2024. 07. 14.
Örs, Stella
: 393 Ft   : 361 Ft Benzin: 583 Ft/l   Dízel: 614 Ft/l   Írjon nekünk HADITECHNIKA

Hírek, események

Hosz  |  2007. 11. 07., 18:41

Porondon a Kínai Nemzeti Cirkusz!

A Honvédszakszervezet decemberben is lehetõséget biztosít tagjai, valamint azok családtagjai részére cirkuszi elõadás kedvezményes meglátogatására. Idén a Kínai Nemzeti Cirkusz elõadását csodálhatják meg az érdeklõdõk. Részletek az alábbiakban...

Az elõadás ideje: december 15. 11h. Helye: Fõvárosi Nagycirkusz.

Jegyár: 1.100 Ft/db. Jelentkezési határidõ: november 30. Jelentkezés módja: az alapszervezeti vezetõknél, az önálló csoportok vezetõinél, az egyéni tagok pedig a központi irodában jelentkezhetnek!

Fizetni a 30% terhére, határozattal/jegyzõkönyvet mellékelve lehet! A megrendelt jegyigényt minden esetben ki kell fizetni!

Az önálló csoportok/alapszervezetek az összesített igényt december 3-ig juttassák el a központi irodába. Az elõadáson maximálisan 1200 fõ vehet részt.

Újra kolbászfesztivál volt Békéscsabán

Erõs csapattal képviseltette magát a Honvédszakszervezet - október 21-22-én - Békéscsabán a 11. Kolbász-fesztiválon. A Mészáros Géza elnök és dr. Ujfaludi Zoltán fõtitkár vezette csapat lelkesen vágta, darálta, töltötte, sütötte és ette a jobb sorsra nem érdemes állati terméket...

Ebben az évben 360 csapat indulását regisztrálták, ami az elmúlt évek indulóinak 20 %-os növekedését jelenti. A versenyen való részvételt segítette Gulyás László õrnagy, a helyi radarszázad parancsnoka, aki bemutatta az általa vezetett objektumot és Gémes Zoltán, a radar alapszervezet csoportvezetõje is. Az általuk biztosított háttér nélkül ez a rendezvény nem sikerült volna ilyen jól. Köszönet érte! A Hosz elnöke találkozott a Csabai Honvéd Kulturális Egyesület vezetõivel is, akik lobby-támogatást kértek a tiszti klub további használatához.

A fesztiválon sok érdeklõdõt vonzott az „egyen-pólóban” és sapkában dolgozó csapat. Több száz ember itt szembesült a katonai érdekvédelem létezésével, kérdéseikkel bombázták a csapat tagjait. Nem akarom felsorolni a „munkásokat”, de szeretném kiemelni Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivõ és Scheiner Kata haderõnemi titkár háziasszonyi aktivitását és ügyességét. A csapat ugyan díjat nem nyert (valószínûsíthetõen negyedik lett), de egy igazán jó hangulatú, az érzékszerveket megmozgató fesztiválon vett részt. Minden honvédszakszervezeti tagnak ajánlom: találkozzunk jövõre Békéscsabán, a 12. kolbászfesztiválon!

Nagy Károly - Nagy Zoltán

Elõléptetés, kitüntetés és pénzjutalom

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából a Honvédszakszervezet tisztségviselõi is megemlékeztek az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 51. évfordulójáról. Miután Mészáros Géza Hosz elnök méltatta az ünnep jelentõségét, elismerésekrõl szóló parancsokat ismertettek.

Az ünnepi eseményen Mészáros Géza elmondta, hogy a honvédelmi miniszter dr. Hortobágyi Tibor jogi ügyvivõnek a „Tiszti Szolgálati Jel“ II. fokozatát adományozta 20 év után, míg Jeszenyi Ildikó szociális és személyügyi ügyvivõ a „Tiszti Szolgálati Jel“ III. fokozatát vehette át.

Jeszenyi Ildikó századost 2007. október 1-jei hatállyal - figyelembe véve, hogy a speciális beosztásra elõírt várakozási ideje letelt - elöljárói javaslatára a Honvéd Vezérkar fõnöke elõléptette õrnaggyá.

A Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese beosztásában huzamos idõn keresztül végzett kiemelkedõ munkája elismeréséül pénzjutalomban részesítette Szita Róbert kommunikációs ügyvivõt.

