2024. 04. 12. péntek
Gyula
: 392 Ft   : 367 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: Fókuszban a munkaügyi feladatok és a szárazföldi haderõnem

Hosz  |  2006. 11. 02., 08:35

Október 11.A szervezeti átalakítással, illetve azzal kapcsolatos szakmai feladatról szóló HM utasítások megtárgyalása mellett a haderõ-átalakítás aktuális feladatai és az átalakításra tervezett honvédségi szervezetek munkavállalóival összefüggõ munkaügyi feladatok is napirenden szerepeltek a fórumon. A HÉF soros elnöke ez alkalommal is Mészáros Géza, a Hosz elnöke volt, a katonák reprezentatív szakszervezetét Szincsák Gyula alelnök, dr. Oláh Gábor szociális és személyügyi ügyvivõ és Czövek János szárazföldi haderõnemi titkár képviselte.

Az ülésen a honvédelmi minisztert Iváncsik Imre államtitkár képviselte, a munkaadói oldal ügyvivõje Palásti Ferenc dandártábornok, a HM személyzeti fõosztályvezetõje, míg a munkavállalói oldal ügyvivõje Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára volt.

Napirend elõtt, a Hosz részérõl Szincsák Gyula alelnök több kérdést is megfogalmazott. Most ezekbõl idézünk:

1. Az MH szervezetei átalakítására vonatkozó döntésekrõl a tárca és a vezérkar illetékesei a parancsnoki állományt október 5-én, az érdekvédelmi szervezeteket október 6-án tájékoztatták. Ennek kapcsán ismételten jelezzük, hogy a Hosz késõinek tartja az állomány túlnyomó többségét érintõ döntések elõkészítése során a tárca részérõl nyújtott tájékoztatást, valamint az érdekvédelmi szervezetekkel történõ egyeztetés módját és mértékét.

2. A tájékoztatás során nem ismertették az egyes katonai szervezeteket érintõ változások indokait, valamint a döntést megalapozó tényeket és adatokat. Szincsák Gyula rákérdezett, hogy milyen számvetések és kalkulációk készültek az alakulatokat érintõ átalakításokkal összefüggésben, a költséghatékonyság fokozása érdekében.

A reagáló Horváth József dandártábornok volt. A fõosztályvezetõ elmondta: a HM védelmi-tervezõ bizottsága megtárgyalta az erõforrás-költségszükségletét. El kell érni, illetve tartani kell azokat a képességeket, amelyeket a Magyar Köztársaság a szövetség felé vállalt.

3. A szervezetek, a HM és az MH, valamint az intézményi és a csapatbesorolás közötti váltással, az intézmények, a vezetõ szervek, végrehajtók egymástól elkülönített, megjelenített létszámadatai valójában lehetetlenné teszik a kiinduló helyzet és az átszervezés következtében kialakuló állapot egybevetését, összehasonítását. Készültek-e az állomány egyes kategóriáira vonatkozó számszaki összevetések?

A reagáló Lakatos tábornok kifejtette: csak a Honvéd Egészségügyi Központról nem született döntés, hogy hadrendi elem-e vagy nem! A január elsejével létrejövõ MH ÖHP alá mintegy 17 ezer katona fog tartozni, tehát a korábban számított csapatlétszám mintegy kétezerrel fog növekedni, állományarány-változás nem lesz.

4. Az állománytáblákban rendszeresített szerzõdéses legénységi helyek jelentõs része költségvetési korlátok miatt eddig sem került feltöltésre. A tárca vezetése a csapattagozat létszámának bõvítésével egyidejûleg a feltöltöttség jelentõs emelését is meghirdette. Mekkora pénzügyi forrást igényel a célok elérése, a személyi kiadások terén amúgy is túlfeszítettnek jelzett költségvetés mellett? Hogyan kívánja megoldani a tárca a személyi feltöltés pénzügyi finanszírozását? A választ megfogalmazó Lakatos vezérõrnagy elmondta, hogy a szerzõdéses állomány toborzásának korlátozása örömteli, hiszen kisebb a kiáramlás, így alacsonyabb a  befogadói igény. A HM KPSZH fõigazgatója, dr. Alkéri tábornok még hozzátette: a költségvetési létszámmal egybe kell esni a munkaköri jegyzékben és az állománytáblákban szereplõ létszámadatoknak.

5. A HM és az MH szervezeteinél egyaránt gyakori jelenség az, hogy azonos területrõl különbözõ (szolgálati) elfoglaltság okán ideiglenesen, de hosszabb idõre többen is távol vannak. Remélhetõleg szükségesek azok az esetek, amikor egy katona papíron még 3 társát is helyettesíti. Keresik-e a megoldást a tárca illetékesei a távollévõk jelenleginél hatékonyabb helyettesítésére - kérdezte a Hosz alelnöke.

