2024. 05. 25. szombat
Orbán
: 386 Ft   : 356 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Növekednek a keresetek

Hosz  |  2007. 06. 29., 08:36

A honvédelmi miniszter és a szakszervezeti vezetõk aláírták a megállapodást Hosszú hetek tárgyalássorozata végén, a szakszervezetek és a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (HM KPÜ) közötti korrekt és eredményes együttmûködésnek köszönhetõen - június 20-án - aláírták a személyi állomány keresetének 2007. évi növelését szolgáló intézkedésekrõl és egyéb juttatásokról szóló megállapodást. A tapasztalt szûkös források ellenére, - a szakszervezetek nyomásának engedve - a katonatársadalom számára mégis eredményes dokumentumot a munkaadói oldal nevében dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, míg a munkavállalói oldal nevében Mészáros Géza Hosz elnök, Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára, valamint Sipos Géza, a BEOSZ elnöke látta el kézjegyével. A megállapodás a következõ oldalon olvasható...

HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÕ FÓRUM

M E G Á L L A P O D Á S

a személyi állomány keresetének 2007. évi növelését szolgáló

intézkedésekrõl és egyéb juttatásokról

A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum munkaadói és munkavállalói oldala (a továbbiakban együtt: felek) a személyi állomány keresetének 2007. évi alakulásáról és egyéb juttatásairól a következõkben állapodott meg.

I.

A felek egymásra nézve kötelezõ érvényûnek tekintik az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány között 2007. február 19-én megkötött, „a keresetek 2007. évi növelését szolgáló központi intézkedésekrõl a közszférában” Megállapodást.

Ennek értelmében – az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggõ módosításáról szóló 2007. évi XXXIII. törvény alapján – elsõ alkalommal a 2007.  június havi illetménynyel együtt, hat hónapig, havonta 13. havi illetmény-elõleg (külön juttatás-elõleg) jogcímen a személyi állomány (a hivatásos és szerzõdéses katonák, a köztisztviselõk, a közalkalmazottak, valamint a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók) részére az illetménye (távolléti díja) egytizenketted részének megfelelõ összeget kell folyósítani.

A 2008. január hó 16-án, illetõleg a 2007. év második félévében a jogviszony megszûnése esetén, az esedékesség idõpontjában (azaz az utolsó munkában töltött napon) az általános szabályok szerint járó 13. havi illetmény (külön juttatás) és a 2007. évben kifizetett elõlegek közötti különbözetet – az elõzõ bekezdésben hivatkozott törvény elõírásainak megfelelõen – rendezni kell.

II.

A közalkalmazotti állomány vonatkozásában a tárca 2007. január 01-jétõl biztosítja a Kjt. rendelkezéseinek megfelelõen a 3 évenkénti kötelezõ elõresoroláshoz, illetõleg a minimálbérhez szükséges béralapot.

Ezen túlmenõen, a közalkalmazottak esetében a 2005. évtõl – a törvényi elõírásoknak megfelelõen – bevezetésre került kereset kiegészítés területén (ami minden évben határozott idõre szól és legkésõbb az adott év december 31-ével megszûnik), hasonlóan az elõzõ évek gyakorlatához, az elõzõ évi, jelenleg a 2006. december havi béralapok 2%-ának megfelelõ keretet kellett képezni valamennyi katonai szervezetnél – a katonai tanintézeteknél, valamint a kutatás területén foglalkoztatottak kivételével – melybõl

- egységesen minden közalkalmazott részére 1 %-os kötelezõ keresetkiegészítést kellett biztosítani,

- a keret fennmaradó részét pedig az állományilletékes parancsnok (vezetõ) – a helyi érdekképviseleti tisztségviselõkkel történõ egyeztetés után – differenciált mértékû kereset kiegészítés megállapítására használhatta fel.

Az elõzõek szerinti kereteket a törvényi rendelkezés, valamint a közalkalmazottak részére biztosítható 2 %-os mértékû kereset kiegészítés 2007. évi felszámításáról és felhasználásáról szóló 3/2007. (HK 2.) HM utasítás értelmében 2007. december 31-ig teljes egészében fel kell használni, év végén maradvány nem képzõdhet, az a következõ évre át nem vihetõ.

