2024. 05. 18. szombat
Alexandra, Erik
: 388 Ft   : 358 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Hírek, események

Hosz  |  2006. 09. 28., 19:27

Szakképzés, vagy kiképzés? - Veszélyben a OKJ-s képzés?

Tájékoztató a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskolánál

Az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola Hosz önálló csoportvezetõje, Balázs Vilmos százados szeptember 7-én tájékoztatót szervezett munkatársai részére az érdekképviseleti munka aktuális helyzetérõl, a Magyar Honvédségnél várható lehetséges változásokról. A tájékoztatón a Honvédszakszervezet részérõl dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár, valamint Jáger Tibor nyugat-magyarországi- és Takács István budapesti területi ügyvivõk vettek részt.

Az intézmény igazgatójánál, Takács István ezredes irodájában történt rövid bemutatkozás után a tájékoztatóra az iskola tanácstermében került sor. Elõször dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár tájékoztatót tartott a Honvédszakszervezet munkáját érintõ aktuális problémákról, a közszolgálati szférába tartozó honvédségi dolgozókat érintõ változásokról. Szó volt arról, hogy a Hosz nem adja fel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelenleg állományban lévõ hivatásos és szerzõdéses katonák szerzett jogai ne, vagy csak kis mértékben csorbuljanak.

Ezt követõen Jáger Tibor nyugat-magyarországi területi ügyvivõ tájékoztatást adott a Honvédszakszervezethez való tartozás feltételeirõl, valamint, hogy mit tud nyújtani a Hosz tagjai részére. Szó volt a képviseleti, a szociális, valamint a szolgáltatói tevékenységekrõl, melyek széleskörûsége, korszerûsége példaértékû az európai katonai érdekképviseletek területén.

Végezetül a Hosz meghívott elõadói a jelenlévõk által feltett kérdésekre válaszoltak.

A kérdésekbõl, a reakciókból kitûnt, hogy kollégáinkat három fontos probléma érdekelte, miszerint:

- Milyen szervezeti változásokra lehet számítani a Magyar Honvédségben, valamint az oktatási rendszerén belül?

- Az aktuális médiainformációkban elhangzottak milyen hatással lesznek a honvédségi alkalmazottakra, különös tekintettel a szolgálati nyugdíjra, a katonai életpályára?

- A katonai pálya milyen pozitív alternatívákat tud nyújtani a munkaerõpiacon a pályakezdõ fiatalok részére, ha a jelenlegi lehetõségek, mint például a szolgálati nyugállományba vonulás megszûnne.

A fenti kérdések különös hatással jelennek meg egy olyan intézetnél, ahol a pályakezdõ tiszthelyettesek korszerû, a katonai és szakmai pályára felkészítése folyik, mely jól beilleszkedett a szakbizonyítványt adó magyar oktatási rendszerbe. Elõfordulhat-e az a helyzet, hogy tanintézményünk nem tud adni a civil társadalomban elfogadott OKJ-s bizonyítványt, mely a 2004. év nagy vívmánya?                T.I.

Partnerséggel – tisztességgel

Az MH 59. Szengyörgyi Dezsõ Repülõ Bázis alapszervezeti vezetõje, Jáger Lajos meghívásának eleget téve - szeptember 15-én - Kecskemétre látogattak a Hosz tisztségviselõi. Szincsák Gyula alelnököt elkísérte Andor Tamás elnökségi tag, Jakubik András területi ügyvivõ, dr. Hortobágyi Tibor jogi ügyvivõ, dr. Oláh Gábor szociális- és személyügyi ügyvivõ, valamint Sándor Roland pénzügyi referens is.

A meghívásra azért került sor, mert a helyi alapszervezet és a katonai szervezet között létrejött együttmûködési megállapodás ünnepélyes aláírása ezen a napon történt meg. Az ünnepélyes esemény elõtt Szincsák Gyula alelnök tartott tájékoztatót az aktuális helyzetrõl és az idõszerû kérdésekrõl a rendezvényen. A megjelenteknek Kiss Csaba Atilla, az alapszervezet vezetõségének tagja tartotta meg beszámolóját az alapszervezet 2006. évi tevékenységérõl.

