2017. 10. 18. szerda
Lukács
: 308 Ft   : 262 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Változik a Munkavédelmi törvény

2017. 05. 26., 10:26

A Munkavédelmi Bizottság elnökétől, Borhidi Gábortól megtudtuk, már felállt az az oldalankét 3 főből álló szakértői bizottság, amely összehangolja a Munkavédelmi törvény módosításához érkezet javaslatokat. Az alábbiakban a munkavállalói oldal javaslatait adjuk közre.

Az ügy előzménye, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi főosztály titkársága felkérte az (országos) Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalát, hogy tegyen javaslatot a Munkavédelmi törvény módosítására. Borhidi Gábor elmondta, a módosítást egyrészt a 2018. január 1-től hatályba lépő eljárási törvényekre tekintettel kell megtenni, másrészt azért, mert jelentősen megváltoztak a jogszabályok. Például a munkavédelmi képviselő választása mára már a 20 fő alatti munkáltatóra kötelező, ráadásul ez – ellentétben a korábbi szabályozással – már nem csak a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatókat érinti. Korábban a kórházakban, intézményekben, óvodákban, iskolákban nem volt ilyen kötelezettség. Látható volt, hogy nagy az érdeklődés, ezért Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár felkérte Nesztinger Péter főosztályvezetőt, hogy tegyen javaslatot a munkavédelmi képviselők jogainak továbbfejlesztésére. Tőle kapta a Munkavédelmi Bizottság azt a felkérést, amelynek igyekszik eleget tenni.

A Munkavédelmi Bizottság úgy döntött, hogy oldalanként 3-3-3 fős szakértői bizottságot állít fel a testület, akik a beérkezett javaslatokat átnézve végleges javaslatokat tesznek le a főosztály asztalára. Jelenleg ez a szakértői munka folyik. Mint a munkavállalói oldal ügyvivője ezúton is szeretném megköszönni azoknak a javaslatait és közreműködését, akik ebben a munkában részt vettek.

Íme, a munkavédelmi képviselők jogainak- és feladatköreinek bővítésére vonatkozó munkavállalói javaslatok:

A Mvt. eredeti paragrafusa

54. § (7) d) új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, xilletve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit;

A módosítási javaslat
54. § (7) d) technológiák megváltoztatása és az új technológiák bevezetését érintő döntés előtt megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit, mindezek megtörténtéig az eredeti technológiát kell fenntartani;
Megjegyzés:
Így fog harmonizálni a kockázatértékeléssel kapcsolatos rendelkezésekkel. A jelenlegi gyakorlatban nincs lehetőségünk a munkavédelmi képviselőket közvetlenül érintő jogellenes munkáltatói intézkedés (mulasztás) ellen kifogást benyújtani. Kezdeményezhetünk, a munkáltató kivizsgálja, ha egyetért intézkedik, ha nem leírja az indokait.

x


A Mvt. eredeti paragrafusa
70. § (1) A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.

A módosítási javaslat
70. § (1) A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés - még a tervezés időszakában történő - előzetes megvitatásában.

x

A Mvt. eredeti paragrafusa
70. § (2) A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján - az (1) bekezdésben meghatározottak mellett - különösen a következő munkáltatói kötelezettségek tekintetében jogosultak tanácskozást folytatni:

A módosítási javaslat
70. § (2) A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján - az (1) bekezdésben meghatározottak mellett - különösen a következő munkáltatói kötelezettségek tekintetében kötelező érdekegyeztetést folytatni:

x


A Mvt. eredeti paragrafusa
70. § (3) A tanácskozás során biztosítani kell a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát.


A módosítási javaslat
70. § (3) Az érdekegyeztetés során biztosítani kell a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
70. § (4) A kiegyensúlyozott részvétel érdekében a munkáltató köteles a munkavédelmi kérdésben intézkedési jogkörrel bíró személlyel képviseltetni magát a tanácskozáson.


A módosítási javaslat
70. § (4) A kiegyensúlyozott részvétel érdekében a munkáltató köteles a munkavédelmi kérdésben intézkedési jogkörrel bíró személlyel képviseltetni magát az érdekegyeztetésen.

x


A Mvt. eredeti paragrafusa
70/B. § (1) Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább húsz fő, és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet (a továbbiakban: testület) hoz létre, amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői.


