2023. 03. 23. csütörtök
Emőke
: 390 Ft   : 362 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Az alapdeviza-ellátmány 2004-2007. közötti idõszakban történõ folyósításával kapcsolatos AB határozatról, valamint a szakközépiskolai évek beszámítását érintõ peres eljárásokról

Hosz  |  2008. 05. 01., 06:55

I. 2004. évtõl folyamatosan problémaként jelentkezett tagjaink körében is a 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet devizaellátmány folyósítására, valamint a deviza nemének meghatározására vonatkozó mellékletének értelmezése, mely vitatható megítélése okán többeket késztetett a peres eljárás kezdeményezésére.

Ily módon – bírói kezdeményezésre – a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága (AB) 33/2008. (III. 20.) határozatának meghozatalával pontot tett egy elhúzódó ügy végére, mely határozat a Magyar Közlöny (MK) 46. számában került közzétételre.

Az AB határozatában leszögezi az alábbiakat:

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõ, valamint külföldi tanulmányokat folytató tagjai ellátásról szóló 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet (R.) 2. számú mellékletének az alapdeviza-ellátmány pénznemét meghatározó rendelkezése az eredeti 2004. november 8-án kihirdetett és közzétett szövegnek megfelelõen (a devizaellátmány pénznemét EUR-ban meghatározva) volt hatályban egészen 2007. július 1. napjával történõ hatályon kívül helyezéséig.

Ennek megfelelõen – a kézirathibára történõ hivatkozással – 2004. december 9-én az MK 186. számában megjelent helyesbítést, amely a fenti pénznemet USD-ra változtatta, érdemi rendelkezést érintõ módosításnak kell tekinteni, amely ily módon, helyesbítés formájában nem tehetõ meg, tekintettel arra, hogy az súlyosan sérti a jogalkotási rendet, ezen keresztül pedig a jogállamiság alkotmányos elvét. A R. módosítása, ennek megfelelõen, csak jogszabállyal történhetett volna meg.

A R.-t a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet 2007. július 1. napjával helyezte hatályon kívül, ettõl az idõponttól kezdõdõen – jelenleg is – az alapdeviza-ellátmány USD-ben kerül meghatározásra.

Jelen írás megjelenésének idõpontját megelõzõen már tájékoztattam tagjainkat honlapunkon keresztül az igény-érvényesítés módjáról. Idõközben a - 2008. április 23-án - megtartott Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum ülésén elhangzottak alapján a tárca illetékesei meghozták az érintett kör számára kedvezõ döntést, mely szerint külön kérelem nélkül, hivatalból számítják ki és utalják át részükre a különbözetet.

II. Másik érintett témánk ez alkalommal a szakmunkásképzést is folytató szakközépiskolában végzettek esetében a tanulmányi idõ szolgálati idõként történõ elismerésének tárgyköre. E körben az igényeket változatlanul egyénileg kell érvényesíteni, melynek módjáról honlapunkon, és e lap hasábjain keresztül már részletes ismertetést adtunk.

Jelenleg a 4/2007. KPJE határozat alkotmányossági felülvizsgálatát 4 beadványban kezdeményezték az Alkotmánybíróságnál. A beadványok egyike a honvédelmi tárca (mint alperes) képviseletét ellátó ügyvédi iroda elõkészítõ munkáját követõen került benyújtásra, egy másik kezdeményezést – a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság egyik tanácsvezetõ bírájától – szintén a fenti ügyvédi iroda által a perek során felvetett alkotmányossági aggályok indokoltak. Az elsõként említett kezdeményezés a jogegységi határozat visszamenõleges megsemmisítését kérte, míg a bírói beadvány ilyen kitételt nem tartalmaz, tekintettel arra, hogy - többek között - e körben nem osztotta az alperes képviseletét ellátó ügyvédi iroda álláspontját.

A beadványok vitatják a minisztertanácsi határozat jogszabályként való alkalmazhatóságát, valamint kiemelt részének /12.e) pont/ norma jellegét, melynek kimondásával véleményük szerint a Legfelsõbb Bíróság – hatáskörén jelentõsen túlterjeszkedve – jogot alkotott, sértve ezzel a jogállamiság és a hatalommegosztás alkotmányos alapelveit. Túl általánosnak tartják a megfogalmazásokat - mely lehetõséget adhat ily módon önkényes, szubjektív jogalkalmazásra – ezzel a jogbiztonság elvét is sértve, hiszen a kiszámíthatóság, az egyértelmûség, az elõreláthatóság nélkülözhetetlen elem.

Fentiek alapján a megszületett jogegységi határozat nem ad egyértelmû iránymutatást az eljáró bíróságok számára a más érintetti körben (pl. civil személyek) jelentkezõ igények elbírálására vonatkozóan. A számtalan felmerülõ nyitott kérdés alapján nem felel meg a határozat a normavilágosság elvének sem az indítványozók szerint, hiszen a megválaszolatlan kérdések nem biztosítják az egységes jogalkalmazást, sõt újabb kérdéseket is indukálhatnak, ezzel is növelve az önkényes döntéshozatal lehetõségét.

Véleményük szerint indokolatlan a pozitív diszkrimináció alkalmazása a szakközépiskolában végzettek vonatkozásában az emberi méltóság alapjogát sértve ezzel. Az érintett tanulókra vonatkozóan a társadalombiztosítási jogszabályokban nem szerepel kitétel biztosítotti jogviszonyuk kiterjesztésére vonatkozóan, esetükben járulékfizetésre nem került sor, ily módon az ellenérték megfizetése nélkül - plusz jogosultságot teremtve egy meghatározott személyi körnek - részesülnének szolgáltatásban, ellentmondva ezzel a vásárolt jog meghatározó elvének.

Természetesen – terjedelmi okok miatt – e lapban nincs lehetõségünk a beadványok részletes, mindenre kiterjedõ ismertetésére, ezért megpróbáltam a legfontosabb szegmenseit kiemelni az indítványoknak.

Az AB eljárását kezdeményezõ bíró az elõtte folyó ügyekben a bírósági eljárást – az AB döntéshozataláig - minden esetben fel kell, hogy függessze, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38.§ (1) bekezdése alapján. Mindazokban az esetekben, ahol az eljáró bíró nem fordult az AB-hoz, változatlanul a felperesek számára kedvezõ tartalmú jogerõs döntések születtek a közelmúltban és születnek várhatóan a jövõben is.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:29:17
A LIGA Szakszervezetek 2022. augusztus 8-án fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd október 12-én Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez a mukavállalók munkába járási költségtérítésének megemelése kapcsán, ahogy erről a honlapunkon is hírt adtunk. Kezdeményeztük a 15 Ft/km-es adómentes térítési összeg megemelését valamint a legalacsonyabb mérték növelését is. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Kormány döntését, amellyel az üzemanyagárak drasztikus emelkedésére reagált, enyhítve ezzel többszázezer munkavállaló napi terhein.
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.

  JETfly Magazin

Újabb friss hír az L-39NG kapcsán, hiszen az Aero Vodochody repülőgépgyár új gyártósort indított az új kiképző repülőgép számára. Az összeszerelő soron a repülőgép törzsét szerelik össze, a termelési kapacitása a tervek szerint évente legfeljebb 24 darab lesz és több mint 100 embert fog foglalkoztatni.

  Háború Művészete magazin

A NATO Kiemelt Éberségi Tevékenységű Többnemzeti Harccsoport olasz század katonái sikeres aknavető és tüzérségi éleslövészetet hajtottak végre a Magyar Honvédség Központi Gyakorlóterén, a Bakonyban.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.