Megalakult

A Magyar Honvédségben végbemenõ 2007. évi haderõ-átalakítás okán a Honvédszakszervezet egyes szervezeti elemeinek újraszervezõdése vált szükségessé. Megszûnt az eddigi 20 megyei Hadkiegészítõ Parancsnokág 2006. december 31-ei hatállyal és 2007. január elsejével megalakításra került a Nyugat-, illetve Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokág. Az új szervezetbe történõ integrálódás után idõszerûvé vált a Honvédszakszervezet MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság alapszervezetének létrehozása. Megelõzõen már megalakításra került három csoport, a kaposvári és a veszprémi Toborzó- és Érdekvédelmi Irodákon, valamint a Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság törzsénél.

Az alapszervezet megalakulása október 3-án Csopakon, a 2. számú Kork objektumában történt meg. A kezdeményezõ Huszár Péter, levezetõ elnöke Hajdara László volt. A résztvevõ tagok alapszervezeti vezetõnek Tóth Csabát, helyettesének Hujber Lászlót választották. Az ülésen jelen volt Nagy Károly, a HOSZ Nyugat-magyarországi területi ügyvivõje,  a Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Egészségbiztosító Pénztár mûködésérõl pedig Jáger Tibor tartott elõadást.      H. L.

 

Nézze meg Ön is a      Hosz-Tv        októberi híradóját!

A Hosz-Tv októberi híradójában beszámolunk a Bevetési Irány 2007 elnevezésû parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat történéseirõl, de összefoglalót láthatnak az október 15-i választmányi ülésrõl is. A mintegy negyedórás híradóban Mészáros Géza elnök, dr. Heiling Ottó alelnök, Andor Tamás õrnagy, tájékoztató fõtiszt és Bátor Ferenc õrnagy, zászlóaljparancsnok is nyilatkozik. Kellemes kikapcsolódást!

Tájékoztató a továbbképzésen

Kétnapos továbbképzést tartottak a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Program Tervezési és Vezetési Igazgatóság állománya részére - a rendezvényen dr. Heiling Ottó Hosz alelnök, valamint Takács István budapesti területi ügyvivõ vett részt.

A közel 50 perces elõadáson dr. Heiling Ottó beszélt a Honvédszakszervezet jelenlegi helyzetérõl, az érdekképviselet, valamint érdekvédelem aktuális helyzetérõl. Szó volt a Hjt. jelenlegi és tervezett módosításáról, a szolgálati nyugdíj változásairól, az illetményfejlesztés aktualitásairól, a Hosz javaslatairól és eredményeirõl.

Összegzésként elhangzott, hogy szükség van a jelenlegi több mint 50%-os szervezettség növelésére. A Hosz - mint a katonák egyetlen reprezentatív érdekvédelmi szervezete - eredményessége a politikai és katonai érdekegyeztetésen annál hatékonyabb, minél több szakszervezeti tagot tudhat maga mögött.

T. I.

Családi nap a Támogató Dandárnál

Családi napot rendezett az MH Támogató Dandár szeptember 29-én a budapesti Zách utcai objektumában. Az egész napos rendezvényen családtagjaikkal a katonai szervezet dolgozói, meghívott vendégek, a rendezvény támogatói, kicsik és nagyok együtt vettek részt. A szakszervezettõl a budapesti területi ügyvivõ, Takács István is meghívást kapott. Mint minden családi rendezvénynek, így ennek is nélkülözhetetlen eleme volt a sportvetélkedõ, mely tisztességes, szórakoztató megmérettetést jelent a Támogató dandár alegységei között. A laktanya egész területén folyamatos sportesemények zajlottak, kicsik-nagyok nagy örömére. A gyerekek kipróbálhatták ügyességüket a kézmûves-sátorban, levezethették energiájukat az ugráló várban, valamint sziklafalra mászhattak biztonságos körülmények között. Érdekes vetélkedõ volt a vattacukorevõ verseny a gyerekeknek, valamint a sörivó verseny a felnõtteknek. A sport- és ügyességi vetélkedõk, versenyek gyõztesei szép kupákat vehettek át.

A nap csúcspontja a tombolasorsolás volt, ahol sokak örömére rengeteg és értékes nyereményeket sorsoltak ki a támogatók jóvoltából. A Hosz támogatásként ajándék pólókkal és sapkákkal, valamint a tombola egyik fõnyereményeként, egy DivX-es DVD lejátszóval járult hozzá a rendezvény jó színvonalához.

Gratulálunk! Jó mulatság volt!            T. I.