III.

A honvédelmi tárca vállalja, hogy

- a havonta biztosított, kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító élelmiszer utalvány értékét a jogosulti kör részére 2007. évben 4.500 Ft-ról 5.000 Ft-ra felemeli;

- a szerzõdéses legénységi állomány esetében a készétel vásárlására jogosító élelmiszer utalvány és a meleg étkeztetési hozzájárulás választhatóságára való tekintettel, a meleg étkeztetési hozzájárulás mértékét 2007. évben 9.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra emeli fel;

- az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás mértékét továbbra is 3.600 Ft-ban biztosítja 2007. évben;

- a nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulások mértékét a 2006. évi szinten (magánnyugdíjpénztár esetében 2 %, önkéntes nyugdíjpénztár esetében 4 %), biztosítja;

- az új illetményfolyósítási rendszerre való áttérés miatti költségtérítésrõl szóló 23/1999. (HK 10.) HM utasítás szerinti 2.000 Ft-os költségtérítésen túlmenõen – a 2007. június 1-én állományban lévõ  katonák, köztisztviselõk és a közalkalmazottak részére – 2007. júniusában további 2.000 Ft összegû egyszeri, soron kívüli bankköltség térítést folyósít;

- a hivatásos és szerzõdéses tisztek és tiszthelyettesek ruházati illetményének norma összegén belül a készpénz kifizetés mértékét 15.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra felemeli, a szerzõdéses legénységi állomány esetében pedig a természetbeni ellátásuk felett 10.000 Ft kerül kifizetésre.

- a ruházati illetmények norma összegén felül a katonák és közalkalmazottak részére 2007. júniusában további 20.000 Ft mértékû egyszeri, soron kívüli ruházati illetmény kerül kifizetésre.

- 2007. évben az üdültetési térítési díjak nem kerülnek felemelésre,

- a köztisztviselõket a haderõ átszervezésében végrehajtott példaértékû munkájuk, a Magyar Honvédelem Napja, valamint a Köztisztviselõk Napja alkalmából – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével – ajándékutalványban részesíti.

- 2007. szeptember végén, október elején megvizsgálja a személyi juttatások elõirányzatának felhasználását és a képzõdõ bérmegtakarítások felhasználásáról az érdekképviseleti szervezetekkel történõ egyeztetést követõen 2007. október 15-ig döntést hoz, amelyrõl az aláíró feleket haladéktalanul tájékoztatja.

- a hivatásos és szerzõdéses állomány vonatkozásában megvizsgálja a szolgálati idõpótlék 2008. január 01-jei hatállyal történõ bevezetésének a lehetõségét. A pótlék bevezetésére vonatkozó álláspontjáról legkésõbb 2007. november 30-ig a jelen megállapodás aláíróit írásban tájékoztatja.

IV.

A munkavállalói oldal, illetve annak tagjai kijelentik, hogy a honvédelmi tárca a jelen „Megállapodás”-ban szereplõ az egyes érintett területekre vonatkozó kérdésekben, témakörökben tett vállalásainak határidõre történõ teljesítése esetén, 2007. év folyamán nem élnek a szakszervezeti nyomásgyakorlás eszközeivel, nem kezdeményeznek aláírásgyûjtést, illetve demonstrációt.

         Dr. Szekeres Imre                  Mészáros Géza

      honvédelmi miniszter                a HOSZ elnöke

            Breuer László                        Sipos Géza

   a HODOSZ vezetõ titkára          a BEOSZ elnöke

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024-05-15 10:13:12
Sobri Jóska Élménypark 2024.05.26-án és 2024.06.02.-án Egésznapos felhőtlen szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak a Kislődi Sobri Jóska Élmény és Kalandpark...

  JETfly Magazin

  Háború Művészete magazin

A Flotprom internetes szakportál 2024. május 2-án közzétett információi szerint a Volga mellett fekvő Zelenodolszkban működő Gorkij Hajógyárban, a hónap folyamán két új hadihajót bocsátanak vízre, a Karakurt-osztályú (Project 22800) Tájfun korvettet és a Project 22160 típusú, Viktor Velikij járőrhajót.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.