2024. 06. 13. csütörtök
Anett, Antal
: 395 Ft   : 366 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Devizanem-különbözet: nem kell panasszal élni, fizet a szaktárca!

Hosz  |  2008. 04. 22., 14:51

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) április 23-i ülésén - napirend előtt - elhangzott: a devizanem eltérésből adódó különbözet kapcsán a szaktárca arra a döntésre jutott, hogy az érintett személyi kör vonatkozásában az Alkotmánybírósági határozat által megállapított különbözetet a minisztérium automatikusan megállapítja és kifizeti, nem kell tehát szolgálati panaszt beadni. A fórum résztvevői azt is megtudthatták, hogy a szakközépiskola-ügyben a tárca azért fordult Alkotmánybírósághoz, mert a Legfelsőbb Bíróság jogegységi döntésének indoklása nem rögzíti egyértelműen az érintettek körét. A fórumon Szincsák Gyula alelnök, Sörös István elnökségi tag és Takács István területi ügyvivő képviselte szakszervezetünket...

A HÉF április 23-i ülésén a honvédelmi minisztert dr. Lakatos László mérnök vezérőrnagy, a HM tervezési és koordinációs főosztályvezető képviselte, aki egyben a HÉF munkaadói oldal ügyvivői feladatait is ellátta. A soros elnök dr.Alkéri István dandártábornok, a HM védelmi tervezési főosztályvezetője volt, a munkavállalói oldal ügyvivői teendőit pedig Sipos Géza, a BEOSZ elnöke látta el. Az ülésen részt vett dr. Remek Éva, a HÉF titkára is. 

Napirend előtt dr. Lakatos mérnök vezérőrnagy arról tájékoztatta a HÉF résztvevőit, hogy a devizanem eltérésből adódó különbözet kapcsán a Honvédelmi Minisztérium úgy döntött, hogy - az érintett teljes személyi állomány vonatkozásában - az Alkotmánybírósági határozat által megállapított különbözetet a szaktárca automatikusan megállapítja és kifizeti, szolgálati panasszal, illetve egyéb jogérvényesítési lehetőségekkel tehát nem kell élni. Az ezzel kapcsolatos hivatalos közlemény a Párbeszéd honlapon hamarosan olvasható lesz - a szerk. 

Szincsák Gyula alelnök miután megköszönte a megnyugtató döntést, arra figyelmeztetett, hogy bizonyára lesz még számos részlet, amely befolyásolhatja az eljárási rendet.

Ugyancsak napirend előtt a Hosz alelnöke elmondta: a HÉF 2008. március 19-i ülésén napirend előtti felvetésünkre (Mikor kívánja a Miniszter Úr a Koszovóban béketámogató müveletekben részt vevő kontingensek (MH ÖBZ, KFOR szd.) kategóriába sorolását felülvizsgálni, illetve módosítani?) adott válasz kapcsán kérdezzük: Megtörtént, vagy folyamatban van-e, a Koszovóban kialakult helyzet elemzése, értékelése, született-e javaslat, illetve döntés az érintett missziók (KFOR szd. , ÖBZ.) devizaellátmány kiegészítése átsorolásában?

Koszovó függetlenségének kinyilvánítása után a régió biztonsági helyzete megváltozott. A földrajzilag viszonylag szük területen több erőszakos cselekmény történt, valamint ismételten zavargásokra került sor, amelyekben az ENSZ és NATO keretében szolgálatot teljesítő katonák is megsebesültek. Mindezek ellenére a magyar kontingens továbbra is a 3. kategóriába tartozik, így 20% devizaellátmány- kiegészítésben részesül. Mivel a szolgálatteljesítés körülményei romlottak, az állomány veszélyeztetettsége fokozódott, így a HOSZ továbbra is sürgeti a körülmények újraértékelését és az érintett szervezetek magasabb kategóriába sorolását.