Szakszervezeti tájékoztató 93 új belépõvel

Szakszervezeti, magán-nyugdíj- és egészségpénztári tájékoztató volt szeptember 26-án az MH Központi Kiképzõ Bázison a kiképzésre vezényelt szerzõdéses katonák részére. A tájékoztatókat a Honvédszakszervezet részérõl Jáger Tibor szolgáltatás- és tagszervezõ, valamint Takács István budapesti területi ügyvivõ tartottak.

Az együttmûködés szerinti tájékoztatót most a bázis parancsnokhelyettese, Szalay Zoltán ezredes nyitotta meg. Az elõadásokat jelentõs létszám 170 fõ legénységi szerzõdéses katona hallgatta meg. A mintegy kétórás rendezvényen a hallgatók többek között megismerhették a Honvédszakszervezetet, mint a hivatásos és szerzõdéses katonák egyetlen reprezentatív érdekvédelmi szervezetét. A résztvevõk megismerték az összefogás erejében fellelhetõ erõt, mely védelmet nyújthat az egyén és közösség részére, a katonák érdekeinek képviseletében. Az elõadáson elhangzottak a taggá válási feltételek, valamint, hogy milyen segítséget tud nyújtani a szakszervezet tagjai részére. Szó volt a jogi segítségnyújtásról, a segélyezési lehetõségekrõl, a szakszervezet szolgáltatásairól, és minden olyan lehetõségekrõl, melyek jelentõsen javíthatják tagjaink szociális- és életkörülményeit.

A tájékoztató második órájában leendõ katonatársaink már a szolgálatteljesítés mikéntjérõl, a katonai pálya választása értelmében, érdeklõdve tettek fel kérdéseket - szabadon. A Honvédszakszervezet állandó jelenlétével, akár az érdekek képviseletében, akár az érdekek védelmében folyamatosan segíti a szerzõdéses katonákat, így azok nincsenek egyedül. A Hosz központi és helyi tisztségviselõi rendelkezésükre állnak a problémájuk megoldására, mely megnyugtatóan hangzott számukra.

A tájékoztató sikere, hogy a 170 fõs hallgatóságból 93-an azonnal, a belépési nyilatkozat kitöltésével a Honvédszakszervezet tagjaivá váltak.    T. I.

Találkozó az állampolgári jogok országgyûlési biztosával

Október 25-én dr. Szabó Máté - az ez év szeptemberében megválasztott - állampolgári jogok országgyûlési biztosa hivatalában látta vendégül a civil szervezetek képviselõit. Az FRDÉSZ képviseletében Kónya Péter elnök, Balázs László alelnök, valamint Szincsák Gyula Hosz alelnök, Doszpolyné dr. Mészáros Melinda, a Hosz jogsegélyszolgálatának vezetõje, Tajti István, az NBHSZ elnöke, valamint dr. Ese Ferenc, az FBVSZOSZ fõtitkára vettek részt a találkozón. Kónya Péter elmondta, hogy rengeteg a probléma, a jogsértés ebben a szférában, az elnök épp ezért külön egyeztetési lehetõséget kért az ombudsmantól. A tervek szerint az állampolgári jogok biztosa meghívottként jelen lesz az FRDÉSZ decemberi továbbképzésén. Az ombudsmani hivatalról további információk a www.obh.hu honlapon olvashatók!

A Katonákért Alapítvány közleménye

2006. évben az SZJA 1%-ából a Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány számára 2.069.000. forintot ajánlottak fel. A kuratórium döntése alapján a felajánlott összegbõl jogi képviseletre és TB. tanácsadásra 369.000. forintot, oktatásra, segélyezésre 1.500.000. forintot, átképzésre 200.000. forintot fordított az Alapítvány. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az Alapítvány javára rendelkeztek.

 

Az év projektje a norvég pályázat

A Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány soros kuratóriumi ülését október 10-én tartotta Gödön. Az eseményen - miután Szekeres István ny. dandártábornok, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket - Mészáros Géza, a Honvédszakszervezet elnöke adott aktuális tájékoztatót az elmúlt idõszak történéseirõl. Ezt követõen beszámoló hangzott el az elõzõ kuratóriumi ülés óta történtekrõl, majd az Alapítvány 2007-2008. évi programját fogadták el, végül pedig segélykérelmeket is elbíráltak.

