2024. 04. 18. csütörtök
Andrea, Ilma
: 394 Ft   : 369 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Tájékoztatás a bírósági eljárásokban történő képviseletről

Tájékoztatás a bírósági eljárásokban történő képviseletről
Hosz  |  2014. 02. 25., 14:16

TÁJÉKOZTATÁS a HOSZ Jogsegélyszolgálata által biztosított jogi tanácsadásról, a bírósági eljárásokban történő képviseletről

1.) A HOSz Jogsegélyszolgálat igénybe vételének a feltétele a HOSZ-tagság igazolása.

2.) Tájékoztatjuk a Honvédszakszervezet tagjait, hogy a HOSz Jogsegélyszolgálata teljes körü, ingyenes szóbeli jogi tanácsadást biztosít a tagok részére.

A szóbeli jogi tanácsadás igénybe vehető:

személyesen a HOSz székhelyén ( 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B),  minden szerdán 14-16 óráig.- telefonon a Jogsegélyszolgálat 06/1-450-0346, vagy dr. Fodor Zita ügyvéd 30/9009 888, illetve 70/334 9697 telefonszámán, - e-mailen a  jog@hsz.hu címen.

3.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti helyszínen és időponton kívül mód van arra, hogy tagjaink igénybe vegyék a JOGPONT+ országos jogi tanácsadó hálózata keretében is az ingyenes jogi tanácsadást, az információk az időpontokról és a helyszínekről a www.jogpontplusz.hu honlapon érhetők el. A szolgáltatásban a HOSZ ügyvédje is részt vesz.

4.) A Honvédszakszervezet ingyenes peres képviseletet – előzetes elnökségi döntés alapján – munkaügyi perekben lát el.

5.) Peres képviseletre vonatkozó igény esetén kérjük, hogy a www.hsz. hu honlapon, a Jogsegélyszolgálat rovatban megtalálható linken szíveskedjék kitölteni a nyomtatványt és a meghatalmazást, és azt a HOSz székhelyére szíveskedjék eljuttatni.

6.) A jogi képviselet ellátását peres ügyekben akkor tudjuk biztosítani, ha az elnökség a kérelmet jóváhagyja, a kereseti kérelem benyújtására legalább 15 nap áll rendelkezésre (szolgálati panaszt elutasító határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a kereseti kérelmet), illetve folyamatban lévő peres eljárás esetén képviselet váltása esetén akkor, ha a következő tárgyalásra való felkészülésre elegendő idő ( minimum 15 nap) áll rendelkezésre, és a jogi képviselet kapacitása erre az időpontra szabad.

7.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a peres képviseletet ingyenesen kizárólag munkaügyi perekben tudjuk ellátni, egyéb peres ügyekben a szóbeli, személyes, telefonos vagy online jogi tanácsadást ingyenesen biztosítjuk.

8.) A HOSZ büntető eljárásokban jogi képviseletet alapvetően nem lát el, kivételt képeznek ez alól azok az esetek, ahol a HOSZ elnöksége egyedi döntése alapján jár el a megbízott ügyvéd.

9.) Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy

- az ingyenes peres képviselet kizárólag a HOSz által biztosított ügyvéd tevékenységére terjed ki, más, a tag által közvetlenül megbízott egyéb jogi képviselet munkadíját nem áll módunkban sem megelőlegezni, sem utólag megtéríteni,- illetve az adott  perrel kapcsolatos, a HOSz által megbízott jogi képviselet munkadíján kívül egyéb felmerülő költségek ( pl. illeték, szakértői díj, esetleges pervesztesség esetén perköltség) megtérítése a tagot terhelik.

