2024. 06. 16.
Jusztin
: 398 Ft   : 372 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Hírek, események

Hosz  |  2006. 11. 02., 08:07

Tisztségviselõink Szolnokon és Egerben

Budapesti és kelet-magyarországi alapszervezetek és önálló csoportok képviselõi találkoztak Szolnokon, szeptember 25-én. Az eszmecserét azért szervezték meg, hogy a Honvédszakszervezet szolgáltatási körének bõvítését és annak lehetõségeit megvitassák. A rendezvényen jelen voltak vezetõ tisztségviselõink: Mészáros Géza elnök, dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár, Jáger Tibor, Takács István, Jakubik András területi ügyvivõk, dr. Hortobágyi Tibor jogi ügyvivõ, Czövek János haderõnemi titkár, az Egység 2002 Kft. képviseletében Sárkány Ferenc és Kepics György, valamint a Rend Ker. Zrt. vezetõsége is.

A nap folyamán a helyi média képviselõi: a Szolnok Televízió és az Új Néplap számára adott interjút Mészáros Géza elnök. Késõbb fogadta tisztségviselõinket Orosz Zoltán dandártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred parancsnoka. Az õszinte hangú beszélgetésen megfogalmazódtak a helyõrségben szolgálókat érintõ problémák, és az õket leginkább foglalkoztató kérdések.

A nap záró eseménye az a munkavacsora volt, amelyen a Szolnok helyõrségben települt katonai szervezetek, alapszervezeti és önállócsoportok vezetõi vettek részt és megvitatták az állományt és a szakszervezetet érintõ aktuális kérdéseket, speciális problémákat.

Másnap tisztségviselõink, Szincsák Gyula alelnökkel kiegészülve Egerben, a MH. 24. Bornemisza Gergely Felderítõ Zászlóaljnál tettek látogatást, ahol Kiss László alapszervezeti vezetõ és helyettese, Szegedi Csaba fogadta az érkezõket. Ezután Vízi Sándor alezredes, parancsnok mutatta be a zászlóalj szervezetét, feladatait, tevékenységét, mûködésének körülményeit. Elmondta, hogy a jelenleg rendelkezésre álló feltételrendszer hosszú évek megfeszített, tervszerû munkájának eredménye, amely megvalósulása jelentõs (több milliárdos) beruházások végrehajtását is megkövetelte. Az alegységek és a katonák felkészültségét, hazai és nemzetközi teljesítményét, sok tekintetben a honvédségben egyedülálló képességit kiemelkedõ értéknek ítélte meg.      -JA-

Missziós alapszervezet alakult

Elsõ alkalommal történt meg a Honvédszakszervezet hozzájárulásával, hogy ideiglenes alapszervezet alakult a misszióban részt vevõ szakszervezeti tagok részvételével. A megalakításban a szakszervezeti vezetés, így Mészáros Géza elnök és Jáger Tibor területi ügyvivõ is hathatós segítséget nyújtott.

Az Õr- és Biztosító Zászlóalj 15. váltásának szakszervezeti tagjai, 127-en úgy döntöttek még 2006. júniusában, hogy egy ideiglenes alapszervezetet hoznak létre. Az alakuló ülésen 3 szakszervezeti csoport került létrehozásra, a 25. Klapka György Könnyû Lövészdandár, a 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, valamint a székesfehérvári 43. Vezetéstámogató Zászlóalj és a várpalotai Bakony Harckiképzõ Központ tagságára épülve.

A csoportok vezetõinek Grahovecz Zsolt zászlóst (25. Klapka György Könnyû Lövészdandár), Kiss Eszter õrmestert (64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred), és Vida Tamás fõtörzsõrmestert, az alapszervezet vezetõjévé pedig Tóth László õrnagyot (Szárazföldi Parancsnokság), helyettesévé Mészáros Géza zászlóst (64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred) választották meg a tagok.

Az alapszervezet elsõdleges feladata, hogy távol a szülõföldtõl, a feladatteljesítés helyén is biztosítsa a folyamatos érdekvédelmet, segítse a katonák élet- és munkakörülményeinek javítását, és nem utolsósorban sport és kulturális programokkal segítse a mindennapi fáradalmak kipihenését. Ennek apropójaként került megrendezésre szeptember 30-án a Honvédszakszervezet, I. Koszovói Alapszervezetének Sport- és Kulturális Napja, melyen a zászlóalj állományán kívül részt vett a Pec-ben állomásozó KFOR-1. század, az UNMIK rendõrök csapata, a Magyar Köztársaság Külképviseletének tagjai, valamint a KFOR törzsbe beosztott állomány is.

