2023. 04. 01. szombat
Hugó
: 381 Ft   : 350 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Sikeres esztendőt zár a Honvédszakszervezet

Hosz  |  2006. 11. 29., 12:08

Megtartotta őszi választmányi ülését a Hosz A Honvédszakszervezet õszi választmányi ülését november 13-án, az MH ÖLTP Zách utcai objektumában tartották. A megjelent száz küldött elõtt Mészáros Géza elnök számolt be az elmúlt hónapok– hivatásos és szerzõdéses katonákat érintõ – szakszervezeti történéseirõl, majd választmányi határozattervezetekrõl vitáztak, az ülés végén pedig új tisztségviselõket választottak és átadták az idei „Szakszervezeti Munkáért” díjakat is.

A rendezvény tisztségviselõinek megválasztása és a választmányi ülés határozatképességének megállapítása után Mészáros Mária levezetõ elnök vette át szót. Miután ismertette és megszavaztatta az ülés napirendjét, az elõzõ választmányi ülés óta eltelt idõszakról szóló elnökségi tájékoztató következett.

Mészáros Géza több gondolat köré szervezte beszámolóját. A rendezvények között kiemelte a családi napok, az aquaparki rendezvény, a szeptember 9-i jubileumi ünnepség, a haderõnemi ülések, az aktuális tájékoztatók, a továbbképzések fontosságát, azok színvonalas és eredményes lebonyolítását.

A katonanõi és a szerzõdéses szekció mûködése az elmúlt idõszakban valamelyest dinamizálódott, ám az érdekek még hatékonyabb artikulációja érdekében további fejlõdés szükséges - tette hozzá. A nyugállományú tagozat által képviselt korosztály továbbra is maximálisan megérdemli a korrekt törõdést, emellett a szervezet-építést is kiemelt jelentõségûnek tartjuk, hiszen a szakszervezet közös érdeke, hogy képzett szakembergárda képviselje a tízezres tagságot – mondta Mészáros Géza.

Az érdekegyeztetés helyzetérõl kijelentette: a Hosz ágazati – Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) – és a szektorális – SZÉF – érdekegyeztetésen történõ részvétele aktív. Az elmúlt idõszakban megtörtént a HÉF megállapodás aláírása, de ugyanígy eredménynek tekintendõ valamennyi, a Hosz szférájába tartozó réteg sikeres érdekképviselete.

A szövetségi élettel kapcsolatban az elnök beszámolt a LIGA és az FRDÉSZ konföderációk mûködésérõl, illetve a Honvédszakszervezet szövetségi teendõirõl, a közös munkában való részvételérõl. Az elnök a Hodosz-szal és a BEOSZ-szal történõ együttmûködést jónak és hatékonynak nevezte. A szakértõi egyeztetésekrõl pedig elmondta, hogy a Hosz tisztségviselõi minden fronton eredményesen képviselik a hivatásos és szerzõdéses katonák érdekeit. A szolgálati nyugdíjjal kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a honvédelmi tárca kapta feladatul az új, méltányosságot is figyelembe vevõ szolgálati nyugdíjrendszer kidolgozását. Ezért aztán a Hosz is markánsan közre fog mûködni annak kimunkálásában - tette hozzá Mészáros Géza.

Az Egység 2002 Kft. mûködésérõl szólva röviden beszélt az új szolgáltatásokról, az ezekkel összefüggõ megállapodásokról és kezdeményezésekrõl. A HM tárca hajlandóságot mutat arra, hogy az albérleti díjat átkonvertálja lízing-díjra - mondta, majd beszámolt arról is, hogy megtörtént az IKH-val a szerzõdésmódosítás, így az eddig veszteségesen mûködõ cserkeszõlõi üdülõt a Hosz visszaadta a tulajdonosnak.

Egy szervezetnek komoly érdeke, hogy szembe tudjon nézni a hibáival, mi ezt az elmúlt idõszakban megtettük, azóta pedig a tagság bizalmát élvezve tesszük a dolgunkat. A Hosz elnöke záró gondolataiban megköszönte a tagság tevékenységét és a bizalmat.

A választmányi ülés - ezt követõen - a befektetési politika határozattervezetének vitájával folytatódott. Heiling Ottó szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy idén a szakszervezet több millió forintot fektetett be különbözõ alapokba. Kérdésekre válaszolva a Hosz alelnöke elmondta, hogy csak a biztonság és a nyereség érdekében foglalkozik ezt követõen is a befektetésekkel a katona-szakszervezet. Az elnökség köteles a választmányt tájékoztatni a befektetések megoszlási arányainak változásairól – zárta gondolatait a beterjesztõ. A Hosz választmánya 2 tartózkodással fogadta el a határozatot.

A Hosz 2007. évi átlag szakszervezeti tagdíjáról szóló határozat-tervezetet dr. Ujfaludi Zoltán ismertette. A 2007. évre a pártoló és önkéntes tartalékos tagok által fizetendõ átlag szakszervezeti tagdíjat 820 Ft/hó összegben állapította meg a választmány.

A nyugállományú tagok 2007. évi tagdíjának emelésérõl szóló határozattervezetet Kása László terjesztette a választmány elé. A nyugállományú tagozat elnöke indoklásában elmondta, hogy az információ-szolgáltatásból adódó, így a mûködési feladatok költségei is jelentõsen megnövekedtek az elmúlt idõszakban. A választmány döntése értelmében – a javaslat szerint – 230 Ft-ra nõtt a havi tagdíj a nyugállományúaknál.

