2024. 07. 15. hétfő
Henrik, Roland
: 391 Ft   : 359 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Az elnökségi ülésekrõl jelentjük

Hosz  |  2006. 11. 02., 08:36

Október 2.A kibõvített elnökségi ülésen elõször a korábbi elnökségi ülés jegyzõkönyvét fogadták el, majd az elnök tájékoztatója következett az elõzõ elnökségi ülés óta eltelt idõszak eseményeirõl és a szervezet elõtt álló feladatokról.

Mészáros Géza - többek között - szólt a honvédelmi miniszter vidéki tájékoztatóinak mondanivalójáról, a szeptember 9-i családi nap sikeres lebonyolításáról, a Rend Ker. Rt. által közvetített szolgáltatáscsomag megvalósításának eddigi tapasztalatairól. Az aláírt HÉF megállapodás fontosságáról, majd a szeptember 20-i HÉF ülésen történtekrõl is részletesen tájékoztatott a Hosz elnöke. Mészáros Géza a szárazföldi haderõnemi gyûlésrõl is szót ejtett, majd a szolnoki és egri aktuális tájékoztatók tartalmi lényegét emelte ki. A szeptember 28-29-i FRDÉSZ elnökségi ülésen történtekrõl, majd a szeptember 29-i, Iváncsik Imre államtitkárral történt személyes találkozóról is beszámolt a szakszervezet elnöke. Ezt követõen az október 14-re tervezett FRDÉSZ-demonstrációval kapcsolatos teendõkre tért ki Mészáros Géza. A Hosz elnöke kijelentette: amennyiben nem lesz garancia az érdemi tárgyalások folytatására, akkor a Hosz is részt vesz az FRDÉSZ által szervezett, mintegy félórásra tervezett demonstráción. Az elnök a résztvevõk várható létszáma, illetve a demonstráció lefolyásának ismertetése mellett arról is tájékoztatta az ülés résztvevõit, hogy október 10-e a határideje a figyelmeztetõ demonstráción történõ részvételrõl születendõ döntésnek.

A folyamatban lévõ egyeztetésekrõl Szincsák Gyula tájékoztatott. A Hosz alelnöke - egyebek mellett - a HÉF-ülésen történtek részleteirõl, a törvénymódosítási elõkészületekrõl; így az illetmény- és nyugdíjrendszer küszöbön álló megváltoztatásáról is beszélt. Az alelnök kijelentette, hogy a miniszteriális szakértõk nem támogatják a szolgálati-idõpótlék (SZIP) bevezetését, ám Szincsák Gyula szerint a SZIP bevezetésérõl mindenképpen meg kell várni a miniszteri állásfoglalást. Ezt követõen az albérleti hozzájárulás átkonvertálási lehetõségeirõl, illetve a lakhatási támogatásról kialakított szakszervezeti álláspontról, emellett a folyamatban lévõ, elsõsorban a készenléti szolgálatokkal kapcsolatos, azt szabályzó HM-rendeletekrõl is beszélt a napirend beterjesztõje.

A 2007. évi költségvetés elõkészítésérõl Heiling Ottó beszélt. Az alelnök kiemelte: megkezdõdött a jövõ évi költségvetés tervezése, melynek során meghatározzák a sarokpontokat. Elhangzott, hogy a 2007-es büdzsé hasonló lesz, mint az idei, s a taglétszám is az ideihez lesz közel. Az átlagtagdíj 830 Ft/fõ jelenleg, s tekintettel arra, hogy a 2007. évi illetmények várhatóan nem fognak emelkedni, ezen a téren sem lesz lényeges változás. 2007 kiemelt rendezvénye a kongresszus, melyre jelentõsebb összeget kell tervezni, s a hagyományos programok sem maradnak el. A 2007-es esztendõ másik nagy rendezvénye az aquaparki látogatással egybekötött családi nap lesz. 

A családi nap tapasztalatairól dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár beszélt. A Hosz fõtitkára példa nélkülinek nevezte az ünnepi eseményt, melyen minden munkacsoport kitûnõen teljesítette vállalt feladatát. Andor Tamás elnökségi tag szerint tökéletes volt a program, jó hírverés, magas színvonalú program volt a családi nap.

A Visegrádi Négyek Találkozójának elõkészületeirõl Heiling Ottó tájékoztatott. A Hosz alelnöke elmondta, hogy az ukrán küldöttség is jelen lesz az október 4-6 közötti találkozón. Azért is fontosak ezek a találkozók, mert az egykori Varsói Szerzõdés tagállamaiban hasonló gondokkal küszködnek az érdekvédelmi szervezetek.