A módosítási javaslat
70/B. § (1) Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább húsz fő, és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet (a továbbiakban: testület) kell létrehozni, amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői.

x

A Mvt. eredeti paragrafusa
70/B. (7) a) rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket;

A módosítási javaslat
70/B. (7) a) rendszeresen, de félévente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket;


x

A Mvt. eredeti paragrafusa
71. § A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) és a munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell működniük, jogaikat és kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így különösen a szükséges információt (tájékoztatást) a kellő időben egymás részére megadniuk.
A módosítási javaslat
71. § A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) és a munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell működniük, jogaikat és kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így különösen a szükséges információt (tájékoztatást) még a tervezett intézkedés bevezetését érintő döntés előtt egymás részére megadniuk.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
72. § e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;

A módosítási javaslat
72. § e) részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködik a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;

Megjegyzés: Ne csak aláírása szerepeljen a képviselőnek a balesetvizsgálati jegyzőkönyvön. Így rákényszerül a munkaadó pl. a több műszak esetén a műszakonkénti képviselő választásra.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
72. § (2) b) részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására (8. §, 57-58. §-ok), a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is;

A módosítási javaslat
72. § (2) b) részt kell vegyen a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására (8. §, 57-58. §-ok), a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is(…)


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
72. § (2) c) tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést;

A módosítási javaslat
72. § (2) c) a munkáltató köteles tájékoztatni minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést, ideértve a kockázatértékelés helyének és időpontjának megjelölését is.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
72. § (2) e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;


A módosítási javaslat
72. § (2) e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában, az adatvédelmi előírások betartásával;
Megjegyzés: Lehet, ha közvetlenül - nem csak felkérésre - részesei lehetnénk az okok feltárásának több lenne a bejelentés is.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
72. § (4) Amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.


A módosítási javaslat

72. § (4) Amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban, vagy egyéb a munkavédelmet érintő előírásban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e dokumentum (-ok) kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges. Abban az esetben, ha az egyeztetés eredménye sikertelen a dokumentum (-ok) kiadását fel kell függeszteni.
Megjegyzés:
Javasljuk, hogy ahol nincs MvSz, ott is legyen - egyebekben - a munkavédelmi képviselőknek egyetértési jogosultsága, hiszen sok olyan szabályzás van még, amit, ha nincs is munkavédelmi szabályzat, de mindenképpen el kell készítenie a munkáltatónak!
pl: egyéni védőeszköz munkaköri meghatározása, orvosi vizsgálatok rendje, munkahelyek tisztasági osztályba sorolása, tisztálkodó szerek és bőrvédő készítmények juttatási rendje, stb.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
73. § (1) A munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) a 72. § (2) bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározott kezdeményezésére a munkáltatónak intézkednie vagy 8 napon belül válaszolnia kell.

A módosítási javaslat
A munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) a 72. § (2) bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározott kezdeményezésére a munkáltatónak az intézkedésről, vagy elmaradásáról 8 napon belül tájékoztatnia kell.
Megjegyzés:
A több telephellyel rendelkező munkáltatók esetében a munkavédelmi képviselő nehezen tud a tett kezdeményezéseivel kapcsolatos munkáltatói intézkedésről időben meggyőződni személyesen, ezért lenne lényeges ha mind az intézkedésről, mind az elmaradásról tájékoztatást kapjon.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
75. § (1) A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen
a) a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;


A módosítási javaslat kiegészítve:
(…)
a) a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tizenöt százaléka, amelybe nem tartozik bele a munkáltatóval történő tanácskozás, tárgyalás, konzultáció, továbbá a munkabalesetek kivizsgálása.

x


A Mvt. eredeti paragrafusa
75. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, illetve a c) pont szerinti képzés csak rendes munkaidőben történhet, szükség szerint külső helyszínen is megtartható.

A módosítási javaslat
75. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, illetve a c) pont szerinti képzés csak rendes munkaidőben és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzési tevékenység keretében történhet.

Megjegyzés: A képzési kötelezettség előírása a munkavédelmi képviselők jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, de a képzések tartalmi minőségének és megvalósításának szabályozása nélkül nem elegendő feltétel.
A munkavédelmi képviselők képzésével elérendő cél fontossága indokolttá teszi, hogy a képzések felnőttképzési tevékenység keretében történjenek, ami garantálja, hogy a képzések
? kizárólag engedéllyel rendelkező képzők szervezésében;
? szakértő által előminősített képzési program alapján;
? megfelelő végzettségű oktatók alkalmazásával;
? adatszolgáltatási kötelezettség mellett;
? ellenőrzött módon valósuljanak meg.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
76. § (1) A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti.

