2017. 12. 11. hétfő
Árpád
: 314 Ft   : 266 Ft Benzin: 325 Ft/l   Dízel: 323 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tájékoztatás a bírósági eljárásokban történő képviseletről

Hosz  |  2014. 02. 25., 14:16

TÁJÉKOZTATÁS a HOSZ Jogsegélyszolgálata által biztosított jogi tanácsadásról, a bírósági eljárásokban történő képviseletről

1.) A HOSz Jogsegélyszolgálat igénybe vételének a feltétele a HOSZ-tagság igazolása.

2.) Tájékoztatjuk a Honvédszakszervezet tagjait, hogy a HOSz Jogsegélyszolgálata teljes körü, ingyenes szóbeli jogi tanácsadást biztosít a tagok részére.

A szóbeli jogi tanácsadás igénybe vehető:

személyesen a HOSz székhelyén ( 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B),  minden szerdán 14-16 óráig.- telefonon a Jogsegélyszolgálat 06/1-450-0346, vagy dr. Fodor Zita ügyvéd 30/9009 888, illetve 70/334 9697 telefonszámán, - e-mailen a  jog@hsz.hu címen.

3.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti helyszínen és időponton kívül mód van arra, hogy tagjaink igénybe vegyék a JOGPONT+ országos jogi tanácsadó hálózata keretében is az ingyenes jogi tanácsadást, az információk az időpontokról és a helyszínekről a www.jogpontplusz.hu honlapon érhetők el. A szolgáltatásban a HOSZ ügyvédje is részt vesz.

4.) A Honvédszakszervezet ingyenes peres képviseletet – előzetes elnökségi döntés alapján – munkaügyi perekben lát el.

5.) Peres képviseletre vonatkozó igény esetén kérjük, hogy a www.hsz. hu honlapon, a Jogsegélyszolgálat rovatban megtalálható linken szíveskedjék kitölteni a nyomtatványt és a meghatalmazást, és azt a HOSz székhelyére szíveskedjék eljuttatni.

6.) A jogi képviselet ellátását peres ügyekben akkor tudjuk biztosítani, ha az elnökség a kérelmet jóváhagyja, a kereseti kérelem benyújtására legalább 15 nap áll rendelkezésre (szolgálati panaszt elutasító határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a kereseti kérelmet), illetve folyamatban lévő peres eljárás esetén képviselet váltása esetén akkor, ha a következő tárgyalásra való felkészülésre elegendő idő ( minimum 15 nap) áll rendelkezésre, és a jogi képviselet kapacitása erre az időpontra szabad.

7.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a peres képviseletet ingyenesen kizárólag munkaügyi perekben tudjuk ellátni, egyéb peres ügyekben a szóbeli, személyes, telefonos vagy online jogi tanácsadást ingyenesen biztosítjuk.

8.) A HOSZ büntető eljárásokban jogi képviseletet alapvetően nem lát el, kivételt képeznek ez alól azok az esetek, ahol a HOSZ elnöksége egyedi döntése alapján jár el a megbízott ügyvéd.

9.) Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy

- az ingyenes peres képviselet kizárólag a HOSz által biztosított ügyvéd tevékenységére terjed ki, más, a tag által közvetlenül megbízott egyéb jogi képviselet munkadíját nem áll módunkban sem megelőlegezni, sem utólag megtéríteni,- illetve az adott  perrel kapcsolatos, a HOSz által megbízott jogi képviselet munkadíján kívül egyéb felmerülő költségek ( pl. illeték, szakértői díj, esetleges pervesztesség esetén perköltség) megtérítése a tagot terhelik.

10.) A jogi képviseletet akkor tudjuk vállalni, ha

- az érintett tagunk vállalja, hogy ügyével kapcsolatban - a bírósági felhívásokat is beleértve- a Jogsegélyszolgálattal együttmüködik, a kért jognyilatkozatokat megteszi, a jogcselekményeket elvégzi, illetve - tudomásul veszi, hogy a per eldöntéséhez szükséges azon tények bizonyítása, melyek bizonyítottsága a tag érdekében áll, őt terheli, - tudomásul veszi, hogy a megbízás kapcsán valótlan, vagy annak bizonyuló, továbbá késedelmes adatszolgáltatások jogi következményeiért  a felelősség kizárólag őt terheli, az ebből fakadó hátrányok, követelések a HOSz Jogsegélyszolgálatára, a képviseletet ellátó Ügyvédi Irodára ill. az eljáró ügyvédre nem háríthatók át.

Ennek érdekében kérjük, hogy a személyi adatok és elérhetőségek, különösen lakcíme, e-mail címe és telefonszáma változása esetén a Jogsegélyszolgálatot vagy az eljáró  ügyvédet azonnal értesíteni szíveskedjenek.