Az EUROMIL rendkívüli kongresszusáról Heiling Ottó számolt be. Megtudtuk, hogy a berlini eseményt összekötötték a Bundeswehr Szövetség megalakulásának félévszázados megemlékezésével. A rendezvényen többek között Angela Merkel kancellár asszony is megjelent, s ez azt igazolja, hogy a legmagasabb állami szinten is fontosank tartják a katonai érdekvédelmet. Az új Euromil elnök a belga szövetség elnöke, Emmanuel Jacob lett.

A tisztségviselõk éves továbbképzésének elõkészületeirõl dr. Ujfaludi Zoltán beszélt. A Hosz fõtitkára elmondta, hogy megvitatják a választmányi határozatokat, a költségvetést, a tagdíjakat, az elnökség jövõ évi munkatervét, valamint személyügyi kérdéseket is. A Hosz elnök elmondta, hogy ezt az alkalmat akarják felhasználni arra, hgy a katonákat érintõ kérdésekrõl konzultáljanak az alapszervezeti- és csoportvezetõk.

A leltár aktuális helyzetérõl dr. Ujfaludi Zoltán tájékoztatott. Folyamatos a munka, az ellenõrzõ bizottság is részt vesz majd az adatok feldolgozásában. Remélhetõleg a Hosz most készülõ nyilvántartása példaadó lesz az alapszervezetek és csoportok számára - mondta a fõtitkár.

Az üdültetés tapasztalatairól, az üdültetésre fordított pénzeszközök felhasználásáról Sárkány Ferenc adott információkat. Az Egység 2002. Kft. ügyvezetõje szerint a viszonylag alacsony kihasználtságot oldani lehetne gyremek- és regeneráló üdültetések bevezetésével, illetve a nem megfelelõ  komfortfokozat fejlesztésével. Ezt követõen Kepics György üdültetési referens és Besenyei Csaba elnökségi tag egészítette ki a beszámolót, majd Mészáros Géza azt emelte ki, hogy a 2007-es esztendõ üzemeltetési tervét át kell gondolni, az elsõ év tapasztalataiból okulva, nyereségessé kell tenni a mûködtetést.

Az egyebek napirendi pontban - többek között - az Egység újság új típusú terjesztési rendszerét, a 2007-es rendezvénytervet, a Takács István budapesti területi ügyvivõ által beterjesztett Aktivitás kupa jövõ évi elgondolását, Oláh József légierõ haderõnemi titkár javaslatát, a Vodafone-szerzõdésekkel kapcsolatos, újfent jelentkezõ anomáliákat, majd személyi kérdéseket tárgyaltak. A Hosz elnöke elmondta, hogy a dr. Oláh Gábor által eddig betöltött szociális- és személyügyi ügyvivõi pozícióra pályázatot írnak ki, míg az ugyancsak nyugállományba vonuló Jáger Tibort a szárazföldi haderõnem javaslata alapján Nagy Károly, a székesfehérvári Hosz alapszervezete eddigi vezetõje követheti a nyugat-magyarországi területi ügyvivõi beosztásban. Az elnök még hozzátette, hogy Jáger Tibort mindenképpen szeretnék tovább foglalkoztatni a szakszervezet érdekében. Döntés mindkét kérdésben az õszi választmányi ülésen várható majd.

Az ülés végén - már csak az ügyvivõk és a haderõnemi titkárok számára - dr. Rékai Miklós, a Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Egészségbiztosító Pénztár ügyvezetõ igazgatója adott tájékoztatást a Pénztár és az Egység 2002. Kft. között hamarosan megkötendõ, a tagszervezésre vonatkozó együttmûködési megállapodásról, illetve a tagszervezés technikai lehetõségeirõl.

Október 26.

Az MH ÖLTP mályi üdülõjében – október 26-án – tartotta soros ülését a Honvédszakszervezet elnöksége. A döntéshozók – miután tájékoztatókat hallgattak meg az elmúlt idõszak szakmai egyeztetéseirõl és a közeli napok, hetek feladatairól – elõkészítették a szakszervezet novemberi választmányi ülését, majd értékelték az FRDÉSZ által szervezett demonstráció, a Visegrádi Négyek találkozója, az éves továbbképzés, valamint a haderõnemi gyûlések tapasztalatait is.

Miután Mészáros Géza elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagok mellett az ügyvivõket, a haderõnemi titkárokat, a szekcióelnököket, az elõzõ elnökségi ülés jegyzõkönyvét fogadták el. Az azóta eltelt idõszak eseményeirõl és a szervezet elõtt álló feladatokról Mészáros Géza adott tájékoztatást.

