2017. 12. 13. szerda
Luca, Otília
: 314 Ft   : 267 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Változik a Munkavédelmi törvény

2017. 05. 26., 10:26

A Munkavédelmi Bizottság elnökétől, Borhidi Gábortól megtudtuk, már felállt az az oldalankét 3 főből álló szakértői bizottság, amely összehangolja a Munkavédelmi törvény módosításához érkezet javaslatokat. Az alábbiakban a munkavállalói oldal javaslatait adjuk közre.

Az ügy előzménye, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi főosztály titkársága felkérte az (országos) Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalát, hogy tegyen javaslatot a Munkavédelmi törvény módosítására. Borhidi Gábor elmondta, a módosítást egyrészt a 2018. január 1-től hatályba lépő eljárási törvényekre tekintettel kell megtenni, másrészt azért, mert jelentősen megváltoztak a jogszabályok. Például a munkavédelmi képviselő választása mára már a 20 fő alatti munkáltatóra kötelező, ráadásul ez – ellentétben a korábbi szabályozással – már nem csak a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatókat érinti. Korábban a kórházakban, intézményekben, óvodákban, iskolákban nem volt ilyen kötelezettség. Látható volt, hogy nagy az érdeklődés, ezért Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár felkérte Nesztinger Péter főosztályvezetőt, hogy tegyen javaslatot a munkavédelmi képviselők jogainak továbbfejlesztésére. Tőle kapta a Munkavédelmi Bizottság azt a felkérést, amelynek igyekszik eleget tenni.

A Munkavédelmi Bizottság úgy döntött, hogy oldalanként 3-3-3 fős szakértői bizottságot állít fel a testület, akik a beérkezett javaslatokat átnézve végleges javaslatokat tesznek le a főosztály asztalára. Jelenleg ez a szakértői munka folyik. Mint a munkavállalói oldal ügyvivője ezúton is szeretném megköszönni azoknak a javaslatait és közreműködését, akik ebben a munkában részt vettek.

Íme, a munkavédelmi képviselők jogainak- és feladatköreinek bővítésére vonatkozó munkavállalói javaslatok:

A Mvt. eredeti paragrafusa

54. § (7) d) új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, xilletve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit;

A módosítási javaslat
54. § (7) d) technológiák megváltoztatása és az új technológiák bevezetését érintő döntés előtt megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit, mindezek megtörténtéig az eredeti technológiát kell fenntartani;
Megjegyzés:
Így fog harmonizálni a kockázatértékeléssel kapcsolatos rendelkezésekkel. A jelenlegi gyakorlatban nincs lehetőségünk a munkavédelmi képviselőket közvetlenül érintő jogellenes munkáltatói intézkedés (mulasztás) ellen kifogást benyújtani. Kezdeményezhetünk, a munkáltató kivizsgálja, ha egyetért intézkedik, ha nem leírja az indokait.

x


A Mvt. eredeti paragrafusa
70. § (1) A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.

A módosítási javaslat
70. § (1) A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés - még a tervezés időszakában történő - előzetes megvitatásában.

x

A Mvt. eredeti paragrafusa
70. § (2) A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján - az (1) bekezdésben meghatározottak mellett - különösen a következő munkáltatói kötelezettségek tekintetében jogosultak tanácskozást folytatni:

A módosítási javaslat
70. § (2) A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján - az (1) bekezdésben meghatározottak mellett - különösen a következő munkáltatói kötelezettségek tekintetében kötelező érdekegyeztetést folytatni:

x


A Mvt. eredeti paragrafusa
70. § (3) A tanácskozás során biztosítani kell a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát.


A módosítási javaslat
70. § (3) Az érdekegyeztetés során biztosítani kell a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
70. § (4) A kiegyensúlyozott részvétel érdekében a munkáltató köteles a munkavédelmi kérdésben intézkedési jogkörrel bíró személlyel képviseltetni magát a tanácskozáson.


A módosítási javaslat
70. § (4) A kiegyensúlyozott részvétel érdekében a munkáltató köteles a munkavédelmi kérdésben intézkedési jogkörrel bíró személlyel képviseltetni magát az érdekegyeztetésen.

x


A Mvt. eredeti paragrafusa
70/B. § (1) Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább húsz fő, és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet (a továbbiakban: testület) hoz létre, amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői.