Miután Petõ István dandártábornok, a repülõ bázis parancsnoka fogadta a szakszervezeti vezetõket, Andor Tamás elnökségi tag vezette fel az aláírási ceremóniát, majd Petõ tábornok tartott beszédet, melyben méltatta Jáger Lajos alapszervezeti vezetõ tisztességes, kitartó, sok türelmet igénylõ munkáját, melynek eredményeként létrejöhetett ez az esemény is.

Miután az aláíró felek – a munkáltatói oldal részérõl Petõ István tábornok, míg a munkavállalói oldal részérõl Jáger Lajos – ellátták kézjegyükkel az okmányokat, az alapszervezet nevében – megemlékezve a nap eseményérõl – ajándéktárgyat adott át Petõ István tábornoknak Jáger Lajos.                J.A.

Hős pilótákra emlékeztek

Kecskeméten szeptember 15-én katonai tiszteletadással, a helyi közélet és a fegyveres testületek képviselõi, valamint a társadalmi szervezetek, köztük a Honvédszakszervezet tisztségviselõinek - Andor Tamás elnökségi tag, Jakubik András területi ügyvivõ és Jáger Lajos alapszervezeti vezetõ - jelenlétében felavatták a II. világháborúban szolgálat közben hõsi halált halt 418 repülõs magyar katona emlékmûvét. Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere, dr. Szécsi Gábor karolta fel a Magyar Veterán Repülõk Szövetsége és Hajagos Károly veterán repülõ kezdeményezését, melynek révén megvalósulhatott a hõsi halált halt II. világháborús pilóták emlékmûve. Az átadott fehér márvány obeliszken nyugvó repülõgép légcsavarját tartó védelmezõ turulmadár, a kezdeményezõ, Hajagos Károly alkotása méltó emléket állít a haza szolgálata közben lezuhant és elhunyt 418 magyar repülõs honvédnek.                 J.A.

Horgászverseny a híradók napján

A Híradók napja alkalmából a Magyar Honvédség 43. Vezetéstámogató Zászlóalj szeptember 14-én horgászversenyt rendezett a pátkai Róth-horgásztavon.

A versenyen az elsõ helyezést Révész Gyula mérnök alezredes, a Magyar Honvédség Vezetéstámogató Zászlóalj Parancsnoka nyerte el 5,72 kg súlyú összfogásával. A második helyezett Udvari Tibor közalkalmazott volt 5,16 kg összsúlyú halaival, míg a harmadik helyezett Bori János fõhadnagy lett 4,5 kg súlyú pontyával, aki egyben a legnagyobb hal kifogásáért járó különdíjat is elvitte. A negyedik helyezett Beraczkai Norbert fõtörzsõrmester lett 3,44 kg-os fogásával. Az ötödik helyért járó jutalmat Lángfalvi Attila szakaszvezetõ vitte el 3.1 kg-os fogással. A legkisebb hal kifogásáért járó különdíjat Grell Norbert fõtörzsõrmester nyerte. A Róth-horgásztó felajánlását, a 2007. évi Pontyfogó Kupára szóló csapatbelépõt, sorsolással Mlincsek László törzsõrmester nyerte. A szponzorok felajánlásai mellett az alakulat Hosz Alapszervezete valamennyi versenyzõt vásárlási utalvánnyal ajándékozta meg. Az eredményhirdetést ebéd és Szabó Péter õrnagy hajómodell bemutatója zárta.

Nagytarcsai híradóünnep

Nagyszerû családi napot rendezett az MH Híradó és Informatikai Parancsnokság szeptember 16-án Nagytarcsán. Az egész napos rendezvényen több mint ezren: kicsik és nagyok, a katonai szervezet dolgozói, családtagjaikkal együtt vettek részt. Az országos szintû szervezet révén szinte az egész ország területérõl érkeztek buszokkal az ünnepelni vágyók.

Mint minden családi rendezvénynek, így ennek is nélkülözhetetlen elemei voltak a sportvetélkedõk, melyek tisztességes, szórakoztató megmérettetést jelentettek a HIP alegységei és a meghívott vendégek között. A laktanya egész területén folyamatos sportesemények zajlottak, kicsik és nagyok nagy örömére.