A jelenlegi hatályos jogi szabályozás alapján polgári perben meghatározottként eljárhat:

a) a fél egyenesági rokona és annak házastársa, az örökbefogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, a jegyes és az élettárs, a háztartás egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;b) a fél pertársa, továbbá pertársának törvényes képviselője vagy meghatalmazottja;c) az ügyvéd és az ügyvédi iroda;d) állami szerv (közigazgatási szerv, intézet, intézmény, hivatal stb.) ügyintézője az állami szervtevékenységével kapcsolatos ügyekben;e) a helyi önkormányzat képviselő-testületének, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatnak a tagja, a jegyző, a főjegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a kerületi hivatal elöljárója, ügyintézője a helyi önkormányzatot, kisebbségi önkormányzatot, továbbá azok szerveit érintő perekben; a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal ügyintézője a hivatalt érintő perekben;f) a szakszervezet a saját tagjának perében, valamint a külön jogszabályban meghatározott perekben;g) az érdekképviseleti célra alapított szervezet saját tagjának olyan perében, amelynek tárgya a szervezet alapszabályában meghatározott érdekképviseleti célok körébe vonható,h) a szövetkezet ügyintézésére jogosult tagja vagy alkalmazottja a szövetkezet pereiben;i) a gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó alkalmazottja munkáltatójának gazdasági tevékenységével kapcsolatos perekben, a gazdálkodó szervezet jogtanácsosa (jogi előadója) pedig azokban a perekben is, amelyekben külön jogszabály képviseletre feljogosítja;j) akit erre külön jogszabály feljogosít (1952. évi III. tv. 67. §-nak (1) bekezdése).Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejü magánokiratba kell foglalni. (1952. évi III. tv. 69 §-nak (2) bekezdése).

Nem lehet meghatalmazott:

a) aki 18. életévét még nem töltötte be,b) aki jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott,c) akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett (1952. évi III. tv. 68. §-a).

Pártfogó ügyvéd kirendelése

A pártfogó ügyvédi képviseletet a jogi segítségnyújtó szolgálat engedélyezi. Az erre irányuló kérelmet a fél lakóhelye, tartózkodási helye, vagy munkahelye szerinti illetékes Megyei Igazságügyi Hivatalnál (Budapesten a Fővárosi Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálatánál, 1116 Budapest, Hausmann Alajos utca 1.) az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, a pert befejező határozatot megelőző tárgyalás berekesztéséig lehet kérni. A fél számára kirendelt pártfogó ügyvéd díját az állam viseli.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2017. 11. 20., 13:59
Még Karácsony előtt a teljes személyi állomány egységesen 45.000 forint utalványban részesül. A honvédelmi miniszter és az érdekképviseleti szervezetek között 2017. november 20-án megállapodás került aláírásra „a Magyar Honvédség személyi állománya 2018. évi egyes illetményjellegű és illetményen kívüli juttatásairól”.
2017. 10. 13., 11:33
A Honvédszakszervezet hagyományaihoz híven ez év végén 2017. december 09-én 15 órai kezdettel ismét megrendezi a Fővárosi Nagycirkuszban tartandó rendezvényét megköszönve ezzel Tagjainknak az egész éves munkát…
2017. 12. 01., 11:55
2017. november 30-án a LIGA Tanács tisztújító ülését tartotta Budapesten. A tagszervezetek küldöttei szinte teljes egészében újjáválasztották a korábbi tisztségviselőket, így 99,1 százalékos szavazataránnyal Doszpolyné dr. Mészáros Melindát, a szervezet 2016 májusában megválasztott elnökét.
2017. 11. 28., 12:31
2017. november 21-én a HR Portál hosszabb interjút közölt a LIGA Szakszervezetek elnökével. A lap dr. Mészáros Melindát többek között a szakszervezetek terveiről, a munkaerő-piaci változásokról és a szakszervezetek-kormány tárgyalásokról kérdezte.
2017-11-28 12:28:20
Vasárnap kora délután a Vörösmarty téren és környékén szolgálatot teljesítő katonák arra lettek figyelmesek, hogy egy férfi összeesik az utcán. Az MH Katonai Rendészeti Központ állományába tartozó Bagyura János törzszászlós és Dusnoki István szakaszvezető azonnal értesítette az adventi vásár egészségügyi biztosításáért felelős szakembereit.
   MÁSOK ÍRTÁK
2017. 03. 03., 12:20
Nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzóirodákban nyújtott szolgáltatásokra, de a példamutató katona a legjobb toborzó.
2017. 03. 03., 12:17
2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé fejlesztik a Magyar Honvédséget.
2017. 01. 13., 16:44

Esküt tettek a határvadászok

Az illegális migráció növekedése miatt tavaly augusztusban határozott a kormány a Készenléti Rendőrség létszámának növeléséről. A határvadászok elsőként hivatásos állományba vett tagjai január 12-én, csütörtökön tették le az esküt.
2017. 01. 13., 16:40
Márciusban érkeznek meg Szolnokra azok a kiképző, felderítő és futárrepülőgépek, amelyeket a cseh Zlin Aircraft gyártócégtől vásároltak meg a Magyar Honvédségnek.

  JETfly Magazin

A megújult szabályoknak köszönhetően minden eddiginél eseménydúsabbnak ígérkezik a Red Bull Air Race 2018-as versenysorozata Master és Challenger kategóriában egyaránt.

  Háború Művészete magazin

Új segítőkre lelt a Kecskeméti Szent László Lions Club a Durgó Tamás őrnagy vezette Bács-Kiskun megyei toborzó iroda katonái személyében, hisz mostantól több esetben közös programokon fognak együtt jótékonykodni.