2024. 07. 14.
Örs, Stella
: 393 Ft   : 361 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Téma volt a 2007-es bérmegállapodás

Hosz  |  2006. 12. 27., 09:25

A HÉF-en történt A haderõ-átalakítás aktualitásai, a honvédségi egészségügyi intézetek sorsa, a 2007-es bérmegállapodás lehetõségei, a Honvédelmi Idõsügyi Tanács jövõ évi tervei, a Hjt. módosítás elõkészítése, a professzionális haderõ kialakításának 2007-2010 közötti humánpolitikai programja, a szaktárca kommunikációs céljai, valamint az idei külföldi beiskolázások tapasztalatai is napirenden szerepeltek a HÉF december 6-i ülésén. A Honvédszakszervezetet Szincsák Gyula alelnök, dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár, dr. Hortobágyi Tibor jogi ügyvivõ, valamint Kása László, a Nyugállományú Tagozat elnöke képviselte.

A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum (HÉF) december 6-i ülését Mészáros Géza soros elnök betegsége miatt dr. Zsiga Imre vezette, a honvédelmi minisztert Iváncsik Imre államtitkár képviselte, a munkaadói oldal ügyvivõje Palásti Ferenc dandártábornok, a HM személyzeti fõosztályának vezetõje, míg a munkavállalói oldal ügyvivõje Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára volt.

Napirend szerint az elsõ téma a haderõ-átalakítás aktualitásai voltak. Az elõterjesztõ Tóth Gábor alezredes, a HM haderõtervezési fõosztályának munkatársa - egyebek mellett - az állománytáblák feldolgozásáról adott információkkal egészítette ki az írásbeli szakmai anyagot. Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke több anomáliát is megfogalmazott. Többek között szólt a személyi állomány felmentéssel megszüntetett jogviszonyáról, illetve az érintetteknek a rendszerbe történõ esetleges visszatérésérõl is, emellett még megkérdezte, hogyan lesz kezelve a tárca összlétszáma a plusz 1078 fõ miatt. Azt is megfogalmazta: a csapatoknál tapasztaltak miatt bizonytalanságot érez a szakszervezet, hogy az állományilletékes parancsnok(ok)nak kivel és mikor kell személyi beszélgetést lefolytatni. A HM személyzeti fõosztályvezetõ miután megköszönte az érdekképviseletek fenti témában elvégzett tevékenységét, válaszában elmondta, hogy a konkrét ügyeket sokkal jobban tudná kezelni a szaktárca. A rendszerben maradó magasabb létszámmal kapcsolatban Tóth alezredes elmondta, hogy 2007 közepén újabb parancsot adnak ki, amely majd a fent említett 1078 fõt is kezelni fogja. A Hosz alelnöke - a napirend tárgyalása végén - hozzátette, hogy minden konkrét ügyben átadja majd az információkat a szakminisztérium illetékeseinek.

Az átadásra és átalakításra tervezett honvédségi, egészségügyi szervezetekre vonatkozó elgondolásokról dr. Svéd László orvos vezérõrnagy beszélt. Az MH egészségügyi parancsnoka - többek között - kiemelte: az akut honvédségi gyógyító intézeteket összevonják, a krónikus rehabilitációs intézeteket pedig gazdasági társaság formájában kívánja megõrízni a tárca. Az átszervezés következtében a rendszerbõl mintegy 220 fõ válik majd ki - mondta az egészségügyi parancsnok. A várhatóan 2500 fõvel terhelt költségvetési létszám, valamint a tervezett mûködtetési forma jelenleg kezelhetetlennek tûnik. A költségvetési létszámokra és a mûködésre megfogalmazott új HM javaslat szakmai egyeztetése jelenleg is zajlik az érintett minisztériumok között. Emelt vizit- és ápolási díj nélkül választhat továbbra is bárki igényjogosult bármely honvédségi egészségügyi intézet, illetve orvos közül - tette hozzá dr. Svéd László. Szincsák Gyula a változások elõtt álló honvédségi intézmények jövõbeni OEP-finanszírozásáról érdeklõdött az elõterjesztõtõl. Az MH egészségügyi parancsnoka válaszában elmondta: az ágyak számát az új modell 200-zal növelné, így valamennyi intézet megtartható és az OEP által továbbra is finanszírozható maradna, annak ellenére, hogy az érvényben lévõ szerzõdéseket az év végén felbontják majd.

A katonai fogházra vonatkozó elgondolásokról, a megállapodás helyzetérõl szintén Tóth Gábor alezredes beszélt. Elmondta, hogy a Mikita altábornagy vezette feladatvégrehajtás rendben zajlik, már a BVOP feladataival is megismerkedhettek az átkerülõ honvéd foglárok.  Palásti Ferenc dandártábornok pedig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre vonatkozó elgondolásokról tájékoztatott. Az illetékes kormány- és miniszteri határozatokra hivatkozva a személyzeti fõosztályvezetõ elmondta, hogy a tárgyalások bizonyos kérdésekben elakadtak. Iváncsik Imre államtitkár kijelentette, hogy szükséges és lehetséges az egyetem jövõbeni integrációja, majd hozzátette: a tárca úgy látja, hogy legkésõbb 2007 szeptemberétõl már az oktatási tárca felügyelete alá kell, hogy tartozzon a nemzetvédelmi egyetem. A ZMNE jövõbeni mûködésérõl - többek között még -  elhangzott, hogy csupán 100-120 tiszt képzésére van szüksége a szaktárcának 2011-tõl - mondta Palásti dandártábornok.