A résztvevõk kispályás labdarúgásban, röplabdában, dartsban, csocsóban, sakkban, asztaliteniszben, 3200 m-es síkfutásban mérhették össze erejüket. A versengések helyezettjei, illetve kiemelkedõ teljesítményt nyújtó résztvevõi – a Honvédszakszervezet vezetésének felajánlásával – különféle oklevelekkel, ajándékcsomagokkal, érmekkel és kupákkal lettek díjazva.

Részvétnyilvánítás

A Honvédszakszervezet elnöksége az október 6-i tragikus tûzszerész-balesetben elhunyt hivatásos és szerzõdéses katonák családtagjainak õszinte részvétét nyilvánítja.

Az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred tûzszerészeit október 6-án, pénteken 12.30 órakor tragikus baleset érte, miközben egy második világháborús robbanótestet helyeztek el az annak megsemmisítésére kialakított gödörben. Hárman – egy hivatásos és két szerzõdéses katona – azonnal meghaltak. Negyedik társuk (szintén szerzõdéses katona) súlyosan megsérült, õt mentõhelikopterrel az Országos Baleseti Intézetbe szállították. A gépkocsivezetõi feladatot ellátó ötödik társuk nem tartózkodott a robbanás közelében, így nem sérült meg. A hõsi halottá nyilvánított bajtársakat katonai tiszteletadással helyezték örök nyugalomra a tatai és a budapesti sirkertekben.

Katonák – gyerekszemmel

Általános iskolások részére hírdetett rajzpályázatot a MH 5. Bocskai István Könnyû Lövészdandár „Katonák Gyerekszemmel“ címmel. A pályázatra 90 rajz érkezett be.

A pályázat témája az volt, hogy a mai fiatalok hogyan látják a modern hadsereg helyét és szerepét a társadalomban. A beérkezett pályamûveket két kategóriában - alsó és felsõ tagozat - osztályozta a szakavatott, mûvészeti- és rajztanárokból álló zsûri. Az ünnepélyes díjátadásra szeptember 29-én került sor a dandár Kossuth Laktanyájában. A Honvédszakszervezet által felajánlott díjakat Szûcs András dandártábornok, dandárparancsnok adta át a helyezetteknek. Alsó tagozatosok között Tóth Bence 2. osztályos tanuló (Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézmény) érdemelte ki az elsõ díjat. A felsõ tagozatosok közül Salánki Tímea 8. osztályos tanuló (Dr. Földi János Általános és Mûvészeti Iskola, Hajdúhadház) lett a legjobb. A helyezettek mellett mind a kilencven, pályázatot beküldött kisiskolás részt vehet októberben, a dandár által szervezett játékos katonai délutánon.

Smidróczky Róbert

Játék és kirándulás volt a cél

A jó idõ hatására, közkívánatra a közelmúltban rendeztük az idei utolsó paintball játékot. A játékosok most is jeleskedtek, tanúbizonyságot tettek ügyességükrõl. A taktikai bevetéseken – melyet élménydús játékkal fûszereztünk – jól érezték magukat.

A kiránduláson úti cél volt a Budapesti Csodák Palotája és a Jövõ Háza. A kíváncsi kisgyermekek és a szülõk elcsodálkoztak a különbözõ, de mégis logikus, fantasztikus újdonságokon. A bátrak kipróbálhattak minden lehetõséget.

A felnõttek úgy érezték magukat, mint a gyerekek.

Kellemesen, elfáradva utazhattunk haza.

Fórján Sándor János

alapszervezeti vezetõ

Demokratikus keretek és önkorrekció

Megváltozik a nyugdíjrendszer

A LIGA szakszervezetek és Villamosenergia-ipari Szakszervezeti Szövetség közös, október 5-6-i konferenciáján a nyugdíj- és egészségügyi rendszer átalakítása volt a téma. A biztosítási rendszerek és az egészségügy reformjáról szóló elõadásokat követõen Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter volt a vendég, õ a nyugdíjrendszer várható átalakításáról beszélt. A konferencián dr. Oláh Gábor szociális és személyügyi ügvivõ képviselte a Honvédszakszervezetet.