10.) A jogi képviseletet akkor tudjuk vállalni, ha

- az érintett tagunk vállalja, hogy ügyével kapcsolatban - a bírósági felhívásokat is beleértve- a Jogsegélyszolgálattal együttmüködik, a kért jognyilatkozatokat megteszi, a jogcselekményeket elvégzi, illetve - tudomásul veszi, hogy a per eldöntéséhez szükséges azon tények bizonyítása, melyek bizonyítottsága a tag érdekében áll, őt terheli, - tudomásul veszi, hogy a megbízás kapcsán valótlan, vagy annak bizonyuló, továbbá késedelmes adatszolgáltatások jogi következményeiért  a felelősség kizárólag őt terheli, az ebből fakadó hátrányok, követelések a HOSz Jogsegélyszolgálatára, a képviseletet ellátó Ügyvédi Irodára ill. az eljáró ügyvédre nem háríthatók át.

Ennek érdekében kérjük, hogy a személyi adatok és elérhetőségek, különösen lakcíme, e-mail címe és telefonszáma változása esetén a Jogsegélyszolgálatot vagy az eljáró  ügyvédet azonnal értesíteni szíveskedjenek.

A jelenlegi hatályos jogi szabályozás alapján polgári perben meghatározottként eljárhat:

a) a fél egyenesági rokona és annak házastársa, az örökbefogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, a jegyes és az élettárs, a háztartás egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;b) a fél pertársa, továbbá pertársának törvényes képviselője vagy meghatalmazottja;c) az ügyvéd és az ügyvédi iroda;d) állami szerv (közigazgatási szerv, intézet, intézmény, hivatal stb.) ügyintézője az állami szervtevékenységével kapcsolatos ügyekben;e) a helyi önkormányzat képviselő-testületének, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatnak a tagja, a jegyző, a főjegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a kerületi hivatal elöljárója, ügyintézője a helyi önkormányzatot, kisebbségi önkormányzatot, továbbá azok szerveit érintő perekben; a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal ügyintézője a hivatalt érintő perekben;f) a szakszervezet a saját tagjának perében, valamint a külön jogszabályban meghatározott perekben;g) az érdekképviseleti célra alapított szervezet saját tagjának olyan perében, amelynek tárgya a szervezet alapszabályában meghatározott érdekképviseleti célok körébe vonható,h) a szövetkezet ügyintézésére jogosult tagja vagy alkalmazottja a szövetkezet pereiben;i) a gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó alkalmazottja munkáltatójának gazdasági tevékenységével kapcsolatos perekben, a gazdálkodó szervezet jogtanácsosa (jogi előadója) pedig azokban a perekben is, amelyekben külön jogszabály képviseletre feljogosítja;j) akit erre külön jogszabály feljogosít (1952. évi III. tv. 67. §-nak (1) bekezdése).Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejü magánokiratba kell foglalni. (1952. évi III. tv. 69 §-nak (2) bekezdése).

Nem lehet meghatalmazott:

a) aki 18. életévét még nem töltötte be,b) aki jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott,c) akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett (1952. évi III. tv. 68. §-a).

Pártfogó ügyvéd kirendelése

A pártfogó ügyvédi képviseletet a jogi segítségnyújtó szolgálat engedélyezi. Az erre irányuló kérelmet a fél lakóhelye, tartózkodási helye, vagy munkahelye szerinti illetékes Megyei Igazságügyi Hivatalnál (Budapesten a Fővárosi Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálatánál, 1116 Budapest, Hausmann Alajos utca 1.) az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, a pert befejező határozatot megelőző tárgyalás berekesztéséig lehet kérni. A fél számára kirendelt pártfogó ügyvéd díját az állam viseli.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.

  JETfly Magazin

A magyar főváros légikikötője ismét elnyerte a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címét a World Airport Awards díjátadón. Az idei már zsinórban a tizenegyedik alkalom, amikor a Budapest Airport az utasok visszajelzése alapján kiérdemelte a rangos elismerést.

  Háború Művészete magazin

A Huntington Ingalls Industries newport news-i hajógyárában a közelmúltban kezdték el a befejezéséhez közeledő USS John F. Kennedy (CVN 79) nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó elektromágneses katapultjainak tesztelését.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.