A köszöntõ szavak után Mészáros Géza adott áttekintést a szakszervezet elmúlt idõszakáról. A Hosz elnöke - egyebek mellett - a nemzetközi és hazai szövetségi kapcsolatok fejlõdését, majd a katonák érdekében megtett szakszervezeti erõfeszítéseket szedte csokorba. A reprezentatív szakszervezet elnöke a HM vezetõivel - a katonaállomány érdekében - folytatott kereset-kiegészítõ tárgyalásairól, az igénybe vehetõ lakáslízing-lehetõségrõl, valamint egyéb szakszervezeti szolgáltatásokról is beszélt.

Szoros szimbiózis, korrekt együttmûködés jellemzi a Hosz és a HM napi munkakapcsolatát. A Hosz IV. kongresszusa egy sikertörténet fontos állomása lehet - mondta a munkáltatóval való kontaktusról és a november 15-17 közötti, Balatonkenesén megrendezendõ szakszervezeti rendezvény elõkészületeirõl szóló tájékoztatójában Mészáros Géza. Ezt követõen megköszönte a Katonákért Alapítvány - a szakszervezeti tagság érdekében folytatott - munkáját, majd kreatív gondolkodóknak nevezte az Alapítvány kuratóriumában ténykedõket. Ezt követõen Szekeres István szóbeli kiegészítést fûzött a kuratórium elmúlt idõszakban végzett tevékenységérõl szóló beszámolójához. Érdemes nyitni a jelenlegi és volt kollégáink felé, meg kell fogni a katonakollégák kezét, támogatni kell, be kell kapcsolni õket a közös tevékenységbe. Az Szja. kampány során az Alapítvány ismét a legszélesebb populációt szólította meg, ennek ellenére évrõl-évre kevesebben ajánlják fel az 1%-ot az Alapítvány számára - mondta Szekeres István. A kuratórium elnöke beszélt még a 2007-ben nyertes pályázatokról, a rekonverzió ügyérõl, valamint az év projektjének tartott norvég pályázat részleteirõl is.

Ezt követõen a kuratóriumi tagok és a meghívottak véleményt alkottak az elhangzottakkal kapcsolatban. Gyuris Mihály az MH Szociálpolitikai Közalapítvány norvég pályázatban történõ részvételének fontosságát hangsúlyozta, míg mások azt fogalmazták meg, hogy valamennyi fegyveres és rendvédelmi dolgozó problémájára is megoldást találhat a norvég pályázat, emellett azt is sokan kiemelték, hogy az Alapítvány nevében is szereplõ „törvényességért” szeretnének többet tenni 2008-ban. A vita összefoglalójában Szekeres István elmondta, hogy összességében eredményes esztendõt zár majd az Alapítvány. Az ülés végén Mészáros Géza, a Hosz elnöke és a Katonákért Alapítvány kuratóriuma is felköszöntötte az elmúlt napokban 60. születésnapját ünneplõ Szekeres Istvánt.

Koszorúzás a Batthyány örökmécsesnél

A Batthyány örökmécsesnél a Katonák a Törvényességért és a Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány, valamint a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület rendezésében emlékeztek Magyarország elsõ alkotmányos miniszterelnöke születésének bicentenáriumára és kivégzésének 158 évvel ezelõtti évfordulójára.

A mártír miniszterelnök életútjáról dr. Domonkos József nyugállományú ezredes tartott megemlékezést, majd a rendezõ szervek és a fõváros XIII. kerületi önkormányzata, a zuglói Hunyadi János Általános Iskola, a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Hokosz képviselõi koszorúzták meg az emlékmûvet.

Különdíj a szakaszvezetõnek

Október 18-án volt a záróünnepsége a XII. Szent Márton Nemzetközi Felderítõ versenynek. A megmérettetésen 7 hazai és 4 külföldi csapat mérkõzhetett meg egymással. A díjkiosztón részt vett a versenyt támogató Honvédszakszervezet elnöke, Mészáros Géza is. Az évek óta megtartott vetélkedõt eddig Eger térségében rendezték, ahol a felderítõ alegységek lehetõséget kaptak arra, hogy összevessék szakmai és fizikai felkészültségüket, kiképzettségüket, valamint tovább erõsíthették a katonai szervezetek, és különbözõ külföldi, illetve hazai felderítõ katonák közötti fegyvernemi barátságot.

Idén elõször a versenyt Debrecen és Hajdúhadház térségében rendezték meg. Ebbõl az alkalomból a nemrég Eger helyõrségbõl diszlokált 24. Bornemissza Gergely Felderítõ Zászlóalj alegységzászlót és zászlószalagot kapott a megnyitó ünnepségen, amit Hajdúhadház fõterén rendeztek meg.

