2024. 04. 12. péntek
Gyula
: 392 Ft   : 367 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Egy katonanõnek mindennap bizonyítania kell!

Hosz  |  2008. 05. 31., 14:07

Katonanõi szekciónk Küldöttközgyûlésén a hölgyek helyzetével, a nõi szereppel, az egyenruházattal, valamint a karrierlehetõséggel is foglalkoztak a résztvevõk. Az április 30-i - Mészáros Géza elnök és dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár jelenlétében lezajlott - esemény lehetõséget adott arra is, hogy a katonahölgyek dr. Vadai Ágnes államtitkárral találkozhassanak.

Hornyák Erika szekcióelnök köszöntõ szavai után a nõk szerepérõl beszélt röviden Mészáros Géza. A Hosz elnöke - ezt követõen - miután üdvözölte a megjelenteket, a szakszervezeti aktualitásokról is szólt.

Nõk a hadseregben címet viselte Andó Sándor alezredes elõadása. A HM koordinációs és tervezõ fõosztály munkatársa - egyebek mellett - az alkalmassági szempontokról, a bizonyítási vágyról, a motivációról, a próbatételrõl beszélt, de a különbözõ statisztikai adatokkal alátámasztott, így a nemek és a rendfokozat szerinti megoszlásról is szót ejtett. Sokkal nyitottabbak az egészséges életmódra, bizonyítani is sokkal jobban akarnak, mint a férfiak - mondta az elõadó.

A katonanõi egyenruha fejlesztési irányairól a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség képviseletében Vidáné Szõllõsi Éva mérnök õrnagy, a HM FLÜ ellátási fõtisztje beszélt a gyakorló ruházat legmodernebb, még csapatpróbán lévõ fajtáiról, a legkülönbözõbb felszerelésekrõl, az új köznapi öltözetrõl, a társasági öltözetrõl, valamint a rendfokozati jelzések viselésének rendjérõl is. A fõtiszt elmondta, hogy már - szinte mindenféle öltözetbõl, ruhanembõl - létezik mérethelyes ruházat. Ennél a témánál - már a fórum során - élénk vita bontakozott ki a lábbelikrõl.

A katonanõk szerepérõl, a karrierlehetõségekrõl tartott elõadást dr. Bolgár Judit ny. ezredes. A ZMNE szakcsoportvezetõje elsõként a katonai hivatást, mint karrierlehetõséget vette górcsõ alá. Mi is a karrier - kérdezte, majd azt mondta, hogy minden, ami hozzásegít ahhoz, hogy önmagunkat megvalósítsuk.

- A társadalmi sztereotípiák ellen megyünk, amikor úgy határozunk, hogy katonák leszünk. A konfliktus nemcsak a szervezetben, hanem bennünk is van! Mi szeretnék lenni? Kolléga, vezetõ vagy katona - tesszük fel sokszor a kérdést önmagunknak. Az egyenjogúságról akkor beszélhetünk, ha vállalja mindenki az egyenlõséget. Egy nõ nem lehet olyan erõs, olyan kezdeményezõ, olyan okos, mint egy férfi - egyebek mellett ezeket a gondolatokat mondta az ezredes asszony.

A rendkívül tapasztalt és ismert szaktekintély - ezt követõen - megemlített egy Bundeswehrnél lefolytatott kísérletet is. Eszerint jó értelemben véve azokat a nõket fogadják el, akik dolgoznak. A nõkkel szembeni elvárások között említette a türelmeséget, a béketûrést. Meg kell feledkeztetni a környezetet a nemi hovatartozásuktól – mondta az egyetemi tanár. Emellett beszélt a különbözõ vallásokból fakadó eltérõ társadalmi sztereotípiákról is.

Elhangzott, hogy bizonyos munkára a nõk alkalmatlanok. Arra a kérdésre, hogy van-e regionális különbség a nemek megítélésében, elmondta: igen, a Dunántúlon kevésbé érvényesülnek a nemi sztereotípiák.

A szakember a bátorságot, a lélekjelenlétet, az ügyintézést, a politikai jártasságot a férfias vonások, az érzelmi ráhangolódást, a takarékosságot, a béketûrést, a lelki érzékenységet, a családi harmóniát pedig a nõies jellemvonások között említette. A család és a katonaság is falánk intézmények, mert egész embert kívánnak, ellentmondásos a katonai szerephez való kötõdéssel. Az anyaszerep sínyli meg leginkább a katonaszerepet és fordítva. A nõknek velük született alanyi joguk van, hogy ott dolgozzanak, ahol akarnak, ahol meg tudják önmagukat valósítani. Ám tudomásul kell venni, hogy ez egy hagyományosan férfi szervezet. Jól tetten érhetõ a karrierlehetõség a Magyar Honvédségnél, ám egyszerre több fronton harcolni nagyon problémás. A katonanõknek is ki kellene alakítani a testületi szellemet - hangzott el. Az elõadó jelenlétében zajló fórum során több katonanõ is megfogalmazta, hogy a Magyar Honvédségben szolgáló katonanõnek mindennap bizonyítania kell.