A kérdésre reflektáló Pál István ezredes, a HM KPÜ vezérigazgató-helyettese elmondta: Miután megkerestük az illetékes szakmai szervezeteket, válaszokat kaptunk kérdéseinkre, a hamarosan megszülető miniszteri döntés függvényében a HM utasítás módosításra kerülhet.

Napirend előtt elhangzott még:a Honvédszakszervezet információi szerint a tárca az Alkotmánybírósághoz fordult a szakközépiskolai évek beszámításának ügyében. Valóban tett-e ilyen lépést a Honvédelmi Minisztérium, ha igen, milyen szándékkal, illetve miért nem tájékoztatta erről a munkavállalói oldalt?

A kérdésre reagáló dr. Till Szabolcs ezredes, a HM jogi főosztályának helyettes vezetője elmondta: az LB jogegységi döntésének hatálya nem vonatkozik egyértelmüen a Hjt. alá tartozó személyi állományra, tehát a katonákra. Az ezredes még hozzátette, hogy egyértelmüsítésére irányul a beadvány, emiatt fordult a tárca az Alkotmánybírósághoz.

Napirend szerint az első téma ,,A rekonverzió helyzete a nyugállományú, illetve nyugdíjas életre történő felkészítés tapasztalatai, fejlesztésének elgondolásai"címet viselte. Horváth János ezredes, HM személyzeti főosztályvezető-helyettes előterjesztésében - egyebek mellett - kijelentette: a rekonverzió nagyon nehezen müködtethető, ha a haderő-átalakítás miatt jelentős létszámcsökkenés érinti a szervezetet. Szakmailag két üzenetet hordoz a rekonverzió, mint a több lábon álló rendszer lehetősége. Miután elhangzott, hogy jelentős dilemmát jelent a helyes arányok megtalálása, a munkavállalói oldal nevében Szincsák Gyula alelnök - miután kiemelt feladatnak nevezte a rekonverziós teendőket - rákérdezett a szerződéses állomány szerződése lejárta előtti képzésére vonatkozó tapasztalatokra is. Megtudtuk, hogy a munkavállalói oldal számos felvetésére a munkaadói oldal a későbbiekben ad választ.

Az üdülés helyzete, az üdülők állapota, a fenntartásukra, az állagmegóvásukra, a biztosított források és azok felhasználása, a férőhelyek, az igények és a kihasználtság mutatói, valamint a 2007. évben elvégzett kutatások eredményei volt a témája a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály, a HM Védelemgazdálkodási Főosztály, a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. és a ZMNE együttes előterjesztésének.

Lakatos tábornok rövid szóbeli kiegészítője után Szincsák Gyula elmondta, hogy jelentős üzentetet hordoz az állapotfelmérés. Kiderül belőle - mint mondta, - hogy főszezonban átlagban tízévente jut el a katona a honvédségi üdülőkbe. Aki megfordul az üdülőkben, azt tapasztalhatja, hogy nem az oda nem figyelés, hanem a körülmények felelősek a rögzített adatokért, állapotokért. A források biztosítása, az igénybevétel kérdése, illetve az adott üdülő vonzóvá tétele nagyon fontos - mondta a Hosz alelnöke, majd  megkérdezte: amennyiben csak kétezren veszik igénybe a rekreációt, akkor mi a helyzet a többiekkel, illetve, mi az oka a heteken, hónapokon keresztül tartó leállásoknak.

Ezt követően a Hosz alelnöke reményét fejezte ki, hogy ez a kutatási anyag olyan rendszert tud majd körvonalazni, amely az igazságos elosztást, az állomány megelégedését is szolgálja majd.

A levezető elnök javaslatára az oldalak abban állapodtak meg, hogy szakmai egyeztetéseken folytatódik tovább a napirenden szereplő téma vitája, illetve a HÉF következő ülésén még visszatérnek e témára.  Az üdültetési rendszer további átfogó vizsgálatát a szakszervezetek bevonásával javasolja végrehajtani a munkáltatói oldal - emelte ki Sipos Géza oldalügyvivő. A HM képviseletében megjelenő Lakatos tábornok ígéretet tett arra, hogy a tárca eleget tesz a szakszervezetek kérésének és igénybe veszi támogatásukat, építő javaslataikat.

