2024. 05. 18. szombat
Alexandra, Erik
: 388 Ft   : 358 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Hivatásunk érdekében: a katonák nem valami ellen, hanem valamiért demonstráltak

Hosz  |  2007. 06. 29., 08:39

Fáklyás demonstrációt tartott az FRDÉSZ A június 1-jei fáklyás demonstrációra már késõ délután megérkeztek a legfürgébb kollégák a Hosz Kerepesi úti központi irodájához, ahol a szakszervezet vezetõi fogadták õket. Eközben Katona János, az MH ÖHP fõkarmesterének vezetésével a Légierõ Big Band szórakoztatta a demonstrációra készülõ szakszervezeti tagságot. A Hosz rendezvényein évek óta fellépõ zenészek ez alkalommal is nagysikerû koncertet adtak. A Légierõ Big Band után Forgács Gábor elõadómûvész szórakoztatta fergeteges poénjaival - a közben finom lángost fogyasztó - nagyérdemût. Gyorsan teltek a várakozás percei, hiszen a beszélgetéseknek kifogyhatatlan témát szolgáltatott a közös munka, az azonos gondok, örömök, sõt gyakran a fõiskolai évek is. Így természetesen alkalmat kerestünk mi is arra, hogy a jelenlévõk véleményét kérjük a megmozdulással kapcsolatban.

Csija Péter hadnagy élettársával együtt Debrecenbõl érkezett a demonstrációra. A hat éve diplomázott tiszt maximálisan egyetért az FRDÉSZ által megfogalmazott és a miniszterelnöknek is megküldött petícióban foglaltakkal.

- Ha a négy év fõiskolát is beleszámítom, pontosan egy évtizede tartozom a Magyar Honvédség kötelékébe, s most még az is elképzelhetõ, hogy kénytelen leszek elbúcsúzni a rendszertõl. Optimista ember lévén azonban abban bízom: remélhetõleg úgy módosítják a Hjt.-t, hogy nem kell az egyenruhától megválnom. Az a szomorú, hogy másfél évvel ezelõtt még tökéletesen meg voltam elégedve a szolgálati körülményekkel, a fizetésemmel és a szakmai pályafutásom lehetõségeivel, ám az elmúlt hónapok történései negatívan befolyásolták mindezeket.

Úgy is fogalmazhatnék tehát, hogy nem a múlt, hanem a jövõ miatt vagyok itt, ezért fogadtam el a meghívást. S bár még nem vagyok a Honvédszakszervezet tagja, de folyamatban van a belépésem. A mai nap megerõsíti ez irányú szándékomat, hiszen tökéletesen, profi módon történt a demonstráció elõkészítése. Sok reményt ugyan nem látok a változtatásra, mégis azt vallom: jelen kell lennem az ilyen és ehhez hasonló megmozdulásokon, ahol kifejezhetjük egymás iránti szolidaritásunkat a fegyveres és rendvédelmi szférán belül.

Sárkány Krisztina négy éve jóban-rosszban társa Csija Péter hadnagynak, s természetesnek tartotta, hogy elkísérje élettársát a demonstrációra.

- Az idõm miatt is megtehetem ezt, hiszen jelenleg munkanélküli vagyok: ez persze nem jelenti azt, hogy haszontalanul telnek a napok és hónapok - e kényszerû állapotot nyelvtanulásra használom fel. Ismerem a honvédségnél jelentkezõ gondokat, s magam is tapasztalom a háztartás vezetésénél jelentkezõ kiadások megnövekedését: úgy számoltunk, hogy mintegy 20%-os visszaesés következett be életszínvonalunkban a jövedelem kiesés és a közüzemi díjak emelkedése nyomán.

Rácz István századost közel negyedszázada, pontosan 1983. augusztus 20-án avatták tisztté.

A fõiskola elvégzése után Pápán, Kecskeméten, majd 2001-tõl a HTEK-nál tervezõ-szervezõ tisztként teljesített szolgálatot.

- Elsõsorban a beszerzésekkel kapcsolatos teendõk tartoztak hozzám, s mivel 2004-tõl már a repülõmûszaki anyagraktáron átadás-átvételi részlegparancsnok beosztásban szolgáltam, így többek között hozzám tartozott a Gripen repülõgépek átvétele is.