A szolgálati jogviszonyban állók érdekegyeztetõ fórumának (SZÉF) alakuló – október 24-én lebonyolított – ülésérõl az elnök elmondta, markáns, a szaktárcák hatáskörén is túlmutató érdekérvényesítés mellett jelentõs információszerzésre is lehetõséget ad a SZÉF. Mészáros Géza hozzátette azt is, hogy a fórum 46 mandátumából jelenleg 11 a Honvédszakszervezeté. Ezt követõen Heiling Ottó alelnök is megerõsítette, menynyire fontos a SZÉF-en való részvétel, majd hozzátette, hogy a honvédelmi miniszter aláírásával is elismerte a fórum létjogosultságát, ami tovább erõsíti a hatékonyan mûködõ HÉF munkáját.

A folyamatban lévõ egyeztetésekrõl Szincsák Gyula számolt be. A Hosz alelnöke elsõként a HÉF október 25-i hajdúhadházi ülésérõl adott tájékoztatót. Ebben – többek között – a megváltozó szolgálati nyugdíjrendszerrõl, a könnyûlövész dandárok parancsnokai által elmondott helyi aktualitásokról szólt, illetve a szaktárca és a vezérkar képviselõinek válaszait idézte fel. Olvasóink a HÉF ülésrõl részletes beszámolót találnak következõ oldalunkon, HÉF: Fókuszban a munkaügyi feladatok és szárazföldi haderõnem címmel - a szerk.

A közeli napok feladatai között a Hosz elnöke kiemelte a november 2-i lakáskoncepcióról szóló megállapodás aláírását, a november 6-i ügyvezetés, a 7-i LIGA elnökségi, a 8-i egri, vezérkar-fõnöki tájékoztatót, a 13-i Hosz választmányi, valamint a 15-i HÉF üléseket.

A Választmányi ülés elõkészületeirõl, a Választmány összehívásáról és napirendi pontjairól szóló határozatot Heiling Ottó terjesztette elõ. Az alelnök a választmányi határozattervezetek elõkészítésérõl, a választmányi tisztségviselõk kijelölésérõl is tájékoztatott. A döntéshozók az egyes határozat-tervezetek elõkészítése között az Egység újság elkészítésérõl, az Egység újság terjesztésérõl, az egyes Hosz szervek mûködési költségeinek biztosításáról, az üdültetés támogatásáról, az alapítványi támogatásról, valamint a gépjármû-vásárlásról is egyeztettek. 

A Honvédszakszervezet 2007. évi költségvetésének fõ számaiba Heiling Ottó és Sándor Roland adott betekintést. A Hosz alelnöke és a pénzügyi referens - többek között - a költségvetés kiadási és bevételi oldalairól, a személyi és kommunikációs kiadásokról, a központi, a területi szervek és a rendezvények költségeirõl szólt.

Ezt követõen a 2007. évi átlag szakszervezeti tagdíjról, majd a Hosz 2007. évi fontosabb feladatairól és a Hosz elnökségének 2007. évi munkatervérõl - Szincsák Gyula vezetésével - tárgyaltak. A Hosz alelnöke - egyebek mellett - a nemzetközi(Euromil), a szövetségi(LIGA, FRDÉSZ), valamint a belsõ szervezeti, érdekvédelemmel, érdekképviselettel kapcsolatos feladatokat, így a jövõ évi kongresszus tennivalóit, a kiemelt rendezvényeket és a szolgáltató szakszervezet funkcióit is számba vette.  

Ezután a Hosz befektetési politikájáról, majd a Visegrádi Négyek találkozójáról, s az ott elfogadott Nyilatkozatról is Heiling Ottó tájékoztatott. Miután a személyügyi változásokról a Hosz elnöke adott információkat, az egyebek napirend alatt a nyugállományú tagozat mûködése, annak költségvetése, pártoló tagi felvétel, a szakszervezet tárgyi-eszköz nyilvántartási programja, valamint a haderõ-átalakítás aktuális kérdései, így - Kocsor Sándor elnökségi tag beterjesztése alatt - a hadkiegészítõ parancsnokságok átszervezése is szóba került.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 07. 15., 10:35
Az elmúlt napok ránk törő forrósága tette igazán népszerűvé a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet központi rendezvényét a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont, valamint a hozzátartozó Aquaparki csúszdapark területén, immáron tizennyolcadik alkalommal.
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

„Az elmúlt napok során egy olyan versenynek lehettünk tanúi, ahol a világ legkiválóbb ejtőernyősei mérték össze felkészültségüket, technikai tudásukat, és elhozták ennek a különleges sportnak az izgalmát, szépségét nekünk” – búcsúzott Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese a 46. Ejtőernyős Világbajnokság résztvevőitől a szolnoki RepTárban, július 12-én.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.