A módosítási javaslat
76. § (1) A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai gyakorlásában nem lehet akadályoztatva.

x

Az Mvt.- szövegszerű - módosítására érkezett javaslatokon túlmenően az alábbi észrevételek kerültek megfogalmazásra:
1; A hatósági ellenőrzések nem terjednek ki az Mvt. VI. fejezetében foglaltak, különösen a munkáltató részéről történő, betartására. Amennyiben a hatósági ellenőrzés során gyanú merül fel, hogy a munkavédelmi képviselő választás kijelöléses alapon történt, akkor ebben az esetben kérje a választás dokumentumait is. 2; Valamennyi hatósági ellenőrzés során a felügyelők ragaszkodjanak a munkavédelmi képviselő részvételéhez. Az esetleges távolmaradás okát a hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
3; A munkavédelmi képviselő választásával kapcsolatos szabályokat egyértelműen és kizárólag az Mvt.-ben kellene szabályozni.
4; A képviselőnek – adott esetben a foglalkozás-egészségügyi és a munkabiztonsági szakemberrel együtt - legyen joga leállítani vagy leállíttatni a munkavégzést, abban az esetben, ha közvetlenül és súlyosan veszélyeztetett a munkavállaló(-k) egészsége, testi épsége.
5; A munkáltató legyen köteles az alvállalkozói szerződést, szerződéseket – még azok végleges megkötése előtt – a munkavédelmi bizottságnak, ha ilyen nincs a munkavédelmi képviselőnek véleményezés céljából megküldeni.
6; Javasoljuk az Mvt.- 87.§-ban, az „Értelmező rendelkezések” fejezetében a „közvetlen és súlyos veszélyeztetés” fogalmát meghatározni.

 

Forrás: www.liganet.hu

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2017. 10. 10., 10:43
Az év utolsó nagy rendezvényére gyűlt össze 50 taggal a Hosz nyugállományú tagozatának kaposvári alapszervezete azzal a céllal, hogy megemlékezzenek az aradi 13 vértanúról és, hogy köszöntsék a szép kort megélt tagtársaikat.
2017. 10. 03., 09:53
Közel százötven önkéntes területvédelmi (ÖTT) és csaknem száz önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT) vonult be szeptember 27-én az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázisára. A terepfoglalkozások mellett elméleti felkészítésen és alaki foglalkozásokon vesznek részt, a kiképzés zárásaként pedig ünnepélyes keretek között mondják el esküjüket.
2017. 10. 03., 08:57
„A pákozdi csata diadala követendő példát kínál és önbizalommal tölthet el minden magyart, hogy mi is tudunk győzni, és meg tudjuk védeni nemzeti értékeinket, hagyományainkat és hazánkat” - mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, a pákozd-sukorói csata 169. évfordulója alkalmából megtartott megemlékezésen, a pákozdi Katonai Emlékparkban, szeptember 29-én, pénteken. A Honvédszakszervezetet Czövek János elnök képviselte a rendezvényen...
2017-10-03 08:19:06
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Karakas Attila, a Honvédszakszervezet jogsegélyszolgálatának vezetője tárgyalás miatt 2017. október 04-e (szerda) helyett október 03-án (kedden) 14.00-16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hosz Központi Irodában (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b). A bejelentkezés az alábbi telefonszámon történhet...
2017-09-29 11:54:07
Már az év végén megérkezhetnek az első légiszállító repülőgépek a Magyar Honvédséghez – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter szeptember 26-án, kedden a tárca fővárosi épületében tartott sajtótájékoztatóján, miután megbeszélést folytatott Peter Hultqvist svéd védelmi miniszterrel.
2017-09-29 11:50:34
Lehet, hogy húsz év múlva már nem lesz szükség könyvelőkre, adminisztratív feladatokat ellátó irodai munkavállalókra és járművezetőkre, de olyan fiatalokra igen, akik a jövőben is áttekintik az előttük álló kihívásokat. Ahogyan ezt a fiatal ligások 2017. szeptember 22-24-én megtették.
2017-09-29 11:47:44
2017. szeptember 26-án megérkeztek a kedvezményekre jogosító LIGA tagakártyák a szakszervezeti székházba, és hamarosan a MOL-kártyákat is kezükbe foghatják a LIGA Szakszervezetek tagjai. Balázs Norbertet kérdeztük a megújult szolgáltatási csomagról.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

A Lufthansa Csoport légitársaságai mintegy 12,7 millió utast szállítottak 2017 szeptemberében, 17,8%-kal többet, mint az előző év hasonló időszakában. A rendelkezésre álló utaskilométerek száma 11%-kal haladta meg az előző évit, miközben az árbevétel 12,9%-kal nőtt.

  Háború Művészete magazin

Július 31-én új parancsnok került az MH Katonai Közlekedési Központ (MH KKK) élére Bárdos Antal ezredes személyében, aki Fejes Károly alezredestől, az addigi megbízott parancsnoktól vette át a csapatzászlót.