Immár hét éve annak, hogy az érdekvédelmi szervezet tagjai közé léptem, s az elmúlt idõszakban alapszervezeti vezetõként is szolgáltam a tagság érdekeit. A mai nap, a kényszerû demonstráció egy szélsõséges folyamat következménye, amelyre a kivívott jogok eltörlése miatt kerül sor. A legnagyobb problémát véleményem szerint a nyugdíjrendszer számunkra kedvezõtlen átalakítása, a juttatások egy részének elvétele, és a fizetések értékállóságának megtartása jelenti. Úgy gondolom: nemcsak a Hosz tagsága, hanem az egész honvédség léte, egzisztenciája, a katonák életkörülményei veszélybe kerülhetnek, hiszen az erre az évre megállapított jövedelem még az inflációt sem követi. Személyes példa: négyen élünk egy háztartásban, s bizony nap, mint nap érzékelem a megszorító intézkedések hatását. Az adóra vonatkozó jogszabályok módosításával a jövedelem is csökkent, s nálam például az étkezési hozzájárulás, valamint a veszélyességi pótlék is megszûnt. Most, 42 évesen arról kellett döntenem, hogy maradok a rendszerben vagy élek a nyugdíjazás lehetõségével. Ez utóbbi mellett döntöttem, holott ezt egy hosszú és fájdalmas dilemma elõzte meg.  Ezer szál fûz ugyanis a honvédséghez, a repülõkhöz, hiszen még a civil szakmám is ehhez kötõdik: repülõszerelõ az eredeti végzettségem.

Besenyei Csaba, a Honvédszakszervezet elnökségének tagja

Szakszervezeti aktivistaként talán felesleges is hangsúlyoznom: nem parancsszóra jöttem a demonstrációra, mint ahogy az õszi, hasonló rendezvényen sem kényszerbõl vettem részt. A közel ötszáz fõs munkahelyünkön egyébként a katonák vannak kisebbségben, az itt dolgozók nagyobb részben közalkalmazotti státuszban vannak – szolidaritásuk jeléül közülük is eljöttek néhányan a mai megmozdulásunkra.

E mögött bizonyára jelen van az is, hogy a tavaly õsszel bevezetett takarékossági intézkedések nem csak a hivatásos állományt érintik. Szakszervezeti vezetõként magam is érzékelem a katonák hangulatváltozását – õket elsõsorban a szolgálati nyugdíjjal kapcsolatos jogszabályok módosításai foglalkoztatják. S hogy személyes ügyekrõl is essék szó: a család havi bevételeinek nagysága mintegy 15-20%-al csökkent, ám ez nálunk még nem okoz megélhetési problémát – a jövõben valószínûleg kevesebbet fogunk szórakozásra költeni.

Mindent el fogok követni, minden eszközt meg fogok ragadni, hogy a petícióban foglaltak közül minél több pont teljesüljön - mondta Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter, miután a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége (FRDÉSZ) által szervezett fáklyás demonstráción átvette a 100 milliméteres ágyúlövedék hüvelyében elhelyezett követeléscsomagot. A június 1-jei, mintegy másfél ezer résztvevõvel fegyelmezett rendben lebonyolított tiltakozáson a Honvédszakszervezetet Mészáros Géza elnök vezetésével mintegy háromszáz Hosz-tag, hivatásos és szerzõdéses katona képviselte.

A fáklyás demonstrációra készülve, már késõ délután több százan érkeztek a Honvédszakszervezet központi irodájához. Alapszervezeti vezetõikkel az élen Debrecenbõl, Gyõrbõl, Szolnokról és Székesfehérvárról autóbuszokkal jöttek a demonstráló hivatásos és szerzõdéses katonák.

Miután a regisztráció megtörtént, jogi- és szociális ügyekben nyújtottak tanácsokat a Hosz megjelent szakmai ügyvivõi, de arra is lehetõség nyílt, hogy a szakszervezet szolgáltatásaival is részletesen megismerkedhessenek a Hosz tagjai és családtagjai.

