2023. 03. 23. csütörtök
Emőke
: 386 Ft   : 355 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

HÉF: Emelkedhetnek az üdülõi térítési díjak

Hosz  |  2007. 04. 27., 10:58

A HÉF ülését a soros elnök Erdélyi Lajos ny.dandártábornok nyitotta meg, majd gratulált a Hodosz kongresszuson megválasztott régi-új vezetõknek. A rendezvényen a honvédelmi minisztert Iváncsik Imre államtitkár, a vezérkar fõnökét pedig Palásti Ferenc dandártábornok, a HM személyzeti fõosztályvezetõje képviselte, a munkavállalói oldal ügyvivõje Sipos Géza, a BEOSZ elnöke, a munkaadói oldalé pedig dr.Lakatos László mérnök vezérõrnagy, a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje volt.

A Hosz nevében beadott napirend elõtti elsõ kérdéshez Szincsák Gyula fûzött szóbeli kiegészítést. A Hosz a katonai szervezetektõl beérkezõ jelzésekbõl (áttételesen) értesült a kabinetfõnök azon döntésérõl, amely a szervezési idõszak II. ütemében kilépõ szerzõdéses katonák felmentési idõre járó távolléti díjának - havi bontásban történõ - kifizetésére vonatkozik. Mivel a szóban forgó juttatás folyósítására a Hjt. egyértelmûen rendelkezik, értetlenül fogadjuk az azzal ellentétes intézkedést és gyakorlatot. Nem tartjuk elfogadhatónak és megnyugtatónak, ha a jogszabályok alkalmazása annak végrehajtói szinten történõ minõsítésétõl válik függõvé. Sürgetjük a szerzõdéses katonák felmentési idõre járó távolléti díjának törvény szerinti folyósítását. Hozott-e a kabinetfõnök az elõzõekben említett tartalmú döntést? Ha igen, milyen formában tette, hogyan hozta a végrehajtók és az érintettek tudomására?

A második kérdés a teljesítményalapú értékelési rendszerre vonatkozott. Információink szerint a honvédelmi tárca megkezdte (a katonákra vonatkozóan) a jelenlegi teljesítményértékelési rendszer – a közigazgatásban bevezetendõ modell analógiájára történõ - átalakításának elõkészítését.

Dr. Lakatos László mérnök vezérõrnagy válaszában a folyamatot ismertette, majd a sajátosságról kiemelte: az elõmeneteli rendszer szolgálja a teljesítmény-értékelést. A rendszert 2008-tól hozzá kell kapcsolni a jutalmazási rendszerhez - tette hozzá Lakatos tábornok.

A harmadik, a katonai objektumok õrzés-védelmére vonatkozó napirend elõtti kérdés volt. Szincsák alelnök elmondta: információink szerint több szervezetnél változott az objektumok õrzés- védelemének biztosítása. Nevezetesen a takarékosság jegyében csökkent a külsõ vállalkozók által biztosított õrök létszáma, valamint a folyamatos (24 órás) idõtartam idõszakossá (munkaidõ utáni õrzés) vált. Így eddig az õrök által a munkaidõben ellátott feladatokat az adott szervezet állományával kell megoldani. A Hosz méltánytalannak ítéli meg, hogy a tárca a költségek redukálásának olyan módját kívánja alkalmazni, amely az amúgy is túlterhelt állományra további (díjazás nélküli) feladatokat ró. Mely szervezetek esetében és milyen változások történtek? Az „élõerõ” kiváltására, a kellõ biztonsági szint fenntartására történtek, történnek-e technikai fejlesztések?

A kérdésekre Csák Gábor mérnök dandártábornok válaszolt. A HM Infrastrukturális Ügynökségének vezérigazgatója elmondta, hogy az átmeneti zavar április 30-ig megszûnik! Reakciójában a Hosz alelnöke azt mondta, hogy az õrség - adott esetben - nem a toborzóirodát, hanem az objektumot védi.

A negyedik napirend elõtti kérdésben a Hosz alelnöke megköszönte a vezérkar fõnök támogatását abban, hogy lehetõvé tette az afganisztáni delegációban való részvételét. Ezt követõen a kinti táborban tapasztalt elhelyezési feltételek hiányosságaira hívta fel a figyelmet.

Válaszában Palásti dandártábornok kiemelte: a megoldás folyamatban van, s véleményegyezség van a HM és a Hosz között.

Az ötödik napirend elõtti - a szakközépiskolai tanulmányi idõ szolgálati idõbe történõ beszámítása ügyére vonatkozó - kérdést Mészáros Géza Hosz elnök fogalmazta meg.

Dr. Till Szabolcs ezredes, a HM jogi fõosztályvezetõ-helyettese válaszában elmondta: az LB - április 18-i - döntésének írásos kézhezvételéhez igazítja a tárca álláspontjának kialakítását.

A napirend szerinti elsõ téma az aktuális haderõszervezési feladatok áttekintése volt. Ezt Holp György ezredes, a HM megbízott haderõtervezési fõosztályvezetõje terjesztette a HÉF elé.

A honvéd nyugdíjasotthon kialakításának átdolgozott koncepciójáról Csák Gábor mérnök dandártábornok, az ügynökség vezérigazgatója számolt be. A koncepción jelenleg is dolgozunk, de az igények a lokális problémakezelést siettetik inkább, mint a helyõrségekben vagy egy központi helyen lévõ otthon kialakítását - mondta a vezérigazgató.