A módosítási javaslat
70/B. § (1) Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább húsz fő, és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet (a továbbiakban: testület) kell létrehozni, amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői.

x

A Mvt. eredeti paragrafusa
70/B. (7) a) rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket;

A módosítási javaslat
70/B. (7) a) rendszeresen, de félévente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket;


x

A Mvt. eredeti paragrafusa
71. § A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) és a munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell működniük, jogaikat és kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így különösen a szükséges információt (tájékoztatást) a kellő időben egymás részére megadniuk.
A módosítási javaslat
71. § A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) és a munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell működniük, jogaikat és kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így különösen a szükséges információt (tájékoztatást) még a tervezett intézkedés bevezetését érintő döntés előtt egymás részére megadniuk.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
72. § e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;

A módosítási javaslat
72. § e) részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködik a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;

Megjegyzés: Ne csak aláírása szerepeljen a képviselőnek a balesetvizsgálati jegyzőkönyvön. Így rákényszerül a munkaadó pl. a több műszak esetén a műszakonkénti képviselő választásra.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
72. § (2) b) részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására (8. §, 57-58. §-ok), a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is;

A módosítási javaslat
72. § (2) b) részt kell vegyen a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására (8. §, 57-58. §-ok), a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is(…)


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
72. § (2) c) tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést;

A módosítási javaslat
72. § (2) c) a munkáltató köteles tájékoztatni minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést, ideértve a kockázatértékelés helyének és időpontjának megjelölését is.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
72. § (2) e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;


A módosítási javaslat
72. § (2) e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában, az adatvédelmi előírások betartásával;
Megjegyzés: Lehet, ha közvetlenül - nem csak felkérésre - részesei lehetnénk az okok feltárásának több lenne a bejelentés is.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
72. § (4) Amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.


A módosítási javaslat

72. § (4) Amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban, vagy egyéb a munkavédelmet érintő előírásban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e dokumentum (-ok) kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges. Abban az esetben, ha az egyeztetés eredménye sikertelen a dokumentum (-ok) kiadását fel kell függeszteni.
Megjegyzés:
Javasljuk, hogy ahol nincs MvSz, ott is legyen - egyebekben - a munkavédelmi képviselőknek egyetértési jogosultsága, hiszen sok olyan szabályzás van még, amit, ha nincs is munkavédelmi szabályzat, de mindenképpen el kell készítenie a munkáltatónak!
pl: egyéni védőeszköz munkaköri meghatározása, orvosi vizsgálatok rendje, munkahelyek tisztasági osztályba sorolása, tisztálkodó szerek és bőrvédő készítmények juttatási rendje, stb.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
73. § (1) A munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) a 72. § (2) bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározott kezdeményezésére a munkáltatónak intézkednie vagy 8 napon belül válaszolnia kell.

A módosítási javaslat
A munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) a 72. § (2) bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározott kezdeményezésére a munkáltatónak az intézkedésről, vagy elmaradásáról 8 napon belül tájékoztatnia kell.
Megjegyzés:
A több telephellyel rendelkező munkáltatók esetében a munkavédelmi képviselő nehezen tud a tett kezdeményezéseivel kapcsolatos munkáltatói intézkedésről időben meggyőződni személyesen, ezért lenne lényeges ha mind az intézkedésről, mind az elmaradásról tájékoztatást kapjon.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
75. § (1) A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen
a) a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;


A módosítási javaslat kiegészítve:
(…)
a) a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tizenöt százaléka, amelybe nem tartozik bele a munkáltatóval történő tanácskozás, tárgyalás, konzultáció, továbbá a munkabalesetek kivizsgálása.

x


A Mvt. eredeti paragrafusa
75. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, illetve a c) pont szerinti képzés csak rendes munkaidőben történhet, szükség szerint külső helyszínen is megtartható.

A módosítási javaslat
75. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, illetve a c) pont szerinti képzés csak rendes munkaidőben és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzési tevékenység keretében történhet.