A 94/2007. (HK 17.) HM utasításban elrendelt, a Honvédelmi Minisztérium professzionális haderő kialakítására vonatkozó 2003-2013. közötti humánstratégiájának felülvizsgálatáról és módosító javaslatáról szóló előterjesztést, illetve a Magyar Honvédség humánstratégiája 2008-2017. címet viselő tervezetet zárt ülésen tárgyalta a HÉF.

A hivatásos és szerződéses pályamodell, az előmeneteli rendszer müködése, az előmeneteli szabályok érvényesülésének helyzete, fejlesztésének állapota, kiemelten a tervezhetőség, átláthatóság, egységes követelménytámasztás és az esélyegyenlőség kritériumaira - volt a témája dr. Lakatos László mérnök vezérőrnagy előterjesztésének. A téma aktualitásával kapcsolatban elhangzott, hogy a magyar valóság, a nemrég befejeződött haderő-átalakítás nyomatékkal szólt bele a megvalósításba.

Szincsák Gyula alelnök hozzászólásában kiemelte: a problematika csak súőlyosbodott az elmúlt időszakban, az előmeneteli rendszer azért nem tudott már müködni, mert nem kezelte az átmeneti helyzetet, a belépés problematikáját, s így folyamatos feszültség alakult ki az állomány körében, a szolgálati helyeken. Az előmeneteli rendszernek és az ezt alátámasztó értékelési rendszernek hosszú távon kell müködőképesnek, illetve objektívnak maradnia. Az előterjesztő megköszönte az észrevételeket.

A honvédségi (nőtlen) szállók müködési körülményeiről, az elhelyezési feltételek helyzetéről, a férőhelyek alakulásáról, a müködési szabályok (házirend) korszerüsítésének az egységes szolgáltatási színvonal kialakításának lehetőségeiről Csák Gábor mérnök dandártábornok, a HM Infrastrukturális Ügynökségének vezérigazgatója tartott előterjesztést.

Az előterjesztő elmondta: nagyon vegyes a kép, vannak a kor színvonalán álló, de vannak kritikus állapotban lévő szállók is.

Az oldal véleményét megfogalmazó Hosz nevében Szincsák Gyula elmondta: a Hosz munkatársai 14 szállón 35 nőtlenszállót kerestek fel, melynek tapasztalatait - a helyszínen - át is adták a HÉF résztvevőinek. A cél az állapotfelmérés és az igények megfogalmazása és a szabályzó rendszerrel kapcsolatos problémák felszínre hozatala volt.

A további szakmai egyeztetések kezdeményezése után a Hosz alelnöke azt is kérte, hogy a tárca mihamarabb keresse meg a megoldáshoz szükséges forrásokat. Ha a honvédség egységes munkáltatóként jelenik meg a szállókon, akkor valamennyi nőtlenszállón hasonló szolgáltatásokat kell nyújtani - tette hozzá az alelnök. A szakértői tárgyalások hamarosan tovább folytatódnak.

A HÉF következő ülését május 14-én rendezik.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024-05-15 10:13:12
Sobri Jóska Élménypark 2024.05.26-án és 2024.06.02.-án Egésznapos felhőtlen szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak a Kislődi Sobri Jóska Élmény és Kalandpark...

  JETfly Magazin

Az elmúlt napokban a típus gyártására vonatkozóan kedvező híreket kapott az Eurofighter Typhoon gyártósora, hiszen Olaszország és Németország is vásárolna további példányokat.

  Háború Művészete magazin

Június 11-én és 12-én összesen 13 Gidrán harcjármű érkezik az MH Klapka György 1. Páncélosdandárhoz Tatára – jelentette be a honvédelmi miniszter.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.