékoztatás a Hosz Országos Horgászversenyéről 2018. június 01-02, Dunavarsány

Helyszín: Dunavarsány, Moby Dick horgásztó
Dátum: 2018. június 01., péntek 16:00

A MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár és az MH I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred Hosz alapszervezete 2018. június 01-02-án 24 órás horgászversenyt rendez, melyre 2018. május 18-ig van lehetőség jelentkezni...

HOSZ ORSZÁGOS HORGÁSZVERSENY KIÍRÁS

A Horgászverseny helye: Moby Dick horgásztó (Dunavarsány)

Ideje: 2018.06.01. 16.00 – 2018.06.02. 16.00

Jelentkezési határidő: 2018.05.18. 12.00 óra

A horgászversenyen 3 fős csapatok vehetnek részt.

A Moby Dick horgásztó megközelíthetősége:

Az 51-es főúton Bugyi irányába fordulva az 5202-es úton haladva mint egy 5 percnyi utazás után a Rukkel tó után jobbra fordulva érkezünk meg a tavakhoz.

Koordinátái: 47.28289; 19.0663711

A horgásztó webcíme: http://mobydickhorgaszto.hu/

A versenyre jelentkezni a „Nevezési lap” kitöltésével, majd a kitöltött nevezési lapot a Központi Iroda részére eljuttatva történik a regisztráció.

Központi iroda: Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf. 65.

Fax (városi): 06-1/450-0347, Fax (HM): 02-261-77

Email: iroda@hsz.hu

A horgászversenyen maximum 15 csapat indulására van lehetőség. A csapatok jelentkezését nevezési sorrend alapján vesszük figyelembe! 

Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat
A nevezési díj tartalmazza a három fő részére a nevezés díját, plusz a háromszori étkezést.

Program

 

A Horgászverseny helye:  MOBY DICK horgásztó (Dunavarsány)

Ideje:                              2018.06.01. 16.00 – 2017.06.02. 16.00

Hivatalos programok:

Gyülekező, regisztráció a horgásztónál:                       2018.06.01. 13.30-14.30

Köszöntő, megnyitó, versenyszabályok ismertetése:     2018.06.01. 14.30-14.45

Horgászhelyek kisorsolása:                                         2018.06.01. 14.45-15.00

Horgászhelyek elfoglalása, etetés:                              2018.06.01. 15.00-16.00

Verseny kezdete:                                                       2018.06.01. 16.00

Verseny vége:                                                            2018.06.02. 16.00

Mérlegelés:                                                                Folyamatos (2 óránként) 

Eredményhirdetés:                                                     2018.06.02. 17.00 h

Étkezések rendje:

Vacsora:              18.00 h – 19.00 h                  

Reggeli:                08.00 h – 09.00 h                  

Ebéd:                   14.00 h – 15.00 h                  

Az ételek kiosztása a horgászállásoknál, kiszállítással történik, tálca és műanyag étkészlet biztosításával. A rendezvényen büfé üzemel (sör, üdítő, kávé, csoki, ropi, chips). Melyet a horgásztó biztosít térítés ellenében.

Egyéb rendelkezések:

A horgászhelyek éjszakai megvilágításáról minden csapatnak saját magának kell gondoskodnia. Az eddigi versenyekhez hasonlóan a rakós készségek használata a versenyen nem megengedett. Minden további kérdésre szívesen válaszol a versenybizottság.

Versenybizottság:            Garda Zoltán                      (+36-30/448-0177)

                                      Dr. Daruka Norbert           (+36-20/918-7381)

                                      Lippai Csaba                      (+36-70/3922775

 

 

A VERSENYHORGÁSZAT SZABÁLYAI


Minden versenyző köteles a versenyszabályzat minden pontját betartani. A verseny kezdetét és végét a sorsoláskor bemutatott hangjelzés jelzi, melyeket kötelező betartani. A versenyzők annyi botot tarthatnak és szerelhetnek össze, amennyit akarnak, de egyszerre csak legfeljebb hat (6) bottal horgászhatnak a csapatok. A verseny ideje alatt a csapatok tetszőleges szerelékkel horgászhatnak, botonként maximum két horoggal, szomszédjaikat nem zavarhatják. A verseny ideje alatt fogott minden hal beleszámít a pontozásba! Hármas horog használata tilos! Az elektromos, akusztikus és vizuális kapásjelzők használata megengedett. Engedélyezett a rádió-távjelzős elektromos kapásjelző használata. Folyamatosan etetni kizárólag partról, csak emberi erőn és - ügyességen alapuló eszközökkel lehet. Engedélyezett az etető csúzli, egy vagy két kézzel működtetett cső a bojlik bedobásához, egy vagy két kézzel tartott nagy nyeles kanál, a földre helyezett és mindkét kézzel működtetett csúzli, esetleg gumiszalaggal, rugóval, oldódó tasakkal, oldódó szállal működő eszközök; rakéták, melyek belső átmérője nem lehet nagyobb 50 mm-nél, hossza pedig 200 mm-nél, és horgászbottal dobják be. Etetőhajó és Csónak használata, a verseny ideje alatt TILOS! Halradar használata tilos! A csapatoknak a számukra kijelölt horgászhelyen belül kell horgászniuk. Sátrak (tábor kialakítása), személyes dolgok elhelyezése közvetlenül a horgászhelyen lehetséges. A megakasztott hal sikeres kiemelésében segítség igénybe vehető (csapattárs). A hal kifogása érvényesnek számít akkor is, ha véletlenül a száján kívül akad be a horog. Szándékosan szabálysértő módon kifogni a halat szigorúan TILOS!