A vendégeket egész nap különféle zenekarok szórakoztatták. A katonazenekar ismert számokat játszott, miközben látványos alakzatokban masíroztak. Más zenekarok a helyszínen felállított fedett színpadon játszottak. Az ORFK kutyabemutatóján a különféle feladatokra kiképzett kutyusok mutatták be tudásukat, kábítószer-keresésben, támadások elhárításában, valamint gazdáik védése érdekében.

A családi napon több társadalmi szervezet is helyet kapott, ahol hasznos tanácsokkal, információkkal, lehetõségekkel látták el a látogatókat. Tájékoztatót adott a „Honvéd” Önkéntes Nyugdíj- és Egészségügyi pénztár, korszerû eszközökkel egészségügyi vizsgálatokat végeztek az érdeklõdõkön, de jelen voltak a Pest megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság toborzói is. Az ifjak leginkább a bemutatott fegyverek iránt érdeklõdtek. A Hosz sátránál Takács István budapesti területi ügyvivõ válaszolt az érdeklõdõk kérdéseire. Legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy mit kíván tenni a Honvédszakszervezet annak érdekében, hogy a 13. havi fizetés továbbra is része legyen illetményrendszerünknek, valamint a 25 éves szolgálati nyugdíj változatlan feltételekkel megmaradjon.

A gyerekek kipróbálhatták ügyességüket a kézmûves-sátorban, levezethették energiájukat az ugráló várban, valamint a trambulinon.

A nap csúcspontja a tombolasorsolás volt, mely a HIP családi rendezvények nélkülözhetetlen kelléke, ahol sokak örömére rengeteg és értékes nyereményeket sorsoltak ki a támogatók jóvoltából. A több mint 300 darab ajándékot Szabó Gabriella, a HIP Hosz alapszervezet vezetõje, a családi nap egyik szervezõje vezetésével sorsolták ki. A tombola egyik fõnyereményét, egy DivX-es DVD lejátszót a Híradó század egyik beosztottja vihette haza.                T.I.

Az autóversenyzés szerelmesei

A Magyar Honvédség Haditechnikai Ellátó Központnál mûködik a Honvéd Petõfi Sport Egyesület (HPSE), mely több sportág (kispályás labdarúgás, röplabda, kosárlabda, asztalitenisz, aerobik, stb.) szerelmeseinek ad lehetõséget az aktív sportolásra. A tavalyi évben megválasztott új vezetés kezdeményezésére megalakult a gokart szakosztály, mely izgalmas lehetõségeket nyújt az autóversenyzés szerelmesei részére.

A szakosztály amatõr gokartversenyeken vesz részt, valamint minden évben szakosztályon belüli versenyt szervez a csömöri Auchan mögötti gokart-pályán. Így történt ez szeptember 15-én is, ahol mintegy 30 versenyezni kívánó jelent meg. A verseny célja szórakozás, a szakág ismertségének javítása, valamint válogatás a következõ évi amatõrbajnokságra.

A versenynapra meghívást kapott Takács István, a Hosz budapesti területi ügyvivõje, aki a korábbi munkahelye révén már 1998. óta tagja a sportegyesületnek.

A versenyzõk három kategóriában indulhattak, miszerint I-es csoportot a hölgyek, a II-es csoportot a 90 kg alatti-, a III-as csoportot a 90 kg feletti férfiak alkották. A versenyen volt szabadedzés, idõmérõ edzés, és a szabályos rajtsorrend után felvezetõ kör, majd a futam, így személyenként közel 50 kört is megtehettek. Az elsõ-, második-, harmadik helyezettek az ötletesen elkészített arany-, ezüst- és bronz dugattyúkat nyerhették meg. A leglassúbb versenyzõ a tisztelet jeléül citromdíjat kapott.                T.I.

Szakértői egyeztetésen történt

Szakértõi egyeztetés volt szeptember 7-én a 3/2002.-es HM rendelet módosításának tárgyában. A HM KPSZH-nál lebonyolított tárgyaláson a Honvédszakszervezetet Heiling Ottó alelnök, dr. Oláh Gábor szociális és személyügyi ügyvivõ, valamint Oláh József haderõnemi titkár képviselte..