Az oldalvéleményt Szincsák Gyula fogalmazta meg. A Hosz alelnöke kérte a tájékoztató konkrét adatokkal való kiegészítését, azért is, mert sokkal nagyobb jelentõségû a téma, minthogy arról ilyen röviden és általánosságban lehetne beszélni.

A nyugdíjasotthonnal kapcsolatban önálló véleményt megfogalmazó Hosz nevében Szoboszlai Endre tagozatelnök elmondta: szomorú, hogy a törvény hatályba lépése után 6 évvel sem áll az idõs katonák rendelkezésére a honvéd nyugdíjasház. A Hosz nyugállományú tagozatának elnöke több szemléletes példával is illusztrálta, hogy van igény az idõsotthoni ellátásra.

A HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály elõterjesztésében tájékoztató hangzott el a szaktárca által megrendezendõ 2007. évi kiemelt eseményekrõl. Kocsi László alezredes szóbeli kiegészítése után a sport, kulturális és szabadidõs tevékenység szabályzási és tárgyi (intézményes) feltételeinek helyzetérõl, kiemelt figyelemmel a fizikai követelmények teljesítése egységes lehetõségeinek biztosítására is elhangzott egy rövid szóbeli kiegészítés. A Hosz részérõl Mészáros Géza mondott véleményt: szerinte a ténymegállapítás nem alkalmas arra, hogy megállapítsa, miként szolgálja a katona-állomány érdekében kifejtett fontos rendeltetését. A szervezeti korszerûsítés közben megváltozott lehetõségek miatt sok kisebb helyõrségben sem biztosítottak a hatékony tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételek. A sport, a testnevelés tárgyi, környezeti feltételei is rengeteg kivánni valót hagynak maguk után - tette hozzá a Hosz vezetõje.

A Magyar Honvédségnél mûködõ szociális ellátási formák áttekintése, valamint az MH Szociálpolitikai Közalapítvány segélyezési rendszerének korszerûsítési lehetõségei címet viselte Ocsovay János ezredes elõadása. A HM személyzeti fõosztályának képviselõje elmondta, hogy a szociális juttatások köre viszonylag széles körûek, s ezek részben alkalmasak is a segítségnyújtásra, ugyanakkor tudják, hogy nincs lehetõség a további források megteremtésére.

A Hosz nevében felszólaló Jeszenyi Ildikó a tények megállapításán túl javaslatokat is megfogalmazott. A szakszervezet szociális és személyügyi ügyvivõje szerint korrekt a több együttmûködõ partner által készített anyag, ugyanakkor kevés a tényszerû adat benne. A családtámogató rendszer további kidolgozása, ennek mûködtetése az MH ÖHP feladata lett - mondta reakciójában az elõterjesztõ.

Az üdültetési díjak emelésérõl Réti Tamás ezredes tájékoztatott. Az elõterjesztõ az energiaemelkedésekkel, a tv-üzemeltetési díjak - és az ÁFA-emeléssel, valamint a minõségi fejlesztés igényével indokolta a 14%-os díjemelést. Ezt követõen a munkavállalói oldal ügyvivõje azt kérte, hogy a két oldal közötti egyezség esetén lehessen csak díjemelést bevezetni az üdülõkben. Mészáros Géza, a Hosz elnöke kiemelte: komoly keresetcsökkenést szenvedett el 2007-ben a HM égisze alá tartozó valamennyi munkavállaló, így munkáltatói támogatást kérünk a térítési díjak esetében, csak az ÁFA-emeléssel kapcsolatos díjtételt tudjuk elfogadható indoknak tekinteni.

A munkaadói oldal ügyvivõje azt az ígéretet tette: a HM államtitkárának jelzi, hogy a munkavállalói oldal csak az ÁFA-korrekcióval emelt térítési díjemelkedést tudja elfogadni, a 9-14%-os áremelést pedig nem tudja támogatni.

Az egyebekben megválasztották a HÉF következõ soros elnökét és az oldal ügyvivõket is, emellett a május 22-i, kihelyezett ülés elõkészítésérõl és az idén 15 esztendõs honvéd érdekvédelem méltó megünneplésérõl is tárgyaltak. A következõ idõszakban a soros elnök Mészáros Géza, a Hosz elnöke lesz, a két  oldal ügyvivõje pedig dr. József Péter és Breuer László lett.            

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:29:17
A LIGA Szakszervezetek 2022. augusztus 8-án fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd október 12-én Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez a mukavállalók munkába járási költségtérítésének megemelése kapcsán, ahogy erről a honlapunkon is hírt adtunk. Kezdeményeztük a 15 Ft/km-es adómentes térítési összeg megemelését valamint a legalacsonyabb mérték növelését is. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Kormány döntését, amellyel az üzemanyagárak drasztikus emelkedésére reagált, enyhítve ezzel többszázezer munkavállaló napi terhein.
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.

  JETfly Magazin

Újabb friss hír az L-39NG kapcsán, hiszen az Aero Vodochody repülőgépgyár új gyártósort indított az új kiképző repülőgép számára. Az összeszerelő soron a repülőgép törzsét szerelik össze, a termelési kapacitása a tervek szerint évente legfeljebb 24 darab lesz és több mint 100 embert fog foglalkoztatni.

  Háború Művészete magazin

A NATO Kiemelt Éberségi Tevékenységű Többnemzeti Harccsoport olasz század katonái sikeres aknavető és tüzérségi éleslövészetet hajtottak végre a Magyar Honvédség Központi Gyakorlóterén, a Bakonyban.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.