2023. 03. 30. csütörtök
Zalán
: 381 Ft   : 350 Ft Benzin: 398 Ft/l   Dízel: 415 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Cél: a többpólusú lakásrendszer

Hosz  |  2007. 02. 28., 13:11

A magántõke bevonása enyhítheti a lakásgondokat

A honvédelmi tárca reményei szerint már a közeljövõben csökkeni fog a szolgálati lakásra várók száma annak az új konstrukciónak a bevezetésével, amely a magántõkének biztosít hangsúlyosabb szerepet. A minisztérium napjainkban mintegy 6.500 lakás bérlõjének kijelölésére jogosult, s ezt a lakásállományt jelentõs részben – közel 60%-ban – hivatásos katonák tekinthetik otthonuknak. Ugyancsak magas azoknak az aránya, akik nyugállományba vonulásukkal, illetve házastársuk elhunytával jogosultak még e lakásokat igénybe venni. Both István, a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Fõosztály Lakásfelügyeleti és Építéshatósági Osztályának vezetõje szerint örvendetes tény, hogy a bérlakások hasznosításánál a hivatásos állomány aránya növekvõ tendenciát mutat. Tekintettel azonban arra, hogy a tárca a jövõben csak elenyészõ számban tud lakást biztosítani a hivatásos és szerzõdéses állománynak, így nagy reményekkel tekintenek a közelmúltban jogszabályban rögzített, ám még további szabályozásra váró intézményes lakáslízing és vállalkozói bérlakás konstrukció megvalósulása elé.

- Osztályvezetõ úr, a HM Védelemgazdasági Fõosztályának Lakásfelügyeleti és Építéshatósági Osztálya a közelmúltban dolgozta ki a lakhatási támogatási rendszer reformját. Ezzel összefüggésben több jogszabályt és miniszteri utasítást kellett alkotni, illetve módosítani. Mennyiben új ez a konstrukció, s milyen eredményeket várnak e koncepció megvalósulásától?

- A honvédelmi tárca lakásreformjának két fõ pillére van. Az egyik a bérlakás-állomány növelésének megoldása magánbefektetõi tõke bevonásával. Ennek lényege: a minisztérium és a vállalkozók közötti hosszú távú fejlesztési-szolgáltatás megállapodás keretében bérlakás juttatása az igényjogosult állomány számára. Az ehhez szükséges lakhatási támogatási szabályok év elejétõl rendelkezésre állnak. A tárca feladata a közeljövõben az, hogy a fejlesztési - azaz konkrét megvalósítási - projektet kidolgozza, s annak alapján közbeszerzési eljárás keretében a pályázatot meghirdesse.

- A reform második pillére jelentõsen bõvíti az igényjogosult személyi állomány lehetõségeit, s információim szerint a tervezet kimunkálásában a Honvédszakszervezetnek is jelentõs szerep jutott.

- Valóban, a 2007. február 1-jén hatályba lépett utasítás rendelkezései szerint az albérleti-díj hozzájárulást igénybe lehet venni a lakáslízing-díj megtérítéséhez. Ez a „lízingdíj-hozzájárulás” nem önálló intézmény: a bérlet speciális formája, amelynek támogatását az albérleti díj hozzájárulás jelenti – tehát jelen esetben az arra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a hatályos lakáslízing-szerzõdést annak futamideje alatt úgy kell kezelni, mint az albérleti szerzõdést. A lakáslízing-szerzõdésben megállapított, a futamidõ alatt havi, vagy a megállapodott más idõszaki rendszerességgel fizetendõ lízingdíjat albérleti díjnak kell tekinteni. A lízingdíjba ugyanakkor nem tartozik bele a lízingelt lakás rezsiköltsége. Fontos tudni azt is, hogy az albérleti díj-hozzájárulással nem támogatható a lízing-szerzõdés futamideje alatt a lízingbevevõ által - a havi vagy más idõszakonkénti rendszerességgel megállapított lízingdíjon felül - elõtörlesztési céllal vagy a szerzõdés megkötésének elõfeltételeként befizetett pénzöszszeg. A lakás-lízinghez nyújtható támogatás tekintetében az albérleti-díj hozzájárulás szabályait  - így különösen a jogosultság és a hozzájárulás mértékének megállapítását, a támogatást kizáró, a folyósítást megszüntetõ okokat – változatlanul alkalmazni kell. Az albérleti díj–hozzájárulás - akár lakásbérlethez, akár lízinghez történik a támogatás biztosítása – a szolgálati jogviszony tartama alatt nyújtható csak –, annak megszûnését követõen a hozzájárulás folyósítását is meg kell szüntetni. 

- Az új jogszabályokkal és utasításokkal a tárca optimális feltételeket teremtett ahhoz, hogy a katonák részben önerõbõl, részben a munkáltatótól kapott lakhatási támogatással megoldják lakásgondjaikat. Közremûködik-e a tárca a személyi állomány tagja lízing-szerzõdésének megkötésében?