Az egyeztetés tárgya egyfelõl a jogalkalmazási gyakorlatban elõforduló anomáliák megszüntetésére irányult, így például a R. 26. § (3) bekezdés módosítására, amely a Hosz szerint egyértelmûbbé tenné a készenléti szolgálatban lévõk túlszolgálatának ellentételezését. Másfelõl kezdeményeztük egyes illetményjellegû juttatások kiterjesztését (35%-os kategóriába sorolni egyes katonai szervezeteket, oktatói pótlék folyósítása, repülési pótlék folyósításának aktuális problémái).

A HM KPSZH fõigazgatójának álláspontja szerint a rendelet módosítása szükségtelen, hiszen az alkalmazási anomáliák nem a jogszabályok hibás voltából, hanem éppen azok helytelen értelmezésébõl erednek. Ezért kérte, hogy konkrétumokkal szolgáljunk, és azonnal intézkedni fog az elmaradt juttatások folyósítására. A rendelet módosításának egyébként is csak a Hjt. vonatkozó fejezetének átdolgozása után lenne értelme, amelyrõl tovább folytatjuk a tárgyalásokat a HM illetékes fõosztályával. A fõigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy bármiféle plusz illetményelem bevezetésére csak akkor lát esélyt, ha máshonnan von el pénzt a tárca, mert ilyen célra semmilyen plusz forrás nem áll rendelkezésre. Az oktatói pótlék folyósításának lehetõségét azonban nem zárta ki, de csak alapos vizsgálat után, legkorábban 2007-tõl. A fõigazgató arra kérte a Hosz képviselõit, hogy folytassuk az egyeztetést a HÉF rendszerében és 2 hónap múlva, a szervezeti változásokra vonatkozó végleges döntés, valamint a költségvetési számok véglegesítése után térjünk vissza a nevezett kérdésekre.                H.O.

Túlélésre rendezkedett be a katonák egy része

A Népszava szeptember 4-i száma írja

Aggódik a Honvédszakszervezet a legújabban várható átalakítási program miatt. Ezért levélben fordultak a szakminiszterhez. „Suttogó híresztelések“ szintjén értesül ugyanis az egyre türelmetlenebb állomány azokról a tervekrõl, amelyek – ha igaznak bizonyulnak – fenyegethetik különleges közszolgálati pozíciójukat, de egzisztenciális biztonságukat is. Mészáros Géza elnök lapunknak elmondta, a változtatásokról kiszivárgott elképzeléseket a tárca illetékesei eddig nem cáfolták, de nem is erõsítették meg.

A katonák elfogadhatatlannak tartják szerzett jogosultságaik és vívmányaik egyoldalú, ellentételezés nélküli felszámolását, de azt is, hogy visszamenõleges hatállyal vezetnék be a korábbiaknál kedvezõtlenebb szabályokat. Konkrétan a szolgálati nyugdíjkorhatár felemelésérõl, kiszámításának módjáról és mértékérõl, valamint a jubileumi jutalom megszüntetésérõl, a 13. havi illetménynek illetve a nyelv- és egyéb pótlékoknak az eltörlésérõl, újabb katonai szervezetek felszámolásáról, átirányításáról, a szolgálatvállalók bizonyos csoportjainak egymástól eltérõ kezelésérõl, az alakulati létszám ki tudja hányadik csökkentésérõl keltek szárnyra hírek vagy álhírek.

Mészáros Géza nem titkolja, Szekeres Imre miniszternek megírták: súlyos problémának látják, hogy a katonák többsége – elkötelezettsége és lojalitása ellenére – nem lát perspektívát a hadseregben, bizalmatlan lett és ami egy ilyen nemzeti intézménynél végzetes lehet, a túlélésre rendezkedett be. Egyre erõsõdõ motiváció lett a személyes sors iránti aggodalom. Ugyanakkor újra megjelent az állományban az utóbbi 16 évben már megismert „menekülési reflex“, ami könnyen azt eredményezheti, hogy újra a legképzettebbek hagyják el a hadsereget.