A költségvetés egyes tételeit meghatározó határozattervezetek megvitatása Heiling Ottó elõterjesztésében zajlott. Elsõként az Egység újság elkészítésérõl, majd az Egység újság terjesztésérõl szóló költségvetési adatok hangzottak el. Az egyes Hosz szervek mûködési költségeinek biztosításáról az alelnök elmondta, hogy a képviseleti irodák, szekciók, és ellenõrzõ bizottság finanszírozási kereteit foglalja magába ez a tétel. Az üdültetés támogatásáról Heiling Ottó kijelentette: 2007-ben tervszerûen nem kíván további felújítást kivitelezni a szakszervezet, még az sem dõlt el, hogy a jelenleg 8 évre szóló bérleti szerzõdésnek lesz-e jövõje, ezért a szakszervezet technikailag másképp valósítja meg a támogatást. A fentiek mellett a választmány elfogadta az alapítványi támogatásról és a gépjármûvásárlásról szóló, költségvetést terhelõ tételeket is.

A Hosz 2007. évi költségvetésérõl szóló határozattervezetet szintén Heiling Ottó alelnök terjesztette a választmány elé. Miután összehasonlította a bevételek és a kiadások jövõ évi alakulását, arról is beszélt, hogy a – kialakult belpolitikai helyzetre való tekintettel, az esetleges demonstrációkon való gazdaságilag zökkenõmentes részvétel érdekében – Hosz létrehozott egy demonstrációs alapot. Séber István könyvvizsgáló kiegészítõ hozzászólásában elmondta, hogy a szakszervezet bevételei nem túltervezettek, emellett a kiadások is reálisak. A fejezeti tartalékok növelni fogják a gazdálkodás biztonságát, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a beterjesztett költségvetés megalapozott legyen – tette hozzá a könyvvizsgáló. A választmány ezt az elõterjesztést is elfogadta.

A Hosz 2007. évi fontosabb feladatairól szóló határozattervezetet Szincsák Gyula vezetésével vitatták meg. Az alelnök hangsúlyozta, hogy bõséges tartalommal kell megtölteni a jövõ esztendõ tennivalóit, majd hozzátette, hogy az eredmények több esetben nem tûnnek direkt eredményeknek. Szincsák Gyula ezt követõen röviden szólt az érdekképviseleti-érdekvédelmi területen, a szervezeti élet és a szolgáltatások területén jelentkezõ 2007-es feladatokról is. A választmány ellenszavazat nélkül fogadta el ezt a javaslatot is.

A Hosz elnökségének 2007. évi munkatervérõl szóló határozattervezetet – dr. Ujfaludi Zoltán elõterjesztése után – szintén ellenszavazat nélkül fogadta el a választmány.

A Hosz nyugállományú tagozatának SZMSZ módosításáról szóló napirendi pontot Kása László terjesztette elõ. A nyugállományú tagozat elnöke elmondta, hogy a módosítást a taglétszám növekedése miatti létszámarányos képviselet torzulása indokolta. A javaslatot a választmány elfogadta.

A személyi kérdéseket a Hosz elnöke terjesztette a választmány elé. Ezt követõen, a titkos voksolás után Jáger Tibor nyugállományba vonulása miatt Nagy Károly, eddigi székesfehérvári alapszervezeti vezetõt választották nyugat-magyarországi területi ügyvivõnek. Az ugyancsak nyugállományba vonuló Iváncsik Miklós helyére pedig Tóvári Róbertet (képünkön) választották a légierõ haderõnemi képviselõ helyettesévé.

Az ülés végén a Hosz elnöke – miután megköszönte a nyugállományba vonuló ügyvivõk, dr. Oláh Gábor és Jáger Tibor munkáját – a megválasztott új tisztségviselõknek, így Nagy Károly területi ügyvivõnek és Tóvári Róbert haderõnemi képviselõ helyettesnek, valamint az új „Szakszervezeti Munkáért“ díjasoknak gratulált. A választmányi ülés végén Szabó József ezredes, a HM tervezési és koordinációs fõosztályának helyettes vezetõje a haderõ új struktúrára történõ áttérésérõl tartott részletes szakmai elõadást.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:29:17
A LIGA Szakszervezetek 2022. augusztus 8-án fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd október 12-én Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez a mukavállalók munkába járási költségtérítésének megemelése kapcsán, ahogy erről a honlapunkon is hírt adtunk. Kezdeményeztük a 15 Ft/km-es adómentes térítési összeg megemelését valamint a legalacsonyabb mérték növelését is. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Kormány döntését, amellyel az üzemanyagárak drasztikus emelkedésére reagált, enyhítve ezzel többszázezer munkavállaló napi terhein.
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.

  JETfly Magazin

Áprilisban sem lesz hiány repülős rendezvényekből, előadásokból és beindul a repülőnapos szezon is! Olvasóinknak összegyűjtöttünk néhány programot, amire érdemes lesz ellátogatni.

  Háború Művészete magazin

A honvedelmitabor.hu honlapon április 3-án, hétfőn reggel 9 órától lehet jelentkezni a Magyar Honvédség által szervezett idei nyári gyermektáborokra. Az érdeklődők számára ez nagyon fontos információ, mert egyes táborok esetén egy-két órán belül elfogynak a helyek.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.