– A kormány külön fórumokat, kereteket teremt az önkorrekcióra. Az érdekegyeztetésben helyet foglalók számára szeretném világossá tenni, hogy a konvergenciaprogram módosítása az országnak lenne rossz. A kormány tagjai készek direkt tárgyalásokat is folytatni – tette hozzá, majd rátért elõadása témájára, arra, hogy mit is gondol a kabinet a nyugdíjrendszerrõl.

A hosszú távú elképzelésekrõl elmondta: a mai rendszerben nem kifizethetõek a nyugdíjak. Az aktívak - inaktívak, a nyugdíjasok és a befizetõk száma arányaiban változik meg. 515 milliárd forinttal egészíti ki ma az állam a befizetéseket. Mindez, illetve ennek emelkedése nem tartható fenn, ez nyilvánvaló.  

dilemma: a minimális nyugdíj kérdése

dilemma: a felosztó-kirovó rendszer helyett mást válasszunk-e? A tõkeszámla-logika vagy a pontrendszer-logika közül az utóbbi fogadható el. A nyugdíjpont megállapítása normatív módon történne.

dilemma: a korhatár kérdése: 2015-ig legalább 5 évvel kell emelni a korhatárt! Az elv csak egy lehet: a várható élettartam közelít a nyugat-európaihoz, úgy kell közelíteni a korhatárt is ehhez! Hatévente másfél évet emelkedik a várható élettartam. Nem menekülni kell a nyugdíjba, hanem az aktív élet fenntartása legyen a távlati cél!

dilemma: a helyettesítési ráta: az aktív fizetésekhez képest mennyi a nyugellátás? Nálunk ez most 64%, de ez nagy csalás, mivel az aktív korú fizetés sok esetben nem annyi, amennyi! Ahogy szûkül a feketegazdaság, úgy ez 50-60%-ra húzható le!

Olyan rendszert akar a kormány, ami elismeri a megszerzett jogokat, a várományt, illetve az átzsilipelés lehetõségét. Két hét múlva a teljes kidolgozott rendszer odakerül az érdekegyeztetés asztalára.

Vagy nyugdíj vagy munkavállalás - ez az eldöntendõ kérdés! - zárta gondolatait a szakminiszter.

Pongó Géza, az FRSZ fõtitkárának kérdéseire válaszolva Kiss Péter (képünkön) elmondta: nem lehet megvalósítani azt, hogy ne emelkedjen a nyugdíjkorhatár. Aki  korhatár elõtt megy nyugdíjba, az dönt: vagy a nyugdíját, vagy a fizetését veszi fel. A kettõt együtt nem viseli el az ország. Szita Róbert

Sikeres sportnap Pusztavacson

A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ (MH VEK) megalakulása 55. évfordulója alkalmából jubileumi sportnapot rendeztek Pusztavacson. Az október 12-én lebonyolított színvonalas programot a Honvédszakszervezet is támogatta.

Az immár hagyományos sportrendezvény programjában - többek között - lövészet, asztalitenisz, tenisz, sakk, kispályás labdarúgás, darts, na és persze a legnépszerûbb ,,katonasportág“, a fõzõverseny szerepelt. A sportlövõk és a focisták a közeli Örkényben versengtek, míg a többi sportág versenyzõi a helyi sportkombinátban mérték össze erejüket.

A színvonalas sportcsemege végén a fõzõverseny ,,termékeit“ fogyasztották el a megjelentek, majd az eredményhirdetésen a legjobbak okleveleket és ajándéktárgyakat vehettek át. A Hosz csapata is jól szerepelt a versenyen: teniszben dr. Ujfaludi Zoltán, kispályás fociban a Sándor Roland vezette csapat, valamint a fõzõversenyben a Besenyei Csaba, Jakubik András és dr. Ujfaludi Zoltán összeállítású együttes is elsõ helyezést ért el. Rajtuk kívül többen második, illetve harmadik helyezést értek el az MH VEK szervezte versenyekben.

Az eredményhirdetés során - a Hosz elnökének nevében - dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár ajándéktárgyat adott át Czikó László mérnök ezredesnek.