- Nem, hiszen ez annyit jelentene, hogy a HM a lakáspiaci versenyhelyzetet jogszerûtlenül befolyásolná és megsértené a közbeszerzés szabályait is. A lízing-szerzõdést a lízingbeadóval a személyi állomány tagja saját elhatározásából, a kölcsönösen megállapított feltételekkel köti meg, abban a lakásügyi szervek tevõlegesen nem mûködhetnek közre.  Azt azonban örömmel halljuk, hogy a Honvédszakszervezet nem csak segítõ közremûködõje volt a lakáslízing konstrukció szakmai kidolgozásának, hanem a szerzõdõ fél kérésére készséggel segít a szerzõdések tartalmában állást foglalni – mindezt a katonák védelme érdekében. Így a szerzõdés megkötésekor különös tekintettel kell lenni többek között a szerzõdés futamidejének megállapítására, a lízingbe vett lakás futamidõ alatti megvásárolhatóságának lehetõségére – ami a feltételek megléte esetén támogatható munkáltatói kölcsönnel és/vagy vissza nem térítendõ juttatással -, s a honvédelmi szervvel fennálló szolgálati jogviszony megszûnése esetén  bekövetkezõ változásokra.

Azt sem szabad természetesen figyelmen kívül hagyni, hogy a katona szolgálati vagy más érdekbõl helyõrséget is válthat. Célszerû rögzíteni tehát azt is, hogy a lízing esetleg az új szolgálati hely szerinti településen is folytatható-e a lízingbe adó által biztosítandó lakásra.

- A lízing élénk érdeklõdést váltott ki a katonák körében, ám ez csak egyik lehetõség a lakásgondok megoldására. A magántõke bevonásának másik módozatát beszélgetésünk elején már érintettük…

- Természetesen az a konstrukció is kedvezõ a katonáknak. Ebben az esetben a közbeszerzés során kiválasztott cég vagy cégek – vagyis a magántõke - megépíti a bérlakást, a tárca pedig kijelöli az annak igénybevételére jogosultat. El kell mondanom azt is, hogy az elõzetes felmérések szerint 2006-ban több mint 2000 fõ kapott albérleti díj hozzájárulást – a várakozások szerint az érintettek 50%-a élni fog a lakáslízing lehetõségével. Ez az elõbb említett magánlízing konstrukcióval együtt már olyan nagyságrendû keresletet jelenthet, amely hatással lesz az ingatlanpiacra is. A tárcánál egyébként folyamatban van a Hjt. olyan irányú módosítása, amely a hivatásos tisztek ötvenkettedik évéhez kötött támogatásokat fogja pozitívan befolyásolni.

 Úgy gondoljuk: a lakásreform sok katonacsalád lakhatási gondját fogja orvosolni a közeli és távoli jövõben egyaránt, s bízunk abban is, hogy a magántõke mind a bérlakás, mind a lakáslízing piacon kedvezõ kondíciókkal és konstrukciókkal várja majd potenciális ügyfeleit.

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2023-02-15 14:19:50
A Honvédszakszervezet Elnöksége 2023. február 07-én tartotta az alapszervezet vezetőkkel kibővített ülését, ahol döntöttek a 8/2023. számú Kormány rendelet kapcsán felmerülő további feladatokról, illetve a Küldöttgyűlés előkészületeiről…
2023-01-31 15:29:17
A LIGA Szakszervezetek 2022. augusztus 8-án fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd október 12-én Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez a mukavállalók munkába járási költségtérítésének megemelése kapcsán, ahogy erről a honlapunkon is hírt adtunk. Kezdeményeztük a 15 Ft/km-es adómentes térítési összeg megemelését valamint a legalacsonyabb mérték növelését is. A LIGA Szakszervezetek üdvözli a Kormány döntését, amellyel az üzemanyagárak drasztikus emelkedésére reagált, enyhítve ezzel többszázezer munkavállaló napi terhein.
2023-01-31 15:27:36
A LIGA Szakszervezetek a magyar társadalom, a gyermekeink jövője szempontjából alapvető jelentőségűnek tartja a pedagógusok – dolgozzanak akár állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású intézményekben – hivatásuk jelentőségéhez mért megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülését. A közoktatás színvonalának aggasztó mértékű leromlása egyenes következménye az alacsony pedagógus fizetések következtében előállt drámai méretű munkaerőhiánynak, amely a következő években a pedagógustársadalom elöregedése következtében még jelentősebb mértékben fog emelkedni.

  JETfly Magazin

Spanyolország hamarosan további Eurofighter Typhoon vadászbombázókat vásárolhat. Ez a terv a közelmúltban, az olaszországi Milánóban tartott találkozón merült fel az Eurofighter programban részt vevő 4 nemzet képviselői között.

  Háború Művészete magazin

A nyugat-balkáni béke Magyarország egyik legfontosabb biztonságpolitikai érdeke, hiszen ez az európai béke egyik záloga is egyben, elérése és biztosítása embert próbáló, kihívást jelentő feladat – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes március 26-án, vasárnap a Koszovóból visszatérő MH KFOR Hadműveleti Tartalék Zászlóalj manőver századának fogadásakor Kecskeméten.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.