2023. 03. 30. csütörtök
Zalán
: 381 Ft   : 350 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Növekednek a keresetek

Hosz  |  2007. 06. 29., 08:36

A honvédelmi miniszter és a szakszervezeti vezetõk aláírták a megállapodást Hosszú hetek tárgyalássorozata végén, a szakszervezetek és a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (HM KPÜ) közötti korrekt és eredményes együttmûködésnek köszönhetõen - június 20-án - aláírták a személyi állomány keresetének 2007. évi növelését szolgáló intézkedésekrõl és egyéb juttatásokról szóló megállapodást. A tapasztalt szûkös források ellenére, - a szakszervezetek nyomásának engedve - a katonatársadalom számára mégis eredményes dokumentumot a munkaadói oldal nevében dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, míg a munkavállalói oldal nevében Mészáros Géza Hosz elnök, Breuer László, a Hodosz vezetõ titkára, valamint Sipos Géza, a BEOSZ elnöke látta el kézjegyével. A megállapodás a következõ oldalon olvasható...

HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÕ FÓRUM

M E G Á L L A P O D Á S

a személyi állomány keresetének 2007. évi növelését szolgáló

intézkedésekrõl és egyéb juttatásokról

A Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum munkaadói és munkavállalói oldala (a továbbiakban együtt: felek) a személyi állomány keresetének 2007. évi alakulásáról és egyéb juttatásairól a következõkben állapodott meg.

I.

A felek egymásra nézve kötelezõ érvényûnek tekintik az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány között 2007. február 19-én megkötött, „a keresetek 2007. évi növelését szolgáló központi intézkedésekrõl a közszférában” Megállapodást.

Ennek értelmében – az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggõ módosításáról szóló 2007. évi XXXIII. törvény alapján – elsõ alkalommal a 2007.  június havi illetménynyel együtt, hat hónapig, havonta 13. havi illetmény-elõleg (külön juttatás-elõleg) jogcímen a személyi állomány (a hivatásos és szerzõdéses katonák, a köztisztviselõk, a közalkalmazottak, valamint a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók) részére az illetménye (távolléti díja) egytizenketted részének megfelelõ összeget kell folyósítani.

A 2008. január hó 16-án, illetõleg a 2007. év második félévében a jogviszony megszûnése esetén, az esedékesség idõpontjában (azaz az utolsó munkában töltött napon) az általános szabályok szerint járó 13. havi illetmény (külön juttatás) és a 2007. évben kifizetett elõlegek közötti különbözetet – az elõzõ bekezdésben hivatkozott törvény elõírásainak megfelelõen – rendezni kell.

II.

A közalkalmazotti állomány vonatkozásában a tárca 2007. január 01-jétõl biztosítja a Kjt. rendelkezéseinek megfelelõen a 3 évenkénti kötelezõ elõresoroláshoz, illetõleg a minimálbérhez szükséges béralapot.

Ezen túlmenõen, a közalkalmazottak esetében a 2005. évtõl – a törvényi elõírásoknak megfelelõen – bevezetésre került kereset kiegészítés területén (ami minden évben határozott idõre szól és legkésõbb az adott év december 31-ével megszûnik), hasonlóan az elõzõ évek gyakorlatához, az elõzõ évi, jelenleg a 2006. december havi béralapok 2%-ának megfelelõ keretet kellett képezni valamennyi katonai szervezetnél – a katonai tanintézeteknél, valamint a kutatás területén foglalkoztatottak kivételével – melybõl

- egységesen minden közalkalmazott részére 1 %-os kötelezõ keresetkiegészítést kellett biztosítani,

- a keret fennmaradó részét pedig az állományilletékes parancsnok (vezetõ) – a helyi érdekképviseleti tisztségviselõkkel történõ egyeztetés után – differenciált mértékû kereset kiegészítés megállapítására használhatta fel.

Az elõzõek szerinti kereteket a törvényi rendelkezés, valamint a közalkalmazottak részére biztosítható 2 %-os mértékû kereset kiegészítés 2007. évi felszámításáról és felhasználásáról szóló 3/2007. (HK 2.) HM utasítás értelmében 2007. december 31-ig teljes egészében fel kell használni, év végén maradvány nem képzõdhet, az a következõ évre át nem vihetõ.

III.