– Mielõbbi hiteles tájékoztatást várunk a miniszter úrtól, mert jobb biztosan tudni a rosszat, mint a hallomások között vergõdni. Ugyanakkor azt is meg kívánjuk értetni, hogy a honvédség nem a partvonalról akarja szemlélni saját sorsának alakulását, bár elzárkózni sem próbál a szükségszerû változásoktól – jelentette ki az elnök. Mészáros szerint viszont méltánytalannak tartanák, ha a problémákat és a megoldás módjait nem velük beszélnék meg elõször. Azt is leszögezte, minden törvényes eszközt ki akarnak használni az állomány érdekeinek érvényesítéséért, egyetértésben a fegyveres testvérszakszervezetekkel.                Szabó Iréne

Az ellenőrző bizottság ülésén történt

Nagy Zoltán bizottsági elnök vezetésével szeptember 12-én tartott ülést a Hosz ellenõrzõ bizottsága. Elsõként a szakszervezet elnökségi ülésén elhangzottakról tájékoztatta a bizottságot az elnök, majd az átfogó vagyonfelmérésrõl, a leltározásról számolt be a grémiumnak dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár. A bizottság egyébként szeptember 18-án Debrecenben, 25-én Szolnokon, majd november 7-én pedig Szentendrén tart ellenõrzést. Az ülésen szó esett még a küszöbön álló õszi szakszervezeti továbbképzésrõl, illetve az OV-re való felkészülésrõl is. Miután az aktuális ügyekrõl tárgyaltak, a központi iroda pénztárát is leellenõrízték, majd abban állapodtak meg, hogy legközelebb december 5-én üléseznek Budapesten.

Sz.R.

 A Katonákért Alapítvány újabb szolgáltatása

A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány az ingyenes Jogsegélyszolgálat mellett 2006. szeptember 1-jétõl szintén ingyenes társadalombiztosítási tanácsadást szervez.

Társadalombiztosítási szakember telefonos segítségét, tanácsadását biztosítja a Hosz tagok családtagjaik TB ügyeinek intézéséhez:

- betegség és anyaság esetére járó pénzbeli ellátások,

- nyugellátások, baleseti nyugellátások igénylése, megállapítsa, folyósítása,

- nyugdíjbiztosításnál nyilvántartott biztosítási és kereseti adatok,

- méltányossági igények,

- stb.

06-30-442-1476 telefonszámon hívható.

Bacsárdi Sándorné munkanapokon 9 és 12 óra között.

Szükség esetén idõpont egyeztetés után személyes megbeszélésre is lehetõség van az Alapítvány székhelyén (1134 Budapest, Lehel u. 41.)

 

Az Alkotmánybíróság nyilvántartásba vette a Hosz beadványát

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága arról értesítette a Honvédszakszervezetet – mint indítványozót –, hogy a tizenharmadik havi illetmény tárgyában benyújtott indítványát nyilvántartásba vette, és kijelölte az elõadó alkotmánybírót.

Az Alkotmánybíróság ügyrendje szerint az elõadó alkotmánybíró elõzetesen megvizsgálja a beadványt, és ha az ügyet kellõen elõkészítettnek tartja, további érdemi elbírálásra a testület elé terjeszti. Az eljárásra nincs kötelezõen elõírt határidõ, ezért továbbra is türelemmel várjuk az Alkotmánybíróság döntését.

dr. Hortobágyi Tibor

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024-05-15 10:13:12
Sobri Jóska Élménypark 2024.05.26-án és 2024.06.02.-án Egésznapos felhőtlen szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak a Kislődi Sobri Jóska Élmény és Kalandpark...

  JETfly Magazin

Nem könnyű a semleges országok élete. Pláne nem, ha kicsik és védelmi iparuk nem fejlett. Így járt Ausztria is: éppen ezért jelent most komoly fejtörést légierejének fejlesztése.

  Háború Művészete magazin

Az Airbus Helicopters friss bejelentése értelmében, új rendelés érkezett a H145M típusú könnyű, többfeladatú forgószárnyasra: Brunei hat példányt rendelt a hazánk által is hadrendbe állított helikopterből.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.