Halfogás esetén a kifogott halat a mérlegelésig sértetlenül kell tárolni, majd a mérlegelés, bejegyzés és fotózás után vissza kell engedni. A halak elhelyezésére megnedvesített pontymatrac és min. 2,5m- es gyűrűs haltartó valamint pontyzsák használata kötelező! A halakat gyűrűs haltartóban, pontyzsákban kell élve tartani és verseny ideje alatt a pontyzsáknak teljes terjedelmében a vízben kell lennie. Fém haltartó használata tilos! Minden 5 kg-ot meghaladó hal fogását a versenybizottságnak azonnal jelezni kell. Elegendő pontyzsákkal kell rendelkezniük (minimum 1 db/csapat). Sebfertőtlenítő használata kötelező!• Ha a kifogott hal elpusztul, nem számít bele a versenybe. A „verseny vége” jelzést követően a készségeket azonnal ki kell húzni a vízből, a jelzés után horogra került halakat már nem mérlegeljük. Lefújás előtt történt bevágás esetén a fogott hal beleszámít a versenybe akkor is, ha a fárasztás a jelzés után fejeződik be. A verseny végeztével a horgászhelyet tiszta állapotban kell hátrahagyni. A verseny ideje alatt az „MOBY DICK” horgásztó házirendjét be kell tartani


MÉRLEGELÉS SZABÁLYAI


A mérés folyamatosan kerül végrehajtásra, melynek során a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a rendezők és a versenyzők számára egyaránt. Minden halat a szervezők által biztosított tartóhálóban kell lemérni, ezt benedvesítik, és megállapítják az önsúlyát minden mérés előtt. A tartóhálóknak speciálisan a pontyok lemérésére alkalmas fajtájúaknak kell lenniük. Vízáteresztő és rácsos szerkezetű, lágy, szintetikus anyagból készüljön. Minden kifogott halat külön- külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra, kivéve a kárász és keszegfélék. A méréseket a Versenybizottság hajtja végre. Mérlegelésre és az alapján értékelésre csak élő halak kerülhetnek. Ennek igazolása, hogy a hal mérlegelés után elúszik a versenybíró jelenlétében. Bármilyen más jellegű probléma, kérdés felmerülése esetén a Versenybizottság a helyszínen dönt, és állásfoglalását közli.

SZANKCIÓK


Versenyből való kizárással jár: a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült hal, a halakkal való kulturálatlan bánásmód. Minden figyelmeztetés 10 kg hal levonásával jár az eredményekből. Figyelmeztetés jár azért, ha bárki más a csapattagokon kívül szákol, etet, vagy fáraszt. Figyelmeztetés jár, ha a csapatok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe, valamint a verseny kezdetét jelző hangjelzés előtt horgászni kezdenek. Figyelmeztetés jár, ha a csapattagok valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik, vagy a halakat nem megfelelően tárolják. A Versenybíróság rendelkezik azon joggal mind a versenyek ideje alatt, mind az eredményhirdetés idején, hogy büntetéseket szabjon ki csapatokra, ha azok szabálysértést követnek el. Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben a versenyszervezők állásfoglalásai az irányadóak.

 

ÉRTÉKELÉS
A végső sorrendbe sorolást a szervezők illetve a versenybírák végzik a verseny zárását követően. A fogott összsúly (összes kilogramm) alapján történik a végső sorrend felállítása. Azonos súlyok esetén a legnagyobb súlyú hal megfogásával bíró párost illeti az elsőbbség. Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt a csapatot illeti, akinél nagyobb a fogások átlagsúlya (összes súly/fogások száma). Díjazásra kerül: az I-III. helyezett, a legnagyobb halat kifogó versenyző, a legtöbb halat kifogó versenyző.

MOBY DICK horgásztó HÁZIRENDJE

1. Jelen Horgászrend a Moby-Dick Kft. kezelésében lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen horgászatot folytató vagy ott horgászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki.

2. A Horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII. 29.) VM rendelet (Vhr.), valamint a Magyar Országos Horgászszövetség Országos horgászrendjében foglaltak irányadók. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni.

3. A Horgászrendben foglalt előírások megsértése, a területi jegy részét képez, helyi fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi jegy bevonásra kerül.

4. A területi jegy megváltásával a horgász a Horgászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A tórendszeren ipari kamera rendszer üzemel!