Az MH VEK parancsnokának, a Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (HOMNYP) képviseletében Jáger Tibor területi képviselõ nyújtott át emléktárgyat. A résztvevõk már a jóhangulatú eredményhirdetésen megegyeztek abban, hogy 2007-ben újra találkoznak! Mi, a Hosz aktivistái is biztosan ott leszünk!

Hangos gondolkodás

A Magyar Honvédség székesfehérvári alakulatainál tartottak aktuális tájékoztatót a Honvédszakszervezet vezetõ tisztségviselõi. A hivatásos és szerzõdéses katonákat érintõ ügyekrõl – az október 19-én lebonyolított eseményen – Mészáros Géza elnök, Szincsák Gyula alelnök és dr. Oláh Gábor szociális és személyügyi ügyvivõ adott hasznos információkat. Tovább folytatódott a Hosz által kezdeményezett – az elmúlt idõszak tapasztalatai alapján kijelenthetõ, hogy – sikeres aktuális tájékoztatók sorozata. A Hosz elnöke által hangos gondolkodásnak nevezett találkozón, október 19-én a Magyar Honvédség székesfehérvári alakulatai voltak soron.

Az elsõ tájékoztatón az MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj, az MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj, a Fejér Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, valamint az MH HIP dunántúli regionális parancsnokságán dolgozók vettek részt. Délután pedig az MH SZFP és a HM 2.sz TPSZI munkatársai elõtt zajlott a tájékoztató.

A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) munkájáról, az érdekegyeztetés aktuális tevékenységérõl Mészáros Géza kijelentette: a közelmúltban aláírt együttmûködési megállapodás után háromszereplõssé vált a munkavállalói oldal. A Hosz, a Hodosz és a BEOSZ részvételével érdemi munka zajlik, a szakszervezetek hatékonyan, aktívan és eredményesen képviselik az érdekeket.

Ezt követõen Szincsák Gyula a szakmai egyeztetésekrõl adott részletes tájékoztatást. A szakszervezeti vezetõ beszélt a szolgálatiidõ-pótlék, a lakástámogatás, a munkáltatói kölcsön, az elõmeneteli rendszer ügyében folytatott, a HM és a Hosz közötti megbeszélések részleteirõl is.

Ezt követõen dr. Oláh Gábor egészítette ki a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos tudnivalókat. A tájékoztatókat követõ fórumon a Honvédszakszervezet tisztségviselõi adtak válaszokat a felmerülõ kérdésekre, így elsõsorban a személyügyi eljárásokra vonatkozó felvetésekre.

Az aktuális tájékoztatót követõen Demeter Andrea, Kuni Anikó és Földi Gergely, a Budapest Bank (BB) székesfehérvári fiókjának munkatársai a HM és a BB között megkötött, a HM és az MH alkalmazottai számára adott kedvezõ opciókról, így egyebek mellett a folyószámlacsomagról, a privát kölcsönökrõl, valamint a jelzálogalapú adósságrendezõ hitelkonstrukciókról informálta a hivatásos és szerzõdéses katonákat.

A székesfehérvári szakszervezeti nap végén Gyõrössy Ferenc altábornagy fogadta Mészáros Géza elnököt és Jáger Tibor nyugat-magyarországi területi ügyvivõt. A Magyar Honvédség leköszönõ szárazföldi parancsnoka és a két szakszervezeti vezetõ jóhangulatú, baráti megbeszélésen idézte fel az elmúlt idõszak közösen végzett, eredményes tevékenységét. Szita Róbert

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

A legnagyobb nemzetközi légitársaság újabb jelentős lépést tett a légi közlekedés károsanyag-kibocsátásának csökkentéséért. Az Emirates több más járatához hasonlóan, már a Szingapúrból induló repülőgépeit is környezetkímélőbb üzemanyaggal üzemelteti.

  Háború Művészete magazin

Egy új harcjármű rendszerbe állításakor az első lépések egyik legfontosabbika a kezelők vezetési rutinjának megszerzése. A június 11-ei héten az MH Klapka György 1. Páncélosdandár egyik legkorszerűbb eszközével, a Leopard 2A7HU típusú harckocsival gyakorolják a harcjárművezetők többek között a közúton való közlekedést.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.