A válaszadó dr. Alkéri elmondta, hogy a korábbi, helyettesítésekbõl adódó feszültségek oldódni fognak, a reformlépések a szigorítások irányába mutatnak.  A tárca költségvetése a Kormány költségvetése, s nem titok, hogy 4 évre fog szólni.

Ezt követõen rátértek a tervezett napirenden szereplõ témák tárgyalására. Az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/200. (VI.30.) Kormányhatározatban foglalt egyes feladatok végrehajtásáról szóló HM utasítás tervezetet dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy terjesztette elõ. Érdemi változás, hogy az alapokmányokhoz, állománytáblákhoz, munkaköri jegyzékek mihamarabbi életbe lépéséhez – úgy tervezzük, hogy a tervezettnél korábbi idõpontban adjuk ki az utasítást.

Szincsák Gyula hangsúlyozta, hogy az állomány szempontjából talán legfontosabb momentum, hogy a korábbi kondícióknak megfelelõen tehessék meg kollégáink az életüket alapvetõen megváltoztató lépéseket. A munkavállalói oldal javasolja, hogy a szervezési idõszak kezdõnapját helyezzük át 2006. decemberének utolsó napjaira, majd hozzátette, hogy a katonák szempontjából ugyancsak fontos, hogy az állomány csak jogviszonya fenntartásával teljesíthesse feladatát. A HM képviselõi ezt követõen ígéretet tettek, hogy a kéréseket – lehetõségeikhez mérten – akceptálni fogják.

A 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározatban foglalt egyes feladatok végrehajtására kiadott HM utasításban meghatározottakkal összefüggõ szakmai feladataik végrehajtásáról szóló HM utasítást is Lakatos tábornok terjesztette a HÉF elé. Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke szerint nagyon bonyolult feladat elõtt állunk, ezért - mint mondta - érdemes lenne a folyamatokat sokoldalúan leszabályozni. Elhangzott még, hogy a tárca minden jóindulata ellenére a Hosz hiányolja a rekonverziós erõfeszítéseket, ezek ugyanis semmiféle intézményes garanciát nem adnak az elhelyezkedéshez.

A válaszadó HM személyzeti fõosztályvezetõ elmondta, hogy most a legfontosabb a két HM utasítás összehangolása.

Október 25.

A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) éves munkaterve alapján - október 25-én - kihelyezett ülést tartottak a hajdúhadházi Vay Ádám kiképzõ bázison. Az ülésen - a napirend elõtti kérdéseket követõen - a szárazföldi haderõnem aktuális kérdései voltak napirenden. A fórumon a honvédelmi minisztert Iváncsik Imre államtitkár képviselte, a soros elnök Mészáros Géza Hosz elnök, a munkaadói oldal ügyvivõje Palásti Ferenc dandártábornok, személyzeti fõosztályvezetõ, míg a munkavállalói oldal ügyvivõje Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára volt.

A HÉF október 25-i ülését Mészáros Géza nyitotta meg. Miután a soros elnök bevezetõjében emlékeztetett az eddigi – Szolnokon, Veszprémben, illetve a HTEK-nél lebonyolított – kihelyezett HÉF ülések tapasztalataira, bemutatta a megjelenteket, majd ismertette a napirendet. A Honvédszakszervezetet Szincsák Gyula alelnök, Kun Ferenc elnökségi tag, dr. Oláh Gábor szociális és személyügyi ügyvivõ, valamint Jáger Tibor nyugat-magyarországi területi ügyvivõ képviselte. 

Mi lesz a sorsa a szolgálati nyugdíjnak, illetve mit jelentenek az oly sokszor idézett ,,azonos kondíciók“ – kérdezte napirend elõtt Szincsák Gyula. A Hosz alelnöke emlékeztetett a honvédelmi miniszter, a szociális és munkaügyi miniszter, valamint az Államreform Bizottság elnökének korábbi, az írott és elektronikus sajtóban is megjelent nyilatkozataira, majd azt mondta, hogy az állomány korrekt tájékoztatást igényel.

Szincsák Gyula: az állományt nyugtalansággal töltik el a szervezeti intézkedéssel kapcsolatos információk, ezért a Hosz azt javasolja, hogy azt 2006. decemberére hozza elõ, illetve fontolja meg azt is a szaktárca, hogy a különbözõ parancsnokságok integrálását, illetve átalakítását párhuzamosan lenne érdemes végrehajtani.