5. A Moby-Dick Kft. fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a területi jegyen és a Moby-Dick Kft. honlapján és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) közzé tesz. Amennyiben a Horgászrendben és a kiváltott területi jegyen szereplő szabályozás egymással ellentétes, a kiváltott területi jegyen feltüntetett rendelkezést kell irányadónak tekinteni.

6. A Moby-Dick Kft.-t a kezelésében lévő vízterületen horgászat közben vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.

A Moby-Dick kft által kiadott területi engedélyek

7. A Moby-Dick Kft. kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen horgászni, illetőleg a vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni csak a Moby-Dick Kft. által kiadott érvényes területi jegy és a horgászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet. A halászati őrök felszólítására ezen dokumentumokat a horgász köteles ellenőrzés céljából átadni.

8. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig az adott tóra érvényes.

9. A Moby-Dick Kft. által kiadott területi jegyek fajtái:

- az engedélyt kiváltó horgász életkora szerint: teljes jogú (felnőtt), kedvezményes ifjúsági vagy gyermek,

- az érvényesség ideje szerint: félnapi, napi, éjszakai, 24 órás, éves.

10. A területi jegyek árai a 9. pontban foglaltak alapján különböznek. Elveszett engedély pótlása csak újbóli megvásárlásával lehetséges.

A horgászat általános szabályai

11. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve tárolni és azt a horgászat befejeztével a területen elhelyezett hulladéktárolókba helyezni. Cigarettacsikkeket eldobálni tilos!

12. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése tilos.

13. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a Moby-Dick Kft. vagy az általa engedélyezett verseny szervezőjének rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt a Moby-Dick Kft. az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat rendelhet el. 14. A horgász köteles magánál tartani golyóstollat, halmatracot melyek meglétét a halőr ellenőrizheti. Az úgynevezett bojlis illetve nagyhalas tavakon pontybölcső használata, nagyméretű merítő szák és sebfertőtlenítő kötelező.

15. A kifogott hal el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, állatok takarmányozására nem használható.

16. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében napi 5 kilógrammnál több etetőanyag bejuttatása tilos.

17. Foglalt hely létesítése nem engedélyezett. Az etetés jelzésére csak dőlő bója alkalmazható, a jelöléseket a horgászat befejeztével el kell távolítani.

18. A csónakból horgászni és benzinmotoros csónakot használni tilos.

19. A Moby-Dick horgásztavon a lékhorgászat tilos.

20. A behordás csak etetőhajóval és csónakkal engedélyezett. A behordás gumimatracon, úszva, stb. tilos.

21. A horgászhelyet sötétedés után kötelező jól látható módon megvilágítani.

22. A horgász a bevetett horgászeszköztől csak úgy távolodhat el, hogy kapás esetén arra reagálhasson. A bevetett horgászeszköz őrzését, felügyeletét másra bízni tilos.

23. Haltartóban tárolni csak a helyben kifogott halat lehet. A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve kell tartani, vízparton halat tisztítani nem lehet. (darabolás, filézés tilos) Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani. A haltartó szákba helyezett halat cserélni tilos!         

24. Távozáskor a csomagokat és a gépjárművet a halőr felszólítására köteles bemutatni (a halak eltulajdonítása és arra való kísérlet bűntető feljelentést von maga után).           

25. A vízterületen horgászni csak saját felelősségre lehet.

Horgászati és fogási tilalmak, a méret- és mennyiségi korlátozások helyi szabályai

26. Az őshonos halállomány védelmében – a Vhr. szerint nem fogható őshonos halfajokon kívül – egész évben tilos megtartani az alábbi halfajokhoz tartozó egyedeket:

a) compó

b) kősüllő

27.  A kifogott invazív halakat a vízbe visszahelyezni tilos, azokat amennyiben  a horgász nem kívánja megtartani, távozáskor a személyzet részére át kell adni. Ezen halfajok csalihalként csak akkor alkalmazhatóak, ha azokat a Moby-Dick Horgásztavon fogták.                 

28. Négy kilógramm egyedsúlyúnál nagyobb ponty kifogása tilos.

29. A tórendszeren pontymatrac használata kötelező! Nagyhalas tavunkon pontybölcső vagy magfelelő minőségű (nagyméretű) ponymatrac, nagyméretű úgynevezett bojlis merítőháló és sebfertőtlenítő alkalmazása kötelező!

30. Nagyhalas tavunkon és a versenytavainkon horgászkészségenként egy darab horog alkalmazható, csak "elhagyós" késség megengedett, azaz a szerelékek (kosár,ollóm stb.) megütköztetése forgókapoccsal, ütközővel, karabinerrel vagy bármilyen formában tilos. Továbbá ezeken a tavakon fonott dobóelőke használata tilos!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024-05-07 13:18:55
Kedves Tagtársunk! 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának...

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

A Flotprom internetes szakportál 2024. május 2-án közzétett információi szerint a Volga mellett fekvő Zelenodolszkban működő Gorkij Hajógyárban, a hónap folyamán két új hadihajót bocsátanak vízre, a Karakurt-osztályú (Project 22800) Tájfun korvettet és a Project 22160 típusú, Viktor Velikij járőrhajót.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.