Megjegyzés: A képzési kötelezettség előírása a munkavédelmi képviselők jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, de a képzések tartalmi minőségének és megvalósításának szabályozása nélkül nem elegendő feltétel.
A munkavédelmi képviselők képzésével elérendő cél fontossága indokolttá teszi, hogy a képzések felnőttképzési tevékenység keretében történjenek, ami garantálja, hogy a képzések
? kizárólag engedéllyel rendelkező képzők szervezésében;
? szakértő által előminősített képzési program alapján;
? megfelelő végzettségű oktatók alkalmazásával;
? adatszolgáltatási kötelezettség mellett;
? ellenőrzött módon valósuljanak meg.


x


A Mvt. eredeti paragrafusa
76. § (1) A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti.

A módosítási javaslat
76. § (1) A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai gyakorlásában nem lehet akadályoztatva.

x

Az Mvt.- szövegszerű - módosítására érkezett javaslatokon túlmenően az alábbi észrevételek kerültek megfogalmazásra:
1; A hatósági ellenőrzések nem terjednek ki az Mvt. VI. fejezetében foglaltak, különösen a munkáltató részéről történő, betartására. Amennyiben a hatósági ellenőrzés során gyanú merül fel, hogy a munkavédelmi képviselő választás kijelöléses alapon történt, akkor ebben az esetben kérje a választás dokumentumait is. 2; Valamennyi hatósági ellenőrzés során a felügyelők ragaszkodjanak a munkavédelmi képviselő részvételéhez. Az esetleges távolmaradás okát a hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
3; A munkavédelmi képviselő választásával kapcsolatos szabályokat egyértelműen és kizárólag az Mvt.-ben kellene szabályozni.
4; A képviselőnek – adott esetben a foglalkozás-egészségügyi és a munkabiztonsági szakemberrel együtt - legyen joga leállítani vagy leállíttatni a munkavégzést, abban az esetben, ha közvetlenül és súlyosan veszélyeztetett a munkavállaló(-k) egészsége, testi épsége.
5; A munkáltató legyen köteles az alvállalkozói szerződést, szerződéseket – még azok végleges megkötése előtt – a munkavédelmi bizottságnak, ha ilyen nincs a munkavédelmi képviselőnek véleményezés céljából megküldeni.
6; Javasoljuk az Mvt.- 87.§-ban, az „Értelmező rendelkezések” fejezetében a „közvetlen és súlyos veszélyeztetés” fogalmát meghatározni.

 

Forrás: www.liganet.hu

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2017. 12. 12., 13:58
A LIGA Szakszervezetek szolgáltatáscsomagja a HungaryCard Turizmus kártyával bővült. Közel 770 partner 1000 elfogadóhelyén érvényes kártyákat a LIGA Szakszervezetek tagjai (kártyától függően) 25-75 százalékos kedvezménnyel tudják megvásárolni.
2017. 12. 12., 14:07
A külföldön munkát vállalók ezentúl egyszerűbben vehetnék igénybe a társadalombiztosítási ellátásokat – legalábbis, ha elfogadják a Bizottság előterjesztését Európai Társadalombiztosítási Szám bevezetéséről.
2017. 12. 01., 11:55
2017. november 30-án a LIGA Tanács tisztújító ülését tartotta Budapesten. A tagszervezetek küldöttei szinte teljes egészében újjáválasztották a korábbi tisztségviselőket, így 99,1 százalékos szavazataránnyal Doszpolyné dr. Mészáros Melindát, a szervezet 2016 májusában megválasztott elnökét.
2017-11-28 12:28:20
Vasárnap kora délután a Vörösmarty téren és környékén szolgálatot teljesítő katonák arra lettek figyelmesek, hogy egy férfi összeesik az utcán. Az MH Katonai Rendészeti Központ állományába tartozó Bagyura János törzszászlós és Dusnoki István szakaszvezető azonnal értesítette az adventi vásár egészségügyi biztosításáért felelős szakembereit.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

Az Orosz Védelmi Minisztérium megbízásából ez év augusztusában az „Orosz Helikopterek” konzorcium belekezdett egy hosszú távú projektbe, mely a jövő nagysebességű harci helikopterét hivatott kifejleszteni.

  Háború Művészete magazin

Elrendelte az orosz csapatok Szíriából történő visszavonásának megkezdését hétfőn Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki villámlátogatásra érkezett Szíriába, a hmejmími orosz légitámaszpontra.