A katonanõi szekció tagjai találkoztak dr. Vadai Ágnessel, a HM államtitkárával is. Miután megköszönte a meghívást, az államtitkár gondolatait, a csapatlátogatásainak tapasztalatait osztotta meg a jelenlévõ hölgyekkel - a teljesség igénye nélkül:

- Az elsõdlegesen említett problémák között mindig az alakulat gondjait említették a katonanõk, majd csak ezt követõen szóltak egyéni problémáikról. Mindenkinek saját magának kell tudnia, mire képes, de - úgy gondolom, - hogy a kormányzati ciklus végére már biztosan köszönthetünk legalább egy hölgyet a tábornoki rendfokozatúak között. Nem látunk lehetõséget arra, hogy az 1996 után hivatásos állományba kerültek korábban munkaviszonyban eltöltött esztendõit beszámítsuk, vagyis nincs mód pozitív diszkriminációra.

Az államtitkár - az elõzetesen megfogalmazott kérdésekre válaszolva - egyebek mellett elmondta: a honvédelmi tárca költségvetésének mintegy 50%-át a személyi jellegû költségek viszik el, így rendkívül nehéz feladattá válik a fejlesztés. A szerzõdéses legénységi állomány illetményét növelni kell, - ezt mi is tudjuk - ennek ellenére 2008-ban sajnos nincs meg a lehetõség a többletjuttatásokra, az év második felében viszont már látni fogjuk, hogy 2009-ben sikerül-e megoldani ezeket az illetményanomáliákat - mondta dr. Vadai Ágnes.

Az államtitkár jelenlétében tartott fórum során az elõmeneteli rendszerrõl, a katonacsaládok gyermekeinek bölcsõdei, óvodai elhelyezési gondjairól, a szerzõdéses katonák szolgálati idejérõl, valamint lakhatási gondjairól kérdeztek a megjelentek.

Válaszában az államtitkár kijelentette: „valóságos probléma, hogy az elõmeneteli rendszert összetoltuk, de tudjuk, hogy csak mesterségesen lehet azt majd széthúzni. Az „életkorban összetorlódtak a rendfokozatok“, az élettapasztalatok, az életbölcsességek nem tudnak - a korábbi évekhez hasonló módon - érvényesülni.

A kora gyermekkori fejlesztésre a következõ idõszakban jelentõs forrásokat szán a kormány, ezért érdemes lenne a nagyobb helyõrségek és a helyi önkormányzatok között - a létszámkvóták tekintetében - együttmûködést kezdeményezni. Ez esetben pozitív diszkriminációt kell alkalmazni a hölgyek irányába. Aki szerzõdéses katonának áll, pontosan tudja, hogy szerzõdése egyszer lejár, munkáját nem hivatásszerûen választotta.

Az államtitkár kérte, hogy minden helyõrségben készüljön egy valós esélyegyenlõségi terv, a Hosz katonanõi szekciója mérje fel a nagyobb helyõrségekben a gyermekek elhelyezése, a kismamák foglalkoztatása ügyében milyen igények, problémák merülnek fel.

A rendezvényen megtörtént a tisztújítás. A szekció Küldöttközgyûlése alelnökké Sipos Józsefnét választotta, emellett pedig öt új póttagot is választottak a hölgyek.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 01. 05., 10:17
Eddig Európa számos országában irigykedve figyelték katonatársaink, hogy nálunk szakszervezet működhet. Ez a jog tényszerűleg még az európai unióban is különleges kiváltság volt, amelyet a végletekig próbáltunk megőrizni. Az alapításunk, azaz 1991 óta eltelt több mint 32 év alatt folyamatosan azon küzdöttek elődeink, hogy a civil szférában megszokott jogok illessék meg a katonákat is, vagy legalább ahhoz erősen közelítő szintet sikerüljön elérni mind az egyéni, mind a kollektív jogérvényesítés terén...
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2023. 12. 15., 11:16
Tisztelt Tagunk! Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a Honvédszakszervezet (HOSZ) a jogszabályi környezet változásaira reagálva, valamint a szervezet működésének folyamatos biztosítása érdekében új Alapszabályt fogadott el és hamarosan Honvéd Érdekképviseleti Szervezet (HÉSZ) néven folytatja tevékenységét.

  JETfly Magazin

2024. április 12-én, pénteken nem sokkal fél 10 után érkezett meg Kecskemétre a magyar részre készült, PT-ZHP ideiglenes lajstrommal ellátott KC-390-es katonai szállítógép. Helyszíni fotókkal frissítjük cikkünket!

  Háború Művészete magazin

2024. április 12-től három hétig a kecskeméti repülőbázison tartózkodik a magyar részre gyártott KC-390 katonai szállítórepülőgép – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.