Az október 15-ei megnyitót követõen lövészet következett, majd  17-én terepversenyen vettek részt a felderítõ katonák (közel 40 km hosszú, 11 ellenõrzési pont érintésével – például: rajt, löszfal leküzdése, vízi akadály leküzdése, kötélhíd, sebesültszállítás, UAZ-javítás, ellenfél legyõzése hidegfegyverrel, cél - a helyszínen akadályok leküzdésével végrehajtott menet).

Az utolsó napon záró versenyszámként 8x900 méteres fegyveres terep-váltófutás következett. A versenyt Fucsku Sándor ezredes, az Összhaderõnemi Parancsnokság felderítõ fõnöke zárta, majd értékelték a felderítõversenyt, és sor került a díjak kiosztására. Az elsõ díjat a szlovéniai csapat nyerte, második helyezett Horvátország csapata lett, a dobogó harmadik helyére pedig Románia csapata állhatott. A magyar csapatok közül az 5/24. Bornemissza Gergely Felderítõ Zászlóalj csapata bizonyult a legjobbnak, összesítésben a negyedik helyezést érték el.

A résztvevõk különdíjakban is részesültek. A Honvédszakszervezet különdíját Mészáros Géza elnök adta át Kókay Balázs szakaszvezetõnek (25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj).

Ilyés Edit

 

Speciális diákkedvezmény – Látogassa meg Ön is a Nemzeti Színház elõadásait!

A Honvédszakszervezet tagjai és családtagjai kedvezményes (diákjegyek már 1000 Ft-ért) árakon juthatnak jegyekhez a következõ elõadásokra: Farsang, Oidipusz, A macskalápon, III. Richárd, Farsang, Csongor és Tünde, valamint a Lear király.

Érdeklõdjön a Nemzeti Színház Jegyirodájánál, a Budapest, Andrássy út 28. szám alatt, vagy Kopácsi Ágnesnél, a (06-1) 373-0964, 354-1777, 373-0995, valamint a 373-0963-as telefonszámokon, illetve a szervezes@nemzetiszinhaz.hu e-mail címen! Jegyigényléskor hivatkozzon szakszervezeti tagságára, illetve tagsági igazolványának számára! A Nemzeti Színház programjairól bõvebben a www.nemzetiszinhaz.hu internetes oldalon lehet tájékozódni! A jegy(ek) ára: 1000 Ft/db. Kellemes idõtöltést, jó szórakozást!

Ha tetszett a cikk, kövesse a
Honvédszakszervezetet a Facebookon!
Ha lemaradt volna erről:

Még több friss hír

2024. 03. 01., 12:35
Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy 2024. július 1-től a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet minden egészségpénztári tagsággal rendelkező tagjának rendszeres támogatást biztosít.
2024. 02. 23., 10:44
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet szabályzói szerint a tagdíj mértéke változik. A befizetendő tagdíjak 2024. március 1.-től...
2024. 05. 07., 10:09
A kihasználtságra és a tapasztalatokra való tekintettel a szerdai meghosszabbított nyitva tartást kizárólag előzetes egeztetés alapján biztosítjuk!
2024. 05. 29., 10:52
Tájékoztató a Hész XVIII. Országos Horgászversenyéről 2024. június 29-30. A HÉSZ Központi Iroda, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Tiszamenti Katonai Repülősök alapszervezetének közreműködésével 2024. június 29-30-án horgászversenyt szervez a kengyeli (Szolnok, Martfű térsége) Crazy Carp Lake horgásztavon...
2022. 07. 19., 11:59
A LIGA Szakszervezetek támogatásával a csatolt linken szereplő üdülési lehetőségeket érhetik el tajgaink a 2024-es évben. Ehhez mindössze rendszeres tagdíjfizetés és a tagkártya felmutatása szükséges.

  JETfly Magazin

Vannak katonák, akiket – kis áthallással – bölcső helyett a levegő ringatott. A magyar válogatott tagjai már gyermekkorukat is a reptéren töltötték, vagy fiatalon szerettek bele az ejtőernyőzésbe, a honvédség iránti elköteleződésüket is a sport szeretete inspirálta.

  Háború Művészete magazin

„Ma lőnek először, szerencsére hozzáértő személyzet kezelésében” – nyugtázta elégedetten az új Leopard harckocsikról és a frissen képzett kezelőszemélyzetről dr. Nagy Norbert őrnagy.
Széchenyi 2020 europai szociális alap.