Forgács Gábor mûsora után Mészáros Géza elnök ismertette dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter levelét, majd dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár mondta el a demonstrációra történõ kijutás rendjét.

Ezt követõen, több lépcsõben a Hosz elnökének, alelnökeinek és fõtitkárának vezetésével elindult a mintegy háromszáz demonstráló a Kossuth tér irányába.

A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének (FRDÉSZ) rendezvényén résztvevõ rendõrök, katonák, tûzoltók, vámosok, börtönõrök, határõrök, polgári védelmisek és nemzetbiztonságiak elõzetesen 20 órától gyülekeztek a Honvédelmi-, az Igazságügyi és Rendészeti-, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a Pénzügyminisztérium épületei elõtt.

Kora este a legismertebb indulókra fáklyákkal vonultak át a Parlament elé, ahol a Kossuth-szobornál Kónya Péter FRDÉSZ elnök vezényszava, majd a Himnusz után beszédek hangzottak el. A politikusok évek óta visszaélnek a hivatásunkkal, azért vagyunk itt, hogy megértsék a döntéshozók: ez így nem mehet tovább. Elvárjuk azt, hogy azok az emberek, akik tisztességesen végzik a munkájukat, tisztes megélhetést kapjanak és megbecsülést a társadalomtól - jelentette ki Kónya Péter, a rendezvényt szervezõ Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének (FRDÉSZ) elnöke.

A demonstrálók tiltakoztak a szolgálati törvény módosítása ellen, amely tovább csorbítaná szerzett jogaikat.

Felszólalt Gaskó István, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának elnöke is. Nem engedhetõ meg, hogy a fegyveres és rendvédelmi dolgozókat a politika egymással szembeállítsa. A médiában mostanában megjelent hírek - és itt most elsõsorban a rendõrségrõl közölt hírekre gondolok - igaztalanok és túlzóak, a fegyveres és rendvédelmi dolgozók többsége becsületes ember - mondta a LIGA elnöke.

Az FRDÉSZ valamennyi tagszervezetének vezetõje hozzászólt, Mészáros Géza a honvédelmi miniszter által írt levelet ismertette, melybõl - egyebek mellett az is - kiderült, hogy a szaktárca irányítója kifejezi: a katonák nem valami ellen, hanem valamiért állnak ki tiltakozni.

A szónoklatok között lejátszották a Kossuth Lajos azt üzente címû nóta 1938-as feldolgozását, Petõfi Sándor A nép nevében címû versét, valamint az EDDA régi nagy slágerét, a ma is hátborzongató, A Torony címû dal nyitó ,,dallamait“ is.

A rendezvény végén - egy 100 milliméteres ágyúlövedék hüvelyében - petíciót adtak át Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszternek, aki a tüntetõk elõtt kijelentette: mindent el fogok követni, minden eszközt meg fogok ragadni, hogy a petícióban foglaltak közül minél több pont teljesüljön.

A petícióban a szakszervezetek 2007-ben legalább nyolc százalékos bérkiegészítést, 2008-ban legalább a két év inflációját kompenzáló bérfejlesztést, az európai uniós normáknak megfelelõ munkaidõt, korszerû védõ- és munkaeszközöket, a hivatásos állományúak változatlan feltételekkel történõ nyugdíjaztatását követelnek.

A látványos - tûzzsonglõröket is felvonultató - demonstráció nem sokkal tíz óra elõtt ért véget, a körülbelül ezerötszáz demonstráló rendben elvonult.

Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc - Süli Ferenc

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.
2024-05-15 10:13:12
Sobri Jóska Élménypark 2024.05.26-án és 2024.06.02.-án Egésznapos felhőtlen szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak a Kislődi Sobri Jóska Élmény és Kalandpark...

  JETfly Magazin

Nem könnyű a semleges országok élete. Pláne nem, ha kicsik és védelmi iparuk nem fejlett. Így járt Ausztria is: éppen ezért jelent most komoly fejtörést légierejének fejlesztése.

  Háború Művészete magazin

Az Airbus Helicopters friss bejelentése értelmében, új rendelés érkezett a H145M típusú könnyű, többfeladatú forgószárnyasra: Brunei hat példányt rendelt a hazánk által is hadrendbe állított helikopterből.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.