A válaszadó József Péter, a HM jogi fõosztályvezetõje kiemelte: csak egy adott idõpontban, nem pedig egy adott szervezési ciklusban értelmezhetõ a legnagyobb kedvezmény elve. A választ kiegészítõ Palásti Ferenc dandártábornok pedig azt hangsúlyozta:  azt senki ne kérje, hogy aki megszerezte a 25 évet, az kapja meg a 100%-os nyugdíjat. A HM-nek nem az az érdeke, hogy ha invesztált, költött a katonára, akkor elengedje, csak azért, mert az az illetõnek jó - tette hozzá a személyzeti fõosztályvezetõ.

Szincsák Gyula következõ kérdésében egy konkrét alakulat, illetve helyõrség sorsa iránt érdeklõdött. A Hosz alelnöke tájékoztatást kért Egerrõl, illetve a Bornemissza Gergely felderítõ zászlóaljról, valamint arról, hogy miért olcsóbb Eger megszüntetése, mint a képesség újjászervezése. Palásti Ferenc dandártábornok elmondta, hogy a vezérkar fõnöke minden, a haderõ-átalakításban érintett alakulatot meglátogat – mint mondta, Egerben november 8-án tart Havril vezérezredes tájékoztatót.

Ezután Szincsák Gyula a szerzõdéses katonák juttatásairól kérdezett. A Hosz alelnöke aziránt érdeklõdött: gondolkodik-e a szaktárca azon, hogy további juttatási elemeket alkalmaz a szerzõdéses katonák tekintetében. Palásti Ferenc erre a felvetésre is azt válaszolta, hogy 10 napon belül ad erre feleletet a szaktárca.

Ezt követõen a szárazföldi haderõnem aktuális kérdései kerültek fókuszba. A haderõnemi egységek parancsnokai sorban referáltak alakulataik életérõl. Szûcs András Péter dandártábornok tájékoztatást adott a Vay Ádám kiképzõ bázis életérõl, illetve a debreceni fejlesztésekrõl, majd a dandár elõtt álló aktuális feladatokról szólt. Az MH 5. Bocskai István Könnyûlövész Dandár parancsnoka - az írásos anyagot kiegészítve - a kiképzési feladatokról, valamint a katonák szociális helyzetérõl is részletesen beszámolt.

Az MH 25. Klapka György Könnyûlövész Dandár parancsnoka tájékoztatójában kiemelte: az állomány élet- és munkakörülményei a nap 24 órájában hatnak a fluktuációra. Huszti András dandártábornok elmondta, hogy a foglalkoztatás azért is kiegyensúlyozott, mert a missziós feladatok szinte állandó elfoglaltságot jelentenek a katonáknak. Igen nagy leterheltséget jelent a túlmunka.

Az MH 5/62. Könnyûlövész Zászlóalj parancsnoka a hódmezõvásárhelyi feladatok közül kiemelte a missziós, így az EU harccsoport, illetve a román-magyar közös zászlóalj elõtt álló kihívásokat. A beosztott állomány járandóságait az elõírásoknak megfelelõen adjuk ki – mondta Kovács ezredes.

Ezt követõen - a munkavállalói oldal nevében - Breuer László, majd Szincsák Gyula is megköszönte a részletes, a problémákat is õszintén felvetõ tájékoztatást. A Hosz alelnöke a munka- és környezetvédelemmel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy nagyon komolyan kell venni a szolgálati munkavégzéssel kapcsolatos teendõket, mert - mint mondta - addig nincs baj, amíg az be nem következik.

A munkaadói oldal képviseletében Palásti Ferenc, dr. Alkéri István, Tánczos László, Szûcs András Péter, Huszti András dandártábornokok, Jósvai Attila és Kovács József ezredesek adtak részletes válaszokat a munkavállalók által feltett kérdésekre. A Párbeszéd 2005 teljes anyaga hamarosan nyilvános lesz - zárta gondolatait a HM személyzeti fõosztályvezetõje. Sipos Géza BEOSZ elnök - a válaszokra reflektálva - külön kiemelte, hogy fontos lenne, ha az év közben visszaadott üdülési lehetõségeket felajánlaná a tárca a nyugállományú katonák számára.  

Az október 25-i esemény végén elhangzott, hogy a HÉF legközelebb - a szakértõi- és oldalegyeztetéseket követõen - november 15-én, Budapesten tart plenáris ülést.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.

  JETfly Magazin

2024. április 12-én, pénteken nem sokkal fél 10 után érkezett meg Kecskemétre a magyar részre készült, PT-ZHP ideiglenes lajstrommal ellátott KC-390-es katonai szállítógép. Helyszíni fotók!

  Háború Művészete magazin

2024. április 12-től három hétig a kecskeméti repülőbázison tartózkodik a magyar részre gyártott KC-390 katonai szállítórepülőgép – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.