A honvédelmi tárca vállalja, hogy

- a havonta biztosított, kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító élelmiszer utalvány értékét a jogosulti kör részére 2007. évben 4.500 Ft-ról 5.000 Ft-ra felemeli;

- a szerzõdéses legénységi állomány esetében a készétel vásárlására jogosító élelmiszer utalvány és a meleg étkeztetési hozzájárulás választhatóságára való tekintettel, a meleg étkeztetési hozzájárulás mértékét 2007. évben 9.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra emeli fel;

- az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás mértékét továbbra is 3.600 Ft-ban biztosítja 2007. évben;

- a nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulások mértékét a 2006. évi szinten (magánnyugdíjpénztár esetében 2 %, önkéntes nyugdíjpénztár esetében 4 %), biztosítja;

- az új illetményfolyósítási rendszerre való áttérés miatti költségtérítésrõl szóló 23/1999. (HK 10.) HM utasítás szerinti 2.000 Ft-os költségtérítésen túlmenõen – a 2007. június 1-én állományban lévõ  katonák, köztisztviselõk és a közalkalmazottak részére – 2007. júniusában további 2.000 Ft összegû egyszeri, soron kívüli bankköltség térítést folyósít;

- a hivatásos és szerzõdéses tisztek és tiszthelyettesek ruházati illetményének norma összegén belül a készpénz kifizetés mértékét 15.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra felemeli, a szerzõdéses legénységi állomány esetében pedig a természetbeni ellátásuk felett 10.000 Ft kerül kifizetésre.

- a ruházati illetmények norma összegén felül a katonák és közalkalmazottak részére 2007. júniusában további 20.000 Ft mértékû egyszeri, soron kívüli ruházati illetmény kerül kifizetésre.

- 2007. évben az üdültetési térítési díjak nem kerülnek felemelésre,

- a köztisztviselõket a haderõ átszervezésében végrehajtott példaértékû munkájuk, a Magyar Honvédelem Napja, valamint a Köztisztviselõk Napja alkalmából – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével – ajándékutalványban részesíti.

- 2007. szeptember végén, október elején megvizsgálja a személyi juttatások elõirányzatának felhasználását és a képzõdõ bérmegtakarítások felhasználásáról az érdekképviseleti szervezetekkel történõ egyeztetést követõen 2007. október 15-ig döntést hoz, amelyrõl az aláíró feleket haladéktalanul tájékoztatja.

- a hivatásos és szerzõdéses állomány vonatkozásában megvizsgálja a szolgálati idõpótlék 2008. január 01-jei hatállyal történõ bevezetésének a lehetõségét. A pótlék bevezetésére vonatkozó álláspontjáról legkésõbb 2007. november 30-ig a jelen megállapodás aláíróit írásban tájékoztatja.

IV.

A munkavállalói oldal, illetve annak tagjai kijelentik, hogy a honvédelmi tárca a jelen „Megállapodás”-ban szereplõ az egyes érintett területekre vonatkozó kérdésekben, témakörökben tett vállalásainak határidõre történõ teljesítése esetén, 2007. év folyamán nem élnek a szakszervezeti nyomásgyakorlás eszközeivel, nem kezdeményeznek aláírásgyûjtést, illetve demonstrációt.

         Dr. Szekeres Imre                  Mészáros Géza

      honvédelmi miniszter                a HOSZ elnöke

            Breuer László                        Sipos Géza

   a HODOSZ vezetõ titkára          a BEOSZ elnöke

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!

Még több friss hír

2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:29:17
A LIGA Szakszervezetek 2022. augusztus 8-án fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd október 12-én Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez a mukavállalók munkába járási költségtérítésének megemelése kapcsán, ahogy erről a honlapunkon is hírt adtunk. Kezdeményeztük a 15 Ft/km-es adómentes térítési összeg megemelését valamint a legalacsonyabb mérték növelését is. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Kormány döntését, amellyel az üzemanyagárak drasztikus emelkedésére reagált, enyhítve ezzel többszázezer munkavállaló napi terhein.
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.

  JETfly Magazin

Áprilisban sem lesz hiány repülős rendezvényekből, előadásokból és beindul a repülőnapos szezon is! Olvasóinknak összegyűjtöttünk néhány programot, amire érdemes lesz ellátogatni.

  Háború Művészete magazin

A nyugat-balkáni béke Magyarország egyik legfontosabb biztonságpolitikai érdeke, hiszen ez az európai béke egyik záloga is egyben, elérése és biztosítása embert próbáló, kihívást jelentő feladat – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 26-án, vasárnap a Koszovóból visszatérő MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj manőver századának fogadásakor Kecskeméten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.