Ezt követõen dr. Alkéri István dandártábornok a 2006. évi bérmegállapodás teljesülésérõl, valamint a 2007-es bérmegállapodás lehetõségeiról adott információkat. A munkavállalói oldal ügyvivõje - a képviseltek nevében megfogalmazta: elfogadhatatlan a munkáltató 0%-os ajánlata. Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára elmondta, hogy egységes fellépésben gondolkodnak a reprezentatív szakszervezetek, és arra ösztönzik a honvédelmi minisztert, hogy keressen megoldást az elmozdulás érdekében. A Hosz nevében felszólaló Szincsák Gyula azt hangsúlyozta, hogy a 0%-os ajánlat mínuszt fog jelenteni a katonák számára. A kormányzati kommunikáció túlfizetett rétegrõl beszél, amikor a 2001-es illetményfejlesztést emlegeti, holott 2002-óta csak a bérek szintentartása zajlott. A Hosz alelnöke elmondta még: nem célszerû elfelejteni, hogy a 2002-es tervek, vagyis a honvédelmi ágazatra fordítandó 2%-os GDP, mint elérendõ cél, egyre távolabbra kerül. Varga István a 2006-os bérmegállapodás teljesülésérõl szóló minisztériumi megállapításokat árnyalta. Hozzászólásában elmondta, hogy csak forma szerint teljesült a bérmegállapodás, hiszen a megélhetési költségek súlyos infláció alá estek 2006-ban. A 2007-es kormányelõterjesztést meglehetõsen cinikusnak és elfogadhatatlannak nevezte a Hodosz elnöke.

A Hosz alelnöke a napirend tárgyalása végén azt kérte, hogy már a két ünnep között megkaphassa az állomány a 2007. január elsõ napjaiban esedékes illetményét, emellett egyfajta elismerésként a tárca keressen forrást az év végi többletkifizetésre is. A tárgyaló felek abban állapodtak meg, hogy a közeli napokban közös közleményt adnak ki a 2007-es bértárgyalások aktuális állásával kapcsolatban.  A HM KPSZH fõigazgatójának írásos tájékoztatója ezt követõen az illetménykiegészítések, pótlékok rendszerének változásairól, a Hjt. és a 3/2002. HM rendelet módosításáról szólt. A fõigazgatói beszámoló emellett a tárca 2007. évi költségvetésének fõbb számairól, kiemelten az illetmény élet- és munkakörülményeit befolyásoló tételekrõl is számot adott.

A Honvédelmi Idõsügyi Tanács 2007. évi terveirõl Szekeres István ny. dandártábornok, ügyvezetõ elnök tájékoztatott. A munkavállalói oldal véleményét megfogalmazó Sipos Géza ny. ezredes, a BEOSZ elnöke - egyebek mellett - elmondta: a honvédelem által alapított Idõsügyi Tanácsot jó példaként emlegeti már több ágazat is, ám a munkát hatékonyabban kellene a jövõben kommunikálni. Az oldal véleményét megfogalmazó BEOSZ elnök kifejtette, hogy a fõosztály helyén, rangján, szerepüknek megfelelõen kezeli a társadalmi szervezeteket, ezért pedig köszönet jár a közremûködõknek.

A külföldi beiskolázások tapasztalatairól is Palásti dandártábornok, a minisztérium személyzeti fõosztályvezetõje tájékoztatott.

A Hjt. módosítás elõkészítésérõl szóló napirend elõterjesztése dr. József Péter fõosztályvezetõ hivatali távolléte miatt nem történt meg. Szincsák Gyula, a Hosz alelnöke az elõterjesztés meg nem történte ellenére fontosnak tartotta megkérdezni, hogy hol tart a 3/2002-es HM rendelet módosítása. Tette ezt azért is, mert „csak“ minimális pénzügyi feltétel hiányzik annak pozitív megoldásához - mondta. A munkáltató még e héten soron kívüli válaszokat ad a munkavállalói oldal felvetéseire - válaszolta dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy.

A HM 2007-2010 közötti humánpolitikai programjáról szintén dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy beszélt. A HM tervezési-koordinációs fõosztályvezetõje elmondta, hogy a következõ két hétben további szakmai egyeztetések lesznek még. Hozzászólásában Szincsák Gyula elmondta: nehezen érthetõ az anyag, mivel hiányoznak a kormányzati és szakminisztériumi döntések, sok esetben az érzékelhetõ, hogy ,,ködben hajózunk“! A Hosz hiányolja a programból a szolgálat- és munkavállaló szempontjából megfogalmazott érdemi irányokat, emellett a tervezhetõség, a kiszámíthatóság, a méltányosság, valamint a pályakép is kevésbé érhetõ tetten. Válaszában az elõterjesztõ elmondta, hogy a tárca készen áll - még decemberben - a szakmai fórum megtartására.

A kiemelt szintû együttmûködésekrõl, a társadalmi szervezeteknek szánt fõbb programokról, valamint a tárca kommunikációs tevékenységérõl Vámos Anna Eleonóra fõosztályvezetõ-helyettes asszony szólt. Az elõterjesztõ érdemnek tartja, hogy nagyságrendileg hasonló támogatást fognak kapni a társadalmi szervezetek 2007-ben, a Batthyányi emlékévben is.  

A HÉF az ülés végén döntött a fórum új tisztségviselõinek személyérõl; a következõ hónapokban a soros elnök Erdélyi Lajos miniszteri fõtanácsadó lesz. Zsoldos Géza HÉF titkár javaslatára a fórum résztvevõi legközelebb 2007. január 24-én találkoznak majd.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Vannak katonák, akiket – kis áthallással – bölcső helyett a levegő ringatott. A magyar válogatott tagjai már gyermekkorukat is a reptéren töltötték, vagy fiatalon szerettek bele az ejtőernyőzésbe, a honvédség iránti elköteleződésüket is a